TRA CỨU VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
Nhập họ tên hoặc mã số sinh viên:

TIN MỚI
» Thông báo về lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 1 năm 2015 các lớp khóa 6 và khóa 7 - Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy (3/7/15)
» Thông báo về việc phúc khảo bài thi tốt nghiệp lần 1 năm 2015 cho sinh viên hệ chính quy khóa 08(11D) - Bậc Đại học, khóa 18 (12C) - Bậc Cao đẳng và các khóa trả nợ tốt nghiệp (3/7/15)
» Kết quả bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp lần 1 của sinh viên khóa 11D đào tạo bậc Đại học hệ chính quy năm 2014 - 2015 (2/7/15)
» Kết quả thi tốt nghiệp lần 1, các khóa 11D đào tạo bậc Đại học, 12C bậc Cao đẳng hệ chính qui và các khóa trả nợ, năm học 2014 - 2015 (2/7/15)
» Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2014 - 2015, các khóa Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (Hệ niên chế) (29/6/15)
» Thời khóa biểu học kỳ hè các khóa 12D, 13D, và 14D bậc Đại học hệ chính quy (Chương trình Đại trà, Đặc biệt và Chất lượng cao) (29/6/15)
» Thời khóa biểu Học phần GDQP - AN học kỳ hè, năm học 2014 - 2015 (29/6/15)
» Thông báo về việc nghỉ học ngày 04, 05, 11, 12/07/2015 đối với các lớp khóa 09, 10 đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (29/6/15)
» Thông báo về việc xử lý kết quả đăng ký học phần tín chỉ học kỳ 1, năm học 2015 – 2016 khóa 12D, 13D và 14D bậc Đại học hệ chính quy (chương trình đại trà) (29/6/15)
» Bảng tổng hợp tình hình đối chiếu kiểm tra văn bằng, chứng chỉ phục vụ xét công nhận tốt nghiệp khóa 11D và 12C (Cập nhật đến ngày 02/07/2015) (26/6/15)