TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI NGÀNH ĐÀO TẠO
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 8 NĂM 2012 (ĐỢT 1)
CHUYÊN NGÀNH MARKETING TỔNG HỢP
STT MAHV HỌ TÊN PHÁI NGÀY
SINH
NƠI SINH NGÀNH
TỐT NGHIỆP
KẾT QUẢ ĐIỂM THI CÁC MÔN CHUYỂN ĐỔI
MARKETING CĂN BẢN NGHIÊN CỨU MARKETING HÀNH VI KHÁCH HÀNG QUẢN TRỊ CHIÊU THỊ
1 12510072 Nguyễn Kiều  An Nữ 06/10/1989 Tp.HCM Quản trị du lịch lữ hành Miễn 8 8 7
2 12510190 Thái Thị Hoàng Anh Nữ 23/04/1987 Tp.HCM Kế Toán 5 7 6 6
3 12510168 Dương Minh Châu Nữ 28/09/1989 B́nh Thuận Quản trị  kinh doanh Miễn Miễn 5 6
4 12510089 Lê Lương Quế Chi Nữ 01/05/1989 Khánh Ḥa Quản trị kinh doanh du lịch 5 6 8 9
5 12510400 Nguyễn Hoàng Chung Nam 05/05/1989 Quảng Ngăi Kế toán 8 6 6 8
6 12510078 Trương Quốc Cường Nam 21/05/1989 Tp.HCM Quản trị kinh doanh Miễn 7 6 8
7 12510160 Huỳnh Thị Thùy  Dương Nữ 28/10/1979 Khánh Ḥa Quản trị kinh doanh Miễn 5 6 6
8 12510061 Ngô Thị Hương Duyên Nữ 26/07/1990 Lâm Đồng Quản trị kinh doanh Miễn 9 5 9
9 12510065 Ngô Thị Thu Nữ 04/05/1991 Hà Nam Quản trị kinh doanh Miễn 5 6 7
10 12510040 Nguyễn Ngọc  Hiền Nữ 06/08/1986 Đồng Tháp Quản trị kinh doanh Miễn Miễn Miễn 5
11 12510144 Huỳnh Thị Phương Hiền Nữ 06/10/1988 Bạc Liêu Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 5 6
12 12510444 Nguyễn Thị Như Hiền Nữ 14/05/1990 Quảng Ngăi Tài chính ngân hàng Miễn 8 5 5
13 12510458 Nguyễn Hữu Hiền Nam 30/10/1990 Tây Ninh Quản trị kinh doanh 6 7 7 8
14 12510185 Nguyễn Trí Hiệp Nam 01/02/1989 Đồng Nai Quản trị kinh doanh Miễn 6 6 7
15 12510005 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 08/04/1989 Tp.HCM Quản trị kinh doanh Miễn 8 7 9
16 12510150 Hồ Thị Hương Nam 18/03/1989 Quảng B́nh Quản trị kinh doanh Miễn 7 7 6
17 12510348 Trịnh qUANG Huy Nam 14/02/1989 Tiền Giang Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 7 6
18 12510137 Phạm Hoàng  Kha Nam 15/06/1989 Tp.HCM Kế toán 5 5 6 6
19 12510156 Nguyễn Quỳnh Kha Nữ 23/08/1988 Tp.HCM Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 8 7
20 12510043 Đặng Ngọc Thiên Kim Nữ 06/02/1987 Tp.HCM Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 6 8
21 12510024 Nguyễn Thị Quỳnh Loan Nữ 10/01/1989 Đắk Lắk Quản trị kinh doanh Miễn 7 6 6
22 12510131 Lê Thị Kiều Loan Nữ 01/07/1990 Thanh Hóa Quản trị kinh doanh Miễn 7 6 7
23 12510422 Dương Vi Long Nam 24/08/1990 Tp.HCM Quản trị kinh doanh Miễn 7 Miễn 7
24 12510093 Lê Thị Luyến Nữ 07/04/1990 Nam Định Quản trị kinh doanh Miễn 6 7 9
25 12510435 Lưu Thị Khánh Ly Nữ 11/12/1991 An Giang Quản trị kinh doanh Miễn 9 Miễn 9
26 12510244 Trương Ngọc  Mai Nữ 27/11/1990 Tp.HCM Quản trị kinh doanh Miễn 7 6 7
27 12510087 Nguyễn Vĩnh Minh Nam 31/08/1989 Lâm Đồng Tài chính - Ngân hàng Miễn 6 7 6
28 12510436 Trần Ngọc Diễm My Nữ 11/07/1991 Tp.HCM Quản trị kinh doanh Miễn 7 Miễn 8
29 12510094 Trần Thị Kim Ngân Nữ 27/11/1990 B́nh Dương Quản trị kinh doanh Miễn 7 5 8
30 12510414 Phạm Thị Kim Ngân Nữ 02/10/1988 Tiền Giang Quản trị  kinh doanh 5 6 6 7
31 12510217 Dương Hạnh Nguyên Nữ 10/02/1990 Khánh Ḥa Kế toán Miễn 8 6 8
32 12510052 Bạch Thị Nguyệt Nữ 19/03/1988 Bà Rịa - Vũng Tàu Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 6 8
33 12510092 Nguyễn Thảo An Nhiên Nữ 10/04/1991 Tp.HCM Quản Trị Kinh Doanh Miễn 7 6 5
34 12510071 Nguyễn Thị Kim Phượng Nữ 29/10/1990 Tp.HCM Quản trị du lịch lữ hành Miễn 8 6 8
35 12510018 Huỳnh Việt Tấn Nam 30/08/1990 Tp.HCM Kinh doanh quốc tế 8 7 6 9
36 12510036 Nguyễn Đ́nh  Tầng Nam 20/10/1989 Bắc Ninh Hệ thống thông tin kinh tế 6 5 7 8
37 12510352 Nguyễn Huỳnh Vân Thảo Nữ 23/08/1988 Đồng Nai Du lịch 8 5 5 7
38 12510068 Hoàng Lê Cẩm  Thi Nữ 29/01/1990 Đắk Lắk Kinh doanh quốc tế 5 5 5 8
39 12510158 Phan Nguyễn Hoàng  Thông Nữ 04/07/1991 Đắk Lắk Quản trị kinh doanh Miễn 8 Miễn 8
40 12510073 Đặng Phương Hoài Thu Nữ 31/01/1991 Lâm Đồng Quản trị kinh doanh Miễn 8 Miễn 7
41 12510353 Đỗ Thị Hoài Thu Nữ 13/02/1990 Đồng Nai Quản trị kinh doanh 8 8 5 8
42 12510149 Nguyễn Thị Ngọc Thuyên Nữ 28/08/1991 Quảng Nam Quản trị kinh doanh Miễn 8 Miễn 7
43 12510128 Nguyễn Thị Kiều Thy Nữ 10/04/1990 Đồng Nai Du Lịch 8 8 6 9
44 12510081 Nguyễn Lê Huyền Trang Nữ 24/08/1990 Khánh Ḥa Quản trị kinh doanh Miễn 6 7 7
45 12510406 Nguyễn Thị Mai Trang Nữ 31/08/1988 Đồng Nai Quản trị khách sạn nhà hàng 8 6 6 7
46 12510054 Nguyễn Thị Trinh Nữ 16/12/1988 Quảng B́nh Kế toán - Kiểm toán Miễn 6 8 8
47 12510165 Mai Thị Lan Trinh Nữ 16/09/1990 Đồng Nai Quản trị kinh doanh Miễn 6 7 8
48 12510440 Phạm Thị Trinh Nữ 21/09/1991 Nghệ An Quản trị kinh doanh Miễn 7 Miễn 7
49 12510211 Đoàn Phạm Thanh Trúc Nữ 14/09/1989 Tp.HCM Quản trị kinh doanh du lịch Miễn 7 7 8
50 12510088 Phạm Anh Tuấn Nam 15/02/1988 Quảng Nam Quản trị kinh doanh 6 6 9 6
51 12510086 Huỳnh Vũ Mai Uyên Nữ 24/02/1989 Lâm Đồng Kinh doanh quốc tế 9 9 8 9
52 12510181 Trần Thị Kim Yến Nữ 28/11/1990 Đồng Nai Quản trị kinh doanh Miễn 5 7 7
53 12510212 Bùi Phi Yến Nữ 12/09/1989 Tp.HCM Quản trị kinh doanh du lịch Miễn 5 7 8
Tổng cộng: 53 học viên
Tp. HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2012
NGƯỜI LẬP TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
(Đă kư) (Đă kư)
Phạm Ngọc Tŕnh ThS. Hứa Minh Tuấn