BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING

Số:        897        /TB-ĐHTCM-TS2016

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển bổ sung đợt 1

Kỳ xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2016

vào trường Đại học Tài chính - Marketing

 

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Tài chính – Marketing giai đoạn 2015 - 2017;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 29/04/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 2571/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-ĐHTCM-QLĐT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh tŕnh độ Đại học hệ chính quy năm 2016;

Căn cứ kết quả phiên họp ngày 01/09/2016 của Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy năm 2016 trường Đại học Tài chính - Marketing,

Nay, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển bổ sung đợt 1 vào Trường - Kỳ xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2016 như sau:

1. Điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển bổ sung đợt 1

a. Đối với các ngành đào tạo (trừ ngành Ngôn ngữ Anh):

STT

Tên ngành

Mă ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển

1.

Quản trị kinh doanh

D340101

16

2.

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

16

3.

Quản trị khách sạn

D340107

16

4.

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

D340109

16

5.

Marketing

D340115

16

6.

Bất động sản

D340116

15

7.

Kinh doanh quốc tế

D340120

16

8.

Tài chính - Ngân hàng

D340201

16

9.

Kế toán

D340301

16

10.

Hệ thống thông tin quản lí

D340405

15

Điểm chuẩn trúng tuyển trên là điểm không nhân hệ số, đă tính điểm ưu tiên thuộc tất cả các khu vực, các nhóm đối tượng, áp dụng chung cho các tổ hợp xét tuyển của ngành.

Điểm ưu tiên được tính theo Quy chế tuyển sinh hiện hành, cụ thể: mức chênh lệch điểm chuẩn trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0đ (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5đ (nửa điểm) đối với thang điểm 10.

b. Đối với ngành Ngôn ngữ Anh:

Điều kiện trúng tuyển: tổng điểm của 3 môn thi thuộc tổ hợp D01 (trong đó điểm môn thi tiếng Anh nhân hệ số 2) đạt từ 22,0đ trở lên.

Điểm chuẩn trúng tuyển trên đă nhân hệ số 2 điểm môn thi tiếng Anh, đă tính điểm ưu tiên thuộc tất cả các khu vực, các nhóm đối tượng.

Điểm ưu tiên được tính: DTT = (4 x DQc) : 3 (trong đó: DTT là điểm ưu tiên thực tế, được làm tṛn đến 2 chữ số thập phân; DQc là điểm ưu tiên xác định theo Quy chế tuyển sinh: mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0đ (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5đ (nửa điểm) đối với thang điểm 10).

2.  Giấy báo trúng tuyển và nhập học

-       Thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (có chữ kư của Chủ tịch Hội đồng thi và đóng dấu đỏ của trường chủ tŕ cụm thi), nhận Giấy báo trúng tuyển làm thủ tục nhập học vào trường từ ngày 03/09/2016 đến hết ngày 09/09/2016.

Lưu ư: Quá thời hạn yêu cầu thí sinh trúng tuyển nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi, những thí sinh trúng tuyển không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường được xem như từ chối nhập học.

-       Thí sinh có thể download Giấy báo trúng tuyển và nhập học tại địa chỉ http://dms.ufm.edu.vn/ để xem thông tin nhập học và làm thủ tục nhập học.

3.  Thời gian, địa điểm, phương thức và thủ tục nhập học

3.1. Thời gian và địa điểm làm thủ tục nhập học tập trung:

Nhà trường tổ chức cho thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học tập trung trong thời gian từ ngày 03/09 đến ngày 04/09/2016 tại cơ sở chính của trường (số 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM).

3.2. Phương thức nhập học:

-       Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học bằng phương thức trực tuyến qua mạng của trường tại cổng thông tin http://uis.ufm.edu.vn/ mục Tuyển sinh/Đăng kư nhập học. Khi đến trường, thí sinh nộp các thủ tục, giấy tờ nhập học cho trường để kiểm tra, đối chiếu, hoặc

-       Làm thủ tục nhập học trực tiếp tại trường.

3.3. Thủ tục nhập học: thí sinh xem tại http://dms.ufm.edu.vn/ hoặc theo nội dung đính kèm Giấy báo trúng tuyển và nhập học.

3.4. Học phí: thí sinh nộp học phí trực tiếp tại các chi nhánh của Ngân hàng Vietinbank.

Thí sinh xuất tŕnh Giấy báo trúng tuyển và nhập học để làm thủ tục nộp học phí vào trường, nộp học phí trực tiếp tại ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản:

-       Chủ tài khoản: Trường Đại học Tài chính – Marketing.

-       Số tài khoản: 102010001986208.

-       Tại ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh 4.

Thí sinh tra cứu thông tin trúng tuyển tại http://dms.ufm.edu.vn/ để có thông tin: mă số sinh viên, họ và tên, số báo danh (cả phần chữ và số), mă đăng kư xét tuyển để làm thủ tục nộp học phí.

Sau khi hoàn thành thủ tục nộp học phí qua ngân hàng, thí sinh nhận biên lai nộp học phí và đến trường để nộp các thủ tục hồ sơ nhập học theo qui định.

3.5. Thí sinh trúng tuyển có nhu cầu đăng kư học Chương tŕnh chất lượng caoChương tŕnh quốc tế sẽ được hướng dẫn đăng kư khi làm thủ tục nhập học.

4.  Các mốc thời gian lưu ư của học kỳ 1, năm học 2016 – 2017

-       Học Giáo dục quốc pḥng – an ninh (học phần 2): từ ngày 05/09/2016 – 11/09/2016.

-       Sinh hoạt công dân – sinh viên đầu năm và qui chế đào tạo: từ 12/09 đến 17/09/2016.

-       Học và thi các học phần chuyên môn: từ 19/09 đến 17/12/2016.

Mọi chi tiết, xin liên hệ:

Pḥng Quản lư đào tạo, Trường Đại học Tài chính – Marketing

Số 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3 772 0404, Website: http://ufm.edu.vn

Email: phongqldt@ufm.edu.vn

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc trường;

- Các báo, đài truyền thông;                              

- Thông báo;

- Lưu VT, HĐTS 2016.

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH

 

 

(đă kư)

 

 

HIỆU TRƯỞNG
TS. Hoàng Đức Long