TRA CỨU VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
Nhập họ tên hoặc mã số sinh viên:

TIN MỚI
» Quyết định về điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh khóa 11 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (1/2/16)
» Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh khóa 11 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2015 (1/2/16)
» Kết quả kỳ thi tuyển sinh khóa 11 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (29/1/16)
» Về việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khóa hệ chính quy, khóa 08 (11D) - Bậc Đại học, khóa 18 (12C) - Bậc Cao đẳng, khóa 08 (LTDH8) - Đào tạo liên thông bậc Đại học và các khóa trả nợ hệ chính quy (tốt nghiệp lần 2 năm 2015) (20/1/16)
» Thông báo về kết quả xét điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 Khóa 9 (12D) - đào tạo bậc Đại học hệ chính quy (19/1/16)
» Thông báo về việc nộp văn bằng, chứng chỉ theo quy định chuẩn đầu ra đối với sinh viên các khóa bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy phục vụ xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 (18/1/16)
» Bảng phân bổ phòng thi và danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh khóa 11 - Đào tạo liên thông Đại học hệ chính quy năm 2015 (11/1/16)
» Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí học phần GDQP-Học phần 3, học kỳ đầu năm 2016 (7/1/16)
» Thông báo về lịch thi kết thúc học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh đối với học phần 3: Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC) cho sinh viên các khóa hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 (5/1/16)
» Thông báo về chỉ tiêu tuyển sinh và lịch thi tuyển sinh Khóa 11 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (5/1/16)