BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số: 986 /TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày        tháng 9 năm 2013

THÔNG BÁO

Về kư hiệu lớp sinh viên và phân bổ địa điểm học học kỳ 1, năm học 2013 - 2014

cho sinh viên khóa 13D bậc Đại học hệ chính quy

 

Căn cứ số lượng thí sinh trúng tuyển nhập học khóa 13D bậc Đại học hệ chính quy, Pḥng Quản lư đào tạo thông báo kư hiệu lớp sinh viên và phân bổ pḥng học học kỳ 1, năm học 2013 – 2014 như sau:

 

1.      Kư hiệu lớp sinh viên:

NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH

KHOA QUẢN LƯ

MĂ LỚP SINH VIÊN

 

 

 CHUYÊN NGÀNH

CT ĐẠI TRÀ

CT CLC

CT ĐB

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Khoa Quản trị kinh doanh

13DQT

CLC_13DQT

 

Quản trị bán hàng

Khoa Quản trị kinh doanh

13DBH

 

 

Quản lý kinh tế

Khoa Quản trị kinh doanh

13DQK

 

 

Quản trị dự án

Khoa Quản trị kinh doanh

13DDA

 

 

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

Khoa Du lịch

13DKS

CLC_13DKS

 

Marketing

Marketing tổng hợp

Khoa Marketing

13DMA

CLC_13DMA

DB_13DMA

Quản trị thương hiệu

Khoa Marketing

13DQH

 

 

Bất động sản

Kinh doanh bất động sản

Khoa Thẩm định giá - KDBĐS

13DKB

 

 

Kinh doanh quốc tế

Quản trị kinh doanh quốc tế

Khoa Thương mại

13DKQ

 

 

Thương mại quốc tế

Khoa Thương mại

13DTM

CLC_13DTM

DB_13DTM

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính doanh nghiệp

Khoa Tài chính - Ngân hàng

13DTC

CLC_13DTC

 

Ngân hàng

Khoa Tài chính - Ngân hàng

13DNH

CLC_13DNH

 

Thuế

Khoa Thuế - Hải quan

13DTX

 

 

Hải quan

Khoa Thuế - Hải quan

13DHQ

 

 

Tài chính công

Khoa Thuế - Hải quan

13DPF

 

 

Tài chính bảo hiểm và đầu tư

Khoa Thuế - Hải quan

13DIF

 

 

Thẩm định giá

Khoa Thẩm định giá - KDBĐS

13DTD

 

 

Kế toán

Kế toán doanh nghiệp

Khoa Kế toán - Kiểm toán

13DKT

CLC_13DKT

 

Kiểm toán

Khoa Kế toán - Kiểm toán

13DAC

 

 

Hệ thống thông tin quản lư

Tin học kế toán

Khoa Công nghệ thông tin

13DTK

 

 

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh kinh doanh

Khoa Ngoại ngữ

13DTA

 

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị lữ hành

Khoa Du lịch

13DLH

 

 

Quản trị Tổ chức sự kiện

Khoa Du lịch

13DSK

 

 

Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Quản trị nhà hàng

Khoa Du lịch

13DQN

 

 

2.      Địa điểm học:

-        Cơ sở 3 của trường (số 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, KP 1, Phường Tân Hưng, Quận 7) gồm các chuyên ngành thuộc chương tŕnh đại trà sau đây:

+   Tin học kế toán.

+   Kế toán doanh nghiệp.

+   Kiểm toán.

+   Tiếng Anh kinh doanh.

+   Quản trị lữ hành.

+   Quản trị Tổ chức sự kiện.

+   Quản trị bán hàng.

-        Cơ sở 2 của trường (số 2C Phổ Quang, Quận Tân B́nh, TP.HCM (gần Sân vận động QK7) gồm có:

+   Các chuyên ngành đào tạo c̣n lại thuộc chương tŕnh đại trà.

+   Tất cả các chuyên ngành đào tạo thuộc chương tŕnh chất lượng cao và đặc biệt.

3.      Thời khóa biểu học tập: sinh viên xem tại http://pdt.ufm.edu.vn/ hoặc đăng nhập vào tài khoản sinh viên (username và password là mă số sinh viên) tại cổng thông tin http://uis.ufm.edu.vn/ từ ngày 26/09/2013. Ngày bắt đầu học: 30/09/2013.

Các vấn đề chi tiết về thời khóa biểu, sinh viên liên hệ trực tiếp Pḥng Quản lư đào tạo (08. 3 9970 941) hoặc Thầy Phạm Ngọc Tŕnh - số điện thoại: 0908 258 061.

4.      Hỗ trợ chỗ ở trọ và đường đi đến địa điểm học: sinh viên có thể liên hệ với:

-        Cô Hồ Thanh Trúc – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Tài chính – Marketing, số điện thoại: 0978 872 870

-        Thầy Nguyễn Lê Trung Nghĩa – Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Tài chính – Marketing, số điện thoại: 0983 165 415

-        Thầy Nguyễn Minh Sang - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Tài chính – Marketing, số điện thoại: 0982 807 696./.

 

Nơi nhận:

-        Ban Giám hiệu (để b/cáo);

-        Các Pḥng, Khoa, Ban;

-        Thông báo SV;

-        Website;

-        Lưu VT, P.QLĐT.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PH̉NG
 
 
(Đă kư)
 
 
Châu Minh Quí