THÔNG BÁO

Thông báo Lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 2 năm 2016 các khóa 11D, 10D, 09D bậc Đại học, các khóa 12C, 11C, 10C bậc Cao đẳng và khóa 7 – Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy (15/09/2016)

Thông báo về lịch thi kết thúc học phần Giáo dục quốc pḥng – an ninh đối với sinh viên trúng tuyển nhập học đợt 1, năm 2016 (khóa 16D) và các khóa trả nợ hệ chính quy học kỳ cuối, năm 2016 (học kỳ 1, năm học 2016 – 2017) (01/09/2016)

Thông báo về kết quả xử lư đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ cuối, năm 2016 đối với sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế bậc Cao đẳng hệ chính quy (26/08/2016)

Thông báo về việc đăng kư thi trả nợ các môn thi tốt nghiệp lần 2 năm học 2015 - 2016 cho các khóa đào tạo theo niên chế bậc Đại học, Cao đẳng, liên thông bậc Đại học hệ chính quy (25/08/2016)

Thông báo về việc đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ cuối, năm 2016 đối với sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế bậc Đại học hệ chính quy (25/07/2016)

Thông báo về việc đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ cuối, năm 2016 đối với sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế bậc Cao đẳng hệ chính quy (19/07/2016)

+ Xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh khóa 12 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (27/05/2016)

Thông báo tuyển sinh khóa 3 - Đào tạo văn bằng 2 hệ chính quy (27/05/2016)

Bảng phân bổ pḥng thi và danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh khóa 12 - Đào tạo liên thông Đại học hệ chính quy năm 2016 (06/09/2016)

Thông báo về kư hiệu lớp sinh viên và phân bổ địa điểm học học kỳ cuối, năm 2016 (học kỳ 1, năm 2016-2017) cho sinh viên khóa khóa 16D bậc Đại học hệ chính quy (25/08/2016)

Bảng phân bổ pḥng thi và danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh khóa 12 - Đào tạo liên thông Đại học hệ chính quy năm 2016 (25/08/2016)

Lịch ôn thi tuyển sinh khóa 12 - Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy (Lịch chính thức) (04/08/2016)

+ Xem thêm