TRA CỨU VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
Nhập họ tên hoặc mã số sinh viên:

TIN MỚI
» Thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy năm 2014 (25/4/14)
» Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2014 – 2015 cho sinh viên khóa 12D, 13D bậc Đại học hệ chính quy (đào tạo theo học chế tín chỉ) (25/4/14)
» Thông báo về việc phân bổ phòng kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn TOEIC tổ chức kiểm tra vào ngày 27/04/2014 (24/4/14)
» Thông báo về việc giải quyết đăng ký học học kỳ hè, năm học 2013 – 2014 cho các lớp bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (24/4/14)
» Thông báo về việc đăng ký trả nợ học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh cho sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ hè, năm học 2013 – 2014 (24/4/14)
» Thông báo về Về việc thực hiện lịch học Giáo dục quốc phòng – An ninh học phần 3: Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC) cho sinh viên các khóa hệ chính quy, học kỳ 2, năm học 2013 - 2014 (24/4/14)
» Lịch ôn thi tốt nghiệp bậc Cao đẳng hệ chính quy khóa 2011 (11C) và các khóa trả nợ học kỳ 2, năm học 2013 - 2014 (24/4/14)
» Lịch ôn thi tuyển sinh khóa 10 - Đào tạo liên thông liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2014 (Bổ sung) (18/4/14)
» Thời khóa biểu đợt 2, học kỳ 1 các lớp khóa 9 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính qu (18/4/14)
» Thời khóa biểu đợt 2, học kỳ 1 các lớp khóa 1 - Đào tạo Văn bằng Đại học thứ 2 hệ chính quy (18/4/14)
LIÊN THÔNG - LIÊN KẾT
LỚP CHUYỂN ĐỔI