TRA CỨU VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
Nhập họ tên hoặc mã số sinh viên:

TIN MỚI
» Thông báo về việc đăng ký học phần đợt 3 cho các lớp khóa 10 và đợt 6 cho các lớp khóa 9 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (22/5/15)
» Thông báo về việc đăng ký tự chọn thuộc nhóm học phần GDTC đối với sinh viên chương trình chất lượng cao và chương trình đặc biệt học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 (22/5/15)
» Thông báo về việc thực hiện thời khoá biểu học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 cho sinh viên khoá 12D, 13D, 14D bậc Đại học hệ chính quy thuộc chương trình chất lượng và chương trình đặc biệt (22/5/15)
» Thông báo về việc giải quyết đăng ký làm Khoá luận tốt nghiệp Khoá 8 - Đào tạo lên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (22/5/15)
» Thời khoá biểu bổ sung các lớp Khoá 1 và Khoá 2, đào tạo văn bằng 2 hệ chính quy - ngành Ngôn ngữ Anh (Đợt học 3) (22/5/15)
» Thời khóa biểu học lại, học cải thiện, học bổ sung học phần các lớp khóa 8, 9, 10 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2014 - 2015 (21/5/15)
» Danh sách sinh viên dự thi Học phần GDQP - AN (học phần 3) học kỳ 2, năm học 2014 - 2015 (Đợt học bổ sung) (21/5/15)
» Lịch ôn thi tốt nghiệp các lớp khóa 7 liên thông bậc Đại học và các khóa trả nợ (học kỳ 2, năm học 2014 - 2015) (19/5/15)
» Thông báo về lịch thi kết thúc học phần GDQP - AN học phần 3 : Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC) (Đợt học bổ sung) cho sinh viên khóa hệ chính quy, học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 (14/5/15)
» Dự kiến thời khóa biểu học lại, học cải thiện, học bổ sung học phần đối với các lớp khóa 8, 9, 10 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (6/5/15)