BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số:       952       /TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Lịch thi trả nợ tốt nghiệp lần 2 năm 2014

các lớp khóa 08C, 09C, 10C bậc Cao đẳng

và các lớp khóa 07D, 08D, 09D bậc Đại học hệ chính quy

năm học 2013 – 2014

(thi tốt nghiệp cùng đợt thi lần 2 khóa 11C và 10D)

 

Căn cứ vào danh sách đăng kư thi trả nợ tốt nghiệp năm học 2013 – 2014, pḥng Quản lư đào tạo thông báo lịch thi lại tốt nghiệp lần 2 năm học 2013 - 2014 cho các khóa trả nợ như sau:

1.     Đối với sinh viên các khóa 08C, 09C, 10C bậc Cao đẳng hệ chính quy:

TT

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

Môn Lư luận chính trị

Môn Tổng hợp

1

Kế toán doanh nghiệp

theo lịch thi tốt nghiệp của lớp 11CKT

2

Kế toán ngân hàng

theo lịch thi tốt nghiệp của lớp 11CKN

3

Quản trị kinh doanh tổng hợp

theo lịch thi tốt nghiệp của lớp 11CQT2

4

Quản trị bán hàng

theo lịch thi tốt nghiệp của lớp 11CBH

5

Tin học kế toán

theo lịch thi tốt nghiệp của lớp 11CTK3

6

Tiếng Anh kinh doanh

theo lịch thi tốt nghiệp của lớp 11CTA2

7

Thương mại quốc tế

theo lịch thi tốt nghiệp của lớp 11CTM

8

Kinh doanh quốc tế

theo lịch thi tốt nghiệp của lớp 11CKQ

9

Quản trị khách sạn – nhà hàng

theo lịch thi tốt nghiệp của lớp 11CKS2

10

Thẩm định giá

theo lịch thi tốt nghiệp của lớp 11CTD

11

Kinh doanh bất động sản

theo lịch thi tốt nghiệp của lớp 11CKB

12

Tin học quản lư

07h00, T7 – 18/10/14

13h00, T7 –18/10/14

13

Du lịch lữ hành

07h00, T7 – 18/10/14

13h00, T7 –18/10/14

2.     Đối với sinh viên khóa 07D, 08D, 09D bậc Đại học hệ chính quy:

TT

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

Môn Lư luận chính trị

Môn Tổng hợp

1

Marketing tổng hợp

theo lịch thi tốt nghiệp của lớp 10DMA

2

Quản trị thương hiệu

theo lịch thi tốt nghiệp của lớp 10DQH

3

Kế toán doanh nghiệp

theo lịch thi tốt nghiệp của lớp 10DKT

4

Kế toán ngân hàng

theo lịch thi tốt nghiệp của lớp 10DKN

5

Quản trị kinh doanh tổng hợp

theo lịch thi tốt nghiệp của lớp 10DQT2

6

Tiếng Anh kinh doanh

theo lịch thi tốt nghiệp của lớp 10DTA

7

Thương mại quốc tế

theo lịch thi tốt nghiệp của lớp 10DTM

8

Kinh doanh quốc tế

theo lịch thi tốt nghiệp của lớp 10DKQ

9

Thẩm định giá

theo lịch thi tốt nghiệp của lớp 10DTD

10

Kinh doanh bất động sản

theo lịch thi tốt nghiệp của lớp 10DKB

11

Tài chính doanh nghiệp

theo lịch thi tốt nghiệp của lớp 10DTC

12

Ngân hàng

theo lịch thi tốt nghiệp của lớp 10DNH3

13

Tin học ỨD trong TMĐT

07h00, CN – 19/10/14

13h00, CN –19/10/14

14

Du lịch lữ hành

07h00, CN – 19/10/14

13h00, CN –19/10/14

15

Tin học quản lư

07h00, CN – 19/10/14

13h00, CN –19/10/14

16

Tin học kế toán

07h00, CN – 19/10/14

TH: 13h00, T7 – 18/10/14

LT: 13h00, CN – 19/10/14

Ghi chú:

-       Có lịch thi tốt nghiệp lần 2 khóa 10D Đại học, 11C Cao đẳng hệ chính quy năm học 2013 – 2014 kèm theo thông báo này.

-       Sinh viên cần liên hệ trực tiếp với Khoa/Pḥng Khảo thí – Quản lư chất lượng/Pḥng Công tác sinh viên để kiểm tra kết quả học tập, đối chiếu các loại văn bằng, chứng chỉ để xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp đúng qui định.

-       Sinh viên xem danh sách đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp tại http://pdt.ufm.edu.vn/ ngày 10/10/2014.

-       Sinh viên xem danh sách phân pḥng thi tốt nghiệp tại http://pdt.ufm.edu.vn/ từ ngày 15/10/2014 hoặc vào ngày thi tại địa điểm thi.

-       Sinh viên có mặt tại pḥng thi trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục vào pḥng thi.

-       Địa điểm thi: tại 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, KP1, Phường Tân Hưng, Quận 7 (cơ sở 3 của trường)./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Các Khoa,Pḥng,Ban;

- Thông báo sinh viên;

- Website;

- Lưu: VT, QLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

 

(Đă kư)

 

 

Châu Minh Quí