Các lớp chuyển đổi ngành

04/05/2012

Lịch thi lần 1 và lần 2 các lớp chuyển đổi ngành đào tạo tuyển sinh liên thông lên bậc Đại học năm 2012

Xem lịch thi lần 1

Xem lịch thi lần 2

Các tin khác

Lịch thi lần 1 và lần 2 các lớp chuyển đổi ngành đào tạo tuyển sinh liên thông lên bậc Đại học năm 2012 (04/05/2012)

Thông báo về việc nghỉ học môn Marketing căn bản ngày 07/05/2012 của lớp chuyển đổi ngành đào tạo năm 2012 (03/05/2012)

Thời khóa biểu các môn chuyển đổi ngành đào tạo tuyển sinh liên thông lên bậc Đại học năm 2012 (Lịch chính thức) (06/04/2012)

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện chuyển đổi ngành đào tạo đăng kư lại chuyên ngành dụ thi tuyển sinh liên thông Đại học khóa 7 năm 2011 (23/09/2011)

Thông báo về việc giải quyết rút lại lệ phí thi và hồ sơ dự thi tuyển sinh liên thông Đại học khóa 7 cho các thí sinh không đạt các môn học chuyển đổi ngành đào tạo (22/09/2011)

Danh sách học viên đủ và không đủ điểu kiện chuyển đổi ngành đào tạo tuyển sinh liên thông Đại học năm 2011 (16/09/2011)

Điểm thi kết thúc học phần lần 2 các môn học chuyển đổi ngành đào tạo tuyển sinh liên thông năm 2011 (Cập nhật ngày 15/09/2011) (15/09/2011)

Điểm thi kết thúc học phần lần 1 các môn học chuyển đổi ngành đào tạo tuyển sinh liên thông năm 2011 (23/08/2011)

 

Trang: 1 - [2] - 3 - 4 - 5 >>