BỘ TÀI CHÍNH CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH- MARKETING Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                          Số:  904/TB-ĐHTCM-QLĐT                 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2017
THÔNG BÁO
Về kư hiệu lớp sinh viên và phân bổ địa điểm học 
đối với sinh viên khóa 17D bậc Đại học hệ chính quy
học kỳ cuối, năm 2017 (học kỳ 1, năm học 2017 – 2018
Căn cứ số lượng thí sinh trúng tuyển năm 2017 bậc Đại học hệ chính quy (khóa 17D), Pḥng Quản lư đào tạo thông báo kư hiệu lớp sinh viên và phân bổ địa điểm học học kỳ cuối, năm 2017 (học kỳ 1, năm học 2017 – 2018) như sau:
1.      Kư hiệu lớp sinh viên:
a.      Đối với Chương tŕnh đại trà:
STT NGÀNH ĐÀO TẠO MĂ LỚP SINH VIÊN KHOA QUẢN LƯ LỚP
1 Quản trị kinh doanh Từ 17DQT1 đến 17DQT7 Khoa Quản trị kinh doanh
2 Quản trị khách sạn Từ 17DKS1 đến 17DKS3 Khoa Du lịch
3 Marketing Từ 17DMA1 đến 17DMA8 Khoa Marketing
4 Bất động sản  17DKB Khoa Thẩm định giá và KDBĐS
5 Kinh doanh quốc tế Từ 17DKQ1 đến 17DKQ6 Khoa Thương mại
6 Tài chính – Ngân hàng Từ 17DTC1 đến 17DTC3 Khoa Thuế - Hải quan
    17DTC4 Khoa Thẩm định giá và KDBĐS
    Từ 17DTC5 đến 17DTC10 Khoa Tài chính – Ngân hàng
7 Kế toán Từ 17DKT1 đến 17DKT4 Khoa Kế toán – Kiểm toán
8 Hệ thống thông tin quản lư  17DHT Khoa Công nghệ thông tin
9 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Từ 17DLH1 đến 17DLH2 Khoa Du lịch
10 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Từ 17DQN1 đến 17DQN2 Khoa Du lịch
11 Ngôn ngữ Anh Từ 17DTA1 đến 17DTA2 Khoa Ngoại ngữ
 
b.      Đối với Chương tŕnh quốc tế:
 NGÀNH CHUYÊN NGÀNH  KHOA QUẢN LƯ CHUYÊN NGÀNH MĂ LỚP SINH VIÊN
Marketing Quản trị Marketing Khoa Marketing IP_17DMA
Kế toán Kế toán & Tài chính Khoa Kế toán – Kiểm toán IP_17DAF
Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế Khoa Thương mại IP_17DKQ
 
c.      Đối với Chương tŕnh chất lượng cao:
 NGÀNH CHUYÊN NGÀNH  KHOA QUẢN LƯ CHUYÊN NGÀNH MĂ LỚP SINH VIÊN
Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh tổng hợp Khoa Quản trị kinh doanh CLC_17DQT1
CLC_17DQT2
Marketing Quản trị Marketing Khoa Marketing CLC_17DMA1
CLC_17DMA2
Kế toán Kế toán doanh nghiệp Khoa Kế toán – Kiểm toán CLC_17DKT
Kinh doanh quốc tế Thương mại quốc tế Khoa Thương mại CLC_17DTM1 CLC_17DTM2
Tài chính - Ngân hàng Tài chính doanh nghiệp Khoa Tài chính - Ngân hàng CLC_17DTC
Ngân hàng CLC_17DNH
Quản trị khách sạn Quản trị khách sạn Khoa Du lịch CLC_17DKS
Căn cứ số lượng sinh viên nhập học thực tế, Nhà trường sẽ phân bổ số lượng lớp sinh viên theo ngành đào tạo dựa trên bảng qui ước mă lớp sinh viên ở trên và số sinh viên qui định cho mỗi lớp sinh viên.
2.      Địa điểm học GDQP-AN và học Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa
a.      Học GDQP-AN: từ 11/08 đến 01/09/2017
+   Chương tŕnh chất lượng cao, Chương tŕnh quốc tế: học tại cơ sở 2 của Trường (số 2C Phổ Quang, quận Tân B́nh, TP.HCM, (gần Sân vận động QK7)).
+   Chương tŕnh đại trà: học tại cơ sở chính của Trường (số 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM).
Sinh viên xem lịch học GDQP-AN cụ thể trong thời gian làm thủ tục nhập học, tra cứu danh sách phân bổ lớp học GDQP-AN vào ngày 09/08/2017 tại http://uis.ufm.edu.vn.
b.      Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa: từ 05/09 đến 10/09/2017
+   Chương tŕnh chất lượng cao, Chương tŕnh quốc tế: học tại cơ sở 2 của Trường (số 2C Phổ Quang, quận Tân B́nh, TP.HCM, (gần Sân vận động QK7)).
+   Chương tŕnh đại trà: học tại cơ sở chính của Trường (số 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM).
Sinh viên xem lịch học Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa trong thời gian học GDQP-AN, tra cứu danh sách phân bổ lớp học Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên vào ngày 30/08/2017 tại http://uis.ufm.edu.vn.
3.      Địa điểm học chuyên môn:
-   Chương tŕnh chất lượng cao, Chương tŕnh quốc tế: học tại cơ sở 2 của Trường (số 2C Phổ Quang, quận Tân B́nh, TP.HCM, (gần Sân vận động QK7)).
-   Chương tŕnh đại trà: học tại cơ sở chính của Trường (số 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM).
4.      Thời khóa biểu học tập học kỳ cuối, năm 2017 (học kỳ 1, năm học 2017 – 2018):
-   Thời khóa biểu học chuyên môn: sinh viên xem tại http://uis.ufm.edu.vn/, hoặc đăng nhập (với username và password là mă số sinh viên) vào tài khoản sinh viên tại mục Đăng nhập tại cổng thông tin đào tạo http://uis.ufm.edu.vn/ trước ngày 06/09/2017.
-   Ngày bắt đầu học chuyên môn: 11/09/2017.
Các vấn đề chi tiết liên quan đến thời khóa biểu học tập, đề nghị sinh viên liên hệ trực tiếp Pḥng Quản lư đào tạo (028. 3 772 0404) hoặc Thầy Đặng Đ́nh Nhân - số điện thoại: 0937 174 752 để được giải đáp kịp thời.
5.      Hỗ trợ chỗ ở trọ và đường đi đến địa điểm học: sinh viên có thể liên hệ với:
-        Thầy Nguyễn Thành Đông – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Tài chính – Marketing, số điện thoại: 0962 031 402.
-        Anh Phạm Lê Minh – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Tài chính – Marketing, số điện thoại: 0968 707 670./.
Nơi nhận: TL. HIỆU TRƯỞNG
-         Ban Giám Hiệu (để b/cáo); KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
-         Các Pḥng, Khoa, Ban; PHÓ TRƯỞNG PH̉NG
-         Thông báo SV;
-         Website; (Đă kư)
-         Lưu VT, P.QLĐT.
ThS. Lê Trọng Tuyến