BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH – MARKETING

 

Số: 523 /TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức tham quan thực tế tại Công Ty Cổ phần MISA

 đối với sinh viên Chương tŕnh Chất lượng cao tŕnh độ Đại học hệ chính quy

(tháng 4/2022)

 

 

Thực hiện kế hoạch số 352/KH-ĐHTCM ngày 08/3/2022 của Trường Đại học Tài chính – Marketing về việc tổ chức tham quan thực tế tại Công ty Cổ phần MISA (tháng 03, 04/2022), pḥng Quản lư đào tạo phân bổ các lớp thực hiện lịch tham quan thực tế doanh nghiệp (đợt tháng 4/2022) theo lịch cụ thể:

1.     Thời gian, địa điểm, đối tượng tham gia:

1.1.    Thời gian: Từ 7h00 – 12h00, ngày 08/4/2022.

1.2.       Địa điểm: Văn pḥng MISA Hồ Chí Minh (Ṭa nhà MISA, Lô 5, Công viên phần mềm Quang Trung, 49 Tô Kư, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. HCM).

1.3.       Đối tượng: Sinh viên chương tŕnh chất lượng cao (Danh sách kèm theo).

1.4.       Tập trung và di chuyển:

-       Sinh viên tập trung đúng thời gian quy định tại sảnh Cơ sở 2C Phổ Quang, Phường 2, Q. Tân B́nh, TP. HCM.

-       Phương tiện di chuyển bằng xe do Nhà trường bố trí.

2.     Quy định đối với sinh viên tham dự:

-       Sinh viên phải có thái độ học tập nghiêm túc, tập trung nghe thuyết minh và ghi chép đầy đủ thông tin, chuẩn bị nội dung đặt câu hỏi với báo cáo viên của doanh nghiệp.

-       Sinh viên mặc trang phục UFM, đeo thẻ sinh viên, mang giày, dép có quai hậu (không mặc váy, không mặc đồng phục thể dục).

-       Sinh viên không đeo balo, mặc áo khoác, sử dụng điện thoại thông minh và các thiết bị có chức năng quay phim, chụp ảnh trong suốt buổi tham quan.

-       Sinh viên thực hiện kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang đúng cách khi tham quan và tuân thủ theo các nội quy, biện pháp pḥng chống dịch Covid-19 tại công ty MISA.

Nhà trường đề nghị sinh viên các lớp tham gia thực hiện đúng nội dung và thời gian quy định trên để triển khai tham quan thực tế được hiệu quả. Các trường hợp sinh viên vắng không có lư do chính đáng sẽ bị xử lư theo quy định của Trường. Trong quá tŕnh thực hiện nội dung Thông báo này, nếu có vấn đề phát sinh cần giải đáp, sinh viên liên hệ trực tiếp Văn pḥng chương tŕnh Chất lượng Cao (Pḥng A.010, 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh, TP. HCM hoặc điện thoại 028.3997.3643) để được giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Các khoa: QTKD, TCNH, MK;

- Pḥng CTSV;

- Trung tâm TSQHDN;

- Thông báo sinh viên;

- Website UIS;

- Lưu: VT, QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

(Đă kư)

 

 

ThS. Lê Trọng Tuyến