TRA CỨU VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
Nhập họ tên hoặc mã số sinh viên:

TIN MỚI
» Thông báo tuyển sinh khóa 12 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (27/5/16)
» Thông báo tuyển sinh khóa 3 - Đào tạo văn bằng 2 hệ chính quy (27/5/16)
» Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên khóa 12D, 13D, 14D, 15D thuộc chương trình Chất lượng cao, chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần và chương trình đặc biệt học kỳ đầu, năm 2016 (15/3/16)
» Dự kiến thời khóa biểu các khóa trả nợ bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ giữa, năm 2016 (HK hè, năm học 2015 - 2016) (Đào tạo theo niên chế) (5/5/16)
» Thông báo lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 1 năm 2016 các khóa 11D, 10D, 09D bậc Đại học, các khóa 12C, 11C, 10C bậc Cao đẳng và khóa 7 - Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy (5/5/16)
» Lịch ôn tập thi tốt nghiệp các khóa trả nợ bậc Đại học, Cao đẳng, Liên thông đại học hệ chính quy (Đào tạo theo niên chế) (21/4/16)
» Thông báo về việc thực hiện thời khóa biểu học kỳ cuối năm 2016 đối với sinh viên các khóa thuộc chương trình Chất lượng caio và chương trình đặc biệt bậc Đại học hệ chính quy (8/4/16)
» Thông báo về việc đăng ký học phần thuộc nhóm học phần GDTC, kỹ năng mềm đối với sinh viên thuộc chương trình Chất lượng cao và Chương trình đặc biệt học kỳ cuối, năm 2016 (8/4/16)
» Dự kiến lịch ôn tập thi tốt nghiệp các khóa trả nợ bậc Đại học, Cao đẳng, Liên thông đại học hệ chính quy, học kỳ 2, năm học 2015-2016 (7/4/16)
» Thông báo về việc giải quyết đăng ký học học kỳ giữa (học kỳ hè), năm 2016 đối với các lớp bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (23/3/16)