TRA CỨU VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
Nhập họ tên hoặc mã số sinh viên:

TIN MỚI
» Dự kiến thời khóa biểu khóa các lớp khóa 1 - Đào tạo văn bằng 2 Đại học chính quy (Đợt 6) (27/3/15)
» Dự kiến thời khóa biểu khóa các lớp khóa 2 - Đào tạo văn bằng 2 Đại học chính quy (Đợt 3) (27/3/15)
» Thông báo về việc điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2014-2015 đối với sinh viên khoá 13D ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh kinh doanh (27/3/15)
» Dự kiến thời khóa biểu trả nợ học phần các khóa Đại học chính quy hệ niên chế, học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 (Đăng ký từ 13/03/2015 đến ngày 25/03/2015) (27/3/15)
» Dự kiến lịch ôn thi tốt nghiệp khóa 11D, 12C và các khóa trả nợ bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, năm học 2014 - 2015 (27/3/15)
» Thời khóa biểu trả nợ học phần các khóa Cao đẳng chính quy hệ niên chế, học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 (27/3/15)
» Thông báo về việc tạo điều kiện cho sinh viên hệ chính quy tham gia Hội trại truyền thống ngày 26/03/2015 (20/3/15)
» Dự kiến thời khóa biểu trả nợ học phần các khóa Cao đẳng chính quy hệ niên chế, học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 (19/3/15)
» Danh sách sinh viên đăng kí trả nợ học phần học kì 2, năm học 2014 - 2015 (18/3/15)
» Thông báo về việc giải quyết học và thi trả nợ học phần năm học 2014 - 2015 đối với các lớp đào tạo liên thông bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (17/3/15)