Buildings
THỜI KHÓA BIỂU HỌC BÙ
Nội dung tìm  (Tên giảng viên, mã lớp học phần, tên học phần)
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Cơ sở
select
Buổi học
select
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGCƠ SỞNGÀY BÙTUẦN BÙGHI CHÚNGÀY CẬP NHẬT
1 1921111000103 Anh văn căn bản 1 ThS. Lê Thị Thanh Trúc 3 7 Sáng PN-B.202 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 30/05/2020 22 25/05/2020 15:00:33
2 1921101063015 Nguyên lý Marketing ThS. Phạm Quốc Tú 3 7 Sáng Q9-B.304 Cơ sở Quận 9 30/05/2020 22 27/05/2020 10:15:00
3 1921702015134 Anh văn 2 ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 3 7 Sáng PQ-A.209 Cơ sở 2C 30/05/2020 22 28/05/2020 09:23:09
4 1921111002801 Nghiệp vụ biểu diễn pha chế đồ uống Thầy Nguyễn Văn Hào 2 7 Sáng Q7-B.503 Trụ sở chính Q7 30/05/2020 22 Bù 5 tiết còn thiếu 29/05/2020 08:05:52
5 1921101064407 Translation 2 ThS. Phan Văn Quang 3 7 Chiều Q7-A.109 Trụ sở chính Q7 30/05/2020 22 27/05/2020 08:46:46
6 1921111002402 Nghiệp vụ phòng khách sạn ThS. Nguyễn Hùng 3 7 Chiều Q7-B.510 Trụ sở chính Q7 30/05/2020 22 Bù 25 tiết còn thiếu 29/05/2020 09:19:03
7 1921101110263 Tiếng Anh tăng cường 1 ThS. Nguyễn Tuyết Hạnh 3 7 Tối Q9-C.006 Cơ sở Quận 9 30/05/2020 22 Bù 12 tiết còn thiếu 28/05/2020 15:45:08
8 19211010909104 Kỹ năng Giải quyết vấn đề ThS. Nguyễn Võ Huệ Anh 1 CN Chiều PQ-A.201 Cơ sở 2C 31/05/2020 22 21/05/2020 12:01:10
9 1921702048101 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng ThS. Phan Trí Kiên 3 2 Sáng PQ-A.006 Cơ sở 2C 01/06/2020 23 25/05/2020 14:33:47
10 1921702015112 Anh văn 2 TS. Nguyễn Thị Châu Ngân 3 2 Sáng PQ-A.105 Cơ sở 2C 01/06/2020 23 25/05/2020 15:35:45
11 1921101085704 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh ThS. Lê Thị Ngọc Hạnh 3 2 Sáng Q7-A.705 Trụ sở chính Q7 01/06/2020 23 26/05/2020 08:53:03
12 1921702036814 Tiền tệ - Ngân hàng và Thị trường tài chính 1 ThS. Nguyễn Xuân Dũng 3 2 Sáng PQ-A.007 Cơ sở 2C 01/06/2020 23 27/05/2020 09:09:32
13 1921702004703 Luật kinh tế ThS. Trần Văn Bình 3 2 Chiều PQ-B.501 Cơ sở 2C 01/06/2020 23 25/05/2020 14:07:05
14 1921702015130 Anh văn 2 ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 3 2 Chiều PQ-A.005 Cơ sở 2C 01/06/2020 23 26/05/2020 09:00:20
15 1921101078609 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh TS. Bảo Trung 3 2 Chiều Q7-A.503 Trụ sở chính Q7 01/06/2020 23 28/05/2020 09:47:31
16 1921101069803 Kế toán thuế ThS. Nguyễn Thị Bích Nhi 3 2 Chiều Q7-A.403 Trụ sở chính Q7 01/06/2020 23 28/05/2020 14:52:42
17 1921702005302 Quản trị chiến lược TS. Nguyễn Thanh Long 3 2 Chiều PQ-A.408 Cơ sở 2C 01/06/2020 23 29/05/2020 09:08:09
18 1921702004406 Nguyên lý kế toán ThS. Lê Văn Tuấn 3 2 Chiều PQ-A.303B Cơ sở 2C 01/06/2020 23 29/05/2020 09:55:27
19 1921101110255 Tiếng Anh tăng cường 1 ThS. Nguyễn Tuyết Hạnh 3 2 Tối Q9-C.001 Cơ sở Quận 9 01/06/2020 23 Bù cho buổi nghỉ của lịch học bù ngày 29/5/2020 29/05/2020 14:08:28
20 1921702015139 Anh văn 2 TS. Nguyễn Thị Châu Ngân 3 3 Sáng PQ-A.207 Cơ sở 2C 02/06/2020 23 25/05/2020 15:36:38
21 1921101085701 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh ThS. Lê Thị Ngọc Hạnh 3 3 Sáng Q7-A.501 Trụ sở chính Q7 02/06/2020 23 26/05/2020 08:53:43
22 1921101110224 Tiếng Anh tăng cường 1 Thầy Lê Minh Luân 3 3 Sáng Q9-B.101 Cơ sở Quận 9 02/06/2020 23 27/05/2020 15:51:56
23 1921111002401 Nghiệp vụ phòng khách sạn ThS. Nguyễn Hùng 3 3 Sáng Q7-B.510 Trụ sở chính Q7 02/06/2020 23 Bù 10 tiết thiếu 29/05/2020 09:17:26
24 1921101008402 Kiểm toán căn bản ThS. Ung Hiển Nhã Thi 3 3 Chiều Q7-A.705 Trụ sở chính Q7 02/06/2020 23 25/05/2020 08:54:25
25 1921101085705 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh ThS. Lê Thị Ngọc Hạnh 3 3 Chiều Q7-A.303 Trụ sở chính Q7 02/06/2020 23 26/05/2020 08:54:02
26 1921101069803 Kế toán thuế ThS. Nguyễn Thị Bích Nhi 3 3 Chiều Q7-A.403 Trụ sở chính Q7 02/06/2020 23 26/05/2020 09:30:44
27 19221160010001 Thực tập tốt nghiệp (QTKD) ThS. Trần Thị Siêm 14 3 Chiều Q9-C.001 Cơ sở Quận 9 02/06/2020 23 bắt đầu từ 14h 26/05/2020 10:25:33
28 1921101032404 Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) ThS. Trần Thị Siêm 8 3 Chiều Q9-C.001 Cơ sở Quận 9 02/06/2020 23 bắt đầu từ 14h 26/05/2020 10:26:00
29 1921101113515 Kinh tế chính trị Mác - Lênin ThS. Nguyễn Ngọc Võ Khoa 2 3 Chiều Q9-B.302 Cơ sở Quận 9 02/06/2020 23 28/05/2020 14:55:02
30 1921111002501 Nghiệp vụ lễ tân khách sạn Thầy Phạm Trọng Hữu 3 3 Chiều Q7-A.601 Trụ sở chính Q7 02/06/2020 23 29/05/2020 16:41:08
31 1921702015121 Anh văn 2 ThS. Trần Thế Khoa 3 4 Sáng PQ-A.110 Cơ sở 2C 03/06/2020 23 20/05/2020 16:04:45
32 1921101092802 Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (QTMAR) ThS. Lâm Ngọc Thùy 8 4 Sáng PQ-A.102 Cơ sở 2C 03/06/2020 23 21/05/2020 10:23:40
33 1921101079401 Quản lý tài chính cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp ThS. Lê Thị Mỹ Ngân 3 4 Sáng Q7-A.104 Trụ sở chính Q7 03/06/2020 23 25/05/2020 11:01:30
34 1921702015102 Anh văn 2 TS. Nguyễn Thị Châu Ngân 3 4 Sáng PQ-A.301B Cơ sở 2C 03/06/2020 23 25/05/2020 15:38:10
35 19227150017701 Pháp luật Cô Nguyễn Thị Hương Thảo 3 4 Sáng Q7-A.612 Trụ sở chính Q7 03/06/2020 23 26/05/2020 09:18:45
36 1921101003220 Kinh tế vĩ mô 1 ThS. Đỗ Gioan Hảo 3 4 Sáng Q9-B.307 Cơ sở Quận 9 03/06/2020 23 27/05/2020 09:17:48
37 1921111002404 Nghiệp vụ phòng khách sạn ThS. Võ Chí Linh 3 4 Sáng Q7-B.510 Trụ sở chính Q7 03/06/2020 23 Bù 10 tiết còn thiếu 29/05/2020 08:30:52
38 1921111002504 Nghiệp vụ lễ tân khách sạn Thầy Phạm Trọng Hữu 3 4 Sáng Q7-A.602 Trụ sở chính Q7 03/06/2020 23 29/05/2020 16:44:33
39 19227150017701 Pháp luật Cô Nguyễn Thị Hương Thảo 3 4 Chiều Q7-A.611 Trụ sở chính Q7 03/06/2020 23 26/05/2020 09:19:38
40 1921702015703 Thực hành anh văn 2 Thầy Ryan Cooper 0 4 Chiều PQ-A.005 Cơ sở 2C 03/06/2020 23 26/05/2020 14:47:40
41 1921702036813 Tiền tệ - Ngân hàng và Thị trường tài chính 1 ThS. Nguyễn Xuân Dũng 3 4 Chiều PQ-A.101 Cơ sở 2C 03/06/2020 23 27/05/2020 09:11:02
42 1921101003216 Kinh tế vĩ mô 1 ThS. Đỗ Gioan Hảo 3 4 Chiều Q9-B.306 Cơ sở Quận 9 03/06/2020 23 27/05/2020 09:18:16
43 1921111002403 Nghiệp vụ phòng khách sạn ThS. Võ Chí Linh 3 4 Chiều Q7-B.510 Trụ sở chính Q7 03/06/2020 23 Bù 10 tiết còn thiếu 29/05/2020 08:22:49
44 1921101110263 Tiếng Anh tăng cường 1 ThS. Nguyễn Tuyết Hạnh 3 4 Tối Q9-C.002 Cơ sở Quận 9 03/06/2020 23 Bù cho buổi nghỉ của lịch học bù ngày 30/5/2020 29/05/2020 14:09:47
45 1921101079401 Quản lý tài chính cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp ThS. Lê Thị Mỹ Ngân 3 5 Sáng Q7-A.108 Trụ sở chính Q7 04/06/2020 23 25/05/2020 11:01:49
46 1921702033501 Quan hệ công chúng ThS. Nguyễn Anh Tuấn 3 5 Sáng PQ-B.502 Cơ sở 2C 04/06/2020 23 25/05/2020 14:00:49
47 1921702015129 Anh văn 2 ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 3 5 Sáng PQ-A.007 Cơ sở 2C 04/06/2020 23 26/05/2020 08:58:37
48 1921702032804 Nguyên lý thẩm định giá TS. Nguyễn Thanh Nhã 3 5 Sáng PQ-A.408 Cơ sở 2C 04/06/2020 23 26/05/2020 09:29:05
49 1921702036823 Tiền tệ - Ngân hàng và Thị trường tài chính 1 ThS. Nguyễn Xuân Dũng 3 5 Sáng PQ-A.101 Cơ sở 2C 04/06/2020 23 27/05/2020 09:09:49
50 1921101086202 Thực hành phần mềm quản lý khách sạn ThS. Phùng Vũ Bảo Ngọc 2 5 Sáng Q7-B.610 Trụ sở chính Q7 04/06/2020 23 28/05/2020 15:10:06
51 1921702005301 Quản trị chiến lược TS. Nguyễn Thanh Long 3 5 Sáng PQ-B.201 Cơ sở 2C 04/06/2020 23 29/05/2020 09:08:59
52 1921101003326 Quản trị học ThS. Thái Kim Phong 3 5 Sáng Q9-B.307 Cơ sở Quận 9 04/06/2020 23 29/05/2020 13:28:41
53 1921702036819 Tiền tệ - Ngân hàng và Thị trường tài chính 1 ThS. Nguyễn Xuân Dũng 3 5 Chiều PQ-A.101 Cơ sở 2C 04/06/2020 23 27/05/2020 09:11:15
54 1921101069801 Kế toán thuế ThS. Nguyễn Thị Bích Nhi 3 5 Chiều Q7-A.506 Trụ sở chính Q7 04/06/2020 23 28/05/2020 14:53:19
55 1921101086203 Thực hành phần mềm quản lý khách sạn ThS. Phùng Vũ Bảo Ngọc 2 5 Chiều Q7-B.610 Trụ sở chính Q7 04/06/2020 23 28/05/2020 15:12:24
56 1921101006504 Quản trị chiến lược TS. Nguyễn Thanh Long 3 5 Chiều Q7-A.704 Trụ sở chính Q7 04/06/2020 23 29/05/2020 09:09:21
57 19227150005101 Thực hành kế toán mô phỏng công ty dịch vụ kế toán ThS. Phan Thị Huyền 2 5 Chiều Q9-B.010 Cơ sở Quận 9 04/06/2020 23 29/05/2020 13:08:52
58 1921101003325 Quản trị học ThS. Thái Kim Phong 3 5 Chiều Q9-C.002 Cơ sở Quận 9 04/06/2020 23 29/05/2020 13:29:27
59 1921101110247 Tiếng Anh tăng cường 1 Thầy Lê Minh Luân 3 5 Tối Q9-C.002 Cơ sở Quận 9 04/06/2020 23 27/05/2020 16:06:09
60 1921101079401 Quản lý tài chính cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp ThS. Lê Thị Mỹ Ngân 3 6 Sáng Q7-A.109 Trụ sở chính Q7 05/06/2020 23 25/05/2020 11:02:11
61 1921702015138 Anh văn 2 ThS. Phạm Thị Thùy Trang 3 6 Sáng PQ-A.101 Cơ sở 2C 05/06/2020 23 26/05/2020 09:11:03
62 19227150001602 Quản trị học ThS. Nguyễn Kiều Oanh 3 6 Sáng Q7-A.609 Trụ sở chính Q7 05/06/2020 23 27/05/2020 09:24:03
63 19227150012102 Hành vi người tiêu dùng ThS. Huỳnh Trị An 2 6 Sáng Q7-A.610 Trụ sở chính Q7 05/06/2020 23 28/05/2020 08:49:23
64 1921111000109 Anh văn căn bản 1 ThS. Lê Thị Thanh Trúc 3 6 Chiều PN-B.202 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 05/06/2020 23 25/05/2020 15:06:42
65 1921702015122 Anh văn 2 ThS. Phạm Thị Thùy Trang 3 6 Chiều PQ-A.005 Cơ sở 2C 05/06/2020 23 26/05/2020 09:11:54
66 1921101072801 Lý thuyết giá cả thị trường 1 TS. Nguyễn Thanh Nhã 3 6 Chiều Q7-A.305 Trụ sở chính Q7 05/06/2020 23 26/05/2020 09:16:59
67 19227150001601 Quản trị học ThS. Nguyễn Kiều Oanh 3 6 Chiều Q7-A.609 Trụ sở chính Q7 05/06/2020 23 27/05/2020 09:23:14
68 1921101110244 Tiếng Anh tăng cường 1 Thầy Lê Minh Luân 3 6 Chiều Q9-C.201 Cơ sở Quận 9 05/06/2020 23 27/05/2020 16:03:15
69 19227150012101 Hành vi người tiêu dùng ThS. Huỳnh Trị An 2 6 Chiều Q7-A.612 Trụ sở chính Q7 05/06/2020 23 28/05/2020 08:48:28
70 19221160010501 Quản trị đãi ngộ ThS. Thái Kim Phong 3 6 Chiều Q9-C.001 Cơ sở Quận 9 05/06/2020 23 29/05/2020 13:30:11
71 1921101110261 Tiếng Anh tăng cường 1 Thầy Lê Minh Luân 3 6 Tối Q9-C.006 Cơ sở Quận 9 05/06/2020 23 27/05/2020 16:07:51
72 1921101110255 Tiếng Anh tăng cường 1 ThS. Nguyễn Tuyết Hạnh 3 6 Tối Q9-C.001 Cơ sở Quận 9 05/06/2020 23 Bù 15 tiết còn thiếu 28/05/2020 15:43:14
73 1921101079401 Quản lý tài chính cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp ThS. Lê Thị Mỹ Ngân 3 7 Sáng Q7-A.108 Trụ sở chính Q7 06/06/2020 23 25/05/2020 11:02:25
74 1921111000103 Anh văn căn bản 1 ThS. Lê Thị Thanh Trúc 3 7 Sáng PN-B.004 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 06/06/2020 23 25/05/2020 15:01:56
75 1921702015123 Anh văn 2 ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 3 7 Sáng PQ-A.203 Cơ sở 2C 06/06/2020 23 28/05/2020 09:30:52
76 19221160003203 Tiếng Anh 2 Cô Phạm Thị Minh Thúy 4 7 Sáng PQ-A.107 Cơ sở 2C 06/06/2020 23 28/05/2020 09:47:37
77 1921702015123 Anh văn 2 ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 3 7 Sáng PQ-A.006 Cơ sở 2C 06/06/2020 23 28/05/2020 10:57:29
78 1921101113511 Kinh tế chính trị Mác - Lênin ThS. Nguyễn Ngọc Võ Khoa 2 7 Sáng Q9-B.302 Cơ sở Quận 9 06/06/2020 23 28/05/2020 15:01:57
79 1921101113513 Kinh tế chính trị Mác - Lênin ThS. Nguyễn Ngọc Võ Khoa 2 7 Chiều Q9-C.204 Cơ sở Quận 9 06/06/2020 23 28/05/2020 15:01:07
80 1921111002402 Nghiệp vụ phòng khách sạn ThS. Nguyễn Hùng 3 7 Chiều Q7-B.510 Trụ sở chính Q7 06/06/2020 23 Bù 25 tiết còn thiếu 29/05/2020 09:19:40
81 1921101110263 Tiếng Anh tăng cường 1 ThS. Nguyễn Tuyết Hạnh 3 7 Tối Q9-C.006 Cơ sở Quận 9 06/06/2020 23 Bù 12 tiết còn thiếu 28/05/2020 15:45:37
82 1921702015317 Anh văn 4 ThS. Nguyễn Thị Kim Ba 3 2 Sáng PQ-A.006 Cơ sở 2C 08/06/2020 24 29/05/2020 15:07:03
83 1921111002306 Nghiệp vụ nhà hàng 1 Thầy Trần Bảo Ngọc 3 2 Sáng Q7-B.506 Trụ sở chính Q7 08/06/2020 24 29/05/2020 16:20:02
84 1921702004703 Luật kinh tế ThS. Trần Văn Bình 3 2 Chiều PQ-B.501 Cơ sở 2C 08/06/2020 24 25/05/2020 14:09:01
85 1921702035602 Quản trị Vận hành TS. Bảo Trung 3 2 Chiều PQ-A.408 Cơ sở 2C 08/06/2020 24 25/05/2020 14:11:53
86 1921702015323 Anh văn 4 ThS. Nguyễn Thị Kim Ba 3 2 Chiều PQ-A.007 Cơ sở 2C 08/06/2020 24 29/05/2020 15:06:13
87 1921101110224 Tiếng Anh tăng cường 1 Thầy Lê Minh Luân 3 3 Sáng Q9-B.101 Cơ sở Quận 9 09/06/2020 24 27/05/2020 15:59:59
88 1921111002401 Nghiệp vụ phòng khách sạn ThS. Nguyễn Hùng 3 3 Sáng Q7-B.510 Trụ sở chính Q7 09/06/2020 24 Bù 10 tiết còn thiếu 29/05/2020 09:17:57
89 1921702035601 Quản trị Vận hành TS. Bảo Trung 3 3 Chiều PQ-B.204 Cơ sở 2C 09/06/2020 24 25/05/2020 14:12:17
90 1921111002501 Nghiệp vụ lễ tân khách sạn Thầy Phạm Trọng Hữu 3 3 Chiều Q7-A.601 Trụ sở chính Q7 09/06/2020 24 29/05/2020 16:41:23
91 1921702026409 Pháp luật đại cương ThS. Tô Thị Đông Hà 3 4 Sáng PQ-A.203 Cơ sở 2C 10/06/2020 24 26/05/2020 09:12:25
92 1921111002404 Nghiệp vụ phòng khách sạn ThS. Võ Chí Linh 3 4 Sáng Q7-B.510 Trụ sở chính Q7 10/06/2020 24 Bù 10 tiết còn thiếu 29/05/2020 08:30:28
93 1921101114005 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng ThS. Nguyễn Quyết 3 4 Sáng Q9-B.309 Cơ sở Quận 9 10/06/2020 24 29/05/2020 08:51:14
94 1921111002504 Nghiệp vụ lễ tân khách sạn Thầy Phạm Trọng Hữu 3 4 Sáng Q7-A.602 Trụ sở chính Q7 10/06/2020 24 29/05/2020 16:44:49
95 1921702026410 Pháp luật đại cương ThS. Tô Thị Đông Hà 3 4 Chiều PQ-A.205 Cơ sở 2C 10/06/2020 24 26/05/2020 09:12:46
96 1921112000902 Lý thuyết xác suất và thống kê toán ThS. Nguyễn Vũ Dzũng 3 4 Chiều Q9-B.406 Cơ sở Quận 9 10/06/2020 24 28/05/2020 10:13:47
97 1921111002403 Nghiệp vụ phòng khách sạn ThS. Võ Chí Linh 3 4 Chiều Q7-B.510 Trụ sở chính Q7 10/06/2020 24 Bù 10 tiết còn thiếu 29/05/2020 08:23:33
98 1921101114010 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng ThS. Nguyễn Quyết 3 4 Chiều Q9-B.401 Cơ sở Quận 9 10/06/2020 24 29/05/2020 08:52:10
99 1921101001736 Đường lối cách mạng của ĐCSVN ThS. Lê Ngọc Dũng 3 5 Sáng Q7-A.607 Trụ sở chính Q7 11/06/2020 24 12/05/2020 15:47:11
100 1921101076201 Listening - Speaking 2 ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 3 5 Sáng Q9-B.403 Cơ sở Quận 9 11/06/2020 24 28/05/2020 09:33:41
101 1921101001721 Đường lối cách mạng của ĐCSVN ThS. Lê Ngọc Dũng 3 5 Chiều Q7-A.404 Trụ sở chính Q7 11/06/2020 24 12/05/2020 15:48:01
102 1921101076202 Listening - Speaking 2 ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 3 5 Chiều Q9-B.207 Cơ sở Quận 9 11/06/2020 24 28/05/2020 09:40:31
103 19227150005102 Thực hành kế toán mô phỏng công ty dịch vụ kế toán ThS. Phan Thị Huyền 2 5 Chiều Q9-B.010 Cơ sở Quận 9 11/06/2020 24 29/05/2020 13:10:48
104 1921101110247 Tiếng Anh tăng cường 1 Thầy Lê Minh Luân 3 5 Tối Q9-C.002 Cơ sở Quận 9 11/06/2020 24 27/05/2020 16:06:23
105 1921101110256 Tiếng Anh tăng cường 1 Cô Phạm Thị Minh Thúy 3 6 Sáng PN-C.202 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 12/06/2020 24 28/05/2020 09:43:12
106 1921101114005 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng ThS. Nguyễn Quyết 3 6 Sáng Q7-B.606 Trụ sở chính Q7 12/06/2020 24 29/05/2020 08:46:54
107 1921111000109 Anh văn căn bản 1 ThS. Lê Thị Thanh Trúc 3 6 Chiều PN-B.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 12/06/2020 24 25/05/2020 15:07:50
108 1921101110244 Tiếng Anh tăng cường 1 Thầy Lê Minh Luân 3 6 Chiều Q9-C.201 Cơ sở Quận 9 12/06/2020 24 27/05/2020 16:03:34
109 1921702004411 Nguyên lý kế toán ThS. Lê Quang Mẫn 3 6 Chiều PQ-A.005 Cơ sở 2C 12/06/2020 24 29/05/2020 14:57:28
110 1921101110261 Tiếng Anh tăng cường 1 Thầy Lê Minh Luân 3 6 Tối Q9-C.006 Cơ sở Quận 9 12/06/2020 24 27/05/2020 16:08:03
111 1921101110255 Tiếng Anh tăng cường 1 ThS. Nguyễn Tuyết Hạnh 3 6 Tối Q9-C.001 Cơ sở Quận 9 12/06/2020 24 Bù 15 tiết còn thiếu 28/05/2020 15:43:29
112 1921101086203 Thực hành phần mềm quản lý khách sạn ThS. Phùng Vũ Bảo Ngọc 2 7 Sáng Q7-B.610 Trụ sở chính Q7 13/06/2020 24 19/05/2020 15:15:27
113 1921111000103 Anh văn căn bản 1 ThS. Lê Thị Thanh Trúc 3 7 Sáng PN-B.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 13/06/2020 24 25/05/2020 15:02:53
114 19227085044509 Tiếng Anh 4 Cô Phạm Thị Minh Thúy 3 7 Sáng Q7-A.611 Trụ sở chính Q7 13/06/2020 24 28/05/2020 09:51:48
115 19227085044509 Tiếng Anh 4 Cô Phạm Thị Minh Thúy 3 7 Chiều Q7-A.611 Trụ sở chính Q7 13/06/2020 24 28/05/2020 09:52:13
116 1921111002402 Nghiệp vụ phòng khách sạn ThS. Nguyễn Hùng 3 7 Chiều Q7-B.510 Trụ sở chính Q7 13/06/2020 24 Bù 25 tiết còn thiếu 29/05/2020 09:19:57
117 1921101110263 Tiếng Anh tăng cường 1 ThS. Nguyễn Tuyết Hạnh 3 7 Tối Q9-C.006 Cơ sở Quận 9 13/06/2020 24 Bù 12 tiết còn thiếu 28/05/2020 15:46:05
118 1921101110224 Tiếng Anh tăng cường 1 Thầy Lê Minh Luân 3 3 Sáng Q9-B.101 Cơ sở Quận 9 16/06/2020 25 27/05/2020 16:00:20
119 1921111002501 Nghiệp vụ lễ tân khách sạn Thầy Phạm Trọng Hữu 3 3 Chiều Q7-A.601 Trụ sở chính Q7 16/06/2020 25 29/05/2020 16:41:35
120 1921111002504 Nghiệp vụ lễ tân khách sạn Thầy Phạm Trọng Hữu 3 4 Sáng Q7-A.602 Trụ sở chính Q7 17/06/2020 25 29/05/2020 16:45:17
121 1921101001736 Đường lối cách mạng của ĐCSVN ThS. Lê Ngọc Dũng 3 5 Sáng Q7-A.607 Trụ sở chính Q7 18/06/2020 25 27/05/2020 13:24:27
122 1921101076201 Listening - Speaking 2 ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 3 5 Sáng Q9-B.403 Cơ sở Quận 9 18/06/2020 25 28/05/2020 09:35:06
123 1921101001721 Đường lối cách mạng của ĐCSVN ThS. Lê Ngọc Dũng 3 5 Chiều Q7-A.404 Trụ sở chính Q7 18/06/2020 25 27/05/2020 13:23:36
124 1921101076202 Listening - Speaking 2 ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 3 5 Chiều Q9-B.207 Cơ sở Quận 9 18/06/2020 25 28/05/2020 09:40:06
125 1921702048103 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng ThS. Lê Thị Ngọc Hạnh 3 6 Sáng PQ-A.301B Cơ sở 2C 19/06/2020 25 26/05/2020 08:55:23
126 19227085044502 Tiếng Anh 4 Cô Phạm Thị Minh Thúy 3 6 Sáng Q7-A.610 Trụ sở chính Q7 19/06/2020 25 28/05/2020 09:53:44
127 1921101110244 Tiếng Anh tăng cường 1 Thầy Lê Minh Luân 3 6 Chiều Q9-C.201 Cơ sở Quận 9 19/06/2020 25 27/05/2020 16:03:47
128 19227085044502 Tiếng Anh 4 Cô Phạm Thị Minh Thúy 3 6 Chiều Q7-A.610 Trụ sở chính Q7 19/06/2020 25 28/05/2020 09:54:23
129 1921702004411 Nguyên lý kế toán ThS. Lê Quang Mẫn 3 6 Chiều PQ-A.202 Cơ sở 2C 19/06/2020 25 29/05/2020 14:59:58
130 1921101110261 Tiếng Anh tăng cường 1 Thầy Lê Minh Luân 3 6 Tối Q9-C.006 Cơ sở Quận 9 19/06/2020 25 27/05/2020 16:08:12
131 1921101110255 Tiếng Anh tăng cường 1 ThS. Nguyễn Tuyết Hạnh 3 6 Tối Q9-C.001 Cơ sở Quận 9 19/06/2020 25 Bù 15 tiết còn thiếu 28/05/2020 15:43:59
132 1921111010801 Kinh tế du lịch ThS. Lê Trúc Nhung 2 7 Sáng PQ-A.503 Cơ sở 2C 20/06/2020 25 22/05/2020 09:27:47
133 1921111010802 Kinh tế du lịch ThS. Lê Trúc Nhung 2 7 Chiều PQ-A.106 Cơ sở 2C 20/06/2020 25 22/05/2020 09:31:08
134 1921111002402 Nghiệp vụ phòng khách sạn ThS. Nguyễn Hùng 3 7 Chiều Q7-B.510 Trụ sở chính Q7 20/06/2020 25 Bù 25 tiết còn thiếu 29/05/2020 09:20:22
135 1921101110263 Tiếng Anh tăng cường 1 ThS. Nguyễn Tuyết Hạnh 3 7 Tối Q9-C.006 Cơ sở Quận 9 20/06/2020 25 Bù 12 tiết còn thiếu 28/05/2020 15:46:19
136 1921111002501 Nghiệp vụ lễ tân khách sạn Thầy Phạm Trọng Hữu 3 3 Chiều Q7-A.601 Trụ sở chính Q7 23/06/2020 26 29/05/2020 16:41:44
137 1921111002504 Nghiệp vụ lễ tân khách sạn Thầy Phạm Trọng Hữu 3 4 Sáng Q7-A.602 Trụ sở chính Q7 24/06/2020 26 29/05/2020 16:45:37
138 1921101064101 Writing 1 TS. Nguyễn Ngọc Trân Châu 3 5 Sáng Q9-B.204 Cơ sở Quận 9 25/06/2020 26 Bù thêm 5 tiết còn thiếu so với TKB 28/05/2020 15:21:32
139 1921101064102 Writing 1 TS. Nguyễn Ngọc Trân Châu 3 5 Chiều Q9-B.207 Cơ sở Quận 9 25/06/2020 26 Bù 5 tiết còn thiếu so với tkb 28/05/2020 15:22:02
140 1921702004411 Nguyên lý kế toán ThS. Lê Quang Mẫn 3 6 Chiều PQ-A.005 Cơ sở 2C 26/06/2020 26 29/05/2020 15:01:37
141 1921101110261 Tiếng Anh tăng cường 1 Thầy Lê Minh Luân 3 6 Tối Q9-C.006 Cơ sở Quận 9 26/06/2020 26 27/05/2020 16:08:24
142 1921101110255 Tiếng Anh tăng cường 1 ThS. Nguyễn Tuyết Hạnh 3 6 Tối Q9-C.001 Cơ sở Quận 9 26/06/2020 26 Bù 15 tiết còn thiếu 28/05/2020 15:44:14
143 1921111002402 Nghiệp vụ phòng khách sạn ThS. Nguyễn Hùng 3 7 Chiều Q7-B.510 Trụ sở chính Q7 27/06/2020 26 Bù 25 tiết còn thiếu 29/05/2020 09:20:56
144 1921101110263 Tiếng Anh tăng cường 1 ThS. Nguyễn Tuyết Hạnh 3 7 Tối Q9-C.006 Cơ sở Quận 9 27/06/2020 26 Bù 12 tiết còn thiếu 28/05/2020 15:46:39
145 1921101110215 Tiếng Anh tăng cường 1 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 3 2 Sáng C.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 29/06/2020 27 27/05/2020 15:34:51
146 1921111002501 Nghiệp vụ lễ tân khách sạn Thầy Phạm Trọng Hữu 3 3 Chiều Q7-A.601 Trụ sở chính Q7 30/06/2020 27 29/05/2020 16:42:12
147 1921111002504 Nghiệp vụ lễ tân khách sạn Thầy Phạm Trọng Hữu 3 4 Sáng Q7-A.602 Trụ sở chính Q7 01/07/2020 27 29/05/2020 16:45:59
148 19221160001901 Thanh toán quốc tế Thầy Đoàn Nam Hải 3 6 Chiều PQ-A.406 Cơ sở 2C 03/07/2020 27 28/05/2020 09:33:34
149 1921111010401 Nghiệp vụ tổ chức sự kiện du lịch 1 ThS. Nguyễn Hoàng Lân 3 CN Chiều PQ-A.506 Cơ sở 2C 05/07/2020 27 29/05/2020 16:06:23