TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI NGÀNH ĐÀO TẠO
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 8 NĂM 2012 (ĐỢT 1)
CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ
STT MAHV HỌ TÊN PHÁI NGÀY
SINH
NƠI SINH NGÀNH
TỐT NGHIỆP
KẾT QUẢ ĐIỂM THI CÁC MÔN CHUYỂN ĐỔI
MARKETING CĂN BẢN QUẢN TRỊ SẢN XUẤT NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG THẨM ĐỊNH GIÁ CĂN BẢN
1 12510204 Đào Thị Vân An Nữ 04/12/1990 Long An Quản trị văn pḥng 9 7 6 7
2 11510065 Nguyễn Hoàng Khải Nam 19/07/1985 Vĩnh Long Kế toán Miễn Miễn 7 Miễn
3 11510193 Nguyễn Đ́nh Khoa Nam 23/06/1987 Tp.HCM Kế toán Miễn Miễn Miễn 6
Tổng cộng: 3 học viên
Tp. HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2012
NGƯỜI LẬP TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
(Đă kư) (Đă kư)
Phạm Ngọc Tŕnh ThS. Hứa Minh Tuấn