Đăng nhập
Buildings
ĐĂNG NHẬP
Mã giảng viên/Mã sinh viên
Mật khẩu
 
Ghi chú:
- Tên đăng nhập và mật khẩu là tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập vào UIS
- Khi không đăng nhập được, vui lòng liên hệ:
https://www.facebook.com/phamtrinhufm
THỐNG KÊ
DANH SÁCHSTTTÊN CHI BỘSL ĐẢNG VIÊNSL ĐẢNG VIÊN ĐÃ LÀM THU HOẠCHSL ĐẢNG VIÊN CHƯA LÀM THU HOẠCH
1 Khoa CNTT và Khoa Ngoại ngữ 13 3 10
2 Khoa Du lịch 6 5 1
3 Khoa Giáo dục quốc phòng - Giáo dục thể chất 9 7 2
4 Khoa Kế toán - Kiểm toán 17 13 4
5 Khoa Kinh tế - Luật 11 9 2
6 Khoa Lý luận chính trị 16 15 1
7 Khoa Marketing 7 5 2
8 Khoa Quản trị kinh doanh 8 0 8
9 Khoa Tài chính - Ngân hàng 20 20 0
10 Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản 9 8 1
11 Khoa Thuế - Hải quan 10 8 2
12 Khoa Thương mại 13 13 0
13 Phòng Công nghệ thông tin 5 5 0
14 Phòng Công tác sinh viên 9 7 2
15 Phòng Kế hoạch Tài chính 9 7 2
16 Phòng Khảo thí - QLCL 13 3 10
17 Phòng Quản lý đào tạo 9 5 4
18 Phòng Quản lý khoa học - V ĐTQT 6 5 1
19 Phòng Quản lý Ký túc xá 4 4 0
20 Phòng Quản trị thiết bị 8 7 1
21 Phòng Thanh tra giáo dục 4 4 0
22 Phòng Tổ chức - Hành chính 10 7 3
23 Sinh viên 1 57 21 36
24 Sinh viên 2 64 17 47
25 Sinh viên 3 32 18 14
26 Sinh viên 4 37 19 18
27 Thư viện 5 4 1
28 TT Ngoại ngữ - Tin học và TT BD&TV TCHQ 8 2 6
29 TT Tuyển sinh - Quan hệ doanh nghiệp 6 2 4
30 Viện Đào tạo thường xuyên - Sau đại học 5 2 3
31 Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng 5 4 1