Buildings
THỜI KHÓA BIỂU HỌC BÙ
Nội dung tìm  (Tên giảng viên, mã lớp học phần, tên học phần)
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Cơ sở
select
Buổi học
select
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGCƠ SỞNGÀY BÙTUẦN BÙGHI CHÚNGÀY CẬP NHẬT
1 2011702026527 Tin học đại cương ThS. Trần Trọng Hiếu 4 2 Sáng T1-PM05 Cơ sở Phòng máy 30/11/2020 49 28/10/2020 14:18:45
2 2011702015237 Anh văn 3 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 3 2 Sáng PQ-B.405 Cơ sở 2C 30/11/2020 49 09/11/2020 13:22:04
3 2011702034602 Quản trị lễ tân khách sạn ThS. Ngô Thanh Phương Quỳnh 3 2 Sáng PQ-A.207 Cơ sở 2C 30/11/2020 49 24/11/2020 14:16:01
4 2011101078303 Kỹ năng Làm việc nhóm ThS. Huỳnh Quốc Tuấn 1 2 Sáng Q7-A.505 Trụ sở chính Q7 30/11/2020 49 24/11/2020 14:19:41
5 2011702007401 Quản trị chuỗi cung ứng TS. Nguyễn Gia Ninh 3 2 Sáng PQ-A.101 Cơ sở 2C 30/11/2020 49 28/11/2020 08:06:23
6 2011112002102 Toán rời rạc ThS. Nguyễn Quốc Thanh 3 2 Chiều Q9-B.102 Cơ sở Quận 9 30/11/2020 49 28/10/2020 14:47:40
7 2011101078303 Kỹ năng Làm việc nhóm ThS. Huỳnh Quốc Tuấn 1 2 Chiều Q7-A.403 Trụ sở chính Q7 30/11/2020 49 02/11/2020 14:38:02
8 2011702006510 Thị trường chứng khoán ThS. Nguyễn Vũ Duy 3 2 Chiều PQ-A.007 Cơ sở 2C 30/11/2020 49 12/11/2020 14:59:39
9 2011702038611 Thương mại điện tử trong kinh doanh ThS. Khưu Minh Đạt 3 2 Chiều PQ-A.102 Cơ sở 2C 30/11/2020 49 19/11/2020 09:06:01
10 2011101063710 Pháp luật đại cương ThS. Kinh Thị Tuyết 3 2 Chiều Q9-B.302 Cơ sở Quận 9 30/11/2020 49 23/11/2020 10:51:35
11 20121160003701 Quản trị rủi ro tài chính TS. Hồ Thị Lam 2 2 Chiều PN-C.001 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 30/11/2020 49 Lớp chuyển từ Quận 9 về 778 Nguyễn Kiệm 23/11/2020 15:39:23
12 2011702034601 Quản trị lễ tân khách sạn ThS. Ngô Thanh Phương Quỳnh 3 2 Chiều PQ-A.210 Cơ sở 2C 30/11/2020 49 24/11/2020 14:15:20
13 2011702003533 Kinh tế vi mô 1 ThS. Ngô Thị Hồng Giang 3 2 Chiều PQ-A.105 Cơ sở 2C 30/11/2020 49 26/11/2020 14:48:15
14 2011702015201 Anh văn 3 ThS. Trần Thế Khoa 3 2 Chiều PQ-A.404 Cơ sở 2C 30/11/2020 49 26/11/2020 15:49:35
15 2011101069401 Kế toán công và hệ thống thông tin quản lý NSNN ThS. Phạm Thị Ngọc Dung, ThS. Trương Thị Mỹ Liên 3 2 Chiều Q7-A.603 Trụ sở chính Q7 30/11/2020 49 27/11/2020 11:29:54
16 2011702032804 Nguyên lý thẩm định giá TS. Nguyễn Thanh Nhã 3 2 Chiều PQ-A.406 Cơ sở 2C 30/11/2020 49 27/11/2020 15:15:23
17 2011111009601 Địa lý và tài nguyên du lịch Việt Nam ThS. Nguyễn Phạm Hạnh Phúc 3 2 Chiều Q7-A.102 Trụ sở chính Q7 30/11/2020 49 29/11/2020 09:00:47
18 20121160026001 Kỹ năng giao tiếp ThS. Nguyễn Kim Vui 1 2 Tối PQ-A.203 Cơ sở 2C 30/11/2020 49 21/09/2020 07:46:45
19 2011702033903 Kỹ năng Quản lý thời gian ThS. Huỳnh Quốc Tuấn 2 2 Tối PQ-A.210 Cơ sở 2C 30/11/2020 49 25/09/2020 09:51:38
20 2011702040702 Kỹ năng Giải quyết vấn đề ThS. Trần Thị Mơ 2 2 Tối PQ-A.303 Cơ sở 2C 30/11/2020 49 27/11/2020 09:52:50
21 2011702047722 Triết học Mác - Lênin ThS. Nguyễn Minh Hiền 3 3 Sáng PQ-A.107 Cơ sở 2C 01/12/2020 49 30/10/2020 09:01:08
22 2011101120001 Tiếng Trung 2 ThS. Nguyễn Tuyết Hạnh 3 3 Sáng Q7-A.502 Trụ sở chính Q7 01/12/2020 49 12/11/2020 14:54:01
23 2011101113405 Triết học Mác - Lênin ThS. Đoàn Thị Nhẹ 3 3 Sáng Q9-B.308 Cơ sở Quận 9 01/12/2020 49 19/11/2020 16:15:25
24 2011101063711 Pháp luật đại cương ThS. Kinh Thị Tuyết 3 3 Sáng Q9-B.302 Cơ sở Quận 9 01/12/2020 49 23/11/2020 10:50:19
25 2011702026411 Pháp luật đại cương ThS. Dương Kim Thế Nguyên 3 3 Sáng PQ-A.405 Cơ sở 2C 01/12/2020 49 26/11/2020 08:49:46
26 2011702009601 Quản trị kinh doanh quốc tế ThS. Nguyễn Minh Triết 3 3 Sáng PQ-A.401B Cơ sở 2C 01/12/2020 49 27/11/2020 15:13:50
27 2011702048118 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng ThS. Phan Trí Kiên 3 3 Sáng PQ-A.503B Cơ sở 2C 01/12/2020 49 27/11/2020 15:15:25
28 2011112002103 Toán rời rạc ThS. Nguyễn Quốc Thanh 3 3 Chiều Q9-B.108 Cơ sở Quận 9 01/12/2020 49 28/10/2020 14:57:47
29 20121160015101 Vận tải hàng hóa XNK ThS. Trần Thị Trà Giang 3 3 Chiều Q7-A.508 Trụ sở chính Q7 01/12/2020 49 10/11/2020 14:51:22
30 2011702015029 Anh văn 1 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 3 3 Chiều PQ-A.405 Cơ sở 2C 01/12/2020 49 23/11/2020 16:29:10
31 2011702015023 Anh văn 1 ThS. Lưu Tuyết Nhung 3 3 Chiều PQ-A.210 Cơ sở 2C 01/12/2020 49 23/11/2020 19:16:09
32 2011702003814 Quản trị học ThS. Nguyễn Thị Minh Trâm 3 3 Chiều T2-P.201 Cơ sở 343/4 01/12/2020 49 25/11/2020 14:12:11
33 2011702009601 Quản trị kinh doanh quốc tế ThS. Nguyễn Minh Triết 3 3 Chiều PQ-A.301 Cơ sở 2C 01/12/2020 49 27/11/2020 15:14:52
34 2011702040903 Kỹ năng Khám phá bản thân và lập kế hoạch nghề nghiệp TS. Bảo Trung 2 3 Tối PQ-A.208 Cơ sở 2C 01/12/2020 49 04/11/2020 09:47:29
35 20121160026101 Kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm ThS. Nguyễn Kim Vui 1 3 Tối PQ-A.203 Cơ sở 2C 01/12/2020 49 13/11/2020 15:58:30
36 20121160005401 Thực hành nghiệp vụ ngân hàng ThS. Tô Thị Hồng Gấm 2 4 Sáng Q9-B.008 Cơ sở Quận 9 02/12/2020 49 10/11/2020 13:55:37
37 2011702032803 Nguyên lý thẩm định giá TS. Trần Thị Mười 3 4 Sáng PQ-A.104 Cơ sở 2C 02/12/2020 49 23/11/2020 16:37:13
38 2011702015422 Anh văn 5 ThS. Võ Thị Anh Đào 3 4 Sáng PQ-B.501 Cơ sở 2C 02/12/2020 49 25/11/2020 11:18:56
39 2011111009603 Địa lý và tài nguyên du lịch Việt Nam ThS. Hà Kim Hồng 3 4 Sáng Q7-A.504 Trụ sở chính Q7 02/12/2020 49 26/11/2020 13:11:56
40 2011702026538 Tin học đại cương ThS. Trương Đình Hải Thụy 4 4 Sáng T1-PM07 Cơ sở Phòng máy 02/12/2020 49 27/11/2020 09:48:17
41 2011111007004 Nghiệp vụ biểu diễn pha chế đồ uống Thầy Nguyễn Văn Hào, ThS. Phạm Huỳnh Đăng Khoa, ThS. Phan Nguyễn Quốc Thắng 5 4 Sáng Q7-A.604 Trụ sở chính Q7 02/12/2020 49 29/11/2020 09:51:31
42 20121160024501 Thực hành kế toán hành chính sự nghiệp ThS. Trương Thị Mỹ Liên 2 4 Chiều PQ-A.102 Cơ sở 2C 02/12/2020 49 16/11/2020 15:29:57
43 2011702015028 Anh văn 1 ThS. Võ Thị Kim Cúc 3 4 Chiều PQ-A.203 Cơ sở 2C 02/12/2020 49 19/11/2020 08:29:33
44 2011101113416 Triết học Mác - Lênin ThS. Lâm Ngọc Linh 3 4 Chiều Q9-B.308 Cơ sở Quận 9 02/12/2020 49 19/11/2020 16:01:01
45 2011702015037 Anh văn 1 ThS. Lưu Tuyết Nhung 3 4 Chiều PQ-A.110 Cơ sở 2C 02/12/2020 49 23/11/2020 19:08:35
46 2011702015024 Anh văn 1 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 3 4 Chiều PQ-A.210 Cơ sở 2C 02/12/2020 49 27/11/2020 14:51:42
47 2011702048122 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng ThS. Phan Trí Kiên 3 4 Chiều PQ-A.405 Cơ sở 2C 02/12/2020 49 27/11/2020 15:11:20
48 2011301021401 Quản trị rủi ro tài chính TS. Hồ Thị Lam 3 4 Tối PQ-A.507 Cơ sở 2C 02/12/2020 49 27/11/2020 11:32:23
49 2011702047715 Triết học Mác - Lênin ThS. Nguyễn Minh Hiền 3 5 Sáng PQ-A.105 Cơ sở 2C 03/12/2020 49 04/11/2020 15:54:17
50 2011101113423 Triết học Mác - Lênin ThS. Lê Thị Hoài Nghĩa 3 5 Sáng Q9-B.404 Cơ sở Quận 9 03/12/2020 49 05/11/2020 11:13:54
51 2011702026533 Tin học đại cương ThS. Đinh Xuân Thọ 4 5 Sáng T1-PM05 Cơ sở Phòng máy 03/12/2020 49 12/11/2020 15:53:43
52 2011101079701 Quản trị các định chế tài chính TS. Trần Thị Kim Oanh 3 5 Sáng PN-B.201 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 03/12/2020 49 23/11/2020 16:24:20
53 2011101013912 Quản trị dự án ThS. Nguyễn Thị Hải Bình 3 5 Sáng PQ-A.207 Cơ sở 2C 03/12/2020 49 25/11/2020 13:11:22
54 2011702028605 Hành vi người tiêu dùng ThS. Ngô Vũ Quỳnh Thi 3 5 Sáng PQ-A.211 Cơ sở 2C 03/12/2020 49 28/11/2020 08:54:57
55 2011112008002 Kỹ năng Quản lý thời gian ThS. Huỳnh Quốc Tuấn 1 5 Chiều Q9-C.203 Cơ sở Quận 9 03/12/2020 49 05/11/2020 10:42:29
56 2011101034805 Morphology and Syntax (Hình thái học - Cú pháp học) ThS. Nguyễn Ngọc Tuyền 3 5 Chiều Q7-A.305 Trụ sở chính Q7 03/12/2020 49 19/11/2020 09:23:50
57 2011101064203 Writing 2 ThS. Chu Quang Phê 3 5 Chiều Q7-A.601 Trụ sở chính Q7 03/12/2020 49 25/11/2020 11:00:15
58 2011101013911 Quản trị dự án ThS. Nguyễn Thị Hải Bình 3 5 Chiều PQ-B.505 Cơ sở 2C 03/12/2020 49 25/11/2020 13:12:26
59 2011112002804 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin ThS. Võ Xuân Thể 3 5 Chiều Q9-F.302 Cơ sở Quận 9 03/12/2020 49 25/11/2020 13:38:51
60 2011111003001 Chế biến món ăn Âu ThS. Trần Lê Thanh Thiện 2 5 Chiều Q7-A.504 Trụ sở chính Q7 03/12/2020 49 26/11/2020 15:46:33
61 2011101087317 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 ThS. Nguyễn Ngọc Thảo Trang 3 6 Sáng PQ-A.005 Cơ sở 2C 04/12/2020 49 06/11/2020 09:01:14
62 2011101090205 Business Communication Skills 1 ThS. Vũ Mai Phương 2 6 Sáng Q7-A.106 Trụ sở chính Q7 04/12/2020 49 13/11/2020 10:49:15
63 2011101063703 Pháp luật đại cương TS. Nguyễn Tú 3 6 Sáng Q7-A.301 Trụ sở chính Q7 04/12/2020 49 23/11/2020 16:17:51
64 2011702036204 Tài chính công ThS. Lê Thị Mỹ Ngân 3 6 Sáng PQ-B.003 Cơ sở 2C 04/12/2020 49 25/11/2020 10:53:23
65 2011101070701 Kinh doanh Quốc tế 1 TS. Trần Văn Hưng 3 6 Sáng Q9-C.201 Cơ sở Quận 9 04/12/2020 49 25/11/2020 13:37:08
66 2011702031301 Marketing thương mại ThS. Nguyễn Ngọc Bích Trâm 3 6 Chiều PN-C.001 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 04/12/2020 49 06/10/2020 15:37:10
67 2011101094403 Anh văn căn bản 4 ThS. Ngô Thị Ngọc Thảo 3 6 Chiều Q7-A.402 Trụ sở chính Q7 04/12/2020 49 26/10/2020 09:20:09
68 2011101070702 Kinh doanh Quốc tế 1 TS. Trần Văn Hưng 3 6 Chiều Q9-B.107 Cơ sở Quận 9 04/12/2020 49 25/11/2020 13:36:27
69 2011702015214 Anh văn 3 ThS. Trần Thế Khoa 3 6 Chiều PQ-A.401B Cơ sở 2C 04/12/2020 49 26/11/2020 15:59:25
70 2011702048120 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng ThS. Phan Trí Kiên 3 6 Chiều PQ-A.005 Cơ sở 2C 04/12/2020 49 27/11/2020 15:10:35
71 2011301003202 Kinh tế vĩ mô 1 ThS. Lâm Sinh Thư 3 6 Tối PQ-A.405 Cơ sở 2C 04/12/2020 49 12/11/2020 10:09:17
72 2011101110316 Tiếng Anh tăng cường 2 Thầy Lê Minh Luân 3 7 Sáng Q9-B.109 Cơ sở Quận 9 05/12/2020 49 12/11/2020 16:45:24
73 2011702015423 Anh văn 5 ThS. Võ Thị Anh Đào 3 7 Sáng PQ-B.403 Cơ sở 2C 05/12/2020 49 25/11/2020 11:19:34
74 2011702032806 Nguyên lý thẩm định giá TS. Trần Thị Mười 3 7 Sáng PQ-A.207 Cơ sở 2C 05/12/2020 49 26/11/2020 13:13:18
75 2011702015207 Anh văn 3 ThS. Trần Thế Khoa 3 7 Sáng PQ-A.303 Cơ sở 2C 05/12/2020 49 26/11/2020 15:51:10
76 2011702036812 Tiền tệ - Ngân hàng và Thị trường tài chính 1 ThS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc 3 7 Sáng PQ-B.003 Cơ sở 2C 05/12/2020 49 27/11/2020 11:27:28
77 2011101008803 Nguyên lý và thực hành bảo hiểm Thầy Nguyễn Đình An, TS. Nguyễn Quang Minh 3 7 Sáng Q7-A.108 Trụ sở chính Q7 05/12/2020 49 30/11/2020 07:45:21
78 2011101110316 Tiếng Anh tăng cường 2 Thầy Lê Minh Luân 3 7 Chiều Q9-B.109 Cơ sở Quận 9 05/12/2020 49 12/11/2020 16:46:09
79 2011101090205 Business Communication Skills 1 ThS. Vũ Mai Phương 2 7 Chiều Q7-A.104 Trụ sở chính Q7 05/12/2020 49 13/11/2020 10:50:21
80 20121160022301 Vận tải - Bảo hiểm hàng hóa XNK ThS. Trần Thị Trà Giang 3 7 Chiều T2-P.001 Cơ sở 343/4 05/12/2020 49 17/11/2020 10:00:27
81 2011101075602 Nghiên cứu Marketing 1 ThS. Lâm Ngọc Điệp 3 7 Chiều Q7-A.301 Trụ sở chính Q7 05/12/2020 49 17/11/2020 11:13:37
82 2011101113401 Triết học Mác - Lênin ThS. Đoàn Thị Nhẹ 3 7 Chiều Q9-B.304 Cơ sở Quận 9 05/12/2020 49 19/11/2020 16:16:19
83 2011101094201 Anh văn căn bản 2 ThS. Chu Quang Phê 3 7 Chiều Q7-A.603 Trụ sở chính Q7 05/12/2020 49 25/11/2020 11:10:20
84 2011702015207 Anh văn 3 ThS. Trần Thế Khoa 3 7 Chiều PQ-A.303B Cơ sở 2C 05/12/2020 49 26/11/2020 15:52:55
85 2011301120601 Mô phỏng đầu tư tài chính ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan 2 CN Chiều T1-PM04 Cơ sở Phòng máy 06/12/2020 49 23/11/2020 16:15:43
86 2011702009105 Thanh toán quốc tế ThS. Nông Thị Như Mai 3 2 Sáng PQ-A.208 Cơ sở 2C 07/12/2020 50 29/09/2020 14:11:33
87 2011702026527 Tin học đại cương ThS. Trần Trọng Hiếu 4 2 Sáng T1-PM05 Cơ sở Phòng máy 07/12/2020 50 28/10/2020 14:19:55
88 2011702006602 Quản trị marketing (TV) ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 3 2 Sáng T2-P.201 Cơ sở 343/4 07/12/2020 50 09/11/2020 10:04:18
89 2011702046101 Kế toán tài chính quốc tế 1 ThS. Nguyễn Minh Hằng, ThS. Nguyễn Kim Quốc Trung 3 2 Sáng PQ-B.404 Cơ sở 2C 07/12/2020 50 23/11/2020 09:45:21
90 2011101063713 Pháp luật đại cương ThS. Kinh Thị Tuyết 3 2 Sáng Q9-B.310 Cơ sở Quận 9 07/12/2020 50 23/11/2020 10:48:36
91 2011101003606 Luật kinh tế ThS. Trần Văn Bình 3 2 Sáng Q7-A.607 Trụ sở chính Q7 07/12/2020 50 23/11/2020 16:18:41
92 20127150002201 Nghiệp vụ ngoại thương ThS. Phạm Gia Lộc 3 2 Sáng Q7-A.609 Trụ sở chính Q7 07/12/2020 50 23/11/2020 16:26:28
93 2011101102401 Quản lý thuế 2 ThS. Huỳnh Như Quang 3 2 Sáng PN-B.203 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 07/12/2020 50 24/11/2020 13:08:18
94 2011101087013 Thương mại điện tử trong kinh doanh TS. Ao Thu Hoài 3 2 Sáng Q7-A.403 Trụ sở chính Q7 07/12/2020 50 24/11/2020 15:05:29
95 2011702015421 Anh văn 5 ThS. Võ Thị Anh Đào 3 2 Sáng PQ-B.502 Cơ sở 2C 07/12/2020 50 25/11/2020 11:16:26
96 2011111002601 Thực hành phần mềm quản lý khách sạn ThS. Phùng Vũ Bảo Ngọc 2 2 Sáng Q7-B.610 Trụ sở chính Q7 07/12/2020 50 25/11/2020 13:08:39
97 2011101006504 Quản trị chiến lược ThS. Nguyễn Thị Minh Trâm 3 2 Sáng Q7-A.307 Trụ sở chính Q7 07/12/2020 50 25/11/2020 14:13:27
98 2011702015203 Anh văn 3 ThS. Trần Thế Khoa 3 2 Sáng PQ-A.207 Cơ sở 2C 07/12/2020 50 26/11/2020 15:50:17
99 2011101093701 Kinh tế vĩ mô ứng dụng trong QLKT ThS. Đỗ Gioan Hảo 3 2 Sáng Q7-A.606 Trụ sở chính Q7 07/12/2020 50 26/11/2020 16:05:12
100 2011702048120 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng ThS. Phan Trí Kiên 3 2 Sáng PQ-A.004 Cơ sở 2C 07/12/2020 50 27/11/2020 15:13:41
101 2011101094005 Kế toán tài chính 3 ThS. Phan Thị Huyền 3 2 Sáng Q7-A.104 Trụ sở chính Q7 07/12/2020 50 29/11/2020 09:02:37
102 2011101089904 Listening – Speaking 3 TS. Nguyễn Thị Châu Ngân 3 2 Sáng Q7-B.604 Trụ sở chính Q7 07/12/2020 50 29/11/2020 09:05:37
103 2011101084002 Tài chính công ThS. Phan Đặng Bảo Anh 3 2 Chiều Q7-A.307 Trụ sở chính Q7 07/12/2020 50 05/11/2020 09:26:49
104 20121021343001 Kế toán quốc tế ThS. Trần Hằng Diệu 2 2 Chiều Q9-C.001 Cơ sở Quận 9 07/12/2020 50 18/11/2020 14:44:31
105 2011702046301 Kế toán tài chính quốc tế 3 ThS. Nguyễn Minh Hằng 3 2 Chiều PQ-A.406 Cơ sở 2C 07/12/2020 50 23/11/2020 09:46:10
106 2011101063712 Pháp luật đại cương ThS. Kinh Thị Tuyết 3 2 Chiều Q9-B.301 Cơ sở Quận 9 07/12/2020 50 23/11/2020 10:47:25
107 20121160003701 Quản trị rủi ro tài chính TS. Hồ Thị Lam 2 2 Chiều PN-C.001 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 07/12/2020 50 Lớp chuyển từ Quận 9 về 778 Nguyễn Kiệm 23/11/2020 15:39:43
108 2011101082905 Quản trị xúc tiến thương mại TS. Ao Thu Hoài 3 2 Chiều Q7-A.406 Trụ sở chính Q7 07/12/2020 50 24/11/2020 15:07:35
109 2011702015208 Anh văn 3 ThS. Trần Thế Khoa 3 2 Chiều PQ-A.303B Cơ sở 2C 07/12/2020 50 26/11/2020 15:54:30
110 2011101048001 Thẩm định và quản lý dự án công ThS. Đỗ Gioan Hảo 3 2 Chiều PN-C.201 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 07/12/2020 50 26/11/2020 16:04:02
111 2011702048118 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng ThS. Phan Trí Kiên 3 2 Chiều PQ-A.007 Cơ sở 2C 07/12/2020 50 27/11/2020 15:12:49
112 2011702032804 Nguyên lý thẩm định giá TS. Nguyễn Thanh Nhã 3 2 Chiều PQ-A.503 Cơ sở 2C 07/12/2020 50 27/11/2020 15:16:39
113 2011101094005 Kế toán tài chính 3 ThS. Phan Thị Huyền 3 2 Chiều Q7-A.104 Trụ sở chính Q7 07/12/2020 50 29/11/2020 09:03:24
114 2011101089902 Listening – Speaking 3 TS. Nguyễn Thị Châu Ngân 3 2 Chiều Q7-B.602 Trụ sở chính Q7 07/12/2020 50 29/11/2020 09:07:05
115 2011101075605 Nghiên cứu Marketing 1 ThS. Nguyễn Nam Phong 3 3 Sáng Q7-A.308 Trụ sở chính Q7 08/12/2020 50 20/10/2020 11:54:28
116 2011702047722 Triết học Mác - Lênin ThS. Nguyễn Minh Hiền 3 3 Sáng PQ-A.107 Cơ sở 2C 08/12/2020 50 30/10/2020 09:02:23
117 2011101073502 Marketing dịch vụ ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh 3 3 Sáng PQ-A.506 Cơ sở 2C 08/12/2020 50 18/11/2020 08:59:18
118 2011101113405 Triết học Mác - Lênin ThS. Đoàn Thị Nhẹ 3 3 Sáng Q9-B.308 Cơ sở Quận 9 08/12/2020 50 19/11/2020 16:18:26
119 2011101098001 Thuế 1 ThS. Huỳnh Như Quang 3 3 Sáng Q7-A.407 Trụ sở chính Q7 08/12/2020 50 24/11/2020 13:07:18
120 2011702004506 Kinh tế lượng ThS. Nguyễn Văn Phong 80 3 3 Sáng T1-PM08 Cơ sở Phòng máy 08/12/2020 50 24/11/2020 15:59:36
121 2011101066201 Bán hàng chuyên nghiệp ThS. Mai Thoại Diễm Phương 3 3 Sáng PN-B.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 08/12/2020 50 25/11/2020 09:17:25
122 2011101021601 Thuế 2 ThS. Huỳnh Như Quang 3 3 Sáng Q7-A.111 Trụ sở chính Q7 08/12/2020 50 25/11/2020 10:55:18
123 2011101100102 Anh văn thương mại quốc tế 2 ThS. Võ Thị Anh Đào 3 3 Sáng PN-B.001 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 08/12/2020 50 25/11/2020 11:12:48
124 2011702036202 Tài chính công ThS. Phan Đặng Bảo Anh 3 3 Sáng PQ-B.204 Cơ sở 2C 08/12/2020 50 26/11/2020 13:19:03
125 2011101087318 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 ThS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc 3 3 Sáng Q7-A.505 Trụ sở chính Q7 08/12/2020 50 27/11/2020 11:25:45
126 2011101104205 English for Logistics ThS. Đỗ Khoa 3 3 Sáng Q7-A.106 Trụ sở chính Q7 08/12/2020 50 27/11/2020 15:12:45
127 2011101089904 Listening – Speaking 3 TS. Nguyễn Thị Châu Ngân 3 3 Sáng Q7-B.604 Trụ sở chính Q7 08/12/2020 50 29/11/2020 09:06:08
128 2011101105202 Kế toán tài chính quốc tế 1 ThS. Thái Trần Vân Hạnh 3 3 Chiều Q7-A.301 Trụ sở chính Q7 08/12/2020 50 06/10/2020 11:30:15
129 2011101075604 Nghiên cứu Marketing 1 ThS. Nguyễn Nam Phong 3 3 Chiều Q7-A.308 Trụ sở chính Q7 08/12/2020 50 20/10/2020 11:53:52
130 2011702026502 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Quốc Thanh 4 3 Chiều T1-PM08 Cơ sở Phòng máy 08/12/2020 50 28/10/2020 14:56:43
131 2011702036202 Tài chính công ThS. Phan Đặng Bảo Anh 3 3 Chiều PQ-B.205 Cơ sở 2C 08/12/2020 50 05/11/2020 09:34:49
132 2011111007101 Vệ sinh an toàn thực phẩm Thầy Nguyễn Đình Thịnh 2 3 Chiều Q7-A.109 Trụ sở chính Q7 08/12/2020 50 12/11/2020 13:25:25
133 2011702032613 Nguyên lý marketing ThS. Lâm Ngọc Điệp 3 3 Chiều PQ-A.101 Cơ sở 2C 08/12/2020 50 17/11/2020 11:14:38
134 2011101073501 Marketing dịch vụ ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh 3 3 Chiều PQ-A.506 Cơ sở 2C 08/12/2020 50 18/11/2020 08:57:47
135 20121081244501 Tiếng anh chuyên ngành QTKD tổng hợp ThS. Lưu Tuyết Nhung 3 3 Chiều T2-P.001 Cơ sở 343/4 08/12/2020 50 23/11/2020 19:09:40
136 2011101100101 Anh văn thương mại quốc tế 2 ThS. Võ Thị Anh Đào 3 3 Chiều PN-B.001 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 08/12/2020 50 25/11/2020 11:13:51
137 2011702046003 Thuế 1 ThS. Trần Thị Mơ 3 3 Chiều PQ-A.404 Cơ sở 2C 08/12/2020 50 bù 2 tiết 27/11/2020 09:53:59
138 2011702015013 Anh văn 1 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 3 3 Chiều PQ-A.210 Cơ sở 2C 08/12/2020 50 27/11/2020 15:00:39
139 2011101089701 Corporate Culture ThS. Đỗ Khoa 3 3 Chiều Q7-A.110 Trụ sở chính Q7 08/12/2020 50 27/11/2020 15:20:23
140 2011702036504 Tài chính doanh nghiệp 2 TS. Trần Thị Diện 3 3 Chiều PQ-B.404 Cơ sở 2C 08/12/2020 50 28/11/2020 08:09:21
141 2011101084504 Kỹ năng Tư duy sáng tạo ThS. Trương Thanh Chí 1 3 Tối Q7-A.111 Trụ sở chính Q7 08/12/2020 50 21/09/2020 14:49:55
142 2011101094404 Anh văn căn bản 4 ThS. Lưu Tuyết Nhung 3 3 Tối PQ-A.206 Cơ sở 2C 08/12/2020 50 23/11/2020 19:12:39
143 2011101087013 Thương mại điện tử trong kinh doanh TS. Ao Thu Hoài 3 4 Sáng Q7-A.404 Trụ sở chính Q7 09/12/2020 50 13/10/2020 15:12:59
144 20127150012601 Quản trị thương hiệu ThS. Nguyễn Đông Triều 3 4 Sáng Q7-A.612 Trụ sở chính Q7 09/12/2020 50 21/10/2020 09:15:27
145 2011101063014 Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Ngọc Bích Trâm 3 4 Sáng Q7-A.406 Trụ sở chính Q7 09/12/2020 50 03/11/2020 15:38:55
146 2011702036201 Tài chính công ThS. Phan Đặng Bảo Anh 3 4 Sáng PQ-B.201 Cơ sở 2C 09/12/2020 50 05/11/2020 09:41:21
147 2011702022202 Xây dựng kế hoạch marketing ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 3 4 Sáng PQ-A.406 Cơ sở 2C 09/12/2020 50 09/11/2020 10:07:37
148 2011702015233 Anh văn 3 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 3 4 Sáng PQ-A.208 Cơ sở 2C 09/12/2020 50 09/11/2020 13:22:51
149 2011101088704 Truyền thông Marketing ThS. Ngô Minh Trang 3 4 Sáng PQ-A.504 Cơ sở 2C 09/12/2020 50 10/11/2020 14:27:51
150 2011101103903 Phonetics and Phonology (Ngữ âm - Âm vị học) ThS. Nguyễn Thị Kim Ba 2 4 Sáng Q7-A.604 Trụ sở chính Q7 09/12/2020 50 13/11/2020 14:13:49
151 2011101080402 Quản trị dịch vụ giải trí ThS. Lê Thị Lan Anh 3 4 Sáng Q7-A.602 Trụ sở chính Q7 09/12/2020 50 17/11/2020 11:24:31
152 2011101014503 Quản trị quan hệ khách hàng ThS. Lượng Văn Quốc 3 4 Sáng PQ-A.507 Cơ sở 2C 09/12/2020 50 18/11/2020 10:58:38
153 2011702009703 Quản trị hành chính văn phòng TS. Phạm Thị Ngọc Mai 3 4 Sáng PQ-B.503 Cơ sở 2C 09/12/2020 50 18/11/2020 11:02:29
154 2011702026519 Tin học đại cương ThS. Lê Thị Kim Thoa 4 4 Sáng T1-PM05 Cơ sở Phòng máy 09/12/2020 50 24/11/2020 09:02:46
155 2011702015422 Anh văn 5 ThS. Võ Thị Anh Đào 3 4 Sáng PQ-B.502 Cơ sở 2C 09/12/2020 50 25/11/2020 11:18:06
156 2011702015208 Anh văn 3 ThS. Trần Thế Khoa 3 4 Sáng PQ-A.303B Cơ sở 2C 09/12/2020 50 26/11/2020 15:55:36
157 2011101102501 Quản lý nhà nước về tài chính ThS. Đỗ Gioan Hảo 3 4 Sáng PN-C.101 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 09/12/2020 50 26/11/2020 16:03:21
158 2011101086401 Thuế quốc tế ThS. Trần Thị Mơ 3 4 Sáng PN-B.203 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 09/12/2020 50 27/11/2020 09:49:12
159 2011101104204 English for Logistics ThS. Đỗ Khoa 3 4 Sáng Q7-A.401 Trụ sở chính Q7 09/12/2020 50 27/11/2020 15:22:35
160 2011702036503 Tài chính doanh nghiệp 2 TS. Trần Thị Diện 3 4 Sáng PQ-B.206 Cơ sở 2C 09/12/2020 50 28/11/2020 08:10:39
161 2011101094005 Kế toán tài chính 3 ThS. Phan Thị Huyền 3 4 Sáng Q7-A.104 Trụ sở chính Q7 09/12/2020 50 29/11/2020 09:04:19
162 2011101070101 Kiểm soát nội bộ ThS. Phan Thị Bích Ngọc 3 4 Chiều PN-B.203 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 09/12/2020 50 22/09/2020 14:05:15
163 2011702032304 Nghiên cứu thị trường quốc tế ThS. Hà Đức Sơn 3 4 Chiều PQ-B.502 Cơ sở 2C 09/12/2020 50 29/09/2020 14:09:32
164 20127150012602 Quản trị thương hiệu ThS. Nguyễn Đông Triều 3 4 Chiều Q7-A.610 Trụ sở chính Q7 09/12/2020 50 21/10/2020 09:14:46
165 2011702022201 Xây dựng kế hoạch marketing ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 3 4 Chiều PQ-A.404 Cơ sở 2C 09/12/2020 50 09/11/2020 10:06:22
166 2011101088703 Truyền thông Marketing ThS. Ngô Minh Trang 3 4 Chiều PQ-A.504 Cơ sở 2C 09/12/2020 50 10/11/2020 14:29:46
167 2011101063704 Pháp luật đại cương ThS. Trần Văn Bình 3 4 Chiều Q7-A.305 Trụ sở chính Q7 09/12/2020 50 18/11/2020 15:32:39
168 2011101087321 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 ThS. Chu Thị Thanh Trang 3 4 Chiều Q9-B.301 Cơ sở Quận 9 09/12/2020 50 25/11/2020 08:48:27
169 2011112003101 Kế toán tài chính 1 ThS. Phạm Thị Ngọc Dung 3 4 Chiều Q9-B.111 Cơ sở Quận 9 09/12/2020 50 25/11/2020 13:42:52
170 2011702036201 Tài chính công ThS. Phan Đặng Bảo Anh 3 4 Chiều PQ-B.201 Cơ sở 2C 09/12/2020 50 26/11/2020 13:18:16
171 2011101038203 Presentation Skills (Public Speaking) ThS. Trần Thế Khoa 3 4 Chiều PN-B.201 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 09/12/2020 50 26/11/2020 16:00:04
172 2011101084001 Tài chính công ThS. Đỗ Gioan Hảo 3 4 Chiều Q7-A.503 Trụ sở chính Q7 09/12/2020 50 26/11/2020 16:02:25
173 2011101120003 Tiếng Trung 2 3 4 Chiều Q7-A.502 Trụ sở chính Q7 09/12/2020 50 27/11/2020 07:43:32
174 2011101086401 Thuế quốc tế ThS. Trần Thị Mơ 3 4 Chiều PN-B.202 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 09/12/2020 50 27/11/2020 09:50:00
175 2011101087307 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 ThS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc 3 4 Chiều Q7-A.501 Trụ sở chính Q7 09/12/2020 50 27/11/2020 11:24:38
176 2011101021403 Quản trị rủi ro tài chính TS. Hồ Thị Lam 3 4 Chiều PN-C.101 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 09/12/2020 50 27/11/2020 11:34:37
177 2011702015009 Anh văn 1 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 3 4 Chiều PQ-A.210 Cơ sở 2C 09/12/2020 50 27/11/2020 14:57:30
178 2011101104204 English for Logistics ThS. Đỗ Khoa 3 4 Chiều Q7-A.306 Trụ sở chính Q7 09/12/2020 50 27/11/2020 15:21:06
179 2011101078305 Kỹ năng Làm việc nhóm ThS. Trương Thanh Chí 1 4 Tối Q7-A.111 Trụ sở chính Q7 09/12/2020 50 02/11/2020 14:41:13
180 2011101094404 Anh văn căn bản 4 ThS. Lưu Tuyết Nhung 3 4 Tối PQ-A.207 Cơ sở 2C 09/12/2020 50 23/11/2020 19:13:13
181 2011301028901 Anh văn thương mại quốc tế 1 ThS. Võ Thị Anh Đào 3 4 Tối PQ-A.502 Cơ sở 2C 09/12/2020 50 25/11/2020 11:15:26
182 2011301021401 Quản trị rủi ro tài chính TS. Hồ Thị Lam 3 4 Tối PQ-A.507 Cơ sở 2C 09/12/2020 50 27/11/2020 11:33:01
183 2011702035702 Quản trị xúc tiến thương mại TS. Ao Thu Hoài 3 5 Sáng PQ-A.210 Cơ sở 2C 10/12/2020 50 22/09/2020 14:50:15
184 2011101019702 Xây dựng kế hoạch marketing ThS. Nguyễn Anh Tuấn 3 5 Sáng PN-B.004 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 10/12/2020 50 20/10/2020 16:18:41
185 2011702026523 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Quốc Thanh 4 5 Sáng T1-PM06 Cơ sở Phòng máy 10/12/2020 50 28/10/2020 14:54:04
186 2011101076901 Nguyên lý thẩm định giá ThS. Nguyễn Thị Thanh Châu 3 5 Sáng Q7-A.407 Trụ sở chính Q7 10/12/2020 50 09/11/2020 13:05:19
187 2011702007803 Quản trị chất lượng TS. Tô Anh Thơ 3 5 Sáng PQ-B.503 Cơ sở 2C 10/12/2020 50 09/11/2020 15:08:15
188 2011101079701 Quản trị các định chế tài chính TS. Trần Thị Kim Oanh 3 5 Sáng PN-B.203 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 10/12/2020 50 23/11/2020 16:24:44
189 2011101093904 Kế toán quản trị 2 ThS. Dương Thị Thùy Liên, TS. Ngô Nhật Phương Diễm 3 5 Sáng PN-B.202 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 10/12/2020 50 23/11/2020 16:33:09
190 2011101100102 Anh văn thương mại quốc tế 2 ThS. Võ Thị Anh Đào 3 5 Sáng PN-B.001 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 10/12/2020 50 25/11/2020 11:13:13
191 2011101089705 Corporate Culture ThS. Đỗ Khoa 3 5 Sáng Q7-A.508 Trụ sở chính Q7 10/12/2020 50 27/11/2020 15:23:13
192 2011101050001 Quản trị mua bán và sáp nhập TS. Trần Thị Diện 3 5 Sáng PQ-A.507 Cơ sở 2C 10/12/2020 50 28/11/2020 08:11:25
193 2011702020401 Nghiệp vụ phòng khách sạn ThS. Ngô Thanh Phương Quỳnh 3 5 Chiều PQ-A.209 Cơ sở 2C 10/12/2020 50 21/10/2020 16:38:25
194 20127085054508 Tiếng Anh 5 Thầy Lê Minh Luân 3 5 Chiều Q7-A.612 Trụ sở chính Q7 10/12/2020 50 13/11/2020 13:47:08
195 2011101113401 Triết học Mác - Lênin ThS. Đoàn Thị Nhẹ 3 5 Chiều Q9-B.302 Cơ sở Quận 9 10/12/2020 50 19/11/2020 16:17:49
196 20127085054507 Tiếng Anh 5 ThS. Lưu Tuyết Nhung 3 5 Chiều Q7-A.611 Trụ sở chính Q7 10/12/2020 50 23/11/2020 19:10:27
197 2011101064203 Writing 2 ThS. Chu Quang Phê 3 5 Chiều Q7-A.601 Trụ sở chính Q7 10/12/2020 50 25/11/2020 11:01:41
198 2011101064801 An toàn thông tin ThS. Võ Xuân Thể 3 5 Chiều T1-PM09 Cơ sở Phòng máy 10/12/2020 50 25/11/2020 13:39:45
199 2011101038204 Presentation Skills (Public Speaking) ThS. Trần Thế Khoa 3 5 Chiều Q7-A.102 Trụ sở chính Q7 10/12/2020 50 26/11/2020 16:00:59
200 2011101076801 Nguyên lý phân tích lợi ích và chi phí ThS. Đỗ Gioan Hảo 3 5 Chiều Q7-A.108 Trụ sở chính Q7 10/12/2020 50 26/11/2020 16:01:46
201 2011101087307 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 ThS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc 3 5 Chiều Q7-A.503 Trụ sở chính Q7 10/12/2020 50 27/11/2020 11:25:02
202 2011101089705 Corporate Culture ThS. Đỗ Khoa 3 5 Chiều Q7-A.602 Trụ sở chính Q7 10/12/2020 50 27/11/2020 15:21:39
203 2011101095901 Tài chính khởi nghiệp TS. Trần Thị Diện 3 5 Chiều Q7-A.408 Trụ sở chính Q7 10/12/2020 50 28/11/2020 08:12:58
204 2011101084505 Kỹ năng Tư duy sáng tạo ThS. Trương Thanh Chí 1 5 Tối Q7-A.111 Trụ sở chính Q7 10/12/2020 50 21/09/2020 14:50:25
205 2011101084508 Kỹ năng Tư duy sáng tạo ThS. Huỳnh Quốc Tuấn 1 5 Tối Q9-B.105 Cơ sở Quận 9 10/12/2020 50 05/11/2020 10:44:54
206 2011301084501 Kỹ năng Tư duy sáng tạo TS. Bảo Trung 1 5 Tối PQ-A.507 Cơ sở 2C 10/12/2020 50 09/11/2020 13:27:10
207 2011101066201 Bán hàng chuyên nghiệp ThS. Mai Thoại Diễm Phương 3 6 Sáng PQ-A.007 Cơ sở 2C 11/12/2020 50 09/11/2020 15:59:33
208 2011111000207 Anh văn căn bản 2 ThS. Chu Quang Phê 3 6 Sáng Q7-A.104 Trụ sở chính Q7 11/12/2020 50 25/11/2020 11:04:33
209 2011702015213 Anh văn 3 ThS. Trần Thế Khoa 3 6 Sáng PQ-A.207 Cơ sở 2C 11/12/2020 50 26/11/2020 15:57:17
210 2011101094202 Anh văn căn bản 2 ThS. Chu Quang Phê 3 6 Chiều Q7-A.402 Trụ sở chính Q7 11/12/2020 50 25/11/2020 11:03:05
211 2011301003202 Kinh tế vĩ mô 1 ThS. Lâm Sinh Thư 3 6 Tối PQ-A.405 Cơ sở 2C 11/12/2020 50 12/11/2020 10:09:37
212 2011101068302 Hành vi người tiêu dùng ThS. Đinh Chấn Hưng 3 7 Sáng Q7-A.305 Trụ sở chính Q7 12/12/2020 50 02/10/2020 09:21:02
213 2011702006607 Quản trị marketing (TV) ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 3 7 Sáng PQ-B.506 Cơ sở 2C 12/12/2020 50 05/10/2020 15:07:19
214 2011702032610 Nguyên lý marketing ThS. Đặng Huỳnh Phương 3 7 Sáng PQ-A.208 Cơ sở 2C 12/12/2020 50 13/10/2020 14:12:20
215 2011702032104 Nghiên cứu Marketing 1 TS. Nguyễn Xuân Trường 3 7 Sáng PQ-A.305 Cơ sở 2C 12/12/2020 50 13/10/2020 14:13:22
216 2011101090105 Listening – Speaking 5 ThS. Trần Thúy Quỳnh My 3 7 Sáng Q7-A.109 Trụ sở chính Q7 12/12/2020 50 16/10/2020 08:09:01
217 2011101079801 Quản trị chất lượng ThS. Trần Vĩnh Hoàng 3 7 Sáng Q7-A.307 Trụ sở chính Q7 12/12/2020 50 19/10/2020 10:13:27
218 2011702043505 Ngân hàng thương mại ThS. Nguyễn Mậu Bá Đăng 3 7 Sáng PQ-B.206 Cơ sở 2C 12/12/2020 50 22/10/2020 16:18:38
219 2011101069802 Kế toán thuế ThS. Nguyễn Thị Bích Nhi 3 7 Sáng PN-C.301 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 12/12/2020 50 02/11/2020 10:23:01
220 20121041514501 Phát triển hệ thống TMĐT ThS. Võ Xuân Thể 3 7 Sáng Q9-F.101 Cơ sở Quận 9 12/12/2020 50 11/11/2020 15:15:35
221 2011111000207 Anh văn căn bản 2 ThS. Chu Quang Phê 3 7 Sáng Q7-A.104 Trụ sở chính Q7 12/12/2020 50 25/11/2020 11:05:09
222 2011101029205 Quản trị kinh doanh quốc tế ThS. Nguyễn Minh Triết 3 7 Sáng PQ-A.507 Cơ sở 2C 12/12/2020 50 27/11/2020 15:11:06
223 2011702032112 Nghiên cứu Marketing 1 TS. Nguyễn Xuân Trường 3 7 Chiều PQ-A.305 Cơ sở 2C 12/12/2020 50 23/09/2020 11:52:52
224 2011101068303 Hành vi người tiêu dùng ThS. Đinh Chấn Hưng 3 7 Chiều Q7-A.306 Trụ sở chính Q7 12/12/2020 50 02/10/2020 09:20:09
225 2011702006608 Quản trị marketing (TV) ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 3 7 Chiều PQ-B.405 Cơ sở 2C 12/12/2020 50 05/10/2020 15:06:02
226 2011101079802 Quản trị chất lượng ThS. Trần Vĩnh Hoàng 3 7 Chiều Q7-A.109 Trụ sở chính Q7 12/12/2020 50 19/10/2020 10:15:07
227 20121021294501 Kế toán các doanh nghiệp đặc thù ThS. Nguyễn Thị Nga Dung 3 7 Chiều Q9-B.104 Cơ sở Quận 9 12/12/2020 50 18/11/2020 14:42:11
228 20121160006801 Kế toán các doanh nghiệp đặc thù ThS. Nguyễn Thị Nga Dung 3 7 Chiều Q9-B.104 Cơ sở Quận 9 12/12/2020 50 18/11/2020 14:42:21
229 2011101087313 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 ThS. Nguyễn Mậu Bá Đăng 3 7 Chiều Q9-B.112 Cơ sở Quận 9 12/12/2020 50 18/11/2020 15:40:24
230 2011101057301 Quản trị xuất nhập khẩu (T-HQ) ThS. Phạm Gia Lộc 3 7 Chiều Q7-A.308 Trụ sở chính Q7 12/12/2020 50 23/11/2020 16:27:28
231 2011101094202 Anh văn căn bản 2 ThS. Chu Quang Phê 3 7 Chiều Q7-A.403 Trụ sở chính Q7 12/12/2020 50 25/11/2020 11:03:38
232 2011702046001 Thuế 1 ThS. Trần Thị Mơ 3 7 Chiều PQ-B.002 Cơ sở 2C 12/12/2020 50 27/11/2020 09:51:57
233 2011702026528 Tin học đại cương ThS. Trương Đình Hải Thụy 4 CN Sáng T1-PM03 Cơ sở Phòng máy 13/12/2020 50 25/11/2020 09:07:24
234 2011301120601 Mô phỏng đầu tư tài chính ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan 2 CN Chiều T1-PM04 Cơ sở Phòng máy 13/12/2020 50 23/11/2020 16:16:12
235 2011101063805 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Quốc Thanh 4 2 Sáng Q9-F.201 Cơ sở Quận 9 14/12/2020 51 28/10/2020 14:52:45
236 2011101063801 Tin học đại cương ThS. Huỳnh Ngọc Thành Trung 4 2 Sáng Q7-B.606 Trụ sở chính Q7 14/12/2020 51 06/11/2020 15:57:38
237 2011101063819 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Thanh Trường 4 2 Sáng Q9-F.202 Cơ sở Quận 9 14/12/2020 51 13/11/2020 16:26:41
238 2011101066201 Bán hàng chuyên nghiệp ThS. Mai Thoại Diễm Phương 3 2 Sáng PN-B.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 14/12/2020 51 25/11/2020 09:17:51
239 2011702015421 Anh văn 5 ThS. Võ Thị Anh Đào 3 2 Sáng PQ-B.502 Cơ sở 2C 14/12/2020 51 25/11/2020 11:17:09
240 2011101087318 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 ThS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc 3 2 Sáng Q7-A.505 Trụ sở chính Q7 14/12/2020 51 27/11/2020 11:26:19
241 2011101063816 Tin học đại cương TS. Tôn Thất Hòa An 4 2 Chiều Q7-B.610 Trụ sở chính Q7 14/12/2020 51 29/09/2020 13:06:23
242 2011101063801 Tin học đại cương ThS. Huỳnh Ngọc Thành Trung 4 2 Chiều Q7-B.605 Trụ sở chính Q7 14/12/2020 51 06/11/2020 15:58:46
243 2011101114003 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng PGS.TS. Trần Lộc Hùng 3 2 Chiều Q7-A.306 Trụ sở chính Q7 14/12/2020 51 09/11/2020 11:45:03
244 2011101063843 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Thanh Trường 4 2 Chiều Q9-F.202 Cơ sở Quận 9 14/12/2020 51 10/11/2020 08:33:58
245 2011702026545 Tin học đại cương ThS. Trần Anh Sơn 4 2 Chiều T1-PM05 Cơ sở Phòng máy 14/12/2020 51 17/11/2020 09:56:26
246 2011101016801 Giao dịch dân sự về BĐS ThS. Nguyễn Thị Thanh Châu 2 2 Chiều Q9-B.104 Cơ sở Quận 9 14/12/2020 51 17/11/2020 10:04:29
247 2011702026528 Tin học đại cương ThS. Trương Đình Hải Thụy 4 2 Chiều T1-PM06 Cơ sở Phòng máy 14/12/2020 51 25/11/2020 09:08:42
248 2011101063816 Tin học đại cương TS. Tôn Thất Hòa An 4 3 Sáng Q7-B.610 Trụ sở chính Q7 15/12/2020 51 29/09/2020 13:11:25
249 2011101063801 Tin học đại cương ThS. Huỳnh Ngọc Thành Trung 4 3 Sáng Q7-B.605 Trụ sở chính Q7 15/12/2020 51 06/11/2020 15:58:05
250 2011101113405 Triết học Mác - Lênin ThS. Đoàn Thị Nhẹ 3 3 Sáng Q9-B.308 Cơ sở Quận 9 15/12/2020 51 19/11/2020 16:19:17
251 2011101087304 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 ThS. Chu Thị Thanh Trang 3 3 Sáng Q7-A.504 Trụ sở chính Q7 15/12/2020 51 25/11/2020 08:32:28
252 2011111000207 Anh văn căn bản 2 ThS. Chu Quang Phê 3 3 Sáng Q7-A.104 Trụ sở chính Q7 15/12/2020 51 25/11/2020 11:07:56
253 2011101100101 Anh văn thương mại quốc tế 2 ThS. Võ Thị Anh Đào 3 3 Sáng PN-B.001 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 15/12/2020 51 25/11/2020 11:14:34
254 2011702026522 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Huy Khang 4 3 Sáng T1-PM02 Cơ sở Phòng máy 15/12/2020 51 26/11/2020 10:41:19
255 2011101086101 Thực hành nghiệp vụ phòng khách sạn ThS. Nguyễn Thúy Vy 2 3 Chiều Q7-B.510 Trụ sở chính Q7 15/12/2020 51 21/09/2020 07:56:51
256 2011101051507 Mô hình ứng dụng trong kinh doanh quốc tế ThS. Trương Thị Thúy Vị 3 3 Chiều T1-PM09 Cơ sở Phòng máy 15/12/2020 51 02/10/2020 08:21:58
257 2011702026502 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Quốc Thanh 4 3 Chiều T1-PM05 Cơ sở Phòng máy 15/12/2020 51 28/10/2020 14:55:58
258 2011101063843 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Thanh Trường 4 3 Chiều Q9-F.202 Cơ sở Quận 9 15/12/2020 51 10/11/2020 08:34:47
259 2011101064801 An toàn thông tin ThS. Võ Xuân Thể 3 3 Chiều T1-PM01 Cơ sở Phòng máy 15/12/2020 51 12/11/2020 15:46:51
260 2011101094202 Anh văn căn bản 2 ThS. Chu Quang Phê 3 3 Chiều Q7-A.402 Trụ sở chính Q7 15/12/2020 51 25/11/2020 11:06:44
261 20121160008901 Quản trị tài chính doanh nghiệp Cô Nguyễn Bằng Phi 3 4 Sáng Q9-B.105 Cơ sở Quận 9 16/12/2020 51 12/10/2020 13:18:20
262 2011112002802 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin ThS. Võ Xuân Thể 3 4 Sáng Q9-F.002 Cơ sở Quận 9 16/12/2020 51 28/10/2020 14:14:07
263 2011101016804 Giao dịch dân sự về BĐS ThS. Nguyễn Thị Thanh Châu 2 4 Sáng Q9-B.104 Cơ sở Quận 9 16/12/2020 51 17/11/2020 10:05:37
264 2011111002605 Thực hành phần mềm quản lý khách sạn ThS. Phùng Vũ Bảo Ngọc 2 4 Sáng Q7-B.605 Trụ sở chính Q7 16/12/2020 51 18/11/2020 15:02:49
265 2011101063845 Tin học đại cương ThS. Lê Thị Kim Thoa 4 4 Sáng Q9-F.101 Cơ sở Quận 9 16/12/2020 51 24/11/2020 09:07:52
266 2011101087303 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 ThS. Chu Thị Thanh Trang 3 4 Sáng Q7-A.501 Trụ sở chính Q7 16/12/2020 51 25/11/2020 08:45:12
267 2011101059001 Quản trị dự án phần mềm ThS. Trương Đình Hải Thụy 3 4 Sáng T1-PM05 Cơ sở Phòng máy 16/12/2020 51 25/11/2020 09:08:12
268 2011112002801 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin ThS. Võ Xuân Thể 3 4 Chiều Q9-F.002 Cơ sở Quận 9 16/12/2020 51 28/10/2020 14:13:16
269 2011112005503 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 ThS. Nguyễn Quốc Thanh 3 4 Chiều Q9-F.001 Cơ sở Quận 9 16/12/2020 51 28/10/2020 14:59:47
270 2011101016802 Giao dịch dân sự về BĐS ThS. Nguyễn Thị Thanh Châu 2 4 Chiều Q9-B.104 Cơ sở Quận 9 16/12/2020 51 17/11/2020 10:04:52
271 2011111002606 Thực hành phần mềm quản lý khách sạn ThS. Phùng Vũ Bảo Ngọc 2 4 Chiều Q7-B.605 Trụ sở chính Q7 16/12/2020 51 18/11/2020 15:03:25
272 2011101063845 Tin học đại cương ThS. Lê Thị Kim Thoa 4 4 Chiều Q9-F.102 Cơ sở Quận 9 16/12/2020 51 24/11/2020 09:07:11
273 2011101087302 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 ThS. Chu Thị Thanh Trang 3 4 Chiều Q7-A.505 Trụ sở chính Q7 16/12/2020 51 25/11/2020 08:46:01
274 2011101063823 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Huy Khang 4 4 Chiều Q7-B.610 Trụ sở chính Q7 16/12/2020 51 30/11/2020 08:04:43
275 20127150018601 Thực hành giao dịch chứng khoán ThS. Nguyễn Vũ Thân 3 5 Sáng Q7-B.610 Trụ sở chính Q7 17/12/2020 51 23/10/2020 10:03:50
276 2011702026502 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Quốc Thanh 4 5 Sáng T1-PM05 Cơ sở Phòng máy 17/12/2020 51 28/10/2020 14:55:09
277 2011702026517 Tin học đại cương ThS. Lê Thị Kim Thoa 4 5 Sáng T1-PM06 Cơ sở Phòng máy 17/12/2020 51 24/11/2020 09:03:38
278 2011101078608 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh ThS. Võ Thị Ngọc Liên 3 5 Sáng Q7-A.605 Trụ sở chính Q7 17/12/2020 51 25/11/2020 09:14:17
279 2011101094201 Anh văn căn bản 2 ThS. Chu Quang Phê 3 5 Sáng Q7-A.602 Trụ sở chính Q7 17/12/2020 51 25/11/2020 11:09:32
280 2011101063817 Tin học đại cương TS. Tôn Thất Hòa An 4 5 Chiều Q9-F.201 Cơ sở Quận 9 17/12/2020 51 29/09/2020 13:14:35
281 20127150018601 Thực hành giao dịch chứng khoán ThS. Nguyễn Vũ Thân 3 5 Chiều Q7-B.610 Trụ sở chính Q7 17/12/2020 51 23/10/2020 10:04:33
282 2011101113401 Triết học Mác - Lênin ThS. Đoàn Thị Nhẹ 3 5 Chiều Q9-B.302 Cơ sở Quận 9 17/12/2020 51 19/11/2020 16:22:30
283 2011702026517 Tin học đại cương ThS. Lê Thị Kim Thoa 4 5 Chiều T1-PM05 Cơ sở Phòng máy 17/12/2020 51 24/11/2020 09:04:22
284 2011101078606 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh ThS. Võ Thị Ngọc Liên 3 5 Chiều Q7-A.505 Trụ sở chính Q7 17/12/2020 51 25/11/2020 09:13:13
285 2011101064203 Writing 2 ThS. Chu Quang Phê 3 5 Chiều Q7-A.601 Trụ sở chính Q7 17/12/2020 51 25/11/2020 11:05:59
286 2011101063817 Tin học đại cương TS. Tôn Thất Hòa An 4 6 Sáng Q9-F.202 Cơ sở Quận 9 18/12/2020 51 29/09/2020 13:16:52
287 2011702006606 Quản trị marketing (TV) ThS. Ninh Đức Cúc Nhật 3 6 Sáng PQ-B.004 Cơ sở 2C 18/12/2020 51 06/10/2020 10:37:04
288 2011101099701 Kinh tế bất động sản 1 ThS. Hoàng Tuấn Dũng 3 6 Sáng Q9-B.102 Cơ sở Quận 9 18/12/2020 51 16/10/2020 15:19:04
289 2011101090601 English for Public Relations ThS. Trần Thúy Quỳnh My 3 6 Sáng PN-C.101 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 18/12/2020 51 20/10/2020 08:59:20
290 2011101068304 Hành vi người tiêu dùng ThS. Đinh Chấn Hưng 3 6 Sáng Q7-A.402 Trụ sở chính Q7 18/12/2020 51