TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI NGÀNH ĐÀO TẠO
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 8 NĂM 2012 (ĐỢT 2)
CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
STT MAHV HỌ TÊN PHÁI NGÀY
SINH
NƠI SINH NGÀNH
TỐT NGHIỆP
KẾT QUẢ ĐIỂM THI CÁC MÔN CHUYỂN ĐỔI
NGUYÊN LƯ KẾ TOÁN NGUYÊN LƯ THỐNG KÊ KINH TẾ TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ MARKETING CĂN BẢN
1 12510076 Vũ Thúy Anh Nữ 12041988 Tp. HCM Hệ thống thông tin kinh tế Miễn 5 7 Miễn
2 12510002 Lê Kim Nguyệt Ánh Nữ 05011981 Tp.HCM Kế toán 8 6 5 6
3 12510421 Lương Thị Lành Nữ 27071987 B́nh Thuận Hệ thống thông tin kinh tế 6 6 5 5
4 12510418 Lê Ngọc Thắng Nam 15111985 Hà tây Quản trị kinh doanh 8 Miễn 8 7
5 12510335 Phan Thị Lệ Thao Nữ 07101990 Đồng Nai Kinh doanh quốc tế Miễn 7 9 6
6 12510017 Phạm Thị Thu Trang Nữ 21011988 Hà Nam Bảo hiểm 5 Miễn 6 Miễn
7 12510209 Vơ Thị Cẩm Nữ 02061986 B́nh Định Quản trị kinh doanh 6 5 5 Miễn
Tổng cộng: 7 học viên
Tp. HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2012
NGƯỜI LẬP TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
(Đă kư) (Đă kư)
Phạm Ngọc Tŕnh ThS. Hứa Minh Tuấn