TRA CỨU VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
Nhập họ tên hoặc mã số sinh viên:

TIN MỚI
» Thông báo về việc nghỉ học và tham dự kỳ thi kĩ năng mềm học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 đối với sinh viên khóa 13D thuộc chương trình chất lượng cao và chương trình Đặc biệt trình độ Đại học hệ chính quy (23/11/15)
» Thông báo về việc giải quyết đăng ký làm Khoá luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 Khoá 8 - Đào tạo lên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (23/11/15)
» Thông báo về việc tổ chức hội thảo giáo dục, giới thiệu các chương trình đào tạo của Học viện Informatics (Singapore) (23/11/15)
» Danh sách sinh viên đăng ký trả nợ học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 (23/11/15)
» Thông báo về việc đăng ký học phần tự chọn thuộc nhóm học phần GDTC, kỹ năng mềm đối với sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao và chương trình đặc biệt học kỳ đầu năm 2016 (19/11/15)
» Thông báo về việc thực hiện thời khoá biểu học kỳ đầu năm 2016 cho sinh viên các khoá đào tạo bậc Đại học hệ chính quy thuộc chương trình chất lượng và chương trình đặc biệt (19/11/15)
» Danh sách dự thi tốt nghiệp lần 2 khoá 6, 7 - Đào tạo liên thông bậc đại học hệ chính quy và khóa 03 - đào tạo liên thông lên bậc cao đẳng hệ chính quy năm học 2014 - 2015 (12/11/15)
» Thời khóa biểu trả nợ học phần cho các khóa bậc Cao đẳng (niên chế) hệ chính quy, học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 (12/11/15)
» Thông báo về kết quả xét tốt nghiệp lần 2 năm 2015 đối với khóa 08 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (10/11/15)
» Thông báo về việc xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 2 năm 2015 đối với khóa 6, 7 - đào tạo liên thông bậc Đại học và khóa 3 - Đào tạo liên thông bậc Cao đẳng hệ chính quy (10/11/15)