TRA CỨU VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP
Nhập họ tên hoặc mã số sinh viên:

TIN MỚI
» Kết quả phúc khảo kì thi tốt nghiệp lần 2 khóa 7 - Liên thông lên đại học hệ chính quy (11/2/15)
» Dự kiến kết quả xét chuyển điểm học phần các lớp khóa 10 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (Trúng tuyển nhập học đợt 2) (10/2/15)
» Dự kiến kết quả xét chuyển điểm học phần các lớp khóa 9 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (Khoa Ngoại ngữ) (10/2/15)
» Dự kiến thời khóa biểu đợt 2, học kỳ 1 các lớp khóa 10 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (trúng tuyển nhập học đợt 1 và đợt 2) (10/2/15)
» Dự kiến thời khóa biểu khóa các lớp khóa 9 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (Đợt 5 - Học kỳ 2) (10/2/15)
» Quy định về đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy tại trường Đại học Tài chính – Marketing (6/2/15)
» Thông báo về việc giải quyết đăng ký bổ sung học và thi trả nợ học phần cho các khóa học bậc Cao đẳng hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2014 – 2015 (dành cho sinh viên các khóa đào tạo theo niên chế) (5/2/15)
» Thông báo về việc nghỉ học buổi tối Thứ Bảy (07/02/2015) của các lớp khóa 01 và khóa 02 - Đào tạo văn bằng Đại học thứ hai học tại cơ sở 2 của trường (4/2/15)
» Thông báo về việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khóa hệ chính quy Khóa 07 – Bậc Đại học, Khóa 17 – Bậc Cao đẳng (tốt nghiệp lần 2 năm 2014), Khóa 08 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học (tốt nghiệp đợt 1 năm 2014) và các khóa khác về trả nợ (29/1/15)
» Kết quả phúc khảo kì thi tuyển sinh khóa 10 - liên thông đại học hệ chính quy (Đợt 2) (26/1/15)