TRA CỨU VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
Nhập họ tên hoặc mã số sinh viên:

TIN MỚI
» Thông báo về việc giải quyết cho sinh viên các lớp khóa 8 đăng ký học phần với thời khóa biểu của Khóa 9 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (16/4/14)
» Lịch ôn thi tuyển sinh khóa 10 - Đào tạo liên thông liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2014 (10/4/14)
» Lịch ôn thi tuyển sinh khóa 2 - Đào tạo văn bằng Đại học thứ 2 hệ chính quy năm 2014 (10/4/14)
» Thông báo về lịch thi kết thúc học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh đối với học phần Công tác quốc phòng, an ninh cho sinh viên các khóa hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2013 - 2014 (10/4/14)
» Lịch ôn thi tốt nghiệp của các lớp 10D bậc Đại học hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2013 - 2014 (8/4/14)
» Dự kiến thời khóa biểu đợt 2, học kỳ 1 các lớp khóa 1 - Đào tạo Văn bằng Đại học thứ 2 hệ chính quy (8/4/14)
» Dự kiến thời khóa biểu đợt 2, học kỳ 1 các lớp khóa 9 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (8/4/14)
» Dự kiến lịch ôn thi tốt nghiệp khóa 11C và các khóa trả nợ bậc Cao đẳng hệ chính quy (8/4/14)
» Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kiểm traTiếng Anh theo chuẩn Toeic cho sinh viên các khóa bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (8/4/14)
» Danh sách đăng kí trả nợ của sinh viên các lớp ĐH, CĐ, Liên thông Đại học, Liên thông Cao đẳng hệ chính quy Học kỳ 2, NH 2013 - 2014 (1/4/14)
LIÊN THÔNG - LIÊN KẾT
LỚP CHUYỂN ĐỔI