BỘ TÀI CHÍNH                          CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

          Số: 1047/HD-ĐHTCM-QLĐT                TP. HCM, ngày 5 tháng 10 năm 2016

 

HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐĂNG KƯ DỰ THI KỲ THI TUYỂN SINH

KHÓA 12 – ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG LÊN BẬC ĐẠI HỌC

HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 (ĐỢT 2)

 

Căn cứ Thông báo số 1039/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing về việc Thông  báo tuyển sinh Khóa 12 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2016 (ĐỢT 2);

Pḥng Quản lư đào tạo, Trường Đại học Tài chính – Marketing hướng dẫn thí sinh đăng kư dự thi kỳ thi tuyển sinh Khóa 12 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2016 các nội dung sau đây:

I.       NGÀNH TUYỂN SINH, MÔN THI TUYỂN, H̀NH THỨC THI:

1. Ngành tuyển sinh: Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh.

2. Môn thi tuyển:

STT

NGÀNH

MÔN THI TUYỂN

MÔN CƠ BẢN

MÔN CƠ SỞ NGÀNH

MÔN CHUYÊN NGÀNH

1.       

Marketing

Anh văn căn bản

Nguyên lư Marketing

Quản trị sản phẩm

2.       

Tài chính – Ngân hàng

Anh văn căn bản

Tài chính tiền tệ

Quản trị tài chính doanh nghiệp

3.       

Quản trị kinh doanh

Anh văn căn bản

Quản trị học

Quản trị sản xuất

3.      H́nh thức thi:

-         Môn cơ bản: Thi trắc nghiệm;

-         Môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành: Thi tự luận;

-         Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài.

II.    HỒ SƠ TUYỂN SINH BAO GỒM:

1.      Hồ sơ tuyển sinh (theo mẫu của Trường);

2.      Hồ sơ sinh viên (theo mẫu của Trường) có dán 1 ảnh 3x4 theo quy định và đóng dấu giáp lai;

3.      Sơ yếu lư lịch (theo mẫu của Trường) có dán 3 ảnh 3x4 theo quy định và không đóng dấu giáp lai;

4.      Bản sao văn bằng tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy;

5.      Bản sao kết quả học tập, có ghi rơ tên môn học, số đơn vị học tŕnh (số tín chỉ), điểm thi từng môn và tên ngành đào tạo. Trường hợp sinh viên tốt nghiệp cao đẳng chính quy theo h́nh thức liên thông cần bổ sung thêm bản sao văn bằng tốt nghiệp và bản sao kết quả học tập bậc trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

6.      Bản sao giấy khai sinh (hoặc chứng minh nhân dân);

7.      1 b́ thư ghi rơ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ;

8.      Phiếu đăng kư học ôn (theo mẫu của Trường) nếu thí sinh có nhu cầu ôn tập.

Lưu ư:  Bản sao văn bằng, kết quả học tập, bản sao giấy khai sinh phải có sao y của nơi cấp hoặc công chứng của pḥng công chứng hoặc chứng thực của UBND quận, huyện, phường, xă. Ảnh phải được ghi họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau trước khi dán vào hồ sơ và sơ yếu lư lịch.

III.  THỜI GIAN PHÁT HÀNH, THU NHẬN HỒ SƠ VÀ ÔN TẬP:

1.     Phát hành hồ sơ: Từ ngày 04/10/2016 đến ngày 31/10/2016 tại 2 địa điểm:

                        + Pḥng Quản lư đào tạo (Pḥng 204, tầng 2), số 2/4 đường Trần Xuân Soạn,                            Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM.

                        + Văn pḥng Chương tŕnh chất lượng cao (Pḥng 010, tầng trệt), số 2C, đường                             Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh, TP. HCM.

Thí sinh có thể download hồ sơ: Hồ sơ sinh viên, Sơ yếu lư lịch, Phiếu đăng kư ôn thi (theo mẫu của Trường) tại địa chỉ: http://pdt.ufm.edu.vn/dulieu/ts/2016/ mau_hs_dang_ky_du_thi_LTDH12.pdf, ghi rơ ngành, chuyên ngành đăng kư dự thi, điền đầy đủ thông tin cá nhân, dán ảnh và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định tại mục II của thông báo này trước khi đến nộp hồ sơ.

2.     Nhận hồ sơ đăng kư dự thi: Từ ngày 20/10/2016 đến ngày 04/11/2016 (trừ thứ Bảy và Chủ nhật) tại 2 địa điểm:

      + Pḥng Quản lư đào tạo (Pḥng 204, tầng 2), số 2/4 đường Trần Xuân Soạn,          Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM.

      + Văn pḥng Chương tŕnh chất lượng cao (Pḥng 010, tầng trệt), số 2C, đường           Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh, TP. HCM.

Nhà trường không trả lại hồ sơ cho thí sinh, kể cả số thí sinh không trúng tuyển.

3.     Đăng kư ôn thi: Từ ngày 20/10/2016 đến ngày 04/11/2016 (trừ thứ Bảy và Chủ nhật).

4.     Thời gian ôn thi: Từ ngày 07/11/2016 đến ngày 19/11/2016 tại số 2C, đường     Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh, TP. HCM.

IV. NGÀY THI TUYỂN SINH: Chiều ngày 03/12/2016 và ngày 04/12/2016 tại số 2C, đường     Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh, TP. HCM.

V.    CÁC KHOẢN LỆ PHÍ, HỌC PHÍ:

STT

CÁC KHOẢN LỆ PHÍ, HỌC PHÍ

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

1.      

Lệ phí đăng kư dự thi

50.000 đồng/hồ sơ

Thí sinh đóng khi nộp hồ sơ

2.      

Lệ phí dự thi

200.000 đồng/môn

Thí sinh đóng khi nộp hồ sơ

3.      

Học phí ôn tập

500.000 đồng/môn

Thí sinh đóng khi nộp hồ sơ

            Thí sinh nộp các khoản lệ phí, học phí về hồ sơ đăng kư dự thi và ôn tập tại 2 địa điểm:

                        + Pḥng Quản lư đào tạo (Pḥng 204, tầng 2), số 2/4 đường Trần Xuân Soạn,                            Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM.

                        + Văn pḥng Chương tŕnh chất lượng cao (Pḥng 010, tầng trệt), số 2C, đường                             Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh, TP. HCM.

VI.  CÁC MỐC THỜI GIAN THÍ SINH CẦN LƯU Ư:

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1.       

Công bố danh sách thí sinh dự thi.

Ngày 17/11/2016

Thí sinh xem chi tiết Thông báo tại website: www.ufm.edu.vn

2.       

Phát giấy báo dự thi.

Từ ngày 18/11/2016

đến ngày 23/11/2016

(trừ thứ Bảy và Chủ nhật).

Văn pḥng Chương tŕnh chất lượng cao (Pḥng 010, tầng trệt), số 2C, đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh, TP. HCM.

3.       

Công bố kết quả thi, điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách trúng tuyển.

Ngày 16/12/2016

Thí sinh xem chi tiết Thông báo tại website: www.ufm.edu.vn

4.       

Làm thủ tục nhập học.

Ngày 24/12/2016

Thí sinh xem chi tiết Thông báo tại website: www.ufm.edu.vn

VII.          THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Mọi chi tiết liên quan đến khóa học, vui ḷng xin liên hệ:

PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

1.      Địa chỉ: Số 2/4 đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM

2.      Số điện thoại: (08) 3772.0404 (trong giờ hành chính).

3.      Địa chỉ website: www.ufm.edu.vn

4.     Email: phongqldt@ufm.edu.vn

 

Nơi nhận:

-    Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính (b/c);

-    Các khoa đào tạo;

-    Các đơn vị trong trường, website;

-    Sinh viên các Khóa;

-    Lưu: VT, P. QLĐT

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QLĐT

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

(Đă kư)

 

ThS. Lê Trọng Tuyến