TRA CỨU VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
Nhập họ tên hoặc mã số sinh viên:

TIN MỚI
» Thông báo tuyển sinh Khóa 2 - Đào tạo văn bằng 2 hệ chính quy đợt 2 năm 2014 (17/9/14)
» Thông báo tuyển sinh khóa 10 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2014 (17/9/14)
» Thông báo về việc kiểm tra, bổ sung và điều chỉnh thông tin in bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 8 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (15/9/14)
» Thông báo về việc xét điều kiện học tiếp, ngừng học, buộc thôi học sinh viên khóa 11D, 12C năm học 2013 - 2014 (11/9/14)
» Danh sách kiểm tra Toeic khóa 14D và các khóa khác (ngày 14 - 21/09/2014) (11/9/14)
» Thông báo về việc xử lý kết quả học tập học kỳ 2, năm học 2013 – 2014 và kết quả giải quyết đăng ký học cùng lúc hai chương trình, chuyển ngành/chuyên ngành đào tạo học kỳ 1, năm học 2014 – 2015 cho sinh viên khóa 12D, 13D bậc Đại học hệ chính quy (Cập nhật ngày 11/09/2014) (9/9/14)
» Thông báo về lịch thi kết thúc các học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh đối với sinh viên trúng tuyển nhập học năm 2014 (khóa 14D) và các khóa trả nợ hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2014 – 2015 (6/9/14)
» Dự kiến danh sách sinh viên đủ điều kiện học 2 ngành học kỳ 1, năm học 2014 - 2015 (6/9/14)
» Dự kiến sinh viên đủ và và không đủ điều kiện chuyển ngành, chuyên ngành đào tạo học kỳ 1, năm học 2014 - 2015 (6/9/14)
» Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp lần 1 các lớp khóa 3 liên thông lên bậc cao đẳng hệ chính quy và các khóa trả nợ, năm học 2013 - 2014 (5/9/14)
LIÊN THÔNG - LIÊN KẾT
LỚP CHUYỂN ĐỔI