THÔNG BÁO

Thông báo về lịch học của các lớp luyện thi TOEIC chương tŕnh đại trà (29/08/2014)

Thông báo về việc xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và điều chỉnh địa điểm thi tốt nghiệp lần 1 năm 2014 đối với khóa 5, 6, 7 - đào tạo liên thông bậc Đại học và (28/08/2014)

Thông báo về việc xử lư đăng kư học phần tín chỉ (đợt đăng kư bổ sung, điều chỉnh) học kỳ 1, năm học 2014 – 2015 khóa 12D, 13D bậc Đại học hệ chính quy (chương tŕnh đại trà) (27/08/2014)

Lịch học Giáo dục quốc pḥng - An ninh khoá 14D, học ḱ 1, năm học 2014 - 2015 (21/08/2014)

Danh sách bố trí lớp học GDQP khoá 14D và các khoá trả nợ, học ḱ 1, năm học 2014 - 2015 (21/08/2014)

Thông báo về việc đăng kư kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn TOEIC cho sinh viên các khóa bậc Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (19/08/2014)

+ Xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014 (29/07/2014)

Kết quả phúc khảo ḱ thi tuyển sinh khóa 10 - liên thông đại học hệ chính quy (28/07/2014)

Thông báo về kết quả thi tuyển sinh Khóa 2 – Đào tạo văn bằng Đại học thứ hai hệ chính quy (12/06/2014)

Thông báo về kết quả thi tuyển sinh Khóa 10 – Đào tạo liên thông lên đại học hệ chính quy (12/06/2014)

Kết quả kỳ thi tuyển sinh khóa 2 - Đào tạo văn bằng Đại học thứ hai hệ chính quy năm 2014 (12/06/2014)

Kết quả kỳ thi tuyển sinh khóa 10 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2014 (12/06/2014)

+ Xem thêm