TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI NGÀNH ĐÀO TẠO
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 8 NĂM 2012 (ĐỢT 2)
CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC KẾ TOÁN
STT MAHV HỌ TÊN PHÁI NGÀY
SINH
NƠI SINH NGÀNH
TỐT NGHIỆP
KẾT QUẢ ĐIỂM THI CÁC MÔN CHUYỂN ĐỔI
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 MS. ACCESS II MS. EXCEL II
1 12510384 Lê Thị Thúy An Nữ 07031989 B́nh Thuận Tin học 7 5 5 6
2 12510317 Phạm Thị Dinh Nữ 31011987 Sông Bé tin học ứng dụng 6 5 5 8
3 12510235 Ỳ Khố Minh Nam 12121987 Đồng Nai Công Nghệ thông tin 7 5 6 6
STT MAHV HỌ TÊN PHÁI NGÀY
SINH
NƠI SINH NGÀNH
TỐT NGHIỆP
NGUYÊN LƯ KẾ TOÁN TOÁN RỜI RẠC KIẾN TRÚC MÁY TÍNH VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LƯ
1 11510283 Nguyễn Tấn Trúc Linh Nữ 23101987 B́nh Dương Mạng và công nghệ web 5 Miễn 5 6
Tổng cộng: 4 học viên
Tp. HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2012
NGƯỜI LẬP TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
(Đă kư) (Đă kư)
Phạm Ngọc Tŕnh ThS. Hứa Minh Tuấn