TRA CỨU VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
Nhập họ tên hoặc mã số sinh viên:

TIN MỚI
» Thông báo về lịch tập huấn đăng ký học phần trực tuyến theo học chế tín chỉ cho sinh viên khóa 14D bậc Đại học hệ chính quy (24/10/14)
» Lịch ôn thi tuyển sinh khóa 2 - Đào tạo văn bằng Đại học thứ 2 hệ chính quy năm 2014 (Đợt 2) (Lịch chính thức) (24/10/14)
» Lịch ôn thi tuyển sinh khóa 10 - Đào tạo liên thông liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2014 (Đợt 2) (Lịch chính thức) (24/10/14)
» Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng Khóa 10 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học và Khóa 2 – Đào tạo văn bằng Đại học thứ hai hệ chính quy (24/10/14)
» Danh sách công nhận tốt nghiệp lần 1 khóa 8 liên thông lên bậc Đại học hệ chính qui, năm học 2013 - 2014 (23/10/14)
» Danh sách sinh viên đăng kí trả nợ học phần học kì 1, năm học 2014 - 2015 (23/10/14)
» Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ kỳ thi tuyển sinh Khóa 2 - Đào tạo văn bằng Đại học thứ 2 và Khóa 10 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2014 đợt 2 (23/10/14)
» Dự kiến thời khóa biểu đợt 1, học kỳ 1 các lớp Khóa 10 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (22/10/14)
» Kết quả kiểm tra Anh văn theo chuẩn Toeic (Đợt thi 12/10/2014) (20/10/14)
» Danh sách dự thi tốt nghiệp lần 2 khoá 10D, 11C và các khoá trả nợ, năm học 2013 - 2014 (16/10/14)
LIÊN THÔNG - LIÊN KẾT
LỚP CHUYỂN ĐỔI