BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số: 182/TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khóa hệ chính quy

 sau ngày tổ chức Lễ bế giảng trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

 


Nhà trường thông báo kế hoạch thời gian cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khóa hệ chính quy được công nhận tốt nghiệp từ tháng 11/2017 đến tháng 01/2018 gồm:

- Khóa 09 (12D), Khóa 10 (13D) Khóa 11 (14D) tŕnh độ Đại họcChương tŕnh Chất lượng cao, Đặc biệt Đại trà (tín chỉ);

- Khóa 07 (10D), Khóa 08 (11D), Khóa 17 (11C), Khóa 18 (12C) Khóa C12 – tŕnh độ Đại học, Cao đẳng (niên chế);

- Khóa 8, 9, 10, 11 – Đào tạo liên thông tŕnh độ Đại học;

- Khóa 1, 2 – Đào tạo văn bằng Đại học thứ hai,

Để công tác cấp phát văn bằng tốt nghiệp được nhanh chóng, Nhà trường yêu cầu sinh viên các khóa nêu trên thực hiện quy tŕnh nhận bằng tốt nghiệp theo tŕnh tự như sau:

1.      Thủ tục nhận bằng tốt nghiệp:

a.      Thanh toán trước khi nhận bằng tốt nghiệp:

-          Kiểm tra hoàn tất các khoản nợ học phí (nếu ) tại Pḥng Kế hoạchTài chính (Pḥng A.001, tầng trệt sở chính, số 2/4 đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM).

-          Hoàn trả sách giáo khoa, giáo tŕnh (nếu ) tại thư viện thuộc các sở sinh viên đă mượn sách giáo khoa, giáo tŕnh.

b.      Các loại giấy tờ phải :

-            Đối với sinh viên trực tiếp đến nhận bằng tốt nghiệp: Phải mang theo thẻ sinh viên; nếu mất thẻ sinh viên, sinh viên phải mang theo giấy chứng minh nhân dân (bản chính 01 bản sao y chứng thực).

-            Đối với sinh viên nhờ người thân nhận hộ bằng tốt nghiệp: Người nhận hộ phải mang theo các loại giấy tờ sau:

§  Giấy ủy quyền cho người thân nhận hộ bằng tốt nghiệp đóng dấu xác nhận của chính quyền địa phương;

§  01 Bản sao y chứng thực giấy CMND của người được ủy quyền (kèm bản chính để đối chiếu);

§  Thẻ sinh viên hoặc 01 bản sao y thị thực giấy CMND của người ủy quyền (trong trường hợp sinh viên bị mất thẻ sinh viên).

2.      Thời gian địa điểm nhận bằng tốt nghiệp:

a. Từ ngày 05/02/2018 đến hết ngày 09/02/2018:

-         Thời gian: liên tục các ngày trong tuần.

§   Buổi sáng: từ 7g30 đến 12g00.

§  Buổi chiều: từ 13g00 đến 16g30.

-         Địa điểm: Pḥng Quản đào tạo (Pḥng A.204, sở chính, số 2/4 đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM).

b. Từ ngày 22/02/2018 trở đi:

-         Thời gian: thứ Ba thứ Năm hàng tuần.

§  Buổi sáng: từ 7g30 đến 12g00.

§  Buổi chiều: từ 13g00 đến 16g30.

-         Địa điểm: Pḥng Quản đào tạo (Pḥng A.204, sở chính, số 2/4 đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM).

Mọi thông tin chi tiết, sinh viên liên hệ Pḥng Quản đào tạo (Pḥng A.204, sở chính, số 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM; số điện thoại: 028.3772.0404 trong giờ hành chính) để được hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo)

- Các Khoa, Pḥng, Ban;

- Thông báo sinh viên;

- Thông báo Website;

- Lưu: VT, P.QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

 

 

(Đă )

 

ThS. Trọng Tuyến