TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI NGÀNH ĐÀO TẠO
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 8 NĂM 2012 (ĐỢT 2)
CHUYÊN NGÀNH MARKETING TỔNG HỢP
STT MAHV HỌ TÊN PHÁI NGÀY
SINH
NƠI SINH NGÀNH
TỐT NGHIỆP
KẾT QUẢ ĐIỂM THI CÁC MÔN CHUYỂN ĐỔI
MARKETING CĂN BẢN NGHIÊN CỨU MARKETING HÀNH VI KHÁCH HÀNG QUẢN TRỊ CHIÊU THỊ
1 12510396 Văn Bích Ngọc Diễm Nữ 20031989 Đồng Nai Thư Kư Văn Pḥng Miễn 8 7 7
2 12510202 Nguyễn Ngọc Phương Dung Nữ 10081989 Tiên Giang Quản trị khách sạn - nhà hàng Miễn 5 7 6
3 12510014 Nguyễn Hoàng  Hải Nam 12101991 Tp.HCM Du lịch lữ hành Miễn 7 6 5
4 12510207 Trần Sĩ Hào Nam 19031987 TP HCM Quản trị kinh doanh Miễn Miễn 5 5
5 12510419 Nguyễn Lê Duy  Khôi Nam 03091987 B́nh Định Kế toán Miễn 5 5 5
6 12510228 Nguyễn Văn  Kiệt Nam 28091988 Long An Quản trị KS-NH Miễn 5 7 8
7 12510341 Nguyễn Thị Ly Nữ 16081989 B́nh Định Quản trị kinh doanh du lịch 5 7 8 5
8 12510103 Bùi Thị Ngọc Mai Nữ 01061990 Long An Quản trị kinh doanh 8 7 8 8
9 12510028 Nguyễn Thị Kim Ngọc Nữ 24041989 Tp. HCM Kế toán Miễn 8 8 8
10 12510042 Nguyễn Bùi Duy  Nguyên Nam 21051991 Lâm Đồng Quản trị kinh doanh Miễn 6 8 7
11 12510427 Hoàng Văn Nguyên Nam 26081989 Nam Hà kinh doanh quốc tế 8 6 6 8
12 12510206 Lê Tấn Phát Nam 10011990 TP HCM Hê thống thông tin kinh tế 6 6 8 8
13 12510074 Huỳnh Thị Anh Phương Nữ 09121991 Tp. HCM Quản trị kinh doanh Miễn 6 7 7
14 12510161 Nguyễn Thị Uyên Phượng Nữ 10011990 Đồng Nai Hệ thống thông tin kinh tế Miễn 8 8 8
15 12510070 Trần Quang  Sang Nam 05011991 Tp. HCM Quản trị kinh doanh Miễn 7 7 8
16 12510201 Nguyễn Lê Thiên Tài Nữ 07081987 TP HCM Quản trị kinh doanh 8 7 5 6
17 12510308 Vương Thị Thu Thảo Nữ 15011988 Đồng Nai Hệ thống thông tin kinh tế 6 5 7 6
18 12510403 Nguyễn Thị Diệu Thương Nữ 22091988 Đồng Nai Quản trị khách sạn nhà hàng 8 7 7 8
19 12510167 Trần Thanh Thủy Nữ 14101989 Khánh Ḥa Quản trị kinh doanh du lịch 6 7 7 7
20 12510250 Phan Thanh Tính Nam 10031981 Quảng Ngăi Kế toán Miễn 5 6 7
21 12510295 Nguyễn Trung Trực Nam 10031989 Đồng Nai Quản trị kinh doanh Miễn 6 7 6
Tổng cộng: 21 học viên
Tp. HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2012
NGƯỜI LẬP TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
(Đă kư) (Đă kư)
Phạm Ngọc Tŕnh ThS. Hứa Minh Tuấn