Lịch học

15/03/2016

Danh sách đăng kí trả nợ học kỳ đầu năm 2016 (Cập nhật đến ngày 06/05/2016)

Trà nợ theo lớp ghi danh

Trả nợ ghép các lớp hệ tín chỉ

Trả nợ thi tốt nghiệp

Các tin khác

Thời khóa biểu trả nợ các lớp cao đẳng hệ chính quy (niên chế) học kỳ đầu, năm 2017 (HK2 2016-2017) (Lịch chính thức) (16/02/2017)

Thời khóa biểu trả nợ các lớp cao đẳng hệ chính quy (niên chế) học kỳ đầu, năm 2017 (HK2 2016-2017) (Lịch chính thức) (15/02/2017)

Thời khóa biểu Giáo dục Quốc pḥng - An ninh (Khóa 16D) bậc Đại học hệ chính quy học kỳ cuối, năm 2016 (Học kỳ 1, năm học 2016 - 2017) (25/08/2016)

Thời khóa biểu (chương tŕnh đại trà, niên chế, chất lượng cao, đặc biệt, liên thông, văn bằng đại học thứ hai) học kỳ giữa năm 2016 (chính thức) (02/06/2016)

Dự kiến thời khóa biểu các khóa trả nợ bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ giữa, năm 2016 (HK hè, năm học 2015 - 2016) (Đào tạo theo niên chế) (05/05/2016)

Danh sách đăng kí trả nợ học kỳ đầu năm 2016 (Cập nhật đến ngày 06/05/2016) (15/03/2016)

Thời khóa biểu trả nợ học phần cho các khóa bậc Cao đẳng (niên chế) hệ chính quy, học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 (12/11/2015)

Dự kiến thời khóa biểu trả nợ học phần cho các khóa bậc Cao đẳng (niên chế) hệ chính quy, học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 (03/11/2015)

 

Trang: [1] - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 >>