TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP KHÓA 12D KHÔNG ĐĂNG KƯ HỌC PHẦN HỌC KỲ II
STT MSSV HỌ LÓT TÊN PHÁI NGÀY SINH NƠI SINH MĂ LỚP
1 1212170039 Nguyễn Thị Thiên   Hương Nữ 12/04/1994 Ninh Thuận 12DBH1
2 1212170109 Lê ánh   Thiên Nam 08/04/1994 Phú Yên 12DBH1
3 1212170042 Trần Ngọc   Hải Nam 01/07/1994 Đồng Nai 12DBH2
4 1212170074 Đỗ Minh   Nguyên Nam 17/08/1994 TP.Hồ Chí Minh 12DBH2
5 1212070028 Đinh Thị   Hồng Nữ 16/09/1994 Tây Ninh 12DDL
6 1212070067 Nguyễn Thị Thủy   Tiên Nữ 06/12/1994 Tiền Giang 12DDL
7 1112200059 Đặng Thị Thùy   Trinh Nữ 18/08/1993 Nghệ An 12DHQ
8 1212220088 Lê Trương Tường   Thi Nữ 05/11/1994 Lâm Đồng 12DIF
9 1212040015 Nguyễn Thị   Chinh Nữ 09/12/1994 B́nh Định 12DKB1
10 1212040182 Phạm Đăng   Phúc Nam 17/01/1992 TP.Hồ Chí Minh 12DKB1
11 1212040216 Đàm Thị   Thảo Nữ 16/03/1994 B́nh Phước 12DKB1
12 1212040262 Phan Thị Tuyết   Trinh Nữ 01/11/1994 Thừa Thiên-Huế 12DKB1
13 1212040040 Hồ Chí   Đức Nam 11/09/1993 Hà Tĩnh 12DKB2
14 1212040143 Đỗ Thị Khôi   Nguyên Nữ 12/02/1994 Quảng Nam 12DKB2
15 1212040161 Vũ Mai   Nhi Nữ 29/10/1994 TP.Hồ Chí Minh 12DKB3
16 1212180061 Nguyễn Minh   Khang Nam 12/02/1994   12DKS1
17 1212080002 Mai Trương Minh   Anh Nữ 03/01/1994 TP.Hồ Chí Minh 12DKT2
18 1212080029 Nguyễn Trần Anh   Duy Nam 28/12/1994 Tiền Giang 12DKT2
19 1212080164 Trần Hoàng   Phúc Nam 06/03/1994 Khánh Hoà 12DKT2
20 1212080182 Ngô Hà   Thu Nữ 01/04/1994 Đắk Lắk 12DKT2
21 1212080096 Hà Ngọc   Linh Nữ 08/05/1994 Đắk Lắk 12DKT3
22 1212080150 Nguyễn Thị Kiều   Oanh Nữ 08/11/1994 Bến Tre 12DKT3
23 1212020109 Nguyễn Hoàng   Long Nam 17/09/1994 Long An 12DMA1
24 1212020130 Lê Đ́nh Huệ   Ngân Nữ 24/09/1994 Vĩnh Long 12DMA1
25 1212020094 Trần Quốc   Khoa Nam 24/07/1994 Đắk Lắk 12DMA2
26 1112020071 Chu Jun   Lung Nữ 26/06/1993   12DMA2
27 1212020142 Trần Thị   Nhi Nữ 27/04/1994 Lâm Đồng 12DMA2
28 1012020101 Nguyễn Khắc   Thạch Nam 26/12/1992 TP HCM 12DMA2
29 1112020128 Nguyễn Lương Bảo   Thư Nữ 16/03/1993 Lâm Đồng 12DMA2
30 1212140200 Nguyễn Trà   My Nữ 04/06/1994 Cà Mau 12DNH1
31 1212140434 Nguyễn Thị Thúy   Vi Nữ 15/11/1994 Lâm Đồng 12DNH1
32 1212140245 Bùi Trọng   Nhân Nam 28/06/1994 An Giang 12DNH2
33 1212140209 Đỗ Thị Thanh   Nguyên Nữ 25/10/1994 Đồng Nai 12DNH3
34 1112140357 Trần Duy   Tiến Nam 23/12/1993 Đồng Nai 12DNH3
35 1212210011 Bảo   Duy Nam 27/02/1994 Lâm Đồng 12DPF
36 1212210026 Vũ Ngọc   Nữ 04/03/1994 Lai Châu 12DPF
37 1212210095 Nguyễn Quang   Long Nam 10/01/1994   12DPF
38 1212210034 Phạm Thị   Lưu Nữ 14/02/1994 Hà Tĩnh 12DPF
39 1212210045 Trần Thị Thuư   Ngọc Nữ 04/09/1994 Gia Lai 12DPF
40 1212210063 Lư Bảo   Quyên Nữ 01/09/1994 TP.Hồ Chí Minh 12DPF
41 1212210085 Phan Ngọc   Tài Nam 20/11/1990 Quảng Trị 12DPF
42 1212210096 Hồ Quốc   Việt Nam 26/11/1994 TP.Hồ Chí Minh 12DPF
43 1212150005 Vơ Thị   Chẩn Nữ 12/03/1994 B́nh Định 12DQH
44 1212150019 Trần Thị   Hạnh Nữ 19/06/1994 Nghệ An 12DQH
45 1212150021 Nguyễn Đ́nh   Khôi Nam 21/08/1993 TP.Hồ Chí Minh 12DQH
46 1112150032 Nguyễn Tấn   Tiến Nam 31/05/1993 TP.Hồ Chí Minh 12DQH
47 1212150067 Vơ Thị Kiều   Trang Nữ 24/02/1993 Bạc Liêu 12DQH
48 1212010182 Phạm Lê ái   Nhi Nữ 31/08/1994 Đồng Nai 12DQT1
49 1212010278 Vũ Thụy Ngọc   Thảo Nữ 20/07/1994 Đồng Nai 12DQT2
50 1212010241 Trần Trương Ngọc   Thi Nữ 01/12/1994 TP.Hồ Chí Minh 12DQT2
51 1212010348 Nguyễn Thanh   Tùng Nam 19/07/1992 Hậu Giang 12DQT2
52 1212100028 Vũ Kiều   Giang Nữ 30/04/1994 Đồng Nai 12DTA2
53 1212100046 Nguyễn Lê   Khanh Nữ 16/08/1994 Đồng Nai 12DTA2
54 1212090026 Nguyễn Phương   Dung Nữ 24/02/1994 TP.Hồ Chí Minh 12DTC1
55 1212090149 Mai Ngọc Minh   Nhiên Nữ 17/12/1994 TP.Hồ Chí Minh 12DTC1
56 1212090182 Nguyễn Cao Chí   Sơn Nam 23/08/1994 TP.Hồ Chí Minh 12DTC2
57 1212090215 Dương Thị Bích   Thủy Nữ 22/07/1994 B́nh Định 12DTC2
58 1212090240 Trần Ngọc   Trâm Nữ 28/10/1994 Quảng Ngăi 12DTC2
59 1112090162 Phạm Minh   Trí Nam 19/09/1993 Ninh Thuận 12DTC3
60 1212090273 Lê Công Tuấn   Nam 06/01/1994 B́nh Định 12DTC3
61 1212030114 Hoàng Thị Mỹ   Linh Nữ 29/08/1994 TP.Hồ Chí Minh 12DTD
62 1212030071 Trần Vương Phi   Phi Nữ 08/03/1994 Ninh Thuận 12DTD
63 1212120031 Phạm Hoàng   Hải Nam 25/01/1994 Bà Rịa-Vũng Tàu 12DTK
64 1212120037 Nguyễn Minh   Hùng Nam 16/04/1993 TP.Hồ Chí Minh 12DTK
65 1212120098 Trần Vơ Minh   Nữ 04/09/1994   12DTK
66 1212050007 Hồ Thị Ngọc   ánh Nữ 30/03/1994 Quảng Ngăi 12DTM1
67 1212050060 Lê Thị Thanh   Hảo Nữ 08/12/1994 Khánh Hoà 12DTM1
68 1212050072 Nguyễn Ngọc Yến   Khanh Nữ 23/02/1994 Lâm Đồng 12DTM1
69 1212050073 Lê Ngô Đăng   Khoa Nam 01/12/1992 Long An 12DTM2
70 1212050157 Nguyễn Trần Thy   Thơ Nữ 11/11/1994 Tiền Giang 12DTM2
71 1212050193 Phạm Thị Cát   Tuyền Nữ 20/11/1994 B́nh Thuận 12DTM2