THÔNG BÁO

Thông báo về việc đăng kư dự thi các môn thi tốt nghiệp đối với các lớp liên thông bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (28/11/2014)

Thông báo về kết quả xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập đối với sinh viên khóa 10 – đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy (28/11/2014)

Thông báo về việc điều chỉnh pḥng học đối với sinh viên các lớp bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy học tại cơ sở 3 (28/11/2014)

Thông báo về việc điều chỉnh pḥng học đối với sinh viên Khóa 9 và Khóa 10 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy học tại cơ sở 2 (19/11/2014)

Kết quả phúc khảo kỳ thi kiểm tra Tiếng Anh theo chuẩn Toeic (Đợt ngày 12/10/2014) (18/11/2014)

Dự kiến danh sách sinh viên đủ điều kiện làm chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp lần 2 khóa 8 - Liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy, năm học 2013 - 2014 (18/11/2014)

+ Xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Bảng phân bổ pḥng thi và danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh khóa 2 - Đào tạo văn bằng Đại học thứ 2 hệ chính quy năm 2014 (Đợt 2) (26/11/2014)

Bảng phân bổ pḥng thi và danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh khóa 10 - Đào tạo liên thông Đại học hệ chính quy năm 2014 (Đợt 2) (26/11/2014)

Thông báo về thời gian, địa điểm và phân bổ ngày thi tuyển sinh Khóa 10 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2014 (đợt 2) (19/11/2014)

Thông báo về thời gian, địa điểm và phân bổ ngày thi tuyển sinh Khóa 2 – Đào tạo văn bằng Đại học thứ hai hệ chính quy năm 2014 (đợt 2) (19/11/2014)

Lịch ôn thi tuyển sinh khóa 2 - Đào tạo văn bằng Đại học thứ 2 hệ chính quy năm 2014 (Đợt 2) (Lịch chính thức) (24/10/2014)

Lịch ôn thi tuyển sinh khóa 10 - Đào tạo liên thông liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2014 (Đợt 2) (Lịch chính thức) (24/10/2014)

+ Xem thêm