BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING

 

Số: 1209/TB-ĐHTCM-TS2015

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Điểm chuẩn trúng tuyển Đợt xét tuyển 1

Kỳ tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2015

 

 

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Tài chính – Marketing giai đoạn 2015 - 2017;

Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 436/QĐ-ĐHTCM-QLĐT ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2705/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015;

Căn cứ kết quả phiên họp của Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy năm 2015 trường Đại học Tài chính - Marketing ngày 23/08/2015,

Nay, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Đợt xét tuyển 1 vào Trường kỳ tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2015 như sau:

I. VỀ ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC ĐỢT XÉT TUYỂN 1

1. Điểm chuẩn trúng tuyển Đợt xét tuyển 1

a. Đối với ngành Ngôn ngữ Anh:

Điều kiện trúng tuyển: tổng điểm của 3 môn thi thuộc tổ hợp D01 (trong đó điểm môn thi tiếng Anh nhân hệ số 2) thỏa một trong hai điều kiện sau:

+        Đạt trên 29,5đ.

+        Đạt 29,5đ và điểm môn thi tiếng Anh (sau khi nhận hệ số 2) đạt tối thiểu 14đ.

Điểm chuẩn trúng tuyển trên đă nhân hệ số 2 điểm môn thi tiếng Anh, đă cộng điểm ưu tiên thuộc tất cả các khu vực, các nhóm đối tượng.

Điểm ưu tiên được tính: DTT = (4 x DQc) : 3 (trong đó: DTT là điểm ưu tiên thực tế, được làm tṛn đến 2 chữ số thập phân; DQc là điểm ưu tiên xác định theo Quy chế tuyển sinh).


b. Đối với các ngành khác (trừ ngành Ngôn ngữ Anh):

STT

Tên ngành

Mă ngành

Điểm trúng tuyển

Tiêu chí phụ 1

Tiêu chí phụ 2

1.

Quản trị kinh doanh

D340101

22

7,5

7,5

2.

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

21,75

6,5

 

3.

Quản trị khách sạn

D340107

21,5

7,25

7

4.

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

D340109

21,5

6,75

6

5.

Marketing

D340115

22,25

6,5

 

6.

Bất động sản

D340116

21

6,75

6,75

7.

Kinh doanh quốc tế

D340120

22,5

7,75

7

8.

Tài chính - Ngân hàng

D340201

21,75

6,25

 

9.

Kế toán

D340301

22,25

6,5

 

10.

Hệ thống thông tin quản lí

D340405

21

7

 

Điểm chuẩn trúng tuyển trên là điểm không nhân hệ số, đă cộng điểm ưu tiên thuộc tất cả các khu vực, các nhóm đối tượng.

Lưu ư: Thí sinh có tổng điểm cao hơn Điểm trúng tuyển th́ không xét đến các tiêu chí phụ. Nếu thí sinh có tổng điểm bằng Điểm trúng tuyển th́ sẽ xét đến các tiêu chí phụ. Các mức điểm ghi ở trên là mức điểm tối thiểu để xét trúng tuyển.

Qui ước môn thi xét tiêu chí phụ:

Tổ hợp

Tiêu chí phụ 1

Tiêu chí phụ 2

A00

Toán

Vật lí

A01

Toán

Tiếng Anh

D01

Toán

Tiếng Anh

C01

Toán

Ngữ văn

2.  Giấy báo trúng tuyển và nhập học

-        Trường sẽ gửi theo h́nh thức chuyển phát nhanh Giấy báo trúng tuyển và nhập học trực tiếp đến thí sinh trúng tuyển theo địa chỉ thí sinh ghi trên hồ sơ ĐKXT.

-        Thí sinh có thể download Giấy báo trúng tuyển và nhập học tại địa chỉ http://dms.ufm.edu.vn/ để xem thông tin và làm thủ tục nhập học.

3.  Thời gian, địa điểm, phương thức và thủ tục nhập học

3.1. Thời gian và địa điểm làm thủ tục nhập học:

-        Thời gian: tập trung 2 ngày: ngày 04/09 (thứ Sáu) và ngày 05/09/2015 (thứ Bảy).

-        Địa điểm: tại số 2C Phổ Quang, phường 2, quận Tân B́nh, TP.HCM.

 


3.2. Phương thức nhập học:

-        Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học trực tuyến qua mạng của trường tại cổng thông tin http://uis.ufm.edu.vn/ mục Tuyển sinh/Đăng kư nhập học. Khi đến trường, thí sinh nộp các thủ tục nhập học cho trường để kiểm tra, đối chiếu, hoặc

-        Làm thủ tục nhập học trực tiếp tại trường.

3.3. Thủ tục nhập học: thí sinh xem tại http://dms.ufm.edu.vn/ hoặc theo nội dung đính kèm Giấy báo trúng tuyển và nhập học.

3.4. Học phí: thí sinh nộp học phí trực tiếp tại các chi nhánh của Ngân hàng Vietinbank.  Thí sinh xem thông tin chi tiết tại website http://dms.ufm.edu.vn/ .

II.  CÁC MỐC THỜI GIAN LƯU Ư CỦA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2015 – 2016

-        Sinh hoạt công dân đầu năm và qui chế: từ 07/09 đến 12/09/2015.

-        Học GDQP-AN: từ ngày 14/09/2015 – 04/10/2015.

-        Học chuyên môn: từ 05/10 đến 29/11/2015.

Mọi chi tiết, xin liên hệ:

Pḥng Quản lư đào tạo, Trường Đại học Tài chính – Marketing

Số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 01, Quận Tân B́nh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 39970941 – E-mail: dms@ufm.edu.vn

Website: http://dms.ufm.edu.vn

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc trường;

- Các báo, đài truyền thông;                                                                        

- Thông báo;

- Lưu VT, HĐTS 2015.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH

 

 

(Đă kư)

 

HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. Trần Hoàng Ngân