THÔNG BÁO

Thông báo về việc nộp văn bằng, chứng chỉ theo quy định chuẩn đầu ra đối với sinh viên các khóa đào tạo liên thông bậc Đại học, Văn bằng Đại học thứ hai hệ chính quy phục vụ xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 (11/03/2016)

Thông báo về việc nộp văn bằng, chứng chỉ theo quy định chuẩn đầu ra đối với sinh viên các khóa bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy phục vụ xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 (18/01/2016)

Thông báo về việc thực hiện thời khóa biểu học kỳ cuối năm 2016 đối với sinh viên các khóa thuộc chương tŕnh Chất lượng caio và chương tŕnh đặc biệt bậc Đại học hệ chính quy (08/04/2016)

Thông báo về việc đăng kư học phần thuộc nhóm học phần GDTC, kỹ năng mềm đối với sinh viên thuộc chương tŕnh Chất lượng cao và Chương tŕnh đặc biệt học kỳ cuối, năm 2016 (08/04/2016)

Thông báo về việc giải quyết đăng kư học học kỳ giữa (học kỳ hè), năm 2016 đối với các lớp bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (23/03/2016)

Thông báo về lịch làm việc giữa cố vấn học tập với sinh viên bậc Đại học hệ chính quy học kỳ đầu, năm 2016 (15/03/2016)

+ Xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Quyết định về điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh khóa 11 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (01/02/2016)

Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh khóa 11 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2015 (01/02/2016)

Kết quả kỳ thi tuyển sinh khóa 11 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (29/01/2016)

Bảng phân bổ pḥng thi và danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh khóa 11 - Đào tạo liên thông Đại học hệ chính quy năm 2015 (11/01/2016)

Thông báo về chỉ tiêu tuyển sinh và lịch thi tuyển sinh Khóa 11 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (05/01/2016)

Lịch ôn thi tuyển sinh khóa 11 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2015 (lớp bổ sung) (29/12/2015)

+ Xem thêm