BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

Số: 03 /TB-ĐHTCM-QLĐT

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tham dự Lễ Tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa hệ chính quy

tốt nghiệp đợt 2 năm 2016

 

Thực hiện kết luận cuộc họp xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 đối với các khóa đào tạo theo tín chỉ bậc Đại học hệ chính quy, Nhà trường tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khóa hệ chính quy đợt 2 năm 2016 vào ngày 19/01/2017 (thứ Năm) tại cơ sở chính của trường, gồm các khóa:

- Khóa 09 (12D) và Khóa 10 (13D) tŕnh độ Đại học – Chương tŕnh đại trà;

- Khóa 09 (12D) tŕnh độ Đại học – Chương tŕnh Chất lượng cao;

- Khóa 8, 9, 10 – Đào tạo liên thông tŕnh độ Đại học;

- Khóa 1, 2 – Đào tạo văn bằng Đại học thứ hai,

Để buổi Lễ Tốt nghiệp được diễn ra trang trọng, chu đáo, Pḥng Quản lư đào tạo thông báo về việc đăng kư tham dự Lễ Tốt nghiệp cho sinh viên thuộc các khóa học trên như sau:

1. Địa điểm và thời gian làm thủ tục tham dự Lễ Tốt nghiệp:

a. Địa điểm: Hội trường tầng 7, cơ sở chính của trường (số 2/4 đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM).

b. Thời gian làm thủ tục của sinh viên được phân bổ như sau:

NGÀY

THỜI GIAN

NGÀNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH

ĐÀO TẠO

GHI CHÚ

14/1/2017

(thứ Bảy)

7g30

Marketing

Marketing tổng hợp

Buổi sáng

Quản trị thương hiệu

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Quản trị bán hàng

Thẩm định giá

Kinh doanh quốc tế

Quản trị kinh doanh quốc tế

Thương mại quốc tế

9g30

Bất động sản

Kinh doanh bất động sản

Hệ thống thông tin quản lư

Tin học kế toán

Kế toán

Kế toán doanh nghiệp

14/1/2017

(thứ Bảy)

14g00

Quản trị khách sạn

Quản trị du lịch lữ hành

Buổi chiều

Quản trị Khách sạn – Nhà hàng

Tài chính – Ngân hàng

 

Tài chính doanh nghiệp

Ngân hàng

Thuế

Hải quan

Tài chính công

Tài chính bảo hiểm và đầu tư

2. Các thủ tục sinh viên cần chuẩn bị:

- Hoàn tất các khoản nợ học phí (nếu có) tại Pḥng Kế hoạch – Tài chính (Pḥng A.206, số 2/4 đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM) trong giờ hành chính (buổi sáng từ 7g30 đến 12g00 và buổi chiều từ 13g00 đến 16g30), từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/01/2017 (thứ Sáu).

- Hoàn trả sách giáo khoa, giáo tŕnh (nếu có) mà sinh viên đă mượn tại Thư viện của trường trong giờ hành chính (buổi sáng từ 7g30 đến 12g00 và buổi chiều từ 13g00 đến 16g30), từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/01/2017 (thứ Sáu).

3. Các lưu ư:

- Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên để làm thủ tục tham dự lễ. Trường hợp mất thẻ sinh viên, sinh viên phải mang theo giấy chứng minh nhân dân (bản chính và 01 bản sao y có chứng thực để kiểm tra, đối chiếu).

- Sinh viên không tham gia làm thủ tục tham dự Lễ Tốt nghiệp sẽ không đủ điều kiện tham dự Lễ Tốt nghiệp.

- Sinh viên sẽ được chụp h́nh trong lễ phục tốt nghiệp (ảnh chụp sẽ được tŕnh chiếu khi sinh viên được xướng tên lên Lễ đài nhận bằng tốt nghiệp tại buổi Lễ Tốt nghiệp) khi làm thủ tục tham dự Lễ Tốt nghiệp.

- Sinh viên mặc trang phục lịch sự, quần tây, áo sơ mi hoặc áo dài và mang giày công sở khi đến làm thủ tục và khi tham dự Lễ Tốt nghiệp.   

            Mọi thông tin chi tiết, sinh viên liên hệ Pḥng Quản lư đào tạo (Pḥng A.204, số 2/4 đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM; số điện thoại: 08.3772.0404 trong giờ hành chính) để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

 

Nơi nhận:

-    Ban Giám hiệu (để báo cáo);

-    Các Khoa, Pḥng, Ban;

-    Thông báo sinh viên;

-    Website;

-    Lưu: VT, P. QLĐT.                                                   

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

(Đă kư)

 

 

Lê Trọng Tuyến