BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - MARKETING

 

 Số: 570/TB-ĐHTCM-QLĐT

 

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc giải quyết đăng kư trả nợ học phần Giáo dục quốc pḥng và an ninh

cho sinh viên các khóa đào tạo h́nh thức chính quy đăng kư học với thời khóa biểu của các lớp khóa 21D tŕnh độ Đại học chính quy học kỳ 2 năm 2022 (Đợt học 3, 4, 5)

 

Căn cứ kế hoạch thời gian đào tạo chính quy học kỳ 2 năm 2022;

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông tŕnh độ đại học h́nh thức chính quy chưa hoàn thành học phần Giáo dục quốc pḥng và an ninh(GDQP&AN) được đăng kư học trả nợ học phần này, Nhà trường thông báo đến sinh viên liên quan về việc giải quyết đăng kư trả nợ học phần GDQP&AN như sau:

1.      Đối tượng đăng kư: Sinh viên thuộc chương tŕnh chuẩn, chương tŕnh chất lượng cao, chương tŕnh chất lượng cao tiếng Anh toàn phần h́nh thức chính quy chưa đạt học phần GDQP&AN, cụ thể:

-         Sinh viên đại học chương tŕnh chất lượng cao, chương tŕnh chất lượng cao tiếng Anh toàn phần: Sinh viên các khóa  15D, 16D, 17D, 18D, 19D, 20D.

-         Sinh viên cao đẳng chương tŕnh chuẩn: Sinh viên khóa C17.

-         Sinh viên cao đẳng chương tŕnh chất lượng cao: Sinh viên các khóa C17, 18C, 19C.

-         Sin viên liên thông đại học: Sinh viên các khóa 11, 12, 13, 14, 15, 16.

2.      Học phần giải quyết cho đăng kư học trả nợ:

STT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

1

Học phần 1: Đường lối quốc pḥng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

2

Học phần 2: Công tác quốc pḥng và an ninh

2

3

Học phần 3: Quân sự chung

2

4

Học phần 4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

2

Lưu ư: Căn cứ quy định về chương tŕnh học GDQP&AN theo Thông tư 05/2020/TT-BGDDT, theo đề nghị của khoa GDQP&GDTC, để trả nợ GDQP&AN, sinh viên các khóa 20D trở về trước phải đăng kư học các học phần tương đương trong chương tŕnh mới như sau:

Tên học phần theo Thông tư 31/2012/TT- BGDD

 (khóa 20D trở về trước)

Số tín chỉ

Tên học phần tương đương theo Thông tư 05/2020/TT-BGDDT

(Áp dụng từ khóa 21D trở về sau)

Số tín chỉ

Học phần 1: Đường lối quân sự của Đảng

3

Học phần 1: Đường lối quốc pḥng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

Học phần 2: Công tác quốc pḥng, an ninh

2

Học phần 2: Công tác quốc pḥng và an ninh

2

Học phần 3: Quân sự chung và chiến thuật,  kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)

3

Học phần 3: Quân sự chung

2

Học phần 4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

2

3.   Nội dung thực hiện:

STT

Nội dung

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1.

Sinh viên xem thời khóa biểu dự kiến

Từ 19/4/2022

Xem TKB dự kiến tại  http://uis.ufm.edu.vn/

2.

Sinh viên đăng kư học phần GDQP&AN

-  Đăng kư vào đợt học 3

(Học ghép cùng khóa 21D chương tŕnh chất lượng cao)

12g00 - 24g00,

ngày 21/4/2022

 

- Sinh viên đăng kư thông qua tài khoản sinh viên (mục Đăng kư học phần tại http://uis.ufm.edu.vn/)

 

-  Đăng kư vào đợt học 4

(Học ghép cùng khóa 21D chương tŕnh chất lượng cao)

12g00 - 24g00,

ngày 22/4/2022

 

-  Đăng kư vào đợt học 5

(Học ghép cùng khóa 21D chương tŕnh chất lượng cao, chương tŕnh chất lượng cao tiếng Anh toàn phần)

12g00 - 24g00,

ngày 25/4/2022

3.

Sinh viên nộp học phí

27/4/2022 – 03/6/2022

Theo quy tŕnh nộp học phí của pḥng Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn.

4.

Sinh viên xem thời khóa biểu chính thức, danh sách phân bổ sinh viên theo đại đội, trung đội và danh sách phân bổ pḥng lưu trú

Đợt học 3

Từ 25/5/2022

Xem tại website http://uis.ufm.edu.vn/

Đợt học 4

Từ 15/6/2022

Đợt học 5

Từ 06/7/2022

 

5.

Thời gian tập trung (phổ biến quy chế, biên chế tiểu đội, trung đội, đại đội, nhận pḥng ở lưu trú tại Kư túc xá,...)

Đợt học 3

06 giờ 00,

ngày 30/5/2022

 

Đợt học 4

06 giờ 00,

ngày 20/6/2022

Đợt học 5

06 giờ 00,

ngày 11/7/2022

6.

Thời gian học và thi

Đợt học 3

Từ 30/5 - 19/6/2022

 

Đợt học 4

Từ 20/6 - 10/7/2022

Đợt học 5

Từ 11/7 - 31/7/2022

4.      Lịch học, địa điểm học tập và nơi lưu trú:

-       Lịch học chi tiết: Sinh viên xem thời khóa biểu của đợt học theo khung thời gian tại mục 3.

-       Địa điểm học: Tại cơ sở Thủ Đức (số B2/1A đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP. HCM).

-       Nơi lưu trú: Sinh viên học GDQP&AN lưu trú tập trung liên tục trong thời gian diễn ra đợt học tại Kư túc xá cơ sở Thủ Đức của Trường (Số B2/1A đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP. HCM).

Ghi chú:

-       Nhà trường tiếp tục tổ chức các đợt học GDQP&AN theo kế hoạch đào tạo của khóa 22D ở học kỳ 3 năm 2022. Sinh viên các khóa đào tạo đại học, liên thông đại học, cao đẳng chính quy của Trường lưu ư sắp xếp kế hoạch học tập không trùng với lịch học chuyên môn và mức học phí theo khóa học ghép để đăng kư.

-       Sinh viên không hoàn thành học phí đúng hạn xem như không hoàn thành tiến tŕnh đăng kư học phần và tự hủy thời khóa biểu học tập của ḿnh.

5.      Một số lưu ư:

-        Điểm đánh giá học phần bao gồm điểm đánh giá quá tŕnh học tập và điểm thi kết thúc học phần.

-       Đây là Lịch học GDQP&AN được tổ chức học tập trung và lưu trú theo từng đợt học, v́ vậy sinh viên nên mang theo các vật dụng, tư trang gồm mùng, chăn, chiếu, gối, mũ vải (mũ UFM), giày thể thao, trang phục thể dục của Nhà trường và vật dụng cá nhân cần thiết khác (kể cả khẩu trang) để phục vụ sinh hoạt tại Kư túc xá trong suốt đợt học.

-       Sinh viên mang theo phí sinh hoạt cá nhân và đóng các khoản phí (ngoài học phí) trong đợt học gồm: Thuê 02 bộ trang phục GDQP&AN (gồm quần và áo): 50.000 đồng/2 bộ, tiền thế chân khi thuê trang phục (sẽ hoàn lại cho sinh viên khi kết thúc đợt học): 200.000 đồng/2 bộ, phí ở tại kư túc xá: 200.000 đồng/1 đợt học, tiền ăn: dự kiến 1.050.000 đồng/đợt học (21 ngày, hai bữa chính/ngày).

-       Vào ngày tập trung theo đợt học, sinh viên phải có mặt tại cơ sở Thủ Đức (Số B2/1A đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP. HCM) để nhận pḥng ở lưu trú tại Kư túc xá; nhận trang phục học GDQP&AN; biên chế tiểu đội, trung đội, đại đội; phổ biến quy định học tập, chế độ sinh hoạt tập trung và tập luyện các bài thể dục buổi sáng theo đúng môi trường quân đội. Sinh viên không đến đúng thời gian tập trung theo quy định xem như tự ư bỏ học và phải đăng kư học lại ở các đợt học sau.

-       Sinh viên cần mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh, thẻ sinh viên để tiện việc kiểm tra, đối chiếu khi vào lớp học và mang theo tập vở, bút viết, bút ch́ 2B để ghi chép.

-       Sinh viên không nên mang theo các vật dụng, túi xách, tư trang có giá trị vào địa điểm học.

Trong quá tŕnh thực hiện nội dung thông báo này, nếu có vấn đề phát sinh, sinh viên liên hệ trực tiếp Pḥng Quản lư đào tạo (hoặc điện thoại (028) 37720404, email: phongqldt@ufm.edu.vn) để được giải quyết kịp thời./.

 Nơi nhận:

-    Ban Giám Hiệu (để báo cáo);

-    Các Khoa thuộc Trường (để ph/hợp thực hiện);

-    Viện ĐTQT (để ph/hợp thực hiện);

-    Các pḥng: CTSV, KTQLCL, QTTB, TTGD, CNTT (để ph/hợp thực hiện);         

-    Thông báo sinh viên;

-    Website UIS;

-    Lưu: VT, QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

 

(Đă kư)

 

 

ThS. Lê Trọng Tuyến