Đăng nhập
Buildings
ĐĂNG NHẬP
Mã giảng viên/Mã sinh viên
Mật khẩu
 
Ghi chú:
- Tên đăng nhập và mật khẩu là tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập vào UIS
- Khi không đăng nhập được, vui lòng liên hệ:
https://www.facebook.com/phamtrinhufm
THỐNG KÊ
DANH SÁCHSTTTÊN CHI BỘSL ĐẢNG VIÊNSL ĐẢNG VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCHSL ĐẢNG VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCHSL ĐẢNG VIÊN ĐÃ LÀM THU HOẠCHSL ĐẢNG VIÊN CHƯA LÀM THU HOẠCH
1 Khoa CNTT và Khoa Ngoại ngữ 13 11 2 11 2
2 Khoa Du lịch 6 6 0 6 0
3 Khoa Giáo dục quốc phòng - Giáo dục thể chất 9 9 0 6 3
4 Khoa Kế toán - Kiểm toán 17 17 0 15 2
5 Khoa Kinh tế - Luật 11 8 3 9 2
6 Khoa Lý luận chính trị 15 15 0 15 0
7 Khoa Marketing 7 7 0 6 1
8 Khoa Quản trị kinh doanh 8 7 1 8 0
9 Khoa Tài chính - Ngân hàng 20 20 0 20 0
10 Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản 9 9 0 9 0
11 Khoa Thuế - Hải quan 10 10 0 10 0
12 Khoa Thương mại 13 13 0 12 1
13 Phòng Công nghệ thông tin 5 5 0 5 0
14 Phòng Công tác sinh viên 9 9 0 9 0
15 Phòng Kế hoạch Tài chính 9 9 0 9 0
16 Phòng Khảo thí - QLCL 13 13 0 13 0
17 Phòng Quản lý đào tạo 9 8 1 9 0
18 Phòng Quản lý khoa học - V ĐTQT 6 6 0 6 0
19 Phòng Quản lý Ký túc xá 4 4 0 4 0
20 Phòng Quản trị thiết bị 8 8 0 8 0
21 Phòng Thanh tra giáo dục 4 4 0 4 0
22 Phòng Tổ chức - Hành chính 10 10 0 6 4
23 Sinh viên 1 93 30 63 47 46
24 Sinh viên 2 97 5 92 49 48
25 Thư viện 5 5 0 5 0
26 TT Ngoại ngữ - Tin học và TT BD&TV TCHQ 8 6 2 6 2
27 TT Tuyển sinh - Quan hệ doanh nghiệp 6 3 3 4 2
28 Viện Đào tạo thường xuyên - Sau đại học 5 2 3 5 0
29 Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng 5 5 0 5 0