Các hoạt động
 • Hoạt động Khảo thí
 • Hoạt động đảm bảo chất lượng
 • Hoạt động văn nghệ
 • Hoạt động thể thao
 • Hoạt động du lịch
 • LƯỢT T.CẬP: Label

  Copyright © 2010 Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Tài Chính Marketing - Phòng Khảo Thí - Quản lý chất lượng

  Địa chỉ: 2/4 Trần Xuân Soạn - Q.7 - Tp Hồ Chí Minh

  Điện thoại: 08 3772 0580 - 3872 6789 - 3872 6699 (Số Nội Bộ - 152)   |  Website: www.ufm.edu.vn  |  Email: phongkhaothi@ufm.edu.vn

  Bạn sẽ xem nhanh hơn với IE7/8, Firefox, Google Chrome hoặc Safari