BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số:           /TB-ĐHTCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 9 năm 2015

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu học Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa

và lịch khám sức khỏe khóa 12 bậc đại học (15D)

 

I.      Tổ chức Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa:

1.      Nội dung chuyên đề:

-      Chuyên đề 1: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề năm học 2015 – 2016: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” / Hướng dẫn sử dụng tiện ích thư viện.

-      Chuyên đề 2: Học tập, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XI và thông tin về t́nh h́nh kinh tế, chính trị, xă hội của thế giới, của đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2015.

-      Chuyên đề 3: Giới thiệu về chế độ chính sách; Quy định đào tạo.

-      Chuyên đề 4: Giới thiệu một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường; Công tác sinh viên; Công tác Đoàn – Hội.

-      Chuyên đề 5: Phương pháp học tập bậc đại học.

2.      Quy định tổ chức lớp học:

-      Kết quả Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa 12 bậc đại học (15D) đánh giá dựa trên hai nội dung: tham gia chuyên cần các buổi sinh hoạt, tham quan bảo tàng (50% số điểm) và làm bài thu hoạch trực tuyến (50% số điểm).

-      Sinh viên tham gia học Tuần Sinh hoạt công dân đúng giờ, mặc trang phục đi học theo quy định, mang thẻ sinh viên khi đi học và tham quan bảo tàng để quét mã vạch điểm danh tính điểm chuyên cần.

3.      Thời khóa biểu học tuần Sinh hoạt công dân:

3.1. Thời gian: từ ngày 7/9/2015 đến ngày 11/9/2015, sinh viên vui lòng đến trước giờ học 30 phút để điểm danh,

-      Buổi sáng: từ 7g30 đến 11g15;

-      Buổi chiều: từ 13g30 đến 17g15.

3.2. Địa điểm:

-      Hội trường lầu 6 – Cơ sở 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh (CS2).

-      Hội trường Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, số 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình (LTT).

-      Hội trường Nhà văn hóa lao động Quận Tân Bình, số 2F Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, Quận Tân B́nh (TB).

3.3. Tổ chức phân nhóm lớp theo ngành:

Lớp

Ngành

 

Lớp

Ngành

1

Bất động sản

 

4

Marketing

Kế toán

 

Quản trị khách sạn

2

Kinh doanh quốc tế

 

5

Hệ thống thông tin quản lý

3

Ngôn ngữ Anh

 

Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành

Tài chính – Ngân hàng

 

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

 

 

 

6

Quản trị kinh doanh

3.4. Thời khóa biểu:

Ngày

Buổi

Địa điểm

Lớp

Chuyên đề

 

Ngày

Buổi

Địa điểm

Lớp

Chuyên đề

7/9

Sáng

CS2

1

5

 

7/9

Chiều

CS2

2

5

LTT

3

1

LTT

4

1

TB

5

3

TB

6

3

8/9

Sáng

CS2

1

4

8/9

Chiều

CS2

2

4

LTT

3

2

LTT

4

2

TB

5

1

TB

6

5

9/9

Sáng

CS2

1

3

 

9/9

Chiều

CS2

2

3

LTT

3

3

LTT

4

3

TB

5

5

TB

6

4

10/9

Sáng

CS2

1

1

10/9

Chiều

CS2

2

1

LTT

3

4

LTT

4

5

TB

5

2

TB

6

2

11/9

Sáng

CS2

1

2

11/9

Chiều

CS2

2

2

LTT

3

5

 

LTT

4

4

TB

5

4

TB

6

1

4.      Đăng ký tham quan bảo tàng và làm bài thu hoạch:

4.1. Thời gian:

-      Đăng ký: từ ngày 4/9/2015 đến ngày 8/9/2015 sinh viên truy cập vào trang http://dangkybaotang.ufm.edu.vn/ để đăng ký lịch tham quan bảo tàng. Hết thời hạn trên, những sinh viên không đăng ký, Phòng Công tác Sinh viên sẽ bố trí theo lịch của trường. Lịch tham quan bảo tàng sẽ được thông báo trên trang http://ufm.edu.vn và http://uis.ufm.edu.vn/ từ ngày 9/9/2015.

-      Tham quan bảo tàng: từ ngày 10/9/2015 đến ngày 12/9/2015.

-      Làm bài thu hoạch: từ ngày 14/9/2015 đến ngày 16/9/2015 sinh viên truy cập vào trang http://shcd.ufm.edu.vn để làm bài thu hoạch trực tuyến.

4.2. Địa điểm tham quan bảo tàng: sinh viên chọn 1 trong 4 bảo tàng để đăng kư tham quan:

-      Bảo tàng Lịch sử Việt Nam – Số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1;

-      Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh – Số 28 Vơ Văn Tần, Quận 3;

-      Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh – Số 97A Phó Đức Chính, Quận 1;

-      Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng) – Số 1 Nguyễn Tất Thành, Quận 4.

II.  Lịch khám sức khỏe:

1.     Thời gian – Địa điểm – Lệ phí:

-      Thời gian: từ ngày 9/9/2015 đến ngày 12/9/2015,

+      Buổi sáng: từ 7g30 đến 11g30;

+      Buổi chiều: từ 13g00 đến 16g00.

-      Địa điểm: Bệnh viện Thống Nhất – Số 1 đường Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình – Khu nhà C5 (tầng trệt).

-      Lệ phí khám sức khỏe: 35.000 đồng (sinh viên đóng trực tiếp tại bệnh viện).

2.     Lịch khám sức khỏe:

STT

Ngành

Số lượng

Buổi

Ngày

1

Kinh doanh quốc tế

329

Sáng

9/9

2

Bất động sản

91

Chiều

3

Kế toán

217

4

Ngôn ngữ Anh

113

5

Marketing

412

Sáng

10/9

6

Tài chính – Ngân hàng

548

Chiều

7

Quản trị khách sạn

168

Sáng

11/9

8

Hệ thống thông tin quản lý

103

Chiều

9

Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành

122

10

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

110

11

Quản trị kinh doanh

408

Sáng

12/9

Nơi nhận:

-    Ban Giám hiệu;

-    Các đơn vị thuộc trường;

-    Lưu VT-CTSV;

-   Website trường.

TL. HIỆU TRƯỞNG

PTP. CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

(Đă kư)

 

 

Nguyễn Lai Dương Phong