TRA CỨU VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
Nhập họ tên hoặc mã số sinh viên:

TIN MỚI
» Danh sách dự thi tốt nghiệp lần 2 khoá 11D, 12C và các khoá trả nợ, năm học 2014 - 2015 (8/10/15)
» Thông báo về việc nghỉ học và điều chỉnh phòng học ngày 10/10/2015 đối với sinh viên các lớp học phần có lịch học tại cơ sở 3 của trường (7/10/15)
» Thông báo về việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khóa hệ chính quy Khóa 08 – Bậc Đại học, Khóa 18 – Bậc Cao đẳng (tốt nghiệp bổ sung lần 1 năm 2015) - Đào tạo liên thông bậc Đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ - Đào tạo liên thông bậc Cao đẳng hệ chính quy (tốt nghiệp lần 1 năm 2015) (7/10/15)
» Dự kiến danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 2 các khoá 11D, 12C và các khoá trả nợ, năm học 2014 - 2015 (6/10/15)
» Thông báo danh sách sinh viên các lớp thuộc chương trình Chất lượng cao và chương trình Chất lượng cao tiếng Anh toàn phần khóa 15D (1/10/15)
» Thời khóa biểu các lớp khóa 15D học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 (Chương trình Đại trà, Chất lượng cao) (1/10/15)
» Thông báo điều chỉnh phòng học học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 đối với sinh viên chương trình Chất lượng cao và chương trình đặc biệt tại cơ sở 2 (30/9/15)
» Thời khóa biểu các lớp khóa 9 (Đợt 7) và Khóa 10 (Đợt 4) - Đào tạo liên thông bậc đại học hệ chính quy (30/9/15)
» Kết quả phúc khảo kì thi tốt nghiệp lần 1 các khóa 6,7 - Đào tạo liên thông bậc đại học hệ chính quy năm học 2014-2015 (28/9/15)
» Danh sách dự thi học phần GDQP - AN của sinh viên khóa 15D và các khóa khác, học kỳ 1, năm học 2015 -2016 (28/9/15)