THÔNG BÁO

Danh sách dự thi học phần GDQP - AN, học kỳ hè, năm học 2014 -2015 (14/08/2015)

Thông báo về việc đăng kư trả nợ học phần Giáo dục quốc pḥng - An ninh cho sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 (01/09/2015)

Thông báo giải quyết đặng kư học và thi trả nợ học phần cho sinh viên các khóa 09D, 10D, 11D bậc Đại học hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2015 – 2016 (dành cho sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế) (01/09/2015)

Thông báo về việc điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 đối với các lớp học phần bố trí học tại cở sở 2/4 Trần Xuân Soạn (20/08/2015)

Thông báo về việc gia hạn đăng kư thi trả nợ các môn thi tốt nghiệp lần 2, năm học 2014 - 2015 cho các khóa bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (14/08/2015)

Thông báo về việc đăng kư học phần học ghép với các khóa 12D, 13D, 14D cho sinh viên khóa 9, 10 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 (06/08/2015)

+ Xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Kết quả phúc khảo ḱ thi tuyển sinh khóa 10 - liên thông đại học hệ chính quy (Đợt 2) (26/01/2015)

Thông báo về việc giải quyết đăng kư chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh Khóa 2 – Đào tạo văn bằng Đại học thứ hai hệ chính quy năm 2014 (Đợt 2) (26/12/2014)

Thông báo về việc giải quyết đăng kư chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh Khóa 10 – Đào tạo liên thông lên đại học hệ chính quy năm 2014 (Đợt 2) (26/12/2014)

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh khóa 2 - Đào tạo văn bằng Đại học thứ 2 hệ chính quy năm 2014 (Đợt 2) (18/12/2014)

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh khóa 10 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2014 (Đợt 2) (18/12/2014)

Kết quả thi tuyển sinh khóa 2 - Đào tạo văn bằng Đại học thứ hai hệ chính quy năm 2014 (Đợt 2) (16/12/2014)

+ Xem thêm