THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra Anh văn theo chuẩn Toeic (Đợt thi 12/10/2014) (20/10/2014)

Thông báo về việc ghi danh học lại, học cải thiện điểm đối với các lớp khóa 8 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (16/10/2014)

Thông báo về việc giải quyết đăng kư làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 8 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (15/10/2014)

Danh sách kiểm tra Toeic khóa 14D (Nguyện vọng 1 chưa thi và Nguyện vọng bổ sung) và các khóa khác (đợt thi ngày 12/10/2014) (08/10/2014)

Dự kiến kết quả xét chuyển điểm học phần các lớp khóa 9 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (03/10/2014)

Kết quả kiển tra tiếng anh theo chuẩn Toeic của khóa 14D đào tạo bậc Đại học hệ chính quy và các khóa khác (Đợt thi 14 - 21/09/2014) (01/10/2014)

+ Xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Dự kiến lịch ôn thi tuyển sinh khóa 2 - Đào tạo văn bằng Đại học thứ 2 hệ chính quy năm 2014 (Đợt 2) (15/10/2014)

Dự kiến lịch ôn thi tuyển sinh khóa 10 - Đào tạo liên thông liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2014 (Đợt 2) (15/10/2014)

Hướng dẫn thí sinh Khóa 2 - Đào tạo văn bằng 2 Đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2014 (24/09/2014)

Hướng dẫn thí sinh Khóa 10 - Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2014 (24/09/2014)

Thông báo tuyển sinh Khóa 2 - Đào tạo văn bằng 2 hệ chính quy đợt 2 năm 2014 (17/09/2014)

Thông báo tuyển sinh khóa 10 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2014 (17/09/2014)

+ Xem thêm