BỘ TÀI CHÍNH                                CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH -  MARKETING                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

               Số: 953/TB-ĐHTCM-QLĐT               Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

Về thời gian, địa điểm và phân bổ ngày thi tuyển sinh
Khóa 13 – Đào tạo liên thông bậc đại học hệ chính quy năm 2017

Căn cứ theo kế hoạch tuyển sinh Khóa 13 – Đào tạo liên thông bậc đại học hệ hính quy năm 2017;

Pḥng Quản lư đào tạo thông báo đến các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh Khóa 13 - Đào tạo liên thông bậc đại học hệ chính quy năm 2017 về thời gian, địa điểm thi cụ thể như sau:

             I.      THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI:

1.      Thời gian: chiều thứ Bảy (19/8/2017) và ngày Chủ Nhật (20/8/2017), phân bổ cho các ngành thi như sau:

Ngành

Môn thi

Buổi chiều

Thứ Bảy

ngày 19/8/2017

Buổi sáng

Chủ nhật

ngày 20/8/2017

Buổi chiều

Chủ nhật

ngày 20/8/2017

Kế toán

Anh văn căn bản

Nguyên lư kế toán

Kế toán tài chính

Quản trị kinh doanh

Quản trị học

Quản trị sản xuất

Tài chính – Ngân hàng

Tài chính – Tiền tệ

Quản trị tài chính

doanh nghiệp

Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế 1

Giao dịch thương mại quốc tế

 

Giờ thi :   - Buổi sáng: 8g00.

                          - Buổi chiều: 13g30.

Lưu ư: Thí sinh có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút để làm thủ tục dự thi.

2.      Địa điểm thi: Trường ĐH Tài chính - Marketing: số 2C đường Phổ Quang, P. 2, Q. Tân B́nh, Tp. Hồ Chí Minh (Cơ sở 2 của Trường).

         II.      VỀ DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KƯ DỰ THI:

-       Nhà trường đă gửi Giấy báo dự thi theo địa chỉ thí sinh ghi trên b́ thư khi nộp hồ sơ đăng kư dự thi. Thí sinh xem thông tin ngày thi, giờ thi, số báo danh, pḥng thi trên Giấy báo dự thi hoặc website www.ufm.edu.vn mục Thông báo tuyển sinh Khóa 13 – Đào tạo liên thông đại học hệ chính quy năm 2017.

-       Nếu thí sinh chưa nhận được Giấy báo dự thi th́ phải có mặt trước 30 phút tại Pḥng Hội đồng thi để làm các thủ tục cấp Giấy cho vào pḥng thi.

Mọi chi tiết liên hệ: Pḥng Quản lư đào tạo, Trường Đại học Tài chính - Marketing, số 2/4 đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Điện thọai: (028)3772.0404 – Email: phongqldt@ufm.edu.vn – Website: http://pdt.ufm.edu.vn

 

Nơi nhận:

-          BGH (b/c);

-          Các khoa, pḥng;

-          Thông báo, website;

-         Lưu: VT, P.QLĐT.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PH̉NG

 

 

(Đă kư)

 

 

ThS. Lê Trọng Tuyến