TRA CỨU VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
Nhập họ tên hoặc mã số sinh viên:

TIN MỚI
» Kết quả kiểm tra Anh văn theo chuẩn Toeic (Đợt thi 12/10/2014) (20/10/14)
» Danh sách dự thi tốt nghiệp lần 2 khoá 10D, 11C và các khoá trả nợ, năm học 2013 - 2014 (16/10/14)
» Thông báo về việc ghi danh học lại, học cải thiện điểm đối với các lớp khóa 8 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (16/10/14)
» Thông báo về việc giải quyết đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 8 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (15/10/14)
» Dự kiến lịch ôn thi tuyển sinh khóa 2 - Đào tạo văn bằng Đại học thứ 2 hệ chính quy năm 2014 (Đợt 2) (15/10/14)
» Dự kiến lịch ôn thi tuyển sinh khóa 10 - Đào tạo liên thông liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2014 (Đợt 2) (15/10/14)
» Dự kiến danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 2 các khoá 10D, 11C và các khoá trả nợ, năm học 2013 - 2014 (10/10/14)
» Dự kiến thời khóa biểu đợt 4, học kỳ 2 các lớp Khóa 9 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (9/10/14)
» Thông báo về kết quả xét công nhận tốt nghiệp lần 1 năm 2014 khóa 8 – đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (9/10/14)
» Danh sách kiểm tra Toeic khóa 14D (Nguyện vọng 1 chưa thi và Nguyện vọng bổ sung) và các khóa khác (đợt thi ngày 12/10/2014) (8/10/14)
LIÊN THÔNG - LIÊN KẾT
LỚP CHUYỂN ĐỔI