BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH MARKETING

Độc lập Tự do Hạnh phúc

            Số:717/TB-ĐHTCM-QLĐT                                       TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lễ bế giảng cho sinh viên

Khóa 07 (10D) – Bậc Đại học và Khóa 17 (11C) – Bậc Cao đẳng hệ chính quy

 

Nhà trường sẽ tổ chức LỄ BẾ GIẢNG cho sinh viên các khóa hệ chính quy tốt nghiệp lần 1 năm 2014. Cụ thể:

+ Khóa 07 (10D) Bậc Đại học: vào lúc 07g30 ngày 31/07/2014

+ Khóa 17 (11C) Bậc Cao đẳng: vào lúc 13g30 ngày 31/07/2014

Địa điểm tổ chức: Hội trường lầu 6, cơ sở 2 (Số 2C, Đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh, TP. HCM).

Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Lễ bế giảng của sinh viên các khóa trên. Nay, Pḥng Quản lư đào tạo thông báo đến sinh viên các nội dung sau:

1.        Sinh viên kiểm tra các thủ tục về học phí (Pḥng Kế hoạch – Tài chính), sách giáo khoa (Thư viện) trước khi nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bằng tốt nghiệp.

2.        Sinh viên có mặt tại Hội trường lầu 6, cơ sở 2 (Số 2C, Đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh, TP. HCM) vào ngày 26/07/2014 để chụp h́nh, nhận phiếu tham gia Lễ bế giảng và tập dợt các đợt lên lễ đài cụ thể như sau:

Buổi sáng: Khóa 07 (10D)

-      Từ 8h – 9g30: Khoa Tài chính – Ngân hàng.

-      Từ 9g30 – 10g30: Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa TĐG & KDBĐS và Khoa Thương mại.

-      Từ 10g30 – 11g30: Khoa Kế toán – Kiểm toán, Khoa Marketing, Khoa Du lịch và   Khoa Ngoại ngữ.

Buổi chiều: Khóa 17 (11C)

-      Từ 13g30 –14g30: Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Quản trị kinh doanh và Khoa Du lịch

-      Từ 14g30 – 15g30: Khoa Marketing, Khoa Ngoại ngữ và Khoa TĐG & KDBĐS

-      Từ 15g30 – 16g30: Khoa Kế toán – Kiểm toán, Khoa Thương mại và Khoa Tài chính – Ngân hàng

3.        Sinh viên đăng kư tham dự Lễ bế giảng sẽ được nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm toàn khóa học trực tiếp tại lễ đài.

4.        Những sinh viên không đến tham dự Lễ bế giảng và các khóa trả nợ sẽ nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 01/08/2014 đến ngày 03/08/2014 tại Pḥng Quản lư đào tạo (Pḥng 204), cơ sở 1(số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân B́nh, TP.HCM).

5.        Những sinh viên được công nhận tốt nghiệp lần 1 năm 2014, sau Lễ bế giảng sẽ được nhận bằng tốt nghiệp chính thức từ ngày 12/08/2014 đến ngày 15/08/2014 tại P.009, cơ sở 2 (Số 2C, Đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh, TP. HCM).

-         Buổi sáng từ: 8g00 đến 11g30.

-         Buổi chiều từ: 13g30 đến 17g00.

6.        Lưu ư: Nếu sinh viên không đến nhận bằng tốt nghiệp theo thời gian như đă thông báo tại mục 5, Pḥng Quản lư đào tạo sẽ cấp phát bằng tốt nghiệp vào các ngày thứ Bathứ Năm hàng tuần.

7.        Khi đến nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên cần mang theo các loại giấy tờ:

-      Trường hợp sinh viên trực tiếp đến nhận bằng tốt nghiệp: phải có thẻ sinh viên hoặc bản sao y có thị thực giấy CMND (đối với trường hợp sinh viên làm mất thẻ sinh viên).

-      Trường hợp sinh viên nhờ người thân nhận hộ (chỉ giải quyết khi có đầy đủ các giấy tờ):

·        Giấy ủy quyền cho người thân có đóng dấu xác nhận của địa phương.

·        01 Bản sao y CMND của người được ủy quyền (kèm bản chính đối chiếu).

·        Thẻ sinh viên hoặc 01 bản sao y CMND của người ủy quyền.  

Mọi thông tin chi tiết sinh viên liên hệ Pḥng Quản lư đào tạo để được hướng dẫn cụ thể.

 

Nơi nhận:

-          Ban Giám hiệu (báo cáo);

-          Các khoa, pḥng ban;

-          Thông báo sinh viên;

-          Thông báo website;

-          Lưu: VT, P. QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

P. TRƯỞNG PH̉NG

 

(Đă kư)

 

Châu Minh Quí