BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số:  1095/TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 2 năm 2017

các khóa 11D, 10D bậc Đại học và 12C, 11C bậc Cao đẳng hệ chính quy

 


Nhà trường thông báo lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 2 năm 2017 cho sinh viên các khóa 11D, 10D bậc Đại học và các khóa 12C, 11C bậc Cao đẳng hệ chính quy như sau:

1.     Đối với sinh viên các khóa 11D, 10D bậc Đại học hệ chính quy:

TT

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

MÔN THI

THI LẦN 2

GIỜ THI

NGÀY THI

1

Kinh doanh bất động sản

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

2

Thẩm định giá

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

3

Tiếng Anh kinh doanh

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

4

Ngân hàng

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

5

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

6

Quản trị bán hàng

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

7

Kinh doanh quốc tế

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

8

Kế toán ngân hàng

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

9

Quản trị khách sạn - nhà hàng

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

10

Kế toán doanh nghiệp

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

11

Marketing tổng hợp

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

12

Quản trị thương hiệu

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

13

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

14

Tài chính doanh nghiệp

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

15

Thương mại quốc tế

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

16

Hải quan

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

17

Thuế

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

2.     Đối với sinh viên các khóa 12C, 11C bậc Cao đẳng hệ chính quy:

TT

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

MÔN THI

THI LẦN 2

GHI CHÚ

GIỜ THI

NGÀY THI

 

1

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

 

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

 

2

Thương mại quốc tế

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

 

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

 

3

Quản trị khách sạn
 - nhà hàng

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

 

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

 

4

Thẩm định giá

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

 

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

 

5

Ngân hàng

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

 

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

 

6

Kinh doanh bất động sản

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

 

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

 

7

Marketing tổng hợp

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

 

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

 

8

Tiếng Anh kinh doanh

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

 

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

 

9

Tài chính doanh nghiệp

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

 

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

 

10

Tin học kế toán

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

 

Môn Tổng hợp
(phần thực hành)

13h00, T7

11/11/2017

Thi thực hành tại Pḥng máy

Môn Tổng hợp
(phần lư thuyết)

13h00, CN

12/11/2017

 

11

Quản trị bán hàng

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

 

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

 

12

Kế toán ngân hàng

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

 

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

 

13

Kinh doanh quốc tế

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

 

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

 

14

Kế toán doanh nghiệp

Môn Lư luận chính trị

07h00, CN

12/11/2017

 

Môn Tổng hợp

13h00, CN

12/11/2017

 

Ghi chú:

-          Sinh viên cần liên hệ trực tiếp với Pḥng Khảo thí – Quản lư chất lượng/Pḥng Công tác sinh viên/Pḥng Quản lư đào tạo để kiểm tra kết quả học tập, đối chiếu các loại văn bằng, chứng chỉ để xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp đúng qui định, đúng thời hạn.

-          Sinh viên xem danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp, danh sách phân bổ pḥng thi tại http://pdt.ufm.edu.vn/, http://uis.ufm.edu.vn/ ngày 01/11/2017 .

-          Sinh viên có mặt tại pḥng thi trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục vào pḥng thi.

-         Địa điểm thi:

+       Thi lư thuyết: tại số 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh, TP.HCM (gần SVĐ Quân khu 7).

Thi thực hành pḥng máy: tại số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân B́nh, TP.HCM (Trung tâm thực hành máy tính)./.

 

 

Nơi nhận:

-        Ban Giám Hiệu (để b/cáo);

-        Các Pḥng, Khoa, Ban (để p/h th/hiện);

-        Thông báo SV;

-            Website;

-        Lưu VT, P.QLĐT.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

(Đă kư)

 

 

ThS. Lê Trọng Tuyến