TRA CỨU VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
Nhập họ tên hoặc mã số sinh viên:

TIN MỚI
» Thông báo về kết quả xử lý đăng ký học và thi trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2017 đối với sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế bậc Cao đẳng hệ chính quy (17/1/17)
» Thông báo về việc tham dự Lễ Tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế trình độ Đại học hệ chính quy tốt nghiệp lần 2 năm 2016 (12/1/17)
» Thông báo về kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 đối với các khóa đào tạo theo học chế tín chỉ bậc Đại học hệ chính quy (4/1/17)
» Kết quả phúc khảo kì thi tốt nghiệp lần 2 các khóa Đào tạo niên chế hệ chính quy năm học 2015-2016 (12/12/16)
» Thông báo về kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 đối với các khóa đào tạo niên chế hê chính quy (23/11/16)
» Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 các khóa đào tạo hệ niên chế năm 2016 (16/11/16)
» Thông báo về việc điều chỉnh thời gian ôn thi và ngày thi tuyển sinh Khóa 12 – Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy năm 2016 (Đợt 2) (8/11/16)
» Thông báo v/v đăng ký học và thi trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2017 đối với sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế bậc Cao đẳng hệ chính quy (7/11/16)
» Thông báo v/v đăng ký học và thi trả nợ học phần học kỳ đầu, năm 2017 đối với sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế bậc Đại học hệ chính quy (7/11/16)
» Bảng phân bổ phòng thi và danh sách dự thi tốt nghiệp lần 2 năm 2016 - các khóa đào tạo hệ niên chế (Đại học, Cao đẳng và liên thông đại học) (4/11/16)