Lịch học

20/01/2015

Thời khóa biểu khóa 12D, 13D, 14D (Học kỳ 2 năm học 2014-2015) (Hệ tín chỉ)

Lưu ư: Sinh viên cần đăng nhập lại vào tài khoản cá nhân (TKB - Lịch thi --> Chọn HK2 2014-2015 --> In TKB) để cập nhật lại lịch học mới nhất của ḿnh trước khi bắt đầu HK2 (do có 1 số LHP điều chỉnh pḥng học, thời gian bắt đầu hoặc dời lịch,...). Nếu có thắc mắc về lịch học, đề nghị liên hệ trực tiếp Pḥng QLĐT để xem xét và giải quyết.

Xem thời khóa biểu

Các tin khác

Thời khóa biểu khóa 12D, 13D, 14D (Học kỳ 2 năm học 2014-2015) (Hệ tín chỉ) (20/01/2015)

Dự kiến thời khóa biểu 11D, 12C chuyên ngành Tiếng Anh kinh doanh (11DTA,12CTA), học kỳ 2, năm học 2014 - 2015 (05/12/2014)

Dự kiến thời khóa biểu khóa 12D, 13D, 14D (Học kỳ 2 năm học 2014-2015) (Hệ tín chỉ) (21/11/2014)

Thời khóa biểu chính thức các lớp hệ niên chế (Khóa 11D, 12C) học kỳ 1, năm học 2014 - 2015 (26/08/2014)

Thới khóa biểu chính thức các lớp hệ tín chỉ (khóa 12D, 13D) học kỳ 1, năm học 2014 - 2015 (26/08/2014)

Thời khóa biểu các lớp khóa 12D, 13D học kỳ hè năm học 2013 - 2014 (Lịch chính thức) (11/07/2014)

Dự kiến thời khóa biểu các lớp khóa 12D, 13D học kỳ hè năm học 2013 - 2014 (Lịch điều chỉnh) (28/05/2014)

Dự kiến thời khóa biểu các lớp khóa 12D, 13D học kỳ 1, năm học 2014 - 2015 (Lịch điều chỉnh) (27/05/2014)

 

Trang: [1] - 2 - 3 - 4 - 5 >>