Đăng nhập
Buildings
ĐĂNG NHẬP
Mã giảng viên/Mã sinh viên
Mật khẩu
(Lưu ý: sử dụng tài khoản của hệ thống UIS để đăng nhập)
 
THỐNG KÊ
DANH SÁCHSTTTÊN CHI BỘSL ĐẢNG VIÊNSL ĐẢNG VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNGSL ĐẢNG VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
1 Khoa CNTT và Khoa Ngoại ngữ 11 11 0
2 Khoa Du lịch 6 6 0
3 Khoa Giáo dục quốc phòng - Giáo dục thể chất 8 8 0
4 Khoa Kế toán - Kiểm toán 16 16 0
5 Khoa Kinh tế - Luật 12 11 1
6 Khoa Lý luận chính trị 15 15 0
7 Khoa Marketing 7 7 0
8 Khoa Quản trị kinh doanh 8 8 0
9 Khoa Tài chính - Ngân hàng 18 18 0
10 Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản 10 10 0
11 Khoa Thuế - Hải quan 9 9 0
12 Khoa Thương mại 12 12 0
13 Phòng Công nghệ thông tin 5 5 0
14 Phòng Công tác sinh viên 9 9 0
15 Phòng Kế hoạch Tài chính 9 9 0
16 Phòng Khảo thí - QLCL 11 10 1
17 Phòng Quản lý đào tạo 9 9 0
18 Phòng Quản lý khoa học - V ĐTQT 3 3 0
19 Phòng Quản lý Ký túc xá 4 4 0
20 Phòng Quản trị thiết bị 8 8 0
21 Phòng Thanh tra giáo dục 4 4 0
22 Phòng Tổ chức - Hành chính 9 9 0
23 Sinh viên 1 75 52 23
24 Sinh viên 2 78 38 40
25 Thư viện 5 5 0
26 TT Ngoại ngữ - Tin học và TT BD&TV TCHQ 8 8 0
27 TT Tuyển sinh - Quan hệ doanh nghiệp 5 5 0
28 Viện Đào tạo thường xuyên - Sau đại học 5 5 0
29 Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng 5 5 0