TRA CỨU VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
Nhập họ tên hoặc mã số sinh viên:

TIN MỚI
» Thông báo về danh sách sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 Khóa 08 - Liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (24/7/15)
» Thông báo số 2 về việc tổ chức lễ bế giảng khóa học cho sinh viên Khóa 08 (11D) - Bậc Đại học và Khóa 18 (12C) - Bậc Cao đẳng hệ chính quy (17/7/15)
» Thông báo về việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khóa hệ chính quy Khóa 08 (LTDH8) – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học (Tốt nghiệp đợt 1 năm 2015) (13/7/15)
» Thông báo về việc tổ chức lễ bế giảng khóa học cho sinh viên Khóa 08 (11D) - Bậc Đại học và Khóa 18 (12C) - Bậc Cao đẳng hệ chính quy (10/7/15)
» Thời khóa biểu đợt 7 các lớp khóa 1, đợt 4 các lớp khóa 2 - Đào tạo văn bằng Đại học thứ 2 hệ chính quy (Lịch chính thức) (9/7/15)
» Thông báo về kết quả xét tốt nghiệp lần 1 năm 2015 đối với khóa 08 (11D) bậc Đại học, Khóa 18 (12C) bậc Cao đẳng hệ chính quy và các khóa trả nợ (8/7/15)
» Dự kiến danh sách công nhận tốt nghiệp lần 1 cho khoá 11D Đại học hệ chính quy, Khóa 12C Cao đẳng hệ chính quy và các khóa trả nợ, năm học 2014 - 2015 (7/7/15)
» Thông báo về kết quả xét điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 Khóa 08 - đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy (7/7/15)
» Dự kiến thời khóa biểu đợt 4 các lớp khóa 2 và đợt 7 các lớp khóa 1 - Đào tạo văn bằng Đại học thứ 2 hệ chính quy (7/7/15)
» Thông báo về việc giải quyết đăng ký học cùng lúc 2 chương trình đào tạo đối với sinh viên theo học chế tín chỉ học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 (7/7/15)