TRA CỨU VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
Nhập họ tên hoặc mã số sinh viên:

TIN MỚI
» Lịch ôn tập thi tốt nghiệp các khóa trả nợ bậc Đại học, Cao đẳng, Liên thông đại học hệ chính quy (Đào tạo theo niên chế) (21/4/16)
» Thông báo về việc thực hiện thời khóa biểu học kỳ cuối năm 2016 đối với sinh viên các khóa thuộc chương trình Chất lượng caio và chương trình đặc biệt bậc Đại học hệ chính quy (8/4/16)
» Thông báo về việc đăng ký học phần thuộc nhóm học phần GDTC, kỹ năng mềm đối với sinh viên thuộc chương trình Chất lượng cao và Chương trình đặc biệt học kỳ cuối, năm 2016 (8/4/16)
» Dự kiến lịch ôn tập thi tốt nghiệp các khóa trả nợ bậc Đại học, Cao đẳng, Liên thông đại học hệ chính quy, học kỳ 2, năm học 2015-2016 (7/4/16)
» Thông báo về việc giải quyết đăng ký học học kỳ giữa (học kỳ hè), năm 2016 đối với các lớp bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (23/3/16)
» Thông báo về lịch làm việc giữa cố vấn học tập với sinh viên bậc Đại học hệ chính quy học kỳ đầu, năm 2016 (15/3/16)
» Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên khóa 12D, 13D, 14D, 15D thuộc chương trình Chất lượng cao, chương trình chất lượng cao tiếng Anh toàn phần và chương trình đặc biệt học kỳ đầu, năm 2016 (15/3/16)
» Thông báo về việc nộp văn bằng, chứng chỉ theo quy định chuẩn đầu ra đối với sinh viên các khóa đào tạo liên thông bậc Đại học, Văn bằng Đại học thứ hai hệ chính quy phục vụ xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 (11/3/16)
» Quyết định về điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh khóa 11 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (1/2/16)
» Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh khóa 11 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2015 (1/2/16)