Buildings
THỜI KHÓA BIỂU HỌC BÙ
Nội dung tìm  (Tên giảng viên, mã lớp học phần, tên học phần)
Tuần
select
Từ ngày 29/11/2021  đến ngày 05/12/2021
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Cơ sở
select
Buổi học
select
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGCƠ SỞNGÀY BÙTUẦN BÙGHI CHÚNGÀY CẬP NHẬT
1 2111702060546 Tiếng Anh tổng quát 1 ThS. Đặng Thị Minh Thanh 3 CN Sáng Học trực tuyến Học trực tuyến 05/12/2021 49 23/11/2021 19:34:02
2 2111301003901 Kinh tế lượng ThS. Vũ Anh Linh Duy 3 CN Chiều Học trực tuyến Học trực tuyến 05/12/2021 49 Giảng bù ngày nghỉ 28/11/2021 29/11/2021 10:09:22
3 2111702060502 Tiếng Anh tổng quát 1 ThS. Phạm Thị Thùy Trang 3 CN Chiều Học trực tuyến Học trực tuyến 05/12/2021 49 02/12/2021 09:50:19
4 2111702060542 Tiếng Anh tổng quát 1 ThS. Đặng Thị Minh Thanh 3 2 Chiều Học trực tuyến Học trực tuyến 06/12/2021 50 29/11/2021 11:57:59
5 2111112001603 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Nguyễn Thành Cao 1 2 Học trực tuyến Học trực tuyến 06/12/2021 50 03/12/2021 17:08:32
6 2111111001003 Nguyên lý kế toán ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền 3 3 Sáng Học trực tuyến Học trực tuyến 07/12/2021 50 03/12/2021 07:52:28
7 2111702032604 Nguyên lý marketing ThS. Ngô Vũ Quỳnh Thi 3 3 Chiều Học trực tuyến Học trực tuyến 07/12/2021 50 29/11/2021 10:32:40
8 2111111001004 Nguyên lý kế toán ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền 3 3 Chiều Học trực tuyến Học trực tuyến 07/12/2021 50 03/12/2021 08:01:32
9 2111702060542 Tiếng Anh tổng quát 1 ThS. Đặng Thị Minh Thanh 3 4 Sáng Học trực tuyến Học trực tuyến 08/12/2021 50 29/11/2021 11:56:56
10 2111101063605 Grammar ThS. Phan Thị Hiền 3 4 Sáng Học trực tuyến Học trực tuyến 08/12/2021 50 02/12/2021 09:45:48
11 2111702060505 Tiếng Anh tổng quát 1 ThS. Phạm Thị Thùy Trang 3 4 Chiều Học trực tuyến Học trực tuyến 08/12/2021 50 02/12/2021 09:48:06
12 2111702060535 Tiếng Anh tổng quát 1 ThS. Đặng Thị Minh Thanh 3 5 Sáng Học trực tuyến Học trực tuyến 09/12/2021 50 02/12/2021 09:53:21
13 2111702026405 Pháp luật đại cương ThS. Hồ Thị Thanh Trúc 3 5 Sáng Học trực tuyến Học trực tuyến 09/12/2021 50 03/12/2021 08:29:29
14 2111101063005 Nguyên lý Marketing ThS. Lâm Ngọc Thùy 3 5 Chiều Học trực tuyến Học trực tuyến 09/12/2021 50 29/11/2021 10:47:45
15 2111101003118 Kinh tế vi mô 1 ThS. Lê Thị Bích Thảo 3 4 Sáng Học trực tuyến Học trực tuyến 22/12/2021 52 30/11/2021 08:43:43