TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI NGÀNH ĐÀO TẠO
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 8 NĂM 2012 (ĐỢT 1)
CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC KẾ TOÁN
STT MAHV HỌ TÊN PHÁI NGÀY
SINH
NƠI SINH NGÀNH
TỐT NGHIỆP
KẾT QUẢ ĐIỂM THI CÁC MÔN CHUYỂN ĐỔI
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 MS. ACCESS II MS. EXCEL II
1 12510047 Nguyễn Thị Huỳnh Nha Nữ 23/11/1989 Bến Tre Tin học 6 5 5 6
2 12510169 Đ́nh Nguyên Bích  Thảo Nữ 22/09/1988 Tp.HCM Tài chính - Ngân hàng 7 8 5 8
Tổng cộng: 2 học viên
Tp. HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2012
NGƯỜI LẬP TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
(Đă kư) (Đă kư)
Phạm Ngọc Tŕnh ThS. Hứa Minh Tuấn