TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI NGÀNH ĐÀO TẠO
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 8 NĂM 2012 (ĐỢT 1)
CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
STT MAHV HỌ TÊN PHÁI NGÀY
SINH
NƠI SINH NGÀNH
TỐT NGHIỆP
KẾT QUẢ ĐIỂM THI CÁC MÔN CHUYỂN ĐỔI
NGUYÊN LƯ KẾ TOÁN NGUYÊN LƯ THỐNG KÊ KINH TẾ TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ MARKETING CĂN BẢN
1 12510238 Nguyễn Thị Hồng Anh Nữ 20/07/1991 Thái Nguyên Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 7 Miễn
2 12510210 Nguyễn Châu Quốc Bảo Nam 30/03/1991 Đồng Nai Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 6 Miễn
3 12510443 Vũ Hùng Biên Nam 08/08/1986 Lâm Đồng Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 6 Miễn
4 12510197 Nguyễn Trọng Cường Nam 05/08/1987 Thanh Hóa Kinh doanh quốc tế 8 5 Miễn Miễn
5 12510437 Diệp Trang Đài Nữ 09/06/1990 B́nh Định Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 7 Miễn
6 12510153 Nguyễn Thị Bích Đào Nữ 05/07/1988 Lâm Đồng Kế toán Miễn Miễn 6 Miễn
7 12510032 Phạm Thị Diệp Nữ 21/09/1989 Phú Yên Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 8 Miễn
8 12510343 Phạm Thanh Hải Nam 02/10/1989 Tp.HCM Quản trị nhà hàng khách sạn Miễn 5 7 Miễn
9 12510442 Thái Hoàng Hải Nam 15/09/1986 Tp.HCM Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 8 Miễn
10 12510136 Nguyễn Thị Mỹ  Hạnh Nữ 07/01/1988 Tiền Giang Quản trị kinh doanh Miễn 6 Miễn Miễn
11 12510306 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh Nữ 25/07/1989 Tp.HCM Hệ thống thông tin kinh tế Miễn 5 6 6
12 12510090 Trần Tuyết Hoa Nữ 14/10/1987 Bà Rịa - Vũng Tàu Kế toán 7 6 6 5
13 12510049 Vũ Thị Ḥa Nữ 20/05/1990 B́nh Định Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 8 8
14 12510082 Phan Quốc  Ḥa Nam 17/03/1987 Đồng Nai Kế toán 7 6 5 6
15 12510177 Trần Hữu  Hoành Nam 06/03/1983 Tp.HCM Kế toán Miễn Miễn 5 Miễn
16 12510328 Cao Thị Ánh  Hồng Nữ 28/01/1990 Đắk Lắk Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 7 Miễn
17 12510439 Nguyễn Văn Huy Nam 28/07/1991 Nam Định Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 6 Miễn
18 12510261 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 12/08/1988 Bà Rịa - Vũng Tàu Kế toán 8 6 8 7
19 12510205 Nguyễn Thị Mỹ Kim Nữ 04/04/1990 Quảng Ngăi Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 7 Miễn
20 12510374 Bùi Thị Quỳnh Lan Nữ 27/11/1988 Đắk Lắk Quản trị kinh doanh Miễn 6 6 Miễn
21 12510359 Vơ Thị Bội Loan Nữ 01/03/1990 Tp.HCM Quản trị kinh doanh Miễn 5 Miễn Miễn
22 12510021 Phạm Thị Ngọc Long Nữ 02/10/1988 Tp.HCM Quản trị KS-NH-Resort Miễn 7 5 Miễn
23 12510307 Nguyễn Thành  Luân Nam 03/02/1989 B́nh Định Hệ thống thông tin kinh tế Miễn 5 5 8
24 12510428 Đỗ Thành  Luân Nam 20/11/1990 B́nh Phước Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 7 Miễn
25 12510305 Nguyễn Ngọc  Lương Nam 11/10/1988 Quảng Nam Hệ thống thông tin kinh tế Miễn 5 6 5
26 12510381 Vũ Thị Hiền Lương Nữ 30/04/1988 Kiên Giang Kinh doanh quốc tế Miễn 5 6 Miễn
27 12510233 Trần Nguyễn Minh Nữ 22/10/1991 Long An Hệ thống thông tin kinh tế Miễn 8 7 Miễn
28 12510331 Hà Thị Diễm  My Nữ 15/05/1990 B́nh Thuận Du lịch Miễn 5 7 5
29 12510371 Vơ Thị Thanh Na Nữ 01/02/1991 Quảng Nam Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 6 Miễn
30 12510109 Nguyễn Hoàng Nam Nam 03/05/1989 Tp.HCM Hệ thống thông tin kinh tế Miễn 7 7 7
31 12510171 Nguyễn Thị Ngăi Nữ 14/05/1988 Tp.Hà Nội Hệ thống thông tin kinh tế Miễn 6 8 9
32 12510321 Nguyễn Thái Ngân Nữ 28/10/1991 Đồng Nai Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 6 Miễn
33 12510304 Bùi Hồng Nguyên Nữ 21/01/1986 Tp.HCM Kế Toán 8 Miễn Miễn Miễn
34 12510193 Nguyễn Ngọc Nhật Nữ 06/09/1991 B́nh Định Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 6 Miễn
35 12510184 Vũ Thị Mai Nhi Nữ 25/03/1990 Đắk Lắk Kế toán - Kiểm toán Miễn Miễn 7 Miễn
36 12510069 Phùng Thị Hồng Nhung Nữ 02/10/1985 Long An Quản trị kinh doanh 5 Miễn 6 Miễn
37 12510115 Ninh Thị Hồng  Nhung Nữ 25/12/1988 Quảng Nam Quản trị KS-NH 7 8 7 Miễn
38 12510268 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 12/06/1991 Hài Pḥng Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 6 Miễn
39 12510051 Phan Thị Hoàng Phúc Nữ 15/09/1982 Ninh Thuận Quản trị kinh doanh 8 5 Miễn 7
40 12510112 Vơ Thị Kim Phụng Nữ 24/03/1990 Tiền Giang Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 8 Miễn
41 12510289 Nguyễn Hữu  Phước Nam 09/12/1991 Tp.HCM Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 6 Miễn
42 12510347 Nguyễn Vũ Như Quỳnh Nữ 16/07/1990 Tp.HCM Quản trị kinh doanh Miễn 7 6 Miễn
43 12510364 Lê Trường Son Nam 13/06/1988 Tây Ninh Hệ thống thông tin quản lư Miễn Miễn Miễn 7
44 12510121 Lê Thị Thanh Tâm Nữ 01/01/1989 Long An Quản Trị Kinh Doanh Miễn Miễn 5 Miễn
45 12510239 Chu Xuân Tân Nam 14/08/1989 Tp.HCM Quản trị khách sạn nhà hàng 7 6 6 Miễn
46 12510286 Nguyễn Ngọc Kim Thanh Nữ 27/09/1991 B́nh Thuận Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 6 Miễn
47 12510050 Trần Trung Thành Nam 30/11/1990 Tp.HCM Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 8 Miễn
48 12510236 Lê Thị Huyên  Thảo Nữ 13/03/1991 Gia Lai Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 6 Miễn
49 12510459 Đỗ Lê Phương Thảo Nữ 26/07/1991 Cần Thơ Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 6 Miễn
50 12510010 Nguyễn Thị Hoài Thương Nữ 27/05/1990 Lâm Đồng Quản trị kinh doanh Miễn 5 8 Miễn
51 12510146 Huỳnh Thị Thanh Thúy Nữ 03/05/1986 Tp.HCM Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 6 Miễn
52 12510259 Nguyễn Thị Minh Thúy Nữ 13/01/1989 B́nh Dương Hệ thống thông tin kinh tế Miễn 6 9 6
53 12510278 Phạm Thị Thanh Thúy Nữ 22/11/1989 Đắk Lắk Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 5 Miễn
54 12510355 Bùi Thị Thanh Thúy Nữ 18/08/1989 Tp.HCM Quản trị du lịch Miễn 6 7 Miễn
55 12510162 Nguyễn Thanh Thủy Nữ 25/04/1990 Tp.HCM Quản trị kinh doanh Miễn 5 Miễn Miễn
56 12510334 Nguyễn Thị Thùy Tiên Nữ 20/02/1988 Bà Rịa - Vũng Tàu Du lịch Miễn 5 6 6
57 12510173 Phan Văn Tiến Nam 28/06/1989 Hà Tĩnh Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 7 Miễn
58 12510188 Phạm Văn  Toàn Nam 28/04/1988 Đồng Tháp Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 6 Miễn
59 12510059 Nguyễn Thị Bảo Trâm Nữ 15/12/1985 Bến Tre Quản trị kinh doanh Miễn Miễn Miễn 7
60 12510342 Trần Phúc Kim Trâm Nữ 24/03/1989 Tp.HCM Quản trị khách sạn nhà hàng Miễn 7 7 Miễn
61 12510138 Vơ Nguyễn Thanh Trang Nữ 17/07/1989 Quảng Ngăi Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 5 Miễn
62 12510409 Nguyễn Trần B́nh Trang Nam 13/11/1989 B́nh Định Kế Toán Miễn 5 5 Miễn
63 12510039 Đào Quang  Trung Nam 04/12/1988 B́nh Thuận Hệ thống thông tin quản lư Miễn Miễn Miễn 7
64 12510113 Nguyễn Hoàng Trung Nam 01/05/1989 Tây Ninh kinh doanh quốc tế 6 6 7 8
65 12510316 Từ Thị Cẩm  Nữ 01/10/1990 Bến Tre Kinh tế Miễn 6 8 Miễn
66 12510016 Đặng Thị Hoài Uyên Nữ 08/09/1990 B́nh Phước Thương mại quốc tế Miễn Miễn 6 Miễn
67 12510218 Khổng Tường Vân Nữ 08/12/1991 Tp.HCM Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 5 Miễn
68 12510031 Dương Bạch  Nam 24/10/1987 Tp.HCM Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 7 Miễn
69 12510253 Nguyễn Thị Hoàng Yến Nữ 26/03/1990 Buôn Ma Thuột Quản trị du lịch khách sạn nhà hàng 8 6 7 Miễn
70 12510293 Trần Hoàng Yến Nữ 10/05/1986 Khánh Ḥa Kế toán Miễn 7 Miễn Miễn
Tổng cộng: 70 học viên
Tp. HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2012
NGƯỜI LẬP TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
(Đă kư) (Đă kư)
Phạm Ngọc Tŕnh ThS. Hứa Minh Tuấn