Đăng nhập
Buildings
ĐĂNG NHẬP
Tên
Mật khẩu
 
DANH SÁCHSTTTÊN CHI BỘSL ĐẢNG VIÊNSL ĐẢNG VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCHSL ĐẢNG VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCHSL ĐẢNG VIÊN ĐÃ LÀM THU HOẠCHSL ĐẢNG VIÊN CHƯA LÀM THU HOẠCH
1 Khoa CNTT và Khoa Ngoại ngữ 12 8 4 9 3
2 Khoa Cơ bản 25 25 0 25 0
3 Khoa Du lịch 6 5 1 5 1
4 Khoa Giáo dục quốc phòng - Giáo dục thể chất 4 4 0 4 0
5 Khoa Kế toán - Kiểm toán 14 14 0 14 0
6 Khoa Marketing 10 10 0 10 0
7 Khoa Quản trị kinh doanh 11 9 2 8 3
8 Khoa Tài chính - Ngân hàng 15 15 0 15 0
9 Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản 11 8 3 9 2
10 Khoa Thuế - Hải quan 12 4 8 6 6
11 Khoa Thương mại 10 10 0 10 0
12 Phòng Công tác sinh viên 9 8 1 8 1
13 Phòng Kế hoạch Tài chính 12 12 0 12 0
14 Phòng Khảo thí - QLCL 9 9 0 9 0
15 Phòng Nghiên cứu khoa học 5 5 0 4 1
16 Phòng Quản lý đào tạo 8 6 2 7 1
17 Phòng Quản lý Ký túc xá 6 6 0 6 0
18 Phòng Quản trị thiết bị 8 8 0 8 0
19 Phòng Thanh tra giáo dục 4 4 0 4 0
20 Phòng Tổ chức - Hành chính 10 9 1 9 1
21 Sinh viên 1 45 25 20 27 18
22 Sinh viên 2 45 32 13 32 13
23 Sinh viên 3 30 13 17 15 15
24 Thư viện 6 6 0 6 0
25 TT Ngoại ngữ - Tin học và TT BD&TV TCHQ 8 8 0 8 0
26 TT Thông tin - Quản lý dữ liệu 4 4 0 4 0
27 TT Tuyển sinh - Quan hệ doanh nghiệp 5 3 2 3 2
28 Viện Đào tạo Thường xuyên 4 2 2 2 2
29 Viện ĐT SĐH - Viện HTQT 4 3 1 3 1
30 Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng 6 5 1 5 1