TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI NGÀNH ĐÀO TẠO
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 8 NĂM 2012 (ĐỢT 1)
CHUYÊN NGÀNH THUẾ
STT MAHV HỌ TÊN PHÁI NGÀY
SINH
NƠI SINH NGÀNH
TỐT NGHIỆP
KẾT QUẢ ĐIỂM THI CÁC MÔN CHUYỂN ĐỔI
NGUYÊN LƯ KẾ TOÁN NGUYÊN LƯ THỐNG KÊ KINH TẾ TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ MARKETING CĂN BẢN
1 12510012 Nguyễn Văn  Chính Nam 15/12/1988 Quảng Nam Kinh doanh quốc tế 8 7 Miễn 7
2 12510079 Hồ Văn  Đạt Nam 03/12/1987 Nghệ An Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 6 Miễn
3 12510034 Trương Văn Dưỡng Nam 14/10/1988 Thanh Hóa Kinh doanh quốc tế 6 8 Miễn 8
4 12510132 Hồ Khắc Duy Nam 28/05/1988 Tây Ninh Kinh doanh quốc tế 7 6 Miễn 6
5 12510375 Nguyễn Ngọc  Hải Nam 29/08/1987 Gia Lai Hệ thống thông tin kinh tế 8 7 6 6
6 12510025 Lê Quốc  Hậu Nam 07/10/1983 B́nh Định Kế toán DNSX 8 Miễn 9 Miễn
7 12510091 Vũ Quốc Nam Nam 14/05/1987 Kiên Giang Kinh doanh quốc tế 7 6 Miễn 8
8 12510127 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nữ 10/01/1983 Thái B́nh Hải Quan Miễn 6 7 6
9 12510057 Trần Thanh Nhàn Nữ 12/01/1990 Long An Kinh tế Miễn Miễn 5 Miễn
10 12510196 Nguyễn Thị trúc Sinh Nữ 15/12/1982 Tiền Giang Quản trị hành chánh 7 7 6 5
11 12510041 Lê Cừu Xuyền Nam 07/03/1983 B́nh Dương Kinh doanh quốc tế 7 7 Miễn 5
Tổng cộng: 11 học viên
Tp. HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2012
NGƯỜI LẬP TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
(Đă kư) (Đă kư)
Phạm Ngọc Tŕnh ThS. Hứa Minh Tuấn