TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI NGÀNH ĐÀO TẠO
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 8 NĂM 2012 (ĐỢT 2)
CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
STT MAHV HỌ TÊN PHÁI NGÀY
SINH
NƠI SINH NGÀNH
TỐT NGHIỆP
KẾT QUẢ ĐIỂM THI CÁC MÔN CHUYỂN ĐỔI
NGUYÊN LƯ KẾ TOÁN NGUYÊN LƯ THỐNG KÊ KINH TẾ TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ KIỂM TOÁN CĂN BẢN
1 12510284 Phạm Thị Ngọc Duyến Nữ 09021989 Quảng B́nh Quản trị kinh doanh Miễn 5 8 6
2 12510124 Nguyễn Thị Mỹ Phương Nữ 04071988 Phú Yên Quản trị khách sạn - Nhà hàng - Resort 6 6 7 5
Tổng cộng: 2 học viên
Tp. HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2012
NGƯỜI LẬP TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
(Đă kư) (Đă kư)
Phạm Ngọc Tŕnh ThS. Hứa Minh Tuấn