TRA CỨU VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
Nhập họ tên hoặc mã số sinh viên:

TIN MỚI
» Thông báo về việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khóa hệ chính quy Khóa 07 – Bậc Đại học, Khóa 17 – Bậc Cao đẳng (tốt nghiệp lần 2 năm 2014), Khóa 08 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học (tốt nghiệp đợt 1 năm 2014) và các khóa khác về trả nợ (29/1/15)
» Kết quả phúc khảo kì thi tuyển sinh khóa 10 - liên thông đại học hệ chính quy (Đợt 2) (26/1/15)
» Danh sách sinh viên dự thi Học phần GDQP - AN (học phần 2) học kỳ 2, năm học 2014 - 2015 (Đợt học bổ sung) (22/1/15)
» Thời khóa biểu khóa 12D, 13D, 14D (Học kỳ 2 năm học 2014-2015) (Hệ tín chỉ) (20/1/15)
» Thông báo về lịch thi kết thúc học phần GDQP - AN học phần 2 : Công tác Quốc phòng An ninh (Đợt học bổ sung) cho sinh viên khóa hệ chính quy, học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 (16/1/15)
» Dự kiến danh sách công nhận tốt nghiệp lần 2 cho khoá Liên thông đại học 8, liên thông cao đẳng 3 và các khoá liên thông trả nợ (15/1/15)
» Kết quả thi kết thúc học phần GDQP - AN học phần 1 - Đợt học bổ sung (Thi ngày 11/01/2015) (15/1/15)
» Thời khóa biểu khóa các lớp khóa 2 - Đào tạo văn bằng 2 Đại học chính quy (Đợt 2 - Học kỳ 1) (dành cho SV trúng tuyển nhập học đợt 1 và đợt 2 năm 2014) (13/1/15)
» Thời khóa biểu các khóa 11DTA, 12CTA (Học kỳ 2 năm học 2014-2015) (Hệ niên chế) (13/1/15)
» Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 các khóa liên thông đại học và liên thông cao đẳng, năm học 2013 - 2014 (9/1/15)