TRA CỨU VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
Nhập họ tên hoặc mã số sinh viên:

TIN MỚI
» Thời khóa biểu đợt 3, học kỳ 1 các lớp Khóa 9 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (Lịch chính thức) (23/7/14)
» Thông báo về việc tổ chức Lễ bế giảng cho sinh viên Khóa 07 (10D) – Bậc Đại học và Khóa 17 (11C) – Bậc Cao đẳng hệ chính quy (21/7/14)
» Kết quả phúc khảo Toeic (Đợt ngày 25/05/2014) (18/7/14)
» Thông báo về kết quả xét tốt nghiệp lần 1 năm 2014 Khóa 7 (10D) bậc Đại học, Khóa 17 (11C) bậc Cao đẳng hệ chính quy và các khóa trả nợ (16/7/14)
» Thông báo về lịch thi kết thúc học phần học kỳ hè, năm học 2013 – 2014 đối với các học phần thuộc Giáo dục quốc phòng – An ninh cho sinh viên các khóa hệ chính quy (15/7/14)
» Lịch ôn thi tốt nghiệp các lớp khóa 7 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy và các khóa liên thông Đại học, Cao đẳng trả nợ (15/7/14)
» Dự kiến thời khóa biểu đợt 3, học kỳ 1 các lớp Khóa 9 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (14/7/14)
» Thời khóa biểu các lớp khóa 1 - Đào tạo văn bằng Đại học thứ hai hệ chính quy đợt 3, học kỳ 2 (14/7/14)
» Thời khóa biểu các lớp khóa 12D, 13D học kỳ hè năm học 2013 - 2014 (Lịch chính thức) (11/7/14)
» Thời khóa biểu trả nợ học kỳ hè năm học 2013 - 2014 hệ niên chế (Lịch chính thức) (11/7/14)
LIÊN THÔNG - LIÊN KẾT
LỚP CHUYỂN ĐỔI