Lịch học

29/06/2015

Thời khóa biểu Học phần GDQP - AN học kỳ hè, năm học 2014 - 2015

Xem thời khóa biểu

Các tin khác

Dự kiến thời khóa biểu khóa 09D, 10C, 10D, 11C, 11D học kỳ 2, năm học 2011 - 2012 (16/01/2012)

Thời khóa biểu môn Tư tưởng Hồ Chí Minh của các lớp khóa 6, khóa 7 - Đào tạo liên thônng lên bậc Đại học (Sinh viên các lớp LTDH6 trúng tuyển đợt 2 và sinh viên các lớp LTDH7 chưa học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh) (09/01/2012)

Dự kiến thời khóa biểu khóa 09D, 10C, 10D học kỳ 2 năm học 2011 - 2012 (05/01/2012)

Dự kiến thời khóa biểu môn Tư tưởng Hồ Chí Minh của các lớp khóa 6, khóa 7 - Đào tạo liên thônng lên bậc Đại học (Dành cho sinh viên các lớp LTDH6 trúng tuyển đợt 2 và sinh viên các lớp LTDH7 chưa học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh) (20/12/2011)

Lịch học môn Giáo dục thể chất khóa 11D bậc Đại học và khóa 11C bậc Cao đẳng hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2011 - 2012 (18/10/2011)

Thông báo lịch học môn Giáo dục thể chất khóa 09D, 10D Đại học và khóa 10C Cao đẳng hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2010 – 2011 (24/02/2011)

Thông báo Lịch học môn Giáo dục thể chất khóa 09C và 09D hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2010 – 2011 (07/09/2010)

Dự kiến thời khóa biểu của các lớp khóa 07, 08, 09 hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2010 - 2011 (20/08/2010)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - [5] - 6 >>