Đăng nhập
Buildings
ĐĂNG NHẬP
Tên
Mật khẩu
 
DANH SÁCHSTTTÊN CHI BỘSL ĐẢNG VIÊNSL ĐẢNG VIÊN ĐÃ LÀM THU HOẠCHSL ĐẢNG VIÊN CHƯA LÀM THU HOẠCH
1 Khoa CNTT và Khoa Ngoại ngữ 12 12 0
2 Khoa Du lịch 5 5 0
3 Khoa Giáo dục quốc phòng - Giáo dục thể chất 8 8 0
4 Khoa Kế toán - Kiểm toán 16 16 0
5 Khoa Kinh tế - Luật 13 13 0
6 Khoa Lý luận chính trị 15 15 0
7 Khoa Marketing 8 8 0
8 Khoa Quản trị kinh doanh 8 8 0
9 Khoa Tài chính - Ngân hàng 18 18 0
10 Khoa Thẩm định giá - Kinh doanh bất động sản 9 9 0
11 Khoa Thuế - Hải quan 9 9 0
12 Khoa Thương mại 10 10 0
13 Phòng Công nghệ thông tin 5 5 0
14 Phòng Công tác sinh viên 9 9 0
15 Phòng Kế hoạch Tài chính 9 9 0
16 Phòng Khảo thí - QLCL 9 9 0
17 Phòng Quản lý đào tạo 8 8 0
18 Phòng Quản lý khoa học - V ĐTQT 3 3 0
19 Phòng Quản lý Ký túc xá 4 4 0
20 Phòng Quản trị thiết bị 8 8 0
21 Phòng Thanh tra giáo dục 4 4 0
22 Phòng Tổ chức - Hành chính 9 9 0
23 Sinh viên 1 76 75 1
24 Sinh viên 2 78 78 0
25 Thư viện 5 5 0
26 TT Ngoại ngữ - Tin học và TT BD&TV TCHQ 7 7 0
27 TT Tuyển sinh - Quan hệ doanh nghiệp 5 5 0
28 Viện Đào tạo thường xuyên - Sau đại học 5 5 0
29 Viện Nghiên cứu kinh tế ứng dụng 5 5 0