BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

 

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh tŕnh độ cao đẳng hệ chính quy năm 2018 (đợt 2)

của Trường Đại học Tài chính – Marketing (DMS)

 

Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo tuyển sinh tŕnh độ cao đẳng đào tạo Chương tŕnh chất lượng cao hệ chính quy năm 2018 như sau:

A. THÔNG TIN TUYỂN SINH

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 600 chỉ tiêu Cao đẳng đào tạo Chương tŕnh chất lượng cao

2. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển đối với học sinh tốt nghiệp THPT năm 2018

a.      Phương thức 1: theo kết quả học tập năm lớp 12 bậc THPT (học bạ THPT).

b.      Phương thức 2: theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018.

3. Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

4. Mă tuyển sinh của trường: DMS.

5. Tổ hợp xét tuyển:

-      Tổ hợp A00: Toán – Vật lí – Hóa học.

-      Tổ hợp A01: Toán – Vật lí – Tiếng Anh.

-      Tổ hợp C00: Ngữ văn – Lịch sử – Địa lư.

-      Tổ hợp D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh.

-      Tổ hợp D78: Ngữ văn – Tiếng Anh – Khoa học xă hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).

-      Tổ hợp D96: Toán – Tiếng Anh – Khoa học xă hội.

6. Ngành, chuyên ngành đào tạo:

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH

ĐÀO TẠO

MÃ ĐĂNG KƯ XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU

1.     

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh quốc tế

6340101

100

Kinh doanh xuất nhập khẩu

2.     

Marketing

Marketing

6340116

100

3.     

Tài chính – Ngân hàng

Tài chính – Ngân hàng

6340202

100

Thuế - Hải quan

4.     

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

6340302

100

5.     

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

6340404

100

6.     

Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn

6810201

100

 

B. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

I.       Điều kiện xét tuyển:

-       Thí sinh được đăng kư xét tuyển tối đa 6 nguyện vọng vào Trường.

-       Xét trúng tuyển căn cứ theo Điểm xét tuyển (ĐXT) là điểm trung b́nh chung của các môn học của năm lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển (A00, A01, D01, D96, C00, D78) cộng với điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Công thức: ĐXT = [(ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3)/3] + ĐƯT (nếu có)

ĐTB bài thi KHXH là điểm trung b́nh cộng của các môn học thành phần.

(Điểm xét tuyển được làm tṛn đến hai chữ số thập phân)

Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực: Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 môn học trong tổ hợp môn xét tuyển không nhân hệ số theo thang điểm 10.

-       Xét b́nh đẳng giữa các nguyện vọng đăng kư trong cùng ngành, thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đă đăng kư. Trường xét trúng tuyển theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp. Điểm trúng tuyển vào ngành là điểm chuẩn chung cho các tổ hợp xét tuyển của ngành.

II.   Thủ tục và lịch tŕnh xét tuyển:

1.      Hồ sơ đăng kư:

-        Phiếu đăng kư xét tuyển theo mẫu của Trường (tải về tại http://www.ufm.edu.vn);

-        Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;

-        Bản photocopy giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 (nếu thí sinh đă nhận được);

-        Bản photocopy các giấy tờ ưu tiên (nếu có);

-        Một phong b́ đă dán tem và ghi rơ họ và tên, số điện thoại và địa chỉ liên lạc của thí sinh.

2.      Thời gian xét tuyển:

-        Thời gian nộp hồ sơ đăng kư: thí sinh nộp hồ sơ đến hạn chót ngày 06/08/2018.

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu điện đảm bảo đến địa chỉ: Pḥng Quản lư đào tạo, trường Đại học Tài chính – Marketing; số 2/4, đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Tp.HCM

-        Trường tổ chức xét tuyển: ngày 07/08/2018.

-        Trường công bố kết quả trúng tuyển:  ngày 07/08/2018 tại http://www.ufm.edu.vn.

-        Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học: từ ngày 07/08 đến ngày 12/08/2018.

3.      Lệ phí xét tuyển:

a.      Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.

Trường không hoàn trả lệ phí xét tuyển đối với hồ sơ không hợp lệ, hồ sơ không trúng tuyển.

b.      Thí sinh có thể nộp lệ phí xét tuyển trực tiếp tại Trường khi nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện; hoặc chuyển khoản qua Số tài khoản: 3131 00000 49331 tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bắc Sài G̣n. Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển bằng h́nh thức chuyển khoản cần ghi rơ nội dung lệ phí TS2018_CĐCLC_Số CMND_Họ tên TS _Ngày sinh_Điện thoại trong giấy chuyển khoản.

 

4.      Lưu ư:

-        Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học vào Trường trong thời hạn quy định (được ghi trong thông báo trúng tuyển) bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi đến Trường bằng thư chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại Trường. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học vào Trường và Trường xét tuyển thí sinh bổ sung (trường hợp nộp qua bưu điện, thời hạn được tính theo dấu bưu điện).

-       Trường sẽ xác minh kết quả học tập THPT sau khi thí sinh hoàn tất thủ tục nhập học. Nếu kết quả không đúng với dữ liệu tuyển sinh trong hồ sơ xét tuyển của thí sinh, thí sinh sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

C. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thông tin về tuyển sinh của Trường, thí sinh có thể t́m hiểu chi tiết tại http://ufm.edu.vn/ (Cổng tuyển sinh) hoặc liên hệ trực tiếp tại:

- Pḥng Quản lư đào tạo; số 2/4 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, Tp.HCM.

- Văn pḥng Chương tŕnh chất lượng cao; số 2C Phổ Quang, phường 2, quận Tân B́nh, TP.HCM.

- Điện thoại: (028) 3772.0404 – Fax: (028) 3772.0403

- Email: dms@ufm.edu.vn

 

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

- Ban Giám hiệu;

- HĐTS 2018;                                     

- Các đơn vị thuộc Trường;

- Thông báo, website;

- Lưu: VT, PQLĐT.

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH

 

 

 

(đă kư)

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

TS. Hoàng Đức Long