Đăng nhập
Buildings
ĐĂNG NHẬP
Tên
Mật khẩu
 
DANH SÁCHSTTTÊN CHI BỘSL ĐẢNG VIÊNSL ĐẢNG VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCHSL ĐẢNG VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH
1 Khoa CNTT và Khoa Ngoại ngữ 12 7 5
2 Khoa Du lịch 6 5 1
3 Khoa Giáo dục quốc phòng - Giáo dục thể chất 6 1 5
4 Khoa Kế toán - Kiểm toán 16 15 1
5 Khoa Kinh tế luật 13 13 0
6 Khoa Lý luận chính trị 15 14 1
7 Khoa Marketing 9 9 0
8 Khoa Quản trị kinh doanh 10 7 3
9 Khoa Tài chính - Ngân hàng 18 18 0
10 Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản 9 9 0
11 Khoa Thuế - Hải quan 10 4 6
12 Khoa Thương mại 9 9 0
13 Phòng Công nghệ thông tin 5 5 0
14 Phòng Công tác sinh viên 8 8 0
15 Phòng Kế hoạch Tài chính 9 9 0
16 Phòng Khảo thí - QLCL 9 6 3
17 Phòng Quản lý đào tạo 8 8 0
18 Phòng Quản lý khoa học 3 3 0
19 Phòng Quản lý Ký túc xá 6 6 0
20 Phòng Quản trị thiết bị 9 9 0
21 Phòng Thanh tra giáo dục 4 3 1
22 Phòng Tổ chức - Hành chính 9 5 4
23 Sinh viên 1 54 0 54
24 Sinh viên 2 55 17 38
25 Thư viện 6 6 0
26 TT Ngoại ngữ - Tin học và TT BD&TV TCHQ 8 8 0
27 TT Tuyển sinh - Quan hệ doanh nghiệp 5 5 0
28 Viện Đào tạo thường xuyên - Quốc tế & Sau đại học 6 5 1
29 Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng 4 4 0