Lịch học

23/09/2015

Dự kiến thời khóa biểu khóa 15D - Đào tạo bậc đại học hệ chính quy, học kỳ 1, năm học 2015 - 2016

Chương tŕnh đại trà

Chương tŕnh chất lượng cao

Các tin khác

Thời khóa biểu các lớp khóa 15D học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 (Chương tŕnh Đại trà, Chất lượng cao) (01/10/2015)

Thời khóa biểu các lớp khóa 9 (Đợt 7) và Khóa 10 (Đợt 4) - Đào tạo liên thông bậc đại học hệ chính quy (30/09/2015)

Thời khóa biểu các lớp khóa 1 (Đợt 8) và Khóa 2 (Đợt 5) - Đào tạo văn bẳng đại học thứ hai hệ chính quy (25/09/2015)

Dự kiến thời khoá biểu của Khoá 9 (Đợt 7) và khoá 10 (Đợt 4) - Liên thông lên Bậc Đại học hệ chính quy, học kỳ 1 , năm học 2015 - 2016 (23/09/2015)

Dự kiến thời khóa biểu khóa 15D - Đào tạo bậc đại học hệ chính quy, học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 (23/09/2015)

Thời khóa biểu các lớp khóa 12D, 13D và 14D học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 (Chương tŕnh Đại trà, Chất lượng cao, Đặc biệt) (26/08/2015)

Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2014 - 2015, các khóa Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (Hệ niên chế) (29/06/2015)

Thời khóa biểu học kỳ hè các khóa 12D, 13D, và 14D bậc Đại học hệ chính quy (Chương tŕnh Đại trà, Đặc biệt và Chất lượng cao) (29/06/2015)

 

Trang: [1] - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 >>