TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI NGÀNH ĐÀO TẠO
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 8 NĂM 2012 (ĐỢT 1)
CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
STT MAHV HỌ TÊN PHÁI NGÀY
SINH
NƠI SINH NGÀNH
TỐT NGHIỆP
KẾT QUẢ ĐIỂM THI CÁC MÔN CHUYỂN ĐỔI
NGUYÊN LƯ KẾ TOÁN NGUYÊN LƯ THỐNG KÊ KINH TẾ TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ KIỂM TOÁN CĂN BẢN
1 12510110 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 13/03/1988 Tp.HCM Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 6 5
2 12510215 Lê Tuấn Anh Nam 04/04/1987 Thanh Hóa Kinh doanh quốc tế 7 Miễn Miễn Miễn
3 12510392 Huỳnh Ngọc Ánh Nữ 23/04/1983 Tp.HCM Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 6 5
4 12510413 Lê Viên Ngọc Bích Nữ 24/08/1989 Phú Yên Thư kư VP 7 6 5 5
5 12510338 Trần Thị DIễm Châu Nữ 10/03/1986 Bà Rịa - Vũng Tàu Quản trị kinh doanh 6 Miễn 6 7
6 12510123 Vũ Khắc Cương Nam 14/08/1983 Thái B́nh Quản trị kinh doanh 8 7 7 8
7 12510287 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Nữ 01/02/1978 Tp.Hà Nội Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 6 7
8 12510099 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 17/11/1988 Quảng Ngăi Quảnh trị kinh doanh 8 7 6 6
9 12510067 Nguyễn Thị Thu Nữ 06/12/1989 Khánh Ḥa Tài chính - Ngân hàng Miễn Miễn 8 5
10 12510227 Phạm Thị Hồng Nữ 19/05/1990 Quảng Ngăi Quản trị kinh doanh Miễn Miễn Miễn 8
11 12510276 Nguyễn Thị Thanh Nữ 07/10/1990 Tp.HCM Hệ thống thông tin kinh tế Miễn 6 8 5
12 12510216 Phạm Thị Hạnh Nữ 29/06/1989 Quảng Ngăi Quản trị khách sạn - nhà hàng 8 5 9 8
13 12510055 Vơ Thị Kim Hồng Nữ 04/03/1990 Quảng Ngăi Quản trị kinh doanh Miễn Miễn Miễn 5
14 12510397 Phạm Thị Lan Hương Nữ 18/06/1988 Gia Lai Kinh doanh Du lịch Miễn 6 6 5
15 12510111 Trần Thu Huyền Nữ 18/12/1988 Nam Định Hệ thống thông tin kinh tế Miễn 5 7 Miễn
16 12510296 Huỳnh Tuấn Khanh Nam 02/06/1987 Tp.HCM Hệ thống thông tin kinh tế Miễn Miễn Miễn 8
17 11510024 Hoàng Thị Khánh Khuyên Nam 04/08/1989 Đắk Lắk Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 8 Miễn
18 12510129 Lương Phạm Tuyết Kim Nữ 16/07/1990 Đồng Nai Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 7 6
19 12510007 Lê Thị Thúy Liên Nữ 02/07/1990 Cần Thơ Tài chính - Ngân hàng Miễn Miễn 7 Miễn
20 12510134 Nguyễn Thị Bảo  Linh Nam 08/04/1990 Quảng Ngăi Hệ thống thông tin quản lư Miễn Miễn 6 Miễn
21 12510234 Nguyễn Thị Kiều  Linh Nữ 16/01/1989   Quản trị kinh doanh Miễn Miễn Miễn 5
22 12510262 Trần Thị Cẩm Linh Nữ 28/10/1989 Đắk Lắk Quản trị kinh doanh - CN Ngân Hàng Miễn Miễn Miễn 5
23 12510035 Trần Thị Loan Nữ 06/02/1989 Bà Rịa - Vũng Tàu Tin học kế toán Miễn 6 6 6
24 12510279 Đỗ Thành Luân Nam 11/10/1989 Tp.HCM Hệ thống thông tin kinh tế Miễn 5 8 7
25 12510254 Nguyễn Thị Mỹ Lựu Nữ 09/02/1990 Phú Yên Quản trị DL KS-NH 5 8 8 5
26 12510376 Đào Thị Ngọc Mai Nữ 01/01/1989 Đồng Nai Quản trị kinh doanh Miễn Miễn Miễn 5
27 12510453 Nguyễn Thị Hà Mai Nữ 25/06/1981 Quảng B́nh Quản trị kinh doanh Miễn 6 8 5
28 12510383 Trần Khánh Thoại My Nữ 28/01/1989 Lâm Đồng Quản trị du lịch - Khách sạn - Nhà hàng 7 8 5 5
29 12510175 Đinh Thị Hoài Nam Nữ 10/02/1990 Hà Tĩnh Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 7 6
30 12510029 Huỳnh Thị Hồng Nga Nữ 07/01/1985 Long An Hệ thống thông tin quản lư 8 6 6 Miễn
31 12510154 Phan Thị Ngọc Nữ 04/02/1988 Tiền Giang Hệ thống thông tin kinh tế Miễn 7 6 Miễn
32 12510176 Bùi Thị Nguyệt Nữ 10/07/1990 Nam Định Quản trị kinh doanh Miễn Miễn Miễn 6
33 12510248 Trần Thy Nữ Nữ 09/10/1988 Kiên Giang Kinh doanh quốc tế Miễn 7 7 8
34 12510275 Lê Thùy Kiều  Oanh Nữ 24/11/1988 Khánh Ḥa Tài chính ngân hàng Miễn Miễn Miễn 6
35 12510046 Chu Chiêu Tam  Quí Nữ 21/07/1985 Sóc Trăng Marketing 8 Miễn Miễn 6
36 12510058 Phùng Thị Thanh  Thảo Nữ 02/03/1990 Bến Tre Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 5 6
37 12510187 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 17/08/1988 B́nh Định Quản trị khách sạn - nhà hàng 8 7 7 5
38 12510155 Phương Lê Minh Thư Nữ 18/01/1990 Ninh Thuận Hệ thống thông tin kinh tế Miễn 6 7 6
39 12510272 Đỗ Thị Thương Nữ 20/08/1990 Hà Nam Quản trị văn pḥng Miễn Miễn 8 7
40 12510255 Trần Thị Ngọc Trinh Nữ 18/08/1978 Tp.HCM Du lịch Miễn 6 6 5
41 12510434 Đỗ Thị  Tuyết Nữ 18/10/1990 Quảng Ngăi Quản trị kinh doanh Miễn Miễn Miễn 5
42 12510370 Đỗ Thị Bé Ty Nữ 07/09/1987 B́nh Định Hệ thống thông tin quản lư 8 6 5 Miễn
43 12510060 Nguyễn Khánh  Uyên Nữ 18/05/1990 Tp.HCM Tài chính - Ngân hàng Miễn 5 6 5
44 12510393 Lại Thị Tố Uyên Nữ 14/07/1989 Thanh Hóa Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 7 5
45 12510382 Lâm Thị Thanh Xuân Nữ 19/07/1989 Tp.HCM Hệ thống thông tin quản lư Miễn 8 6 Miễn
Tổng cộng: 45 học viên
Tp. HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2012
NGƯỜI LẬP TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
(Đă kư) (Đă kư)
Phạm Ngọc Tŕnh ThS. Hứa Minh Tuấn