THÔNG BÁO

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng Khóa 12 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (19/10/2016)

Thông báo về việc nộp văn bằng chứng chỉ đối với sinh viên khóa 7 - Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy phục vụ xét điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 (11/10/2016)

Thông báo về việc đăng kư viết Chuyên đề thực tập tốt nghiệp cho sinh viên các khóa đào tạo niên chế bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm học 2016 - 2017 (11/10/2016)

Thông báo Lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 2 năm 2016 các khóa 11D, 10D, 09D bậc Đại học, các khóa 12C, 11C, 10C bậc Cao đẳng và khóa 7 – Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy (15/09/2016)

Thông báo về lịch thi kết thúc học phần Giáo dục quốc pḥng – an ninh đối với sinh viên trúng tuyển nhập học đợt 1, năm 2016 (khóa 16D) và các khóa trả nợ hệ chính quy học kỳ cuối, năm 2016 (học kỳ 1, năm học 2016 – 2017) (01/09/2016)

Thông báo về kết quả xử lư đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ cuối, năm 2016 đối với sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế bậc Cao đẳng hệ chính quy (26/08/2016)

+ Xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Hướng dẫn thí sinh đăng kư dự thi kỳ thi tuyển sinh khóa 12 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2016 (Đợt 2) (05/10/2016)

Thông báo tuyển sinh khóa 12 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (Đợt 2) (05/10/2016)

Bảng phân bổ pḥng thi và danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh khóa 12 - Đào tạo liên thông Đại học hệ chính quy năm 2016 (06/09/2016)

Thông báo về kư hiệu lớp sinh viên và phân bổ địa điểm học học kỳ cuối, năm 2016 (học kỳ 1, năm 2016-2017) cho sinh viên khóa khóa 16D bậc Đại học hệ chính quy (25/08/2016)

Bảng phân bổ pḥng thi và danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh khóa 12 - Đào tạo liên thông Đại học hệ chính quy năm 2016 (25/08/2016)

Lịch ôn thi tuyển sinh khóa 12 - Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy (Lịch chính thức) (04/08/2016)

+ Xem thêm