Lịch học

09/07/2015

Thời khóa biểu đợt 7 các lớp khóa 1, đợt 4 các lớp khóa 2 - Đào tạo văn bằng Đại học thứ 2 hệ chính quy (Lịch chính thức)

Xem thời khóa biểu

Các tin khác

Thời khóa biểu đợt 7 các lớp khóa 1, đợt 4 các lớp khóa 2 - Đào tạo văn bằng Đại học thứ 2 hệ chính quy (Lịch chính thức) (09/07/2015)

Thời khoá biểu bổ sung các lớp Khoá 1 và Khoá 2, đào tạo văn bằng 2 hệ chính quy - ngành Ngôn ngữ Anh (Đợt học 3) (22/05/2015)

Thời khóa biểu khóa các lớp khóa 2 - Đào tạo văn bằng 2 Đại học chính quy của ngành Ngôn ngữ Anh (Đợt 3) (chính thức) (06/05/2015)

Dự kiến thời khóa biểu khóa các lớp khóa 2 - Đào tạo văn bằng 2 Đại học chính quy của ngành Ngôn ngữ Anh (Đợt 3 - Học kỳ 1) (04/05/2015)

Thời khóa biểu khóa các lớp khóa 2 - Đào tạo văn bằng 2 Đại học chính quy (Đợt 3) (chính thức) (23/04/2015)

Dự kiến thời khóa biểu khóa các lớp khóa 2 - Đào tạo văn bằng 2 Đại học chính quy (Đợt 3) (27/03/2015)

Thời khóa biểu khóa các lớp khóa 2 - Đào tạo văn bằng 2 Đại học chính quy (Đợt 2 - Học kỳ 1) (dành cho SV trúng tuyển nhập học đợt 1 và đợt 2 năm 2014) (13/01/2015)

Dự kiến thời khóa biểu khóa các lớp khóa 2 - Đào tạo văn bằng 2 Đại học chính quy (Đợt 2 - Học kỳ 1) (dành cho SV trúng tuyển nhập học đợt 1 và đợt 2 năm 2014) (30/12/2014)

 

Trang: [1] - 2 >>