TRA CỨU VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
Nhập họ tên hoặc mã số sinh viên:

TIN MỚI
» Danh sách dự thi tốt nghiệp lần 1 năm 2016 - các khóa đào tạo hệ niên chế (Đại học, Cao đẳng và liên thông đại học) (17/6/16)
» Thông báo về kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 đối với các khóa đào tạo theo tín chỉ bậc Đại họchê chính quy (Cập nhật đến ngành 16/06/2016) (15/6/16)
» Thông báo về kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 năm 2016 đối với các khóa 11D, 10D, 09D bậc Đại học và các khóa 12C, 11C, 10C bậc Cao đẳng hệ chính quy (10/6/16)
» Thông báo về kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 năm 2016 đối với khóa 7 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (10/6/16)
» Thời khóa biểu (chương trình đại trà, niên chế, chất lượng cao, đặc biệt, liên thông, văn bằng đại học thứ hai) học kỳ giữa năm 2016 (chính thức) (2/6/16)
» Thông báo tuyển sinh khóa 12 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (27/5/16)
» Thông báo tuyển sinh khóa 3 - Đào tạo văn bằng 2 hệ chính quy (27/5/16)
» Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên khóa 12D, 13D, 14D, 15D thuộc chương trình Chất lượng cao, chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần và chương trình đặc biệt học kỳ đầu, năm 2016 (15/3/16)
» Dự kiến thời khóa biểu các khóa trả nợ bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ giữa, năm 2016 (HK hè, năm học 2015 - 2016) (Đào tạo theo niên chế) (5/5/16)
» Thông báo lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 1 năm 2016 các khóa 11D, 10D, 09D bậc Đại học, các khóa 12C, 11C, 10C bậc Cao đẳng và khóa 7 - Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy (5/5/16)