Giới thiệu về PHÒNG
Phòng Khảo Thí - Quản lý chất lượng: Quyết định thành lập số: 1616/QĐ-ĐHTCM ngày 13 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường ĐH Tài Chính - Marketing.

Chức năng:
Tổng số cán bộ viên chức: 15
LỊCH THI HỆ LIÊN THÔNG _ VB2

Copyright © 2010 Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Tài Chính Marketing - Phòng Khảo Thí - Quản lý chất lượng

Địa chỉ: 2/4 Trần Xuân Soạn - Q.7 - Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3772 0580 - 3872 6789 - 3872 6699 (Số Nội Bộ - 152)   |  Website: www.ufm.edu.vn  |  Email: phongkhaothi@ufm.edu.vn

Bạn sẽ xem nhanh hơn với IE7/8, Firefox, Google Chrome hoặc Safari