TRA CỨU VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
Nhập họ tên hoặc mã số sinh viên:

TIN MỚI
» Bảng phân bổ phòng thi và danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh khóa 2 - Đào tạo văn bằng Đại học thứ 2 hệ chính quy năm 2014 (Đợt 2) (26/11/14)
» Bảng phân bổ phòng thi và danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh khóa 10 - Đào tạo liên thông Đại học hệ chính quy năm 2014 (Đợt 2) (26/11/14)
» Thông báo về kết quả xét điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 khóa 8 – đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy (25/11/14)
» Dự kiến thời khóa biểu khóa 12D, 13D, 14D (Học kỳ 2 năm học 2014-2015) (Hệ tín chỉ) (21/11/14)
» Dự kiến danh sách sinh viên đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp lần 2 khóa 10D, 11C và các khóa trả nợ, năm học 2013 - 2014 (21/11/14)
» Thông báo về việc điều chỉnh phòng học đối với sinh viên Khóa 9 và Khóa 10 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy học tại cơ sở 2 (19/11/14)
» Kết quả thi tốt nghiệp lần 2, các khóa 10D đào tạo bậc Đại học và 11C bậc Cao đẳng hệ chính qui, năm học 2013 - 2014 (19/11/14)
» Thông báo về thời gian, địa điểm và phân bổ ngày thi tuyển sinh Khóa 10 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2014 (đợt 2) (19/11/14)
» Thông báo về thời gian, địa điểm và phân bổ ngày thi tuyển sinh Khóa 2 – Đào tạo văn bằng Đại học thứ hai hệ chính quy năm 2014 (đợt 2) (19/11/14)
» Kết quả phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp lần 1 các khóa liên thông trả nợ, năm học 2013 - 2014 (18/11/14)
LIÊN THÔNG - LIÊN KẾT
LỚP CHUYỂN ĐỔI