TRA CỨU VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
Nhập họ tên hoặc mã số sinh viên:

TIN MỚI
» Thông báo về việc nghỉ học buổi sáng ngày 03/10 tại cơ sở số 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú, Quận 7 (30/9/14)
» Lịch thi tốt nghiệp các lớp khóa 10D bậc Đại học hệ chính quy năm học 2013 - 2014 (29/9/14)
» Lịch thi tốt nghiệp các lớp khóa 11C bậc Cao đẳng hệ chính quy năm học 2013 - 2014 (29/9/14)
» Thông báo lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 2 năm 2014 các lớp khóa 08C, 09C, 10C bậc Cao đẳng và các lớp khóa 07D, 08D, 09D bậc Đại học hệ chính quy năm học 2013 – 2014 (thi tốt nghiệp cùng đợt thi lần 2 khóa 11C và 10D) (29/9/14)
» Thông báo đăng ký trả nợ học phần đối với các học phần Thực hành nghề nghiệp cho các khóa Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2014 – 2015 (dành cho sinh viên thuộc các khóa đào tạo theo niên chế) (29/9/14)
» Thông báo về việc tổ chức kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn TOEIC dành cho sinh viên trúng tuyển nhập học nguyện vọng bổ sung năm 2014 và sinh viên thuộc các khóa đào tạo khác (29/9/14)
» Lịch học chính thức khóa 14D đào tạo bậc Đại học hệ chính quy, học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (26/9/14)
» Hướng dẫn thí sinh Khóa 2 - Đào tạo văn bằng 2 Đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2014 (24/9/14)
» Hướng dẫn thí sinh Khóa 10 - Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2014 (24/9/14)
» Hướng dẫn xem thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2014 - 2015 cho sinh viên các lớp khóa 14D bậc Đại học hệ chính quy (Chương trình Đại trà, chất lượng cao, đặc biệt, quốc tế) (23/9/14)
LIÊN THÔNG - LIÊN KẾT
LỚP CHUYỂN ĐỔI