TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI NGÀNH ĐÀO TẠO
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 8 NĂM 2012 (ĐỢT 1)
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG
STT MAHV HỌ TÊN PHÁI NGÀY
SINH
NƠI SINH NGÀNH
TỐT NGHIỆP
KẾT QUẢ ĐIỂM THI CÁC MÔN CHUYỂN ĐỔI
TỔNG QUAN DU LỊCH ANH VĂN CĂN BẢN NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN
1 12510246 Nguyễn Thị Tú Anh Nữ 26/02/1989 Tiền Giang Du lịch Miễn 9
2 12510446 Hoàng Thảo  Anh Nữ 03/05/1990 B́nh Thuận Quản trị kinh doanh 6 6
3 12510033 Hứa Thị Thanh Ca Nữ 11/07/1990 B́nh Thuận Quản trị DLLH Miễn 7
4 12510142 Trần Lư Bích Chi Nữ 18/07/1991 Tp.HCM Quản trị kinh doanh Miễn 7
5 12510208 Trịnh Mỹ Danh Nữ 13/09/1989 Khánh Ḥa Quản trị lữ hành và hứng dẫn du lịch 5 7
6 12510195 Trần Nguyễn Thảo Dung Nữ 11/01/1990 Quảng Nam Quản trị kinh doanh 6 7
7 12510324 Nguyễn Thị Kim  Hiền Nữ 19/06/1991 Đồng Nai Quản trị kinh doanh Miễn 7
8 12510425 Đào thị Hoa Nữ 25/05/1991 Sông Bé Quản trị kinh doanh 7 7
9 12510186 Huỳnh Nhật Huy Nam 12/12/1991 Đồng Nai Quản trị kinh doanh Miễn 7
10 12510199 Nguyễn Phát Huy Nam 01/12/1991 Long An Quản trị kinh doanh Miễn 5
11 12510420 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 27/08/1989 Đồng Nai Kế toán 5 7
12 12510170 Nguyễn Ngọc Lượng Nam 24/12/1986 Bến Tre Quản trị kinh doanh Miễn 7
13 12510312 Nguyễn Quang Minh Nam 29/12/1989 B́nh Định Quản trị kinh doanh Miễn 8
14 12510323 Nguyễn Thúy  Nguyên Nữ 14/05/1991 An Giang Quản trị kinh doanh Miễn 7
15 12510200 Trần Hoài Vũ Phương Nam 26/01/1991 Tp.HCM Quản trị kinh doanh Miễn 6
16 12510143 Trần Tố Lan Phương Nữ 05/09/1991 Tp.HCM Quản trị kinh doanh Miễn 6
17 12510405 Phạm Thị Kim Quư Nữ 25/06/1991 Đà Nẵng Quản trị  kinh doanh Miễn 8
18 12510333 Nguyễn Thị Lệ Quyên Nữ 13/12/1989 Gia Lai Quản trị lữ hành và Hướng dẫn du lịch 5 7
19 12510214 Lê Đức  Sang Nam 18/08/1990 Đồng Nai Quản trị kinh doanh Miễn 9
20 12510247 Vơ Thị Thanh Tâm Nữ 07/11/1988 Đồng Tháp Du lịch Miễn 6
21 12510141 Nguyễn Chánh Trung Nam 25/10/1990 Kom Tum Quản trị kinh doanh Miễn 6
22 12510277 Đoàn Thị Kim Vân Nữ 24/09/1990 Tp.HCM Quản trị kinh doanh 6 8
23 12510325   Văn Nam 21/01/1990 An Giang Quản trị kinh doanh Miễn 8
24 12510320 Trần Văn Vương Nam 07/11/1991 Bà Rịa - Vũng Tàu Quản trị kinh doanh Miễn 6
Tổng cộng: 24 học viên
Tp. HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2012
NGƯỜI LẬP TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
(Đă kư) (Đă kư)
Phạm Ngọc Tŕnh ThS. Hứa Minh Tuấn