Các lớp chuyển đổi ngành

18/06/2012

Điểm thi lần 1 các môn chuyển đổi ngành đào tạo tuyển sinh liên thông Đại học năm 2012 (Cập nhật ngày 27/06/2012)

1. Microsoft Excel II

2. Microsoft Access II

3. Hệ thống thông tin quản lư

4. Nghiên cứu Marketing

5. Nguyên lư thống kê kinh tế

6. Quản trị sản xuất lớp 1

7. Tài chính - Tiền tệ

8. Nguyên lư kế toán

9. Kế toán tài chính 1

10. Tổng quan du lịch

11. Anh văn căn bản Nhà hàng - Khách sạn

12. Thẩm định giá căn bản

13. Quản trị sản xuất lớp 2

14. Quản trị chất lượng lớp 1

15. Quản trị chiêu thị

16. Marketing căn bản

17. Hành vi khách hàng

18. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

19. Nghiệp vụ bán hàng

20. Kế toán tài chính 2

21. Kiểm toán căn bản

22. Quản lư chất lượng lớp 2

Các tin khác

Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận chuyển đổi ngành đợt 2 tuyển sinh khóa 8 - Đào tạo liên lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2012 (24/07/2012)

Danh sách học viên đủ điều kiện chuyển đổi ngành đào tạo tuyển sinh liên thông Đại học khóa 8 năm 2012 (Đợt 2) (24/07/2012)

Thông báo về việc nhận giấy chứng nhận chuyển đổi ngành tuyển sinh khóa 8 - Đào tạo liên lên bậc Đại học hệ chính quy năm 2012 (11/07/2012)

Danh sách học viên đủ điều kiện chuyển đổi ngành đào tạo tuyển sinh liên thông Đại học khóa 8 năm 2012 (Đợt 1) (02/07/2012)

Điểm thi lần 2 các môn chuyển đổi ngành đào tạo tuyển sinh liên thông Đại học năm 2012 (Cập nhật ngày 20/07/2012) (27/06/2012)

Điểm thi lần 1 các môn chuyển đổi ngành đào tạo tuyển sinh liên thông Đại học năm 2012 (Cập nhật ngày 27/06/2012) (18/06/2012)

Lịch thi lần 1 và lần 2 các lớp chuyển đổi ngành đào tạo tuyển sinh liên thông lên bậc Đại học năm 2012 (Bổ sung các môn học chuyển đổi của năm 2011) (18/05/2012)

Thông báo về việc hoc bù môn Marketing căn bản nghỉ học ngày 07/05/2012 của lớp chuyển đổi ngành đào tạo năm 2012 (16/05/2012)

 

Trang: [1] - 2 - 3 - 4 - 5 >>