Buildings
THỜI KHÓA BIỂU HỌC BÙ
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
Cơ sở
select
Buổi học
select
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGCƠ SỞNGÀY BÙTUẦN BÙNGÀY CẬP NHẬT
1 18121160017001 Phát triển hệ thống thông tin Thầy Trần Anh Sơn 3 2 Sáng P.301 Cơ sở Quận 9 22/10/2018 43 18/09/2018 14:53:21
2 18127063034512 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản VN ThS. Ngô Quang Thịnh 3 2 Chiều P.105 Cơ sở Quận 9 22/10/2018 43 03/10/2018 13:32:44
3 18127150010601 Tâm lý và kỹ năng giao tiếp với du khách ThS. Vũ Thu Hiền 3 2 Chiều P.204 Cơ sở Quận 9 22/10/2018 43 22/10/2018 09:01:25
4 1811702015201 Anh văn 3 ThS. Nguyễn Thị Kim Ba 3 3 Sáng 103 Cơ sở 2C 23/10/2018 43 07/09/2018 13:58:49
5 18127053124511 Thanh toán quốc tế TS. Lê Thị Ánh Tuyết 3 3 Sáng P.306 Cơ sở Quận 9 23/10/2018 43 08/10/2018 15:07:26
6 1811101078101 Phân tích và đầu tư chứng khoán ThS. Trần Văn Trung 3 3 Sáng 403 Cơ sở 2C 23/10/2018 43 09/10/2018 15:13:43
7 18121051233001 Sở hữu trí tuệ Thầy Nguyễn Quý Thắng 2 3 Sáng C.001 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 23/10/2018 43 10/10/2018 14:50:52
8 1811702015021 Anh văn 1 ThS. Nguyễn Thị Thúy An 3 3 Sáng 101 Cơ sở 2C 23/10/2018 43 12/10/2018 15:54:35
9 18121160003603 Kế toán tài chính 1 ThS. Nguyễn Thị Nga Dung 3 3 Sáng P.308 Cơ sở Quận 9 23/10/2018 43 15/10/2018 13:34:45
10 1811702006301 Tài chính quốc tế TS. Phan Thị Mỹ Hạnh 3 3 Sáng 202 Cơ sở 2C 23/10/2018 43 15/10/2018 19:34:30
11 18127023114503 Kiểm toán ThS. Ngô Nhật Phương Diễm, Cô Nguyễn Thị Thanh Hiền 3 3 Sáng P.04 Cơ sở Quận 9 23/10/2018 43 16/10/2018 13:27:43
12 18121021594501 Kế toán hành chính sự nghiệp 2 ThS. Trương Thị Mỹ Liên 3 3 Sáng P.403 Cơ sở Quận 9 23/10/2018 43 17/10/2018 09:08:36
13 18121011175002 Nghiệp vụ quản lý thuế ThS. Nguyễn Lê Hà Thanh Na 3 3 Sáng C.101 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 23/10/2018 43 17/10/2018 09:23:01
14 18127033163014 Kỹ năng tìm việc ThS. Nguyễn Minh Hiền 2 3 Sáng P.204 Cơ sở Quận 9 23/10/2018 43 17/10/2018 13:43:42
15 1811702030902 Marketing dịch vụ ThS. Nguyễn Thái Hà 3 3 Sáng 502B Cơ sở 2C 23/10/2018 43 22/10/2018 10:52:47
16 1811702015004 Anh văn 1 ThS. Nguyễn Thị Kim Ba 3 3 Chiều 101A Cơ sở 2C 23/10/2018 43 07/09/2018 13:53:29
17 1811101094402 Anh văn căn bản 4 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 3 3 Chiều 504 Cơ sở 2C 23/10/2018 43 21/09/2018 08:41:53
18 18127150002203 Nghiệp vụ ngoại thương TS. Lê Thị Ánh Tuyết 3 3 Chiều P.306 Cơ sở Quận 9 23/10/2018 43 08/10/2018 15:08:11
19 1811101063720 Pháp luật đại cương ThS. Nguyễn Thanh Hải 3 3 Chiều A303 Trụ sở chính Q7 23/10/2018 43 18/10/2018 09:36:59
20 1811702015008 Anh văn 1 ThS. Nguyễn Thị Thúy An 3 3 Chiều 103 Cơ sở 2C 23/10/2018 43 22/10/2018 09:14:52
21 18121160003602 Kế toán tài chính 1 ThS. Nguyễn Thị Nga Dung 3 3 Chiều P.304 Cơ sở Quận 9 23/10/2018 43 22/10/2018 09:59:31
22 18121031002101 Thiết kế điều hành Tour ThS. Mã Xuân Vinh 3 3 Chiều C.101 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 23/10/2018 43 22/10/2018 16:16:36
23 18113010637101 Pháp luật đại cương ThS. Trần Văn Bình 3 3 Tối 401 Cơ sở 2C 23/10/2018 43 22/10/2018 14:45:21
24 1811101094235 Anh văn căn bản 2 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 3 4 Sáng A506 Trụ sở chính Q7 24/10/2018 43 21/09/2018 08:40:44
25 1811101063734 Pháp luật đại cương ThS. Nguyễn Thanh Hải 3 4 Sáng A505 Trụ sở chính Q7 24/10/2018 43 18/10/2018 09:37:57
26 18127033154504 Quản trị logistics ThS. Bùi Thị Tố Loan 3 4 Chiều P.101A Cơ sở Quận 9 24/10/2018 43 11/10/2018 10:49:53
27 1811101090301 Business Communication Skills 2 ThS. Nguyễn Thị Thúy An 2 4 Chiều 107 Cơ sở 2C 24/10/2018 43 12/10/2018 15:51:53
28 18127150006401 Đàm phán trong kinh doanh ThS. Võ Ngọc Tùng 3 4 Chiều 003 Cơ sở 2C 24/10/2018 43 22/10/2018 14:51:26
29 18121011583001 Thực hành khai báo thuế ThS. Nguyễn Lê Hà Thanh Na 2 5 Sáng PM09 Cơ sở Phòng máy 25/10/2018 43 10/10/2018 11:15:19
30 1811702015008 Anh văn 1 ThS. Nguyễn Thị Thúy An 3 5 Sáng 105 Cơ sở 2C 25/10/2018 43 12/10/2018 15:56:21
31 1811101063719 Pháp luật đại cương ThS. Ngô Thị Duyên 3 5 Sáng A401 Trụ sở chính Q7 25/10/2018 43 12/10/2018 16:07:49
32 18121011794501 Thẩm định tín dụng ThS. Tô Thị Hồng Gấm 3 5 Sáng C.201 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 25/10/2018 43 16/10/2018 09:29:51
33 1811702027304 Anh văn căn bản 5 ThS. Đặng Nguyễn Phương Thảo 3 5 Sáng 206B Cơ sở 2C 25/10/2018 43 19/10/2018 13:13:23
34 1811702003504 Kinh tế vi mô 1 ThS. Ngô Thị Hồng Giang 3 5 Sáng 103B Cơ sở 2C 25/10/2018 43 22/10/2018 09:08:36
35 1811702015020 Anh văn 1 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 3 5 Sáng 208 Cơ sở 2C 25/10/2018 43 22/10/2018 10:00:05
36 1811101067901 Định phí bảo hiểm ThS. Nguyễn Minh Triết 3 5 Sáng 402 Cơ sở 2C 25/10/2018 43 22/10/2018 12:02:57
37 1811301105301 Kế toán tài chính quốc tế 2 ThS. Võ Thị Trúc Đào 3 5 Chiều 505 Cơ sở 2C 25/10/2018 43 28/08/2018 09:30:13
38 1811101094232 Anh văn căn bản 2 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 3 5 Chiều A609 Trụ sở chính Q7 25/10/2018 43 21/09/2018 08:38:03
39 1811702015009 Anh văn 1 ThS. Nguyễn Thị Thúy An 3 5 Chiều 103 Cơ sở 2C 25/10/2018 43 12/10/2018 15:52:44
40 1811101063704 Pháp luật đại cương ThS. Kinh Thị Tuyết 3 5 Chiều P.203 Cơ sở Quận 9 25/10/2018 43 17/10/2018 10:29:26
41 18113010637101 Pháp luật đại cương ThS. Trần Văn Bình 3 5 Tối 401 Cơ sở 2C 25/10/2018 43 22/10/2018 14:45:44
42 18121061013502 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin -HP1 ThS. Ngô Quang Thịnh 2 6 Sáng P.204 Cơ sở Quận 9 26/10/2018 43 03/10/2018 13:31:43
43 18127053104501 Chính sách thuế xuất nhập khẩu Cô Bùi Kim Tú 3 6 Sáng P.105 Cơ sở Quận 9 26/10/2018 43 03/10/2018 13:44:48
44 1811702015010 Anh văn 1 ThS. Nguyễn Thị Thúy An 3 6 Sáng 103A Cơ sở 2C 26/10/2018 43 12/10/2018 15:57:00
45 1811702007001 Nguyên lý và thực hành bảo hiểm ThS. Hồ thu Hoài 3 6 Sáng 207B Cơ sở 2C 26/10/2018 43 17/10/2018 11:30:32
46 1811101066104 Bán hàng căn bản ThS. Mai Thoại Diễm Phương 3 6 Sáng A506 Trụ sở chính Q7 26/10/2018 43 22/10/2018 16:06:01
47 1811702009601 Quản trị kinh doanh quốc tế ThS. Tiêu Vân Trang 3 6 Sáng 209 Cơ sở 2C 26/10/2018 43 22/10/2018 16:07:12
48 1811702015011 Anh văn 1 ThS. Nguyễn Thị Thúy An 3 6 Chiều 103 Cơ sở 2C 26/10/2018 43 12/10/2018 15:53:15
49 18127150002607 Chính trị ThS. Đỗ Thị Thanh Huyền 5 6 Chiều 401 Cơ sở 2C 26/10/2018 43 18/10/2018 13:45:06
50 1811702003503 Kinh tế vi mô 1 ThS. Ngô Thị Hồng Giang 3 6 Chiều 103A Cơ sở 2C 26/10/2018 43 22/10/2018 09:07:30
51 1811101029204 Quản trị kinh doanh quốc tế ThS. Tiêu Vân Trang 3 6 Chiều 103B Cơ sở 2C 26/10/2018 43 22/10/2018 16:07:57
52 1811101075703 Nghiên cứu Marketing 2 ThS. Nguyễn Thị Hồng Nguyệt 2 7 Sáng 503 Cơ sở 2C 27/10/2018 43 18/10/2018 13:37:09
53 1811702015011 Anh văn 1 ThS. Nguyễn Thị Thúy An 3 7 Sáng 003B Cơ sở 2C 27/10/2018 43 22/10/2018 09:21:38
54 1811101084604 Tâm lý ứng dụng trong kinh doanh ThS. Nguyễn Võ Huệ Anh 3 7 Sáng A104 Trụ sở chính Q7 27/10/2018 43 22/10/2018 10:06:04
55 1811301105301 Kế toán tài chính quốc tế 2 ThS. Võ Thị Trúc Đào 3 7 Chiều B503 Trụ sở chính Q7 27/10/2018 43 20/08/2018 11:29:13
56 1811702015201 Anh văn 3 ThS. Nguyễn Thị Kim Ba 3 7 Chiều 102 Cơ sở 2C 27/10/2018 43 07/09/2018 13:54:24
57 18113010451101 Hệ thống thông tin kế toán ThS. Nguyễn Diên Duẩn 3 7 Chiều 503 Cơ sở 2C 27/10/2018 43 02/10/2018 15:14:17
58 1811702015203 Anh văn 3 ThS. Huỳnh Nguyên Thư 3 2 Sáng 103 Cơ sở 2C 29/10/2018 44 11/10/2018 15:25:34
59 1811702015204 Anh văn 3 ThS. Huỳnh Nguyên Thư 3 2 Chiều 103 Cơ sở 2C 29/10/2018 44 09/10/2018 10:12:35
60 1811101003138 Kinh tế vi mô 1 TS. Huỳnh Thế Nguyễn 3 3 Sáng A306 Trụ sở chính Q7 30/10/2018 44 19/10/2018 14:26:34
61 1811101094402 Anh văn căn bản 4 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 3 3 Chiều 504 Cơ sở 2C 30/10/2018 44 21/09/2018 08:42:39
62 18113010637101 Pháp luật đại cương ThS. Trần Văn Bình 3 3 Tối 401 Cơ sở 2C 30/10/2018 44 22/10/2018 14:46:29
63 1811101094235 Anh văn căn bản 2 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 3 4 Sáng A506 Trụ sở chính Q7 31/10/2018 44 21/09/2018 08:39:57
64 18121011794501 Thẩm định tín dụng ThS. Tô Thị Hồng Gấm 3 5 Sáng C.201 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 01/11/2018 44 16/10/2018 09:30:59
65 18121160014102 Kỹ năng bán hàng ThS. Võ Thị Ngọc Liên 3 5 Sáng P.309 Cơ sở Quận 9 01/11/2018 44 22/10/2018 10:02:17
66 1811101094232 Anh văn căn bản 2 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 3 5 Chiều A609 Trụ sở chính Q7 01/11/2018 44 21/09/2018 08:39:00
67 1811101066107 Bán hàng căn bản ThS. Mai Thoại Diễm Phương 3 5 Chiều A401 Trụ sở chính Q7 01/11/2018 44 05/10/2018 16:04:16
68 18121160014101 Kỹ năng bán hàng ThS. Võ Thị Ngọc Liên 3 5 Chiều P.306 Cơ sở Quận 9 01/11/2018 44 22/10/2018 10:07:37
69 18113010637101 Pháp luật đại cương ThS. Trần Văn Bình 3 5 Tối 401 Cơ sở 2C 01/11/2018 44 22/10/2018 14:46:54
70 1811101066105 Bán hàng căn bản ThS. Mai Thoại Diễm Phương 3 6 Sáng 106 Cơ sở 2C 02/11/2018 44 05/10/2018 16:00:40
71 18121160014102 Kỹ năng bán hàng ThS. Võ Thị Ngọc Liên 3 6 Sáng P.209 Cơ sở Quận 9 02/11/2018 44 22/10/2018 10:04:48
72 18127150002607 Chính trị ThS. Đỗ Thị Thanh Huyền 5 6 Chiều 402B Cơ sở 2C 02/11/2018 44 17/09/2018 15:21:21
73 1811702033002 Kỹ năng Làm việc nhóm ThS. Lê Thị Thúy Hà 2 6 Chiều NTT01 Cơ sở 343/4 02/11/2018 44 26/09/2018 13:47:45
74 18121160014101 Kỹ năng bán hàng ThS. Võ Thị Ngọc Liên 3 6 Chiều P.309 Cơ sở Quận 9 02/11/2018 44 22/10/2018 10:08:00
75 1811101075703 Nghiên cứu Marketing 2 ThS. Nguyễn Thị Hồng Nguyệt 2 7 Sáng 503 Cơ sở 2C 03/11/2018 44 18/10/2018 13:39:01
76 18127150002103 Thanh toán quốc tế TS. Lê Thị Ánh Tuyết 3 7 Chiều P.303 Cơ sở Quận 9 03/11/2018 44 15/10/2018 14:05:54
77 1811301105402 Kế toán tài chính quốc tế 3 ThS. Nguyễn Minh Hằng 3 CN Sáng 501 Cơ sở 2C 04/11/2018 44 15/10/2018 10:51:14
78 1811301029301 Quản trị rủi ro ThS. Nguyễn Kiều Oanh 3 CN Chiều 505 Cơ sở 2C 04/11/2018 44 19/09/2018 10:32:32
79 18121160001807 Nghiệp vụ ngoại thương ThS. Phạm Gia Lộc 3 2 Sáng P.301 Cơ sở Quận 9 05/11/2018 45 07/09/2018 11:33:45
80 1811101082301 Quản trị rủi ro trong sự kiện ThS. Trương Quốc Dũng 2 2 Chiều 104 Cơ sở 2C 05/11/2018 45 11/09/2018 07:52:23
81 1811107000801 Kỹ năng thuyết trình hiệu quả ThS. Lê Thị Thúy Hà 2 2 Chiều NTT01 Cơ sở 343/4 05/11/2018 45 26/09/2018 13:49:51
82 1811101068301 Hành vi người tiêu dùng ThS. Ngô Vũ Quỳnh Thi 3 2 Chiều A506 Trụ sở chính Q7 05/11/2018 45 17/10/2018 10:34:40
83 1811101063819 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Thanh Bình 4 2 Chiều PM03 Cơ sở Phòng máy 05/11/2018 45 19/10/2018 08:40:46
84 1811101065601 Anh văn chuyên ngành thẩm định giá ThS. Mai Văn Thống 3 3 Sáng 107 Cơ sở 2C 06/11/2018 45 07/09/2018 14:08:41
85 1811101088301 Tổ chức và điều hành chương trình du lịch ThS. Trương Quốc Dũng 3 3 Sáng A104 Trụ sở chính Q7 06/11/2018 45 11/09/2018 07:51:36
86 1811101082905 Quản trị xúc tiến thương mại ThS. Trần Thế Nam 3 3 Sáng 504 Cơ sở 2C 06/11/2018 45 14/09/2018 10:25:43
87 1811101064201 Writing 2 ThS. Chu Quang Phê 3 3 Sáng A607 Trụ sở chính Q7 06/11/2018 45 19/09/2018 10:22:05
88 18127073064501 Pháp luật kế toán ThS. Nguyễn Hà Minh Thi 3 3 Sáng P.101B Cơ sở Quận 9 06/11/2018 45 25/09/2018 15:19:48
89 1811101094404 Anh văn căn bản 4 ThS. Phạm Thị Thùy Trang, ThS. Trần Thế Khoa 3 3 Sáng A609 Trụ sở chính Q7 06/11/2018 45 02/10/2018 13:03:24
90 1811101066104 Bán hàng căn bản ThS. Mai Thoại Diễm Phương 3 3 Sáng A504 Trụ sở chính Q7 06/11/2018 45 05/10/2018 16:06:05
91 18127150002205 Nghiệp vụ ngoại thương ThS. Trần Thị Trà Giang 3 3 Sáng P.110 Cơ sở Quận 9 06/11/2018 45 15/10/2018 14:19:22
92 18127150008803 Quản trị chất lượng ThS. Trần Thị Siêm 3 3 Sáng P.109 Cơ sở Quận 9 06/11/2018 45 15/10/2018 15:12:03
93 1811101094001 Kế toán tài chính 3 ThS. Nguyễn Trọng Toàn 3 3 Sáng 501 Cơ sở 2C 06/11/2018 45 16/10/2018 09:08:32
94 1811702030601 Lập báo cáo tài chính quốc tế ThS. Nguyễn Minh Hằng 3 3 Sáng 208 Cơ sở 2C 06/11/2018 45 19/10/2018 09:33:51
95 1811101090102 Listening – Speaking 5 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 3 3 Sáng 505 Cơ sở 2C 06/11/2018 45 22/10/2018 09:58:14
96 1811101082903 Quản trị xúc tiến thương mại ThS. Trần Thế Nam 3 3 Chiều 404 Cơ sở 2C 06/11/2018 45 14/09/2018 10:24:55
97 1811101064202 Writing 2 ThS. Chu Quang Phê 3 3 Chiều A605 Trụ sở chính Q7 06/11/2018 45 19/09/2018 10:27:08
98 1811101094416 Anh văn căn bản 4 ThS. Phạm Thị Thùy Trang, ThS. Trần Thế Khoa 3 3 Chiều A603 Trụ sở chính Q7 06/11/2018 45 02/10/2018 13:04:45
99 1811101079401 Quản lý tài chính cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp ThS. Lê Thị Mỹ Ngân 3 3 Chiều 210 Cơ sở 2C 06/11/2018 45 05/10/2018 10:57:44
100 1811101017301 Chiến lược kinh doanh BĐS ThS. Hoàng Tuấn Dũng 3 3 Chiều 401 Cơ sở 2C 06/11/2018 45 11/10/2018 09:28:22
101 18121160001801 Nghiệp vụ ngoại thương ThS. Trần Thị Trà Giang 3 3 Chiều P.405 Cơ sở Quận 9 06/11/2018 45 15/10/2018 14:20:53
102 1811101094406 Anh văn căn bản 4 ThS. Đinh Hoàng Việt 3 3 Chiều A610 Trụ sở chính Q7 06/11/2018 45 16/10/2018 08:46:57
103 1811101091115 Kỹ năng Khám phá bản thân và lập kế hoạch nghề nghiệp ThS. Lê Nữ Diễm Hương 1 3 Tối A602 Trụ sở chính Q7 06/11/2018 45 09/10/2018 09:25:11
104 1811702030601 Lập báo cáo tài chính quốc tế ThS. Nguyễn Minh Hằng 3 3 Tối 204 Cơ sở 2C 06/11/2018 45 15/10/2018 10:49:10
105 1811101094401 Anh văn căn bản 4 ThS. Hồ Thị Mai Lan 3 4 Sáng 402B Cơ sở 2C 07/11/2018 45 27/08/2018 10:32:49
106 18127150002702 Kỹ năng bán hàng ThS. Phạm Quốc Luyến 3 4 Sáng 401B Cơ sở 2C 07/11/2018 45 10/09/2018 14:21:39
107 1811101043501 Quản trị rủi ro trong du lịch ThS. Trương Quốc Dũng 3 4 Sáng 405 Cơ sở 2C 07/11/2018 45 11/09/2018 07:47:20
108 18121051274505 Chính sách quản lý hàng hóa XNK ThS. Vũ Thúy Hòa 3 4 Sáng C.201 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 07/11/2018 45 21/09/2018 14:06:30
109 1811101063320 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin (Phần 1) ThS. Nguyễn Minh Hiền 2 4 Sáng A405 Trụ sở chính Q7 07/11/2018 45 24/09/2018 16:05:02
110 1811101073502 Marketing dịch vụ ThS. Ngô Vũ Quỳnh Thi 3 4 Sáng 406 Cơ sở 2C 07/11/2018 45 17/10/2018 10:35:43
111 1811101069301 Kế toán chi phí ThS. Dương Thị Thùy Liên 3 4 Sáng 502 Cơ sở 2C 07/11/2018 45 19/10/2018 09:21:42
112 1811101092202 English for Marketing ThS. Đặng Nguyễn Phương Thảo 3 4 Sáng 504B Cơ sở 2C 07/11/2018 45 19/10/2018 13:14:21
113 1811101065901 Anh văn chuyên ngành Tổ chức sự kiện 3 ThS. Hồ Thị Mai Lan 3 4 Chiều 104 Cơ sở 2C 07/11/2018 45 27/08/2018 10:34:42
114 1811101088602 Tổng quan du lịch ThS. Phùng Vũ Bảo Ngọc 3 4 Chiều A605 Trụ sở chính Q7 07/11/2018 45 06/09/2018 13:15:59
115 18121051274506 Chính sách quản lý hàng hóa XNK ThS. Vũ Thúy Hòa 3 4 Chiều C.201 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 07/11/2018 45 21/09/2018 14:07:14
116 1811702040602 Kỹ năng Giao tiếp ThS. Nguyễn Võ Huệ Anh 2 4 Chiều NTT01 Cơ sở 343/4 07/11/2018 45 21/09/2018 15:34:41
117 18127150007701 Thực hành Luật thương mại quốc tế ThS. Trần Văn Bình 2 4 Chiều 003 Cơ sở 2C 07/11/2018 45 05/10/2018 10:06:21
118 18127150002202 Nghiệp vụ ngoại thương ThS. Trần Thị Trà Giang 3 4 Chiều P.107 Cơ sở Quận 9 07/11/2018 45 15/10/2018 14:22:15
119 1811101094427 Anh văn căn bản 4 ThS. Đinh Hoàng Việt 3 4 Chiều A610 Trụ sở chính Q7 07/11/2018 45 16/10/2018 08:47:46
120 1811101094001 Kế toán tài chính 3 ThS. Nguyễn Trọng Toàn 3 4 Chiều 501 Cơ sở 2C 07/11/2018 45 16/10/2018 09:11:51
121 1811101092201 English for Marketing ThS. Đặng Nguyễn Phương Thảo 3 4 Chiều 103A Cơ sở 2C 07/11/2018 45 19/10/2018 13:15:11
122 1811101045702 English for Tourism and Hospitality ThS. Đỗ Hữu Anh 3 5 Sáng 404B Cơ sở 2C 08/11/2018 45 27/08/2018 13:15:37
123 18121031000503 Quản trị dự án ThS. Đặng Thị Thùy Dương 3 5 Sáng B.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 08/11/2018 45 28/08/2018 13:04:44
124 18121031001601 Quản trị thương hiệu TS. Ao Thu Hoài 3 5 Sáng B.004 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 08/11/2018 45 05/09/2018 09:28:40
125 1811101081301 Quản trị kinh doanh lữ hành ThS. Trương Quốc Dũng 3 5 Sáng 408 Cơ sở 2C 08/11/2018 45 11/09/2018 07:46:32
126 1811101081103 Quản trị giá doanh nghiệp ThS. Nguyễn Duy Tân 3 5 Sáng 301 Cơ sở 2C 08/11/2018 45 28/09/2018 13:36:23
127 18121051274501 Chính sách quản lý hàng hóa XNK ThS. Vũ Thúy Hòa 3 5 Sáng C.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 08/11/2018 45 01/10/2018 14:25:39
128 1811702027901 Đàm phán trong kinh doanh quốc tế ThS. Tạ Hoàng Thùy Trang 4 5 Sáng 206B Cơ sở 2C 08/11/2018 45 11/10/2018 08:47:35
129 1811101094001 Kế toán tài chính 3 ThS. Nguyễn Trọng Toàn 3 5 Sáng 501 Cơ sở 2C 08/11/2018 45 16/10/2018 09:09:23
130 1811101003148 Kinh tế vi mô 1 ThS. Nguyễn Bá Thanh, Cô Hứa Nguyễn Thùy An 3 5 Sáng A305 Trụ sở chính Q7 08/11/2018 45 17/10/2018 14:46:46
131 1811101079803 Quản trị chất lượng ThS. Lưu Thanh Thủy 3 5 Sáng A612 Trụ sở chính Q7 08/11/2018 45 22/10/2018 16:09:09
132 1811101080902 Quản trị dự án du lịch ThS. Đặng Thị Thùy Dương 3 5 Chiều 104 Cơ sở 2C 08/11/2018 45 28/08/2018 13:08:16
133 18121051274502 Chính sách quản lý hàng hóa XNK ThS. Vũ Thúy Hòa 3 5 Chiều C.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 08/11/2018 45 01/10/2018 14:24:44
134 1811702027902 Đàm phán trong kinh doanh quốc tế ThS. Tạ Hoàng Thùy Trang 4 5 Chiều 206B Cơ sở 2C 08/11/2018 45 11/10/2018 08:49:30
135 18121081154502 Tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng Cô Vũ Thu Dung 3 5 Chiều C.001 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 08/11/2018 45 12/10/2018 09:29:55
136 1811101094237 Anh văn căn bản 2 ThS. Đinh Hoàng Việt 3 5 Chiều A607 Trụ sở chính Q7 08/11/2018 45 16/10/2018 08:44:10
137 1811101094003 Kế toán tài chính 3 ThS. Nguyễn Trọng Toàn 3 5 Chiều 210 Cơ sở 2C 08/11/2018 45 16/10/2018 09:18:11
138 18121160011602 Tổng quan du lịch ThS. Mai Trường An 3 5 Chiều P.301 Cơ sở Quận 9 08/11/2018 45 22/10/2018 16:02:58
139 1811101065301 Anh văn chuyên ngành lữ hành 1 ThS. Hồ Thị Mai Lan 3 6 Sáng A110 Trụ sở chính Q7 09/11/2018 45 27/08/2018 10:37:10
140 1811101053601 Thiết lập và thẩm định dự án ThS. Đặng Thị Thùy Dương 3 6 Sáng 402 Cơ sở 2C 09/11/2018 45 28/08/2018 13:09:41
141 1811101085101 Thanh toán quốc tế ThS. Phạm Gia Lộc 3 6 Sáng 406 Cơ sở 2C 09/11/2018 45 28/08/2018 13:10:59
142 1811101067401 Đàm phán trong kinh doanh quốc tế ThS. Tạ Hoàng Thùy Trang 3 6 Sáng 107 Cơ sở 2C 09/11/2018 45 06/09/2018 13:55:16
143 1811101090102 Listening – Speaking 5 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 3 6 Sáng 504B Cơ sở 2C 09/11/2018 45 07/09/2018 13:20:54
144 1811101014504 Quản trị quan hệ khách hàng ThS. Trần Thế Nam 3 6 Sáng 104 Cơ sở 2C 09/11/2018 45 14/09/2018 10:32:49
145 1811101063007 Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Ngọc Bích Trâm 3 6 Sáng A504 Trụ sở chính Q7 09/11/2018 45 21/09/2018 11:04:57
146 18127150014501 Thủ tục hải quan ThS. Vũ Thúy Hòa 3 6 Sáng 208B Cơ sở 2C 09/11/2018 45 01/10/2018 14:27:10
147 1811101094002 Kế toán tài chính 3 ThS. Nguyễn Trọng Toàn 3 6 Sáng 502 Cơ sở 2C 09/11/2018 45 16/10/2018 09:13:54
148 1811101094436 Anh văn căn bản 4 ThS. Đặng Nguyễn Phương Thảo 3 6 Sáng A603 Trụ sở chính Q7 09/11/2018 45 19/10/2018 13:17:03
149 1811702032606 Nguyên lý marketing ThS. Nguyễn Ngọc Bích Trâm 3 6 Chiều 209 Cơ sở 2C 09/11/2018 45 21/09/2018 11:06:04
150 1811101067403 Đàm phán trong kinh doanh quốc tế ThS. Hoàng Thị Thu Hà 3 6 Chiều 408 Cơ sở 2C 09/11/2018 45 11/10/2018 08:41:09
151 18127150004402 Kế toán tài chính 2 ThS. Nguyễn Trọng Toàn 3 6 Chiều P.106 Cơ sở Quận 9 09/11/2018 45 16/10/2018 09:15:52
152 1811101044402 Kiểm toán báo cáo tài chính 1 ThS. Dương Hoàng Ngọc Khuê 3 6 Chiều 210 Cơ sở 2C 09/11/2018 45 17/10/2018 15:12:34
153 1811101094429 Anh văn căn bản 4 ThS. Đặng Nguyễn Phương Thảo 3 6 Chiều A601 Trụ sở chính Q7 09/11/2018 45 19/10/2018 13:16:16
154 1811702037501 Thẩm định dự án đầu tư ThS. Ngô Văn Toàn 3 7 Sáng 204 Cơ sở 2C 10/11/2018 45 24/08/2018 08:15:15
155 1811101029201 Quản trị kinh doanh quốc tế ThS. Trần Văn Hưng 3 7 Sáng 305 Cơ sở 2C 10/11/2018 45 27/08/2018 13:19:28
156 1811101065501 Anh văn chuyên ngành lữ hành 3 ThS. Mai Văn Thống 3 7 Sáng 403 Cơ sở 2C 10/11/2018 45 07/09/2018 14:01:50
157 1811101034802 Morphology and Syntax (Hình thái học - Cú pháp học) ThS. Nguyễn Thị Kim Ba 3 7 Sáng 504B Cơ sở 2C 10/11/2018 45 07/09/2018 14:10:13
158 18121081134503 Tiếng Anh 3 ThS. Nguyễn Thị Xuân Chi 3 7 Sáng P.305 Cơ sở Quận 9 10/11/2018 45 12/09/2018 10:29:27
159 1811101082906 Quản trị xúc tiến thương mại ThS. Trần Thế Nam 3 7 Sáng A104 Trụ sở chính Q7 10/11/2018 45 14/09/2018 10:27:30
160 1811101064202 Writing 2 ThS. Chu Quang Phê 3 7 Sáng A605 Trụ sở chính Q7 10/11/2018 45 19/09/2018 10:25:11
161 18121081134502 Tiếng Anh 3 Thầy Lê Minh Luân 3 7 Sáng P.304 Cơ sở Quận 9 10/11/2018 45 26/09/2018 13:14:17
162 1811101021204 Đầu tư tài chính ThS. Hoàng Thị Mai 3 7 Sáng 404B Cơ sở 2C 10/11/2018 45 02/10/2018 09:35:41
163 1811101044401 Kiểm toán báo cáo tài chính 1 ThS. Dương Hoàng Ngọc Khuê, ThS. Nguyễn Huỳnh Nam 3 7 Sáng 502 Cơ sở 2C 10/11/2018 45 09/10/2018 10:13:54
164 1811101094208 Anh văn căn bản 2 ThS. Nguyễn Thị Thúy An, ThS. Phạm Thị Ngọc Lan 3 7 Sáng A612 Trụ sở chính Q7 10/11/2018 45 12/10/2018 15:57:49
165 1811702003808 Quản trị học ThS. Trần Văn Hưng 3 7 Chiều 203B Cơ sở 2C 10/11/2018 45 27/08/2018 13:20:57
166 18121041433001 Bảo mật TMĐT ThS. GVC. Võ Xuân Thể 2 7 Chiều PM202 Cơ sở Quận 9 10/11/2018 45 01/09/2018 09:19:29
167 1811101064201 Writing 2 ThS. Chu Quang Phê 3 7 Chiều A605 Trụ sở chính Q7 10/11/2018 45 19/09/2018 10:25:57
168 1811101054401 Quản trị bất động sản ThS. Nguyễn Tiến Dũng 3 7 Chiều 206 Cơ sở 2C 10/11/2018 45 20/09/2018 15:51:39
169 18121081125001 Tiếng Anh 2 Thầy Lê Minh Luân 3 7 Chiều P.207 Cơ sở Quận 9 10/11/2018 45 26/09/2018 13:12:16
170 1811101044401 Kiểm toán báo cáo tài chính 1 ThS. Dương Hoàng Ngọc Khuê, ThS. Nguyễn Huỳnh Nam 3 7 Chiều 505 Cơ sở 2C 10/11/2018 45 09/10/2018 10:17:30
171 1811101094204 Anh văn căn bản 2 ThS. Đinh Hoàng Việt 3 7 Chiều A102 Trụ sở chính Q7 10/11/2018 45 16/10/2018 08:45:34
172 1811101067201 Cung ứng Bán lẻ ThS. Trần Thế Nam 3 2 Sáng 305 Cơ sở 2C 12/11/2018 46 14/09/2018 10:29:23
173 1811702029601 Kế toán tài chính 1 ThS. Dương Hoàng Ngọc Khuê 3 2 Sáng 502B Cơ sở 2C 12/11/2018 46 17/10/2018 15:14:13
174 1811101088601 Tổng quan du lịch ThS. Phùng Vũ Bảo Ngọc 3 2 Chiều A601 Trụ sở chính Q7 12/11/2018 46 06/09/2018 13:15:05
175 1811101094228 Anh văn căn bản 2 ThS. Đinh Hoàng Việt 3 2 Chiều A602 Trụ sở chính Q7 12/11/2018 46 16/10/2018 08:43:21
176 1811101044402 Kiểm toán báo cáo tài chính 1 ThS. Dương Hoàng Ngọc Khuê 3 2 Chiều 210 Cơ sở 2C 12/11/2018 46 17/10/2018 15:13:24
177 18121051253002 Thực hành khai hải quan điện tử ThS. GVC. Võ Xuân Thể 2 3 Sáng PMB102 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 13/11/2018 46 22/10/2018 15:29:04
178 18127150011202 Thực hành phần mềm quản lý khách sạn ThS. Phùng Vũ Bảo Ngọc 2 3 Chiều PM06 Cơ sở Phòng máy 13/11/2018 46 06/09/2018 13:13:43
179 1811101063320 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin (Phần 1) ThS. Nguyễn Minh Hiền 2 4 Sáng A405 Trụ sở chính Q7 14/11/2018 46 24/09/2018 16:06:00
180 18121021523015 Thực hành kế toán thuế và tiền lương ThS. Nguyễn Hà Minh Thi 2 4 Sáng PM202 Cơ sở Quận 9 14/11/2018 46 25/09/2018 15:22:22
181 1811101087316 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Linh 3 4 Sáng A406 Trụ sở chính Q7 14/11/2018 46 26/09/2018 09:02:37
182 1811101088702 Truyền thông Marketing ThS. Bùi Nguyễn Kim Thanh 3 4 Sáng 402 Cơ sở 2C 14/11/2018 46 16/10/2018 09:03:26
183 18121041114003 Tin học kế toán ThS. Lê Thị Kim Thoa 2 4 Chiều PM104 Cơ sở Quận 9 14/11/2018 46 01/09/2018 09:22:43
184 1811101063008 Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Ngọc Bích Trâm 3 4 Chiều A502 Trụ sở chính Q7 14/11/2018 46 07/09/2018 13:08:07
185 18121021523009 Thực hành kế toán thuế và tiền lương ThS. Nguyễn Hà Minh Thi 2 4 Chiều PM107 Cơ sở Quận 9 14/11/2018 46 25/09/2018 15:23:06
186 1811101087317 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Linh 3 4 Chiều A405 Trụ sở chính Q7 14/11/2018 46 26/09/2018 09:06:55
187 18121021204001 Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp ThS. Phạm Thị Ngọc Dung, ThS. Nguyễn Diên Duẩn 2 5 Sáng PM201 Cơ sở Quận 9 15/11/2018 46 02/10/2018 15:12:49
188 1811702028501 Giao tiếp trong kinh doanh ThS. Phạm Thị Trâm Anh 3 6 Sáng 206B Cơ sở 2C 16/11/2018 46 05/09/2018 08:59:09
189 1811101087312 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 ThS. Chu Thị Thanh Trang 3 6 Sáng A404 Trụ sở chính Q7 16/11/2018 46 16/10/2018 09:20:05
190 1811101067501 Đạo đức kinh doanh ThS. Phạm Thị Trâm Anh 3 6 Chiều A102 Trụ sở chính Q7 16/11/2018 46 05/09/2018 09:04:28
191 1811101002802 Tin học nâng cao ThS. Trương Đình Hải Thụy 3 6 Chiều PM07 Cơ sở Phòng máy 16/11/2018 46 10/09/2018 15:07:07
192 1811101068211 Giao tiếp trong kinh doanh ThS. Phạm Thị Trâm Anh 3 7 Sáng A301 Trụ sở chính Q7 17/11/2018 46 05/09/2018 09:01:55
193 1811101087901 Tin học ứng dụng trong kế toán ThS. Trương Đình Hải Thụy 3 7 Sáng PM03 Cơ sở Phòng máy 17/11/2018 46 05/09/2018 09:38:33
194 1811101068214 Giao tiếp trong kinh doanh ThS. Phạm Thị Trâm Anh 3 7 Chiều A602 Trụ sở chính Q7 17/11/2018 46 05/09/2018 09:05:13
195 1811101074603 Mô hình tài chính ThS. Ngô Văn Toàn 3 7 Chiều PM02 Cơ sở Phòng máy 17/11/2018 46 10/09/2018 08:33:23
196 1811101063026 Nguyên lý Marketing TS. Ao Thu Hoài 3 7 Chiều A109 Trụ sở chính Q7 17/11/2018 46 21/09/2018 13:11:26
197 18113010139101 Quản trị dự án ThS. Đặng Thị Thùy Dương 3 CN Chiều 404 Cơ sở 2C 18/11/2018 46 22/10/2018 16:10:28
198 1811101006901 Cơ sở lập trình ThS. Nguyễn Thanh Bình 3 5 Chiều PM101 Cơ sở Quận 9 22/11/2018 47 01/09/2018 09:20:51
199 1811101094001 Kế toán tài chính 3 ThS. Nguyễn Trọng Toàn 3 7 Sáng 501 Cơ sở 2C 24/11/2018 47 10/09/2018 13:58:16
200 18113010637101 Pháp luật đại cương ThS. Trần Văn Bình 3 7 Chiều 507 Cơ sở 2C 24/11/2018 47 26/09/2018 10:51:59