Lịch học

03/11/2015

Dự kiến thời khóa biểu trả nợ học phần cho các khóa bậc Cao đẳng (niên chế) hệ chính quy, học kỳ 1, năm học 2015 - 2016

Xem Thời khóa biểu

Các tin khác

Thời khóa biểu ôn tập trả nợ học phần năm học 2010 - 2011 hệ liên thông Đại học chính quy HC2, Hc3, Hc4, LTĐH5 và liên thông Cao đẳng chính quy LTCĐ1, LTCĐ2 (Lịch chính thức) (17/11/2010)

Dự kiến thời khóa biểu ôn tập trả nợ học phần năm học 2010 - 2011 hệ liên thông Đại học chính quy HC2, Hc3, Hc4, LTĐH5 và liên thông Cao đẳng chính quy LTCĐ1, LTCĐ2 (08/11/2010)

Thời khóa biểu ôn tập trả nợ học phần học kỳ hè năm học 2009 - 2010 bậc Đại học, Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy (Bổ sung) (23/07/2010)

Thời khóa biểu ôn tập trả nợ học phần học kỳ hè năm học 2009 - 2010 bậc Đại học, Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy (17/07/2010)

Thông báo về lịch học Giáo dục quốc pḥng học kỳ hè năm học 2009 - 2010 cho học sinh, sinh viên hệ chính quy (30/06/2010)

Dự kiến thời khóa biểu ôn tập trả nợ học phần học kỳ hè năm học 2009 - 2010 bậc Đại học, Cao đẳng và Trung cấp hệ chính quy (30/06/2010)

Thời khóa biểu ôn tập trả nợ học phần năm học 2009 - 2010 hệ liên thông Đại học chính quy HC1, HC2, HC3, HC4 và liên thông Cao đẳng chính quy LTCD1 (Lịch chính thức) (28/04/2010)

Thời khóa biểu các học phần chênh lệch học kỳ 1 năm học 2009 - 2010 (Lịch chính thức) (14/12/2009)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - [7] - 8 - 9 >>