BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

S: 1039/TB-ĐHTCM-QLĐT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

KHOÁ 12 - ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 (ĐỢT 2)

I.     ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy, cụ thể:

         1.         Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng của các Trường đă có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định

         2.         Bằng tốt nghiệp cao đẳng của các Trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam th́ văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xă hội.

II.      CHỈ TIÊU, NGÀNH TUYỂN SINH

         1.         Chỉ tiêu: 240 chỉ tiêu.

         2.         Các ngành tuyển sinh:

STT

NGÀNH TUYỂN SINH

CHỈ TIÊU

1.

Marketing

80

2.

Tài chính – Ngân hàng

80

3.

Quản trị kinh doanh

80

III. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

Thí sinh dự thi 3 môn gồm: Môn Cơ bản, môn Cơ sở ngành và môn Chuyên ngành (xem chi tiết hướng dẫn đính kèm).

Nhà trường căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành sẽ xét tuyển những thí sinh có tổng điểm 3 môn theo thứ tự từ cao xuống thấp và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10) đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành.

IV.   THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH, THU NHẬN HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC ÔN THI

                1.  Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ

a)   Thời gian: Từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 20/12/2016.

b)  Địa điểm

-     Pḥng Quản lư đào tạo, số 2/4 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM (P.204, tầng 2);

-     Văn pḥng chương tŕnh Chất lượng cao, số 2C đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân B́nh, TP.HCM (tầng trệt);

                2.  Thời gian và địa điểm thu nhận hồ sơ

a)   Thời gian: Từ ngày 07/11/2016 đến ngày 20/12/2016;

b)  Địa điểm:

-     Pḥng Quản lư đào tạo, số 2/4 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Tp.HCM (P.204, tầng 2);

-     Văn pḥng chương tŕnh Chất lượng cao, số 2C đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân B́nh, TP.HCM (tầng trệt).

                3.       Tổ chức ôn thi

Thí sinh có nhu cầu ôn thi, Nhà trường sẽ tổ chức các lớp ôn thi;

-     Thời gian đăng kư ôn thi: Từ ngày 07/11/2016 đến ngày 20/12/2016 (trừ thứ Bảy và Chủ nhật);

-     Địa điểm đăng kư ôn thi: Tại nơi nộp hồ sơ đăng kư dự thi;

-     Thời gian ôn thi: Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 30/12/2016;

-     Địa điểm ôn thi: Số 2C, đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân B́nh, TP.HCM.

V.       NGÀY THI TUYỂN SINH: Chiều ngày 07/01/2017 và ngày 08/01/2017.

VI.   THỜI GIAN ĐÀO TẠO, H̀NH THỨC HỌC TẬP VÀ VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP

                1.       Thời gian đào tạo: Được thiết kế từ 1,5 năm đến 2 năm (kể cả thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp). Thời gian đào tạo thực tế được xác định trên cơ sở kết quả công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ của sinh viên so với học phần và khối lượng tích lũy quy định cho từng chương tŕnh đào tạo.

                2.       H́nh thức học tập:

Học vào các buổi ngoài giờ hành chính (chủ yếu vào chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các buổi tối).

                3.       Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân, hệ chính quy.

VII.  THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi chi tiết liên quan đến khóa học, vui ḷng liên hệ:

PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

1.    Địa chỉ:

-    Số 2/4 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM;

-    Số 2C đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân B́nh, TP.HCM.

2.    Số điện thoại: 08. 3772.0404 và 08.3997.3643 (trong giờ hành chính).

3.    Địa chỉ website: www.ufm.edu.vn.

4.    Email: phongqldt@ufm.edu.vn.

 

Nơi nhận:

-          Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính (b/c)

-          Các Khoa đào tạo;

-          Các đơn vị trong trường, website;

-          Sinh viên các Khoá;

-          Lưu: VT, P.QLĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đă kư)

 

 

TS. Hoàng Đức Long