Buildings
THỜI KHÓA BIỂU HỌC BÙ
Nội dung tìm  (Tên giảng viên, mã lớp học phần, tên học phần)
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Cơ sở
select
Buổi học
select
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGCƠ SỞNGÀY BÙTUẦN BÙNGÀY CẬP NHẬT
1 1831111002101 Nguyên lý Marketing TS. Nguyễn Thị Hồng Nguyệt 3 3 Sáng PQ-A.301 Cơ sở 2C 18/06/2019 25 07/06/2019 09:25:34
2 1831101087201 Kinh tế phát triển TS. Huỳnh Thế Nguyễn 3 3 Sáng Q7-A.104 Trụ sở chính Q7 18/06/2019 25 11/06/2019 08:28:18
3 1831101063803 Tin học đại cương ThS. Trần Trọng Hiếu 4 3 Sáng Q7-A.610 Trụ sở chính Q7 18/06/2019 25 11/06/2019 14:19:50
4 1831101063805 Tin học đại cương ThS. Trần Trọng Hiếu 4 3 Sáng Q7-A.610 Trụ sở chính Q7 18/06/2019 25 11/06/2019 14:20:54
5 18327053114501 Logistics ThS. Trương Thị Thúy Vị 3 3 Sáng Q9-B.006 Cơ sở Quận 9 18/06/2019 25 13/06/2019 08:21:13
6 1831702002902 Toán cao cấp ThS. Nguyễn Văn Phong 80 4 3 Sáng PQ-A.004 Cơ sở 2C 18/06/2019 25 13/06/2019 13:50:58
7 18321031554501 Marketing công nghiệp ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 3 3 Sáng Q9-B.406 Cơ sở Quận 9 18/06/2019 25 18/06/2019 07:17:04
8 1831702034401 Quản trị giá doanh nghiệp ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc 3 3 Chiều PQ-A.004 Cơ sở 2C 18/06/2019 25 31/05/2019 15:10:17
9 1831101063804 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Thanh Trường 4 3 Chiều Q7-B.610 Trụ sở chính Q7 18/06/2019 25 05/06/2019 16:20:53
10 18321031013501 Nghiệp vụ hành chính văn phòng ThS. Trần Văn Bình 2 3 Chiều PN-B.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 18/06/2019 25 06/06/2019 16:12:45
11 18321160020001 Trị giá hải quan ThS. Dương Phùng Đức 2 3 Chiều Q9-B.110 Cơ sở Quận 9 18/06/2019 25 10/06/2019 10:36:21
12 1831101087201 Kinh tế phát triển TS. Huỳnh Thế Nguyễn 3 3 Chiều Q7-A.104 Trụ sở chính Q7 18/06/2019 25 11/06/2019 08:28:55
13 18321044027506 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Quốc Thanh 4 3 Chiều Q9-PM03 Cơ sở Quận 9 18/06/2019 25 17/06/2019 09:56:59
14 18321044015002 Kinh tế vi mô ThS. Huỳnh Hiền Hải 3 3 Chiều Q9-B.112 Cơ sở Quận 9 18/06/2019 25 17/06/2019 10:57:10
15 1831101063805 Tin học đại cương ThS. Trần Trọng Hiếu 4 3 Chiều Q7-A.605 Trụ sở chính Q7 18/06/2019 25 18/06/2019 10:13:48
16 18321160007601 Kiểm toán 1 ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng 3 4 Sáng Q9-B.103 Cơ sở Quận 9 19/06/2019 25 04/06/2019 07:33:25
17 1831101071701 Lập trình Excel VBA ThS. Huỳnh Ngọc Thành Trung 3 4 Sáng T1-PM02 Cơ sở Phòng máy 19/06/2019 25 05/06/2019 15:47:45
18 18321071053501 Luật thương mại quốc tế ThS. Trần Văn Bình 2 4 Sáng Q9-B.110 Cơ sở Quận 9 19/06/2019 25 07/06/2019 10:08:48
19 1831702040901 Kỹ năng Khám phá bản thân và lập kế hoạch nghề nghiệp ThS. Nguyễn Đông Triều 2 4 Sáng PQ-A.109 Cơ sở 2C 19/06/2019 25 13/06/2019 15:02:08
20 18321160003208 Tiếng Anh 2 ThS. Nguyễn Thị Xuân Chi 4 4 Sáng Q9-B.111 Cơ sở Quận 9 19/06/2019 25 14/06/2019 08:13:58
21 1831101063301 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin (Phần 1) ThS. Bùi Minh Nghĩa 2 4 Sáng Q7-A.604 Trụ sở chính Q7 19/06/2019 25 17/06/2019 09:32:17
22 18321031253501 Quản trị bán hàng ThS. Lê Thị Thanh Trang 2 4 Sáng PN-C.301 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 19/06/2019 25 18/06/2019 15:02:14
23 18321160004501 Kế toán chi phí Thầy Từ Quốc Phong 3 4 Chiều Q9-B.306 Cơ sở Quận 9 19/06/2019 25 07/06/2019 11:23:37
24 18321160003214 Tiếng Anh 2 ThS. Phạm Thị Ngọc Lan 4 4 Chiều Q9-B.401 Cơ sở Quận 9 19/06/2019 25 11/06/2019 14:29:20
25 18321021484501 Thực hành KTDN ThS. Trần Thị Nguyệt Nga 3 4 Chiều Q9-B.106 Cơ sở Quận 9 19/06/2019 25 18/06/2019 10:09:28
26 18327150000301 Kinh tế vi mô ThS. Huỳnh Hiền Hải 3 4 Chiều Q9-B.104 Cơ sở Quận 9 19/06/2019 25 18/06/2019 16:04:51
27 1831301019601 Quản trị bán hàng ThS. Lê Thị Thanh Trang 3 4 Tối PQ-A.406 Cơ sở 2C 19/06/2019 25 13/06/2019 09:39:22
28 1831101089501 Xếp hạng tín dụng ThS. Nguyễn Vũ Duy 2 5 Sáng Q7-A.606 Trụ sở chính Q7 20/06/2019 25 28/05/2019 10:50:37
29 18321044027501 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Thanh Bình 4 5 Sáng Q9-PM01 Cơ sở Quận 9 20/06/2019 25 05/06/2019 09:28:33
30 1831101087201 Kinh tế phát triển TS. Huỳnh Thế Nguyễn 3 5 Sáng Q7-A.104 Trụ sở chính Q7 20/06/2019 25 11/06/2019 08:29:25
31 1831101031201 Phân tích lợi ích chi phí ThS. Lê Minh Phương Mai 2 5 Sáng PQ-A.402 Cơ sở 2C 20/06/2019 25 11/06/2019 09:02:44
32 18327033056001 Quản trị nhân sự ThS. Nguyễn Thị Minh Trâm 3 5 Sáng Q9-B.006 Cơ sở Quận 9 20/06/2019 25 11/06/2019 13:33:58
33 18321011084501 Tài chính quốc tế TS. Trần Thị Diện 3 5 Sáng PN-B.004 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 20/06/2019 25 12/06/2019 16:07:50
34 1831702002902 Toán cao cấp ThS. Nguyễn Văn Phong 80 4 5 Sáng PQ-A.004 Cơ sở 2C 20/06/2019 25 13/06/2019 13:51:26
35 18327085064501 Tiếng Anh 6 ThS. Đoàn Quang Định 3 5 Chiều Q9-B.109 Cơ sở Quận 9 20/06/2019 25 31/05/2019 13:35:27
36 18321044027502 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Thanh Bình 4 5 Chiều Q9-PM03 Cơ sở Quận 9 20/06/2019 25 05/06/2019 09:27:32
37 18361008009201 Writing 4 ThS. Chu Quang Phê 3 5 Chiều PQ-A.504 Cơ sở 2C 20/06/2019 25 05/06/2019 16:27:20
38 1831112002101 Toán rời rạc ThS. Nguyễn Quốc Thanh 3 5 Chiều Q9-B.301 Cơ sở Quận 9 20/06/2019 25 17/06/2019 09:57:34
39 18321044015002 Kinh tế vi mô ThS. Huỳnh Hiền Hải 3 5 Chiều Q9-B.112 Cơ sở Quận 9 20/06/2019 25 18/06/2019 16:05:36
40 1831101003302 Quản trị học Thầy Hoàng Văn Trung 3 6 Sáng Q7-A.506 Trụ sở chính Q7 21/06/2019 25 28/05/2019 13:12:44
41 1831702027902 Đàm phán trong kinh doanh quốc tế ThS. Tạ Hoàng Thùy Trang 4 6 Sáng PQ-A.110 Cơ sở 2C 21/06/2019 25 29/05/2019 14:25:21
42 1831702009101 Thanh toán quốc tế ThS. Nguyễn Thị Thùy Giang 3 6 Sáng PQ-A.004 Cơ sở 2C 21/06/2019 25 31/05/2019 14:59:01
43 18321021065001 Kế toán doanh nghiệp ThS. Phan Thị Huyền 3 6 Sáng PN-C.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 21/06/2019 25 04/06/2019 08:52:39
44 18327150002602 Chính trị ThS. Đỗ Thị Thanh Huyền 5 6 Sáng PQ-A.205 Cơ sở 2C 21/06/2019 25 04/06/2019 09:25:15
45 18327150002601 Chính trị ThS. Lê Thị Hoài Nghĩa 5 6 Sáng Q9-B.111 Cơ sở Quận 9 21/06/2019 25 07/06/2019 09:41:23
46 18321160026306 Kỹ năng tìm việc làm ThS. Nguyễn Văn Phong 1 6 Sáng Q9-B.203 Cơ sở Quận 9 21/06/2019 25 07/06/2019 10:02:31
47 1831702003802 Quản trị học ThS. Nguyễn Thị Minh Trâm 3 6 Sáng PQ-A.201 Cơ sở 2C 21/06/2019 25 11/06/2019 13:35:01
48 1831101045101 Hệ thống thông tin kế toán ThS. Nguyễn Diên Duẩn 3 6 Sáng Q7-A.308 Trụ sở chính Q7 21/06/2019 25 12/06/2019 08:51:45
49 1831702018501 Vận tải và bảo hiểm ngoại thương ThS. Nguyễn Thị Cẩm Loan 4 6 Sáng PQ-A.210 Cơ sở 2C 21/06/2019 25 18/06/2019 09:01:35
50 18321061025502 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin -HP2 ThS. Nguyễn Minh Hiền 3 6 Chiều PN-C.102 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 21/06/2019 25 10/06/2019 08:35:59
51 18321160011601 Tổng quan du lịch ThS. Hà Kim Hồng 3 6 Chiều Q9-B.102 Cơ sở Quận 9 21/06/2019 25 11/06/2019 13:43:50
52 18321160002401 Tài chính doanh nghiệp 1 Cô Nguyễn Thị Hoa 3 6 Chiều Q9-B.301 Cơ sở Quận 9 21/06/2019 25 17/06/2019 09:15:36
53 18327150000802 Tin học đại cương ThS. Lê Thị Kim Thoa 4 6 Chiều Q9-PM02 Cơ sở Quận 9 21/06/2019 25 18/06/2019 10:00:38
54 1831301094301 Anh văn căn bản 3 ThS. Nguyễn Thị Nguyện 3 6 Tối PQ-A.406 Cơ sở 2C 21/06/2019 25 28/05/2019 14:02:40
55 1831301063001 Nguyên lý Marketing ThS. Lâm Ngọc Điệp 3 6 Tối PQ-A.405 Cơ sở 2C 21/06/2019 25 29/05/2019 14:45:48
56 1831301008001 Thị trường chứng khoán Cô Nguyễn Ngọc Thảo Trang 3 6 Tối PQ-A.408 Cơ sở 2C 21/06/2019 25 05/06/2019 16:33:48
57 1831101021401 Quản trị rủi ro tài chính ThS. Ngô Văn Toàn 3 7 Sáng Q7-A.506 Trụ sở chính Q7 22/06/2019 25 04/06/2019 14:19:09
58 18327023104501 Kế toán tài chính 3 ThS. Phạm Thị Xuân Thảo 3 7 Sáng Q9-B.102 Cơ sở Quận 9 22/06/2019 25 07/06/2019 11:12:38
59 18321031624501 Tâm lý và kỹ năng giao tiếp trong du lịch ThS. Trần Thị Siêm 3 7 Sáng Q9-B.109 Cơ sở Quận 9 22/06/2019 25 13/06/2019 13:16:56
60 18327013036001 Tài chính doanh nghiệp 1 ThS. Đinh Ngọc Tín 3 7 Sáng Q9-B.102 Cơ sở Quận 9 22/06/2019 25 14/06/2019 09:22:24
61 18321011494501 Tài chính doanh nghiệp 1 TS. Trần Thị Diện 3 7 Chiều PN-B.003 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 22/06/2019 25 06/06/2019 15:07:18
62 1831301100101 Anh văn thương mại quốc tế 2 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 3 7 Tối PQ-A.505 Cơ sở 2C 22/06/2019 25 04/06/2019 09:33:59
63 1831101069301 Kế toán chi phí ThS. Dương Hoàng Ngọc Khuê 3 3 Sáng Q7-A.401 Trụ sở chính Q7 25/06/2019 26 18/06/2019 15:39:51
64 1831101067401 Đàm phán trong kinh doanh quốc tế TS. Lê Thị Giang 3 4 Sáng Q7-A.402 Trụ sở chính Q7 26/06/2019 26 17/06/2019 09:30:14
65 1831101065101 Anh văn chuyên ngành 3 (KS-NH) ThS. Mai Văn Thống 3 4 Sáng Q7-A.605 Trụ sở chính Q7 26/06/2019 26 17/06/2019 10:07:32
66 1821501078601 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 3 4 Chiều Q7-A.504 Trụ sở chính Q7 26/06/2019 26 21/05/2019 14:53:01
67 1831702009102 Thanh toán quốc tế ThS. Nông Thị Như Mai 3 5 Sáng PQ-A.202 Cơ sở 2C 27/06/2019 26 17/06/2019 10:58:36
68 18321021014501 Nguyên lý kế toán ThS. Vương Thị Thanh Nhàn 3 5 Sáng PN-B.201 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 27/06/2019 26 18/06/2019 08:37:39
69 1831101081201 Quản trị hành chính văn phòng TS. Phạm Thị Ngọc Mai 3 5 Sáng Q7-A.507 Trụ sở chính Q7 27/06/2019 26 18/06/2019 10:56:00
70 1831101069301 Kế toán chi phí ThS. Dương Hoàng Ngọc Khuê 3 5 Sáng Q7-A.401 Trụ sở chính Q7 27/06/2019 26 18/06/2019 15:40:06
71 1831702027902 Đàm phán trong kinh doanh quốc tế ThS. Tạ Hoàng Thùy Trang 4 6 Sáng PQ-A.110 Cơ sở 2C 28/06/2019 26 29/05/2019 14:26:42
72 18321031486001 Ứng dụng MS Excel trong QTKD ThS. Lâm Ngọc Thùy 3 6 Sáng Q9-E.104 Cơ sở Quận 9 28/06/2019 26 06/06/2019 08:45:28
73 1831101085209 Kỹ năng giao tiếp Thầy Trương Thanh Chí 1 6 Chiều Q7-A.607 Trụ sở chính Q7 28/06/2019 26 14/06/2019 10:26:56
74 1831101073901 Marketing quốc tế ThS. Huỳnh Trị An 3 7 Sáng Q7-A.508 Trụ sở chính Q7 29/06/2019 26 07/06/2019 09:13:15
75 1831101063802 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc 4 7 Sáng Q7-B.606 Trụ sở chính Q7 29/06/2019 26 12/06/2019 08:31:11
76 1831702001701 Đường lối cách mạng của ĐCSVN ThS. Lê Văn Dũng 3 7 Sáng PQ-B.004 Cơ sở 2C 29/06/2019 26 17/06/2019 09:42:30
77 1831101014501 Quản trị quan hệ khách hàng ThS. Lượng Văn Quốc 3 7 Sáng PQ-A.503 Cơ sở 2C 29/06/2019 26 17/06/2019 09:44:46
78 1831101003001 Mô hình toán kinh tế ThS. Vũ Anh Linh Duy 3 7 Sáng Q7-A.406 Trụ sở chính Q7 29/06/2019 26 18/06/2019 08:03:47
79 1831101009901 Quản trị marketing ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 3 7 Sáng Q7-A.504 Trụ sở chính Q7 29/06/2019 26 18/06/2019 16:23:29
80 18321160009501 Đàm phán trong kinh doanh ThS. Nguyễn Thị Thoa 3 7 Chiều Q9-B.307 Cơ sở Quận 9 29/06/2019 26 06/06/2019 08:08:10
81 18321031784501 Đàm phán trong kinh doanh ThS. Nguyễn Thị Thoa 3 7 Chiều Q9-B.307 Cơ sở Quận 9 29/06/2019 26 06/06/2019 08:08:18
82 18321031143501 Đàm phán trong kinh doanh ThS. Nguyễn Thị Thoa 2 7 Chiều Q9-B.307 Cơ sở Quận 9 29/06/2019 26 06/06/2019 08:08:29
83 1831101063802 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc 4 7 Chiều Q7-B.606 Trụ sở chính Q7 29/06/2019 26 12/06/2019 08:32:01
84 1831101064002 Anh văn căn bản 1 ThS. Mai Văn Thống 3 7 Chiều Q7-A.601 Trụ sở chính Q7 29/06/2019 26 17/06/2019 10:06:36
85 1831112002001 Quản trị học ThS. Trần Thị Siêm 3 2 Sáng Q9-B.302 Cơ sở Quận 9 01/07/2019 27 13/06/2019 13:09:58
86 18327085034501 Tiếng Anh 3 ThS. Nguyễn Thị Xuân Chi 3 2 Sáng Q9-B.108 Cơ sở Quận 9 01/07/2019 27 14/06/2019 08:05:07
87 18321031854501 E-Marketing ThS. Lâm Ngọc Thùy 3 3 Sáng Q9-PM01 Cơ sở Quận 9 02/07/2019 27 06/06/2019 08:51:22
88 1831101063804 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Thanh Trường 4 3 Chiều Q7-B.610 Trụ sở chính Q7 02/07/2019 27 05/06/2019 16:21:56
89 1831101057601 Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu ThS. Phạm Thanh Truyền 2 3 Chiều Q7-A.102 Trụ sở chính Q7 02/07/2019 27 18/06/2019 08:45:12
90 1831702027902 Đàm phán trong kinh doanh quốc tế ThS. Tạ Hoàng Thùy Trang 4 4 Sáng PQ-A.110 Cơ sở 2C 03/07/2019 27 29/05/2019 14:40:13
91 18321160002901 Pháp luật trong kinh doanh ThS. Hồ Thị Thanh Trúc 3 4 Sáng Q9-B.308 Cơ sở Quận 9 03/07/2019 27 04/06/2019 14:24:12
92 1831101003301 Quản trị học ThS. Thái Kim Phong 3 4 Sáng Q7-A.703 Trụ sở chính Q7 03/07/2019 27 10/06/2019 08:52:04
93 1831101087101 Thương mại Quốc tế ThS. Lê Quang Huy 3 4 Sáng Q7-A.609 Trụ sở chính Q7 03/07/2019 27 11/06/2019 14:24:19
94 18321071043501 Pháp luật kinh tế ThS. Hồ Thị Thanh Trúc 2 4 Sáng PN-B.203 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 03/07/2019 27 13/06/2019 15:07:39
95 18321160003002 Tiếng Anh 1 Cô Nguyễn Thị Triều Thảo 4 4 Sáng Q9-B.302 Cơ sở Quận 9 03/07/2019 27 14/06/2019 08:04:23
96 1831101067401 Đàm phán trong kinh doanh quốc tế TS. Lê Thị Giang 3 4 Sáng Q7-A.402 Trụ sở chính Q7 03/07/2019 27 17/06/2019 09:25:10
97 18321011764502 Phân tích báo cáo tài chính Cô Nguyễn Bằng Phi 3 4 Sáng PN-B.202 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 03/07/2019 27 18/06/2019 08:34:51
98 1831112002001 Quản trị học ThS. Trần Thị Siêm 3 4 Sáng Q9-B.105 Cơ sở Quận 9 03/07/2019 27 18/06/2019 09:00:32
99 18321081184501 Tiếng Anh chuyên ngành KDXNK ThS. Trần Thúy Quỳnh My 3 4 Sáng PN-C.201 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 03/07/2019 27 18/06/2019 09:57:41
100 18321160003601 Kế toán tài chính 1 ThS. Trần Thị Nguyệt Nga 3 4 Sáng Q9-B.306 Cơ sở Quận 9 03/07/2019 27 18/06/2019 10:19:09
101 18321031253501 Quản trị bán hàng ThS. Lê Thị Thanh Trang 2 4 Sáng PN-C.301 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 03/07/2019 27 18/06/2019 15:02:37
102 1831101023301 Marketing ngân hàng ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 3 4 Chiều Q7-A.605 Trụ sở chính Q7 03/07/2019 27 31/05/2019 14:39:37
103 1831101008001 Thị trường chứng khoán Cô Nguyễn Ngọc Thảo Trang 3 4 Chiều Q7-A.704 Trụ sở chính Q7 03/07/2019 27 05/06/2019 16:30:21
104 1831101084001 Tài chính công ThS. Lê Trường Hải 3 4 Chiều Q7-A.506 Trụ sở chính Q7 03/07/2019 27 07/06/2019 14:43:39
105 1831101071201 Lập báo cáo tài chính quốc tế ThS. Nguyễn Minh Hằng 3 4 Chiều Q7-A.406 Trụ sở chính Q7 03/07/2019 27 10/06/2019 15:39:32
106 18321160022501 Tiếng Anh chuyên ngành XNK ThS. Trần Thị Lệ Thủy 3 4 Chiều Q9-B.401 Cơ sở Quận 9 03/07/2019 27 14/06/2019 07:36:38
107 18321160003002 Tiếng Anh 1 Cô Nguyễn Thị Triều Thảo 4 4 Chiều Q9-B.302 Cơ sở Quận 9 03/07/2019 27 14/06/2019 08:07:47
108 18321160002201 Phân tích báo cáo tài chính Cô Nguyễn Bằng Phi 3 4 Chiều Q9-B.301 Cơ sở Quận 9 03/07/2019 27 18/06/2019 08:33:35
109 18321081134501 Tiếng Anh 3 ThS. Trần Thúy Quỳnh My 3 4 Chiều PN-C.001 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 03/07/2019 27 18/06/2019 10:11:47
110 18321041054501 Kinh tế vi mô Cô Hứa Nguyễn Thùy An 3 4 Chiều PN-B.201 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 03/07/2019 27 18/06/2019 16:26:35
111 1831702027901 Đàm phán trong kinh doanh quốc tế ThS. Tạ Hoàng Thùy Trang 4 5 Sáng PQ-A.110 Cơ sở 2C 04/07/2019 27 29/05/2019 14:40:48
112 18321081154501 Tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng ThS. Dương Thị Thu Hiền 3 5 Sáng PN-C.302 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 04/07/2019 27 30/05/2019 09:06:29
113 1831702009101 Thanh toán quốc tế ThS. Nguyễn Thị Thùy Giang 3 5 Sáng PQ-A.004 Cơ sở 2C 04/07/2019 27 04/06/2019 11:06:18
114 1831101087101 Thương mại Quốc tế ThS. Lê Quang Huy 3 5 Sáng Q7-A.401 Trụ sở chính Q7 04/07/2019 27 11/06/2019 14:24:59
115 1831101002601 Lý thuyết xác suất và thống kê toán PGS.TS. Trần Lộc Hùng 3 5 Sáng Q7-A.405 Trụ sở chính Q7 04/07/2019 27 12/06/2019 09:18:38
116 18321081244501 Tiếng anh chuyên ngành QTKD tổng hợp ThS. Đỗ Khoa 3 5 Sáng PN-C.301 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 04/07/2019 27 13/06/2019 09:36:12
117 1831101001703 Đường lối cách mạng của ĐCSVN ThS. Lê Văn Dũng 3 5 Sáng Q7-A.402 Trụ sở chính Q7 04/07/2019 27 13/06/2019 12:57:11
118 18321021014501 Nguyên lý kế toán ThS. Vương Thị Thanh Nhàn 3 5 Sáng PN-B.201 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 04/07/2019 27 18/06/2019 08:38:38
119 1831101089501 Xếp hạng tín dụng ThS. Nguyễn Vũ Duy 2 5 Sáng Q7-A.606 Trụ sở chính Q7 04/07/2019 27 18/06/2019 10:36:20
120 1831101082901 Quản trị xúc tiến thương mại ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 3 5 Chiều Q7-A.507 Trụ sở chính Q7 04/07/2019 27 31/05/2019 14:44:28
121 1831101038701 Anh văn kinh doanh quốc tế 2 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 2 5 Chiều PQ-A.106 Cơ sở 2C 04/07/2019 27 04/06/2019 09:39:39
122 1831101110203 Tiếng Anh tăng cường 1 ThS. Hà Trọng Nghĩa 3 5 Chiều Q7-A.604 Trụ sở chính Q7 04/07/2019 27 05/06/2019 09:33:28
123 18361008009201 Writing 4 ThS. Chu Quang Phê 3 5 Chiều PQ-A.504 Cơ sở 2C 04/07/2019 27 05/06/2019 16:28:08
124 18321031115001 Quản trị chất lượng ThS. Thái Kim Phong 3 5 Chiều PN-C.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 04/07/2019 27 10/06/2019 08:52:56
125 1831101002601 Lý thuyết xác suất và thống kê toán PGS.TS. Trần Lộc Hùng 3 5 Chiều Q7-A.405 Trụ sở chính Q7 04/07/2019 27 12/06/2019 08:50:01
126 18321081224501 Tiếng anh chuyên ngành QT Marketing ThS. Đỗ Khoa 3 5 Chiều PN-C.301 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 04/07/2019 27 13/06/2019 09:37:02
127 1831101001704 Đường lối cách mạng của ĐCSVN ThS. Lê Văn Dũng 3 5 Chiều Q7-A.402 Trụ sở chính Q7 04/07/2019 27 13/06/2019 12:56:28
128 18327083034501 Tiếng Anh 3 ThS. Nguyễn Thị Xuân Chi 3 5 Chiều Q9-B.105 Cơ sở Quận 9 04/07/2019 27 14/06/2019 08:08:23
129 18321081184502 Tiếng Anh chuyên ngành KDXNK ThS. Trần Thúy Quỳnh My 3 5 Chiều PN-B.001 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 04/07/2019 27 18/06/2019 10:12:18
130 1831702003501 Kinh tế vi mô 1 ThS. Nguyễn Bá Thanh 3 5 Chiều PQ-B.004 Cơ sở 2C 04/07/2019 27 18/06/2019 15:25:07
131 18327150002602 Chính trị ThS. Đỗ Thị Thanh Huyền 5 6 Sáng PQ-A.205 Cơ sở 2C 05/07/2019 27 04/06/2019 09:26:19
132 1831702018501 Vận tải và bảo hiểm ngoại thương ThS. Nguyễn Thị Cẩm Loan 4 6 Sáng PQ-A.210 Cơ sở 2C 05/07/2019 27 18/06/2019 09:06:27
133 1831101023301 Marketing ngân hàng ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 3 6 Chiều Q7-A.607 Trụ sở chính Q7 05/07/2019 27 31/05/2019 14:42:39
134 18321160002801 Pháp luật kế toán ThS. Nguyễn Hà Minh Thi 3 6 Chiều Q9-B.207 Cơ sở Quận 9 05/07/2019 27 17/06/2019 09:20:35
135 1831702027901 Đàm phán trong kinh doanh quốc tế ThS. Tạ Hoàng Thùy Trang 4 7 Sáng PQ-A.110 Cơ sở 2C 06/07/2019 27 29/05/2019 14:41:15
136 18321160001801 Nghiệp vụ ngoại thương ThS. Phạm Gia Lộc 3 7 Sáng Q9-B.307 Cơ sở Quận 9 06/07/2019 27 31/05/2019 11:21:47
137 1831101052301 Tài chính công 1 ThS. Phan Đặng Bảo Anh 3 7 Sáng Q7-A.605 Trụ sở chính Q7 06/07/2019 27 05/06/2019 11:09:47
138 18321160009501 Đàm phán trong kinh doanh ThS. Nguyễn Thị Thoa 3 7 Sáng Q9-B.308 Cơ sở Quận 9 06/07/2019 27 06/06/2019 08:14:28
139 18321031143501 Đàm phán trong kinh doanh ThS. Nguyễn Thị Thoa 2 7 Sáng Q9-B.308 Cơ sở Quận 9 06/07/2019 27 06/06/2019 08:14:33
140 18321031784501 Đàm phán trong kinh doanh ThS. Nguyễn Thị Thoa 3 7 Sáng Q9-B.308 Cơ sở Quận 9 06/07/2019 27 06/06/2019 08:14:39
141 18321160003005 Tiếng Anh 1 Thầy Lê Minh Luân 4 7 Sáng Q9-B.404 Cơ sở Quận 9 06/07/2019 27 13/06/2019 13:22:21
142 18321160009001 Quản trị sản xuất và tác nghiệp ThS. Trần Quốc Tuấn 3 7 Sáng Q9-B.305 Cơ sở Quận 9 06/07/2019 27 14/06/2019 08:20:14
143 1831101014501 Quản trị quan hệ khách hàng ThS. Lượng Văn Quốc 3 7 Sáng PQ-A.503 Cơ sở 2C 06/07/2019 27 17/06/2019 09:48:22
144 18321160003602 Kế toán tài chính 1 ThS. Trần Thị Nguyệt Nga 3 7 Sáng Q9-B.302 Cơ sở Quận 9 06/07/2019 27 18/06/2019 10:20:11
145 18321160002301 Tài chính doanh nghiệp ThS. Trần Phạm Trác 3 7 Sáng Q9-B.310 Cơ sở Quận 9 06/07/2019 27 18/06/2019 15:56:52
146 1831101009901 Quản trị marketing ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 3 7 Sáng Q7-A.504 Trụ sở chính Q7 06/07/2019 27 18/06/2019 16:22:48
147 18321044015003 Kinh tế vi mô Cô Hứa Nguyễn Thùy An 3 7 Sáng Q9-B.406 Cơ sở Quận 9 06/07/2019 27 18/06/2019 16:28:52
148 18321160001802 Nghiệp vụ ngoại thương ThS. Phạm Gia Lộc 3 7 Chiều Q9-B.305 Cơ sở Quận 9 06/07/2019 27 31/05/2019 11:18:51
149 1831101094408 Anh văn căn bản 4 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 3 7 Chiều PQ-A.401 Cơ sở 2C 06/07/2019 27 04/06/2019 09:40:08
150 18321160009501 Đàm phán trong kinh doanh ThS. Nguyễn Thị Thoa 3 7 Chiều Q9-B.307 Cơ sở Quận 9 06/07/2019 27 06/06/2019 08:10:42
151 18321031143501 Đàm phán trong kinh doanh ThS. Nguyễn Thị Thoa 2 7 Chiều Q9-B.307 Cơ sở Quận 9 06/07/2019 27 06/06/2019 08:10:49
152 18321031784501 Đàm phán trong kinh doanh ThS. Nguyễn Thị Thoa 3 7 Chiều Q9-B.307 Cơ sở Quận 9 06/07/2019 27 06/06/2019 08:10:59
153 18321031484501 Quản trị học ThS. Thái Kim Phong 3 7 Chiều Q9-B.302 Cơ sở Quận 9 06/07/2019 27 12/06/2019 08:47:11
154 18321160022302 Vận tải - Bảo hiểm hàng hóa XNK ThS. Nguyễn Thị Huyền 86 3 7 Chiều Q9-B.310 Cơ sở Quận 9 06/07/2019 27 14/06/2019 15:12:20
155 18321011764501 Phân tích báo cáo tài chính Cô Nguyễn Bằng Phi 3 7 Chiều PN-B.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 06/07/2019 27 18/06/2019 08:25:25
156 1831101002507 Toán cao cấp ThS. Nguyễn Văn Phong 80 4 7 Chiều PQ-A.004 Cơ sở 2C 06/07/2019 27 18/06/2019 15:33:22
157 1831301100101 Anh văn thương mại quốc tế 2 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 3 7 Tối PQ-A.505 Cơ sở 2C 06/07/2019 27 04/06/2019 09:36:41
158 1831301014501 Quản trị quan hệ khách hàng ThS. Lượng Văn Quốc 3 7 Tối PQ-A.507 Cơ sở 2C 06/07/2019 27 17/06/2019 09:50:08
159 1831301063001 Nguyên lý Marketing ThS. Lâm Ngọc Điệp 3 7 Tối PQ-A.506 Cơ sở 2C 06/07/2019 27 18/06/2019 16:08:55
160 18327013074501 Tài chính doanh nghiệp 2 ThS. Đinh Ngọc Tín 3 2 Sáng Q9-B.102 Cơ sở Quận 9 08/07/2019 28 14/06/2019 09:19:15
161 18321160003208 Tiếng Anh 2 ThS. Nguyễn Thị Xuân Chi 4 3 Sáng Q9-B.204 Cơ sở Quận 9 09/07/2019 28 14/06/2019 08:15:43
162 18361008009201 Writing 4 ThS. Chu Quang Phê 3 3 Chiều PQ-A.504 Cơ sở 2C 09/07/2019 28 05/06/2019 16:28:52
163 18321160003208 Tiếng Anh 2 ThS. Nguyễn Thị Xuân Chi 4 3 Chiều Q9-B.304 Cơ sở Quận 9 09/07/2019 28 14/06/2019 08:17:10
164 1831101094401 Anh văn căn bản 4 ThS. Nguyễn Thị Nguyện 3 4 Sáng Q7-A.603 Trụ sở chính Q7 10/07/2019 28 07/06/2019 15:02:33
165 18321160003003 Tiếng Anh 1 Thầy Lê Minh Luân 4 4 Sáng Q9-B.404 Cơ sở Quận 9 10/07/2019 28 13/06/2019 13:23:16
166 1831101008001 Thị trường chứng khoán Cô Nguyễn Ngọc Thảo Trang 3 4 Chiều Q7-A.704 Trụ sở chính Q7 10/07/2019 28 05/06/2019 16:31:02
167 1831101071201 Lập báo cáo tài chính quốc tế ThS. Nguyễn Minh Hằng 3 4 Chiều Q7-A.406 Trụ sở chính Q7 10/07/2019 28 10/06/2019 15:40:16
168 1831702028501 Giao tiếp trong kinh doanh ThS. Phạm Thị Trâm Anh 3 4 Chiều PQ-B.004 Cơ sở 2C 10/07/2019 28 10/06/2019 16:20:44
169 18321160003004 Tiếng Anh 1 Thầy Lê Minh Luân 4 4 Chiều Q9-B.310 Cơ sở Quận 9 10/07/2019 28 13/06/2019 13:25:18
170 18321160022501 Tiếng Anh chuyên ngành XNK ThS. Trần Thị Lệ Thủy 3 4 Chiều Q9-B.405 Cơ sở Quận 9 10/07/2019 28 14/06/2019 07:34:56
171 18321160003208 Tiếng Anh 2 ThS. Nguyễn Thị Xuân Chi 4 4 Chiều Q9-B.204 Cơ sở Quận 9 10/07/2019 28 14/06/2019 08:17:40
172 1831301094301 Anh văn căn bản 3 ThS. Nguyễn Thị Nguyện 3 4 Tối PQ-A.501 Cơ sở 2C 10/07/2019 28 12/06/2019 16:09:12
173 18321071084501 Pháp luật trong kinh doanh ThS. Trần Văn Bình 3 5 Sáng PN-B.202 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 11/07/2019 28 30/05/2019 14:43:32
174 18321061033501 Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS. Mạch Ngọc Thủy 2 5 Sáng PN-C.102 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 11/07/2019 28 07/06/2019 09:27:39
175 1831101001703 Đường lối cách mạng của ĐCSVN ThS. Lê Văn Dũng 3 5 Sáng Q7-A.401 Trụ sở chính Q7 11/07/2019 28 13/06/2019 12:58:01
176 18321160003003 Tiếng Anh 1 Thầy Lê Minh Luân 4 5 Sáng Q9-B.404 Cơ sở Quận 9 11/07/2019 28 13/06/2019 13:23:46
177 1831101075801 Nghiên cứu thị trường quốc tế ThS. Hà Đức Sơn 3 5 Sáng PQ-A.407 Cơ sở 2C 11/07/2019 28 17/06/2019 11:03:52
178 18321044015001 Kinh tế vi mô Cô Hứa Nguyễn Thùy An 3 5 Sáng Q9-B.405 Cơ sở Quận 9 11/07/2019 28 18/06/2019 16:30:19
179 1831101082901 Quản trị xúc tiến thương mại ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 3 5 Chiều Q7-A.507 Trụ sở chính Q7 11/07/2019 28 31/05/2019 14:45:38
180 1831101038701 Anh văn kinh doanh quốc tế 2 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 2 5 Chiều PQ-A.106 Cơ sở 2C 11/07/2019 28 04/06/2019 09:41:03
181 1831101001704 Đường lối cách mạng của ĐCSVN ThS. Lê Văn Dũng 3 5 Chiều Q7-A.402 Trụ sở chính Q7 11/07/2019 28 13/06/2019 12:58:37
182 18321160008701 Quản trị nguồn nhân lực ThS. Trần Thị Siêm 3 5 Chiều Q9-B.402 Cơ sở Quận 9 11/07/2019 28 13/06/2019 13:13:25
183 18321160003004 Tiếng Anh 1 Thầy Lê Minh Luân 4 5 Chiều Q9-B.404 Cơ sở Quận 9 11/07/2019 28 13/06/2019 13:26:13
184 1831702027902 Đàm phán trong kinh doanh quốc tế ThS. Tạ Hoàng Thùy Trang 4 6 Sáng PQ-A.110 Cơ sở 2C 12/07/2019 28 29/05/2019 14:41:53
185 18327150002602 Chính trị ThS. Đỗ Thị Thanh Huyền 5 6 Sáng PQ-A.205 Cơ sở 2C 12/07/2019 28 04/06/2019 09:27:09
186 1831101094204 Anh văn căn bản 2 ThS. Nguyễn Thị Nguyện 3 6 Sáng Q7-A.601 Trụ sở chính Q7 12/07/2019 28 07/06/2019 15:00:20
187 1831702026601 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin (Phần 1) ThS. Đặng Chung Kiên 2 6 Sáng PQ-A.101 Cơ sở 2C 12/07/2019 28 10/06/2019 15:44:10
188 1831101094203 Anh văn căn bản 2 ThS. Nguyễn Thị Nguyện 3 6 Chiều Q7-A.605 Trụ sở chính Q7 12/07/2019 28 07/06/2019 15:01:13
189 18327083054501 Tiếng Anh 5 Thầy Lê Minh Luân 3 6 Chiều Q9-B.103 Cơ sở Quận 9 12/07/2019 28 13/06/2019 13:27:06
190 18321160002801 Pháp luật kế toán ThS. Nguyễn Hà Minh Thi 3 6 Chiều Q9-B.204 Cơ sở Quận 9 12/07/2019 28 17/06/2019 09:21:48
191 1831301063001 Nguyên lý Marketing ThS. Lâm Ngọc Điệp 3 6 Tối PQ-A.505 Cơ sở 2C 12/07/2019 28 29/05/2019 14:44:14
192 1831301085701 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh ThS. Lê Thị Ngọc Hạnh 3 6 Tối PQ-A.502 Cơ sở 2C 12/07/2019 28 18/06/2019 08:32:35
193 1831702027901 Đàm phán trong kinh doanh quốc tế ThS. Tạ Hoàng Thùy Trang 4 7 Sáng PQ-A.109 Cơ sở 2C 13/07/2019 28 29/05/2019 14:42:20
194 1831101094204 Anh văn căn bản 2 ThS. Nguyễn Thị Nguyện 3 7 Sáng Q7-A.601 Trụ sở chính Q7 13/07/2019 28 07/06/2019 14:53:10
195 1831101067501 Đạo đức kinh doanh ThS. Phạm Thị Trâm Anh 3 7 Sáng Q7-A.609 Trụ sở chính Q7 13/07/2019 28 10/06/2019 16:23:09
196 18321160003005 Tiếng Anh 1 Thầy Lê Minh Luân 4 7 Sáng Q9-B.404 Cơ sở Quận 9 13/07/2019 28 13/06/2019 13:24:21
197 18321160009001 Quản trị sản xuất và tác nghiệp ThS. Trần Quốc Tuấn 3 7 Sáng Q9-B.305 Cơ sở Quận 9 13/07/2019 28 14/06/2019 07:32:11
198 18321160003602 Kế toán tài chính 1 ThS. Trần Thị Nguyệt Nga 3 7 Sáng Q9-B.302 Cơ sở Quận 9 13/07/2019 28 18/06/2019 10:22:30
199 1831101094203 Anh văn căn bản 2 ThS. Nguyễn Thị Nguyện 3 7 Chiều Q7-A.605 Trụ sở chính Q7 13/07/2019 28 07/06/2019 14:54:18
200 1831101067501 Đạo đức kinh doanh ThS. Phạm Thị Trâm Anh 3 7 Chiều Q7-A.603 Trụ sở chính Q7 13/07/2019 28 10/06/2019 16:21:43
201 18327083054501 Tiếng Anh 5 Thầy Lê Minh Luân 3 7 Chiều Q9-B.105 Cơ sở Quận 9 13/07/2019 28 13/06/2019 13:29:56
202 18327013036001 Tài chính doanh nghiệp 1 ThS. Đinh Ngọc Tín 3 7 Chiều Q9-B.102 Cơ sở Quận 9 13/07/2019 28 14/06/2019 09:20:15
203 18321160022302 Vận tải - Bảo hiểm hàng hóa XNK ThS. Nguyễn Thị Huyền 86 3 7 Chiều Q9-B.310 Cơ sở Quận 9 13/07/2019 28 14/06/2019 15:09:27
204 1831301100101 Anh văn thương mại quốc tế 2 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 3 7 Tối PQ-A.505 Cơ sở 2C 13/07/2019 28 04/06/2019 09:37:21
205 1831301063001 Nguyên lý Marketing ThS. Lâm Ngọc Điệp 3 7 Tối PQ-A.506 Cơ sở 2C 13/07/2019 28 18/06/2019 16:14:01
206 1831101094401 Anh văn căn bản 4 ThS. Nguyễn Thị Nguyện 3 2 Sáng Q7-B.605 Trụ sở chính Q7 15/07/2019 29 07/06/2019 14:55:31
207 18321160008701 Quản trị nguồn nhân lực ThS. Trần Thị Siêm 3 2 Sáng Q9-B.308 Cơ sở Quận 9 15/07/2019 29 13/06/2019 13:15:09
208 18321011553001 Thực hành TCDN Cô Nguyễn Bằng Phi 2 2 Sáng Q9-PM03 Cơ sở Quận 9 15/07/2019 29 18/06/2019 08:29:32
209 1831101071201 Lập báo cáo tài chính quốc tế ThS. Nguyễn Minh Hằng 3 2 Chiều Q7-A.406 Trụ sở chính Q7 15/07/2019 29 10/06/2019 15:41:53
210 18321160008701 Quản trị nguồn nhân lực ThS. Trần Thị Siêm 3 2 Chiều Q9-B.402 Cơ sở Quận 9 15/07/2019 29 13/06/2019 13:14:33
211 18321044027509 Tin học đại cương ThS. Trần Anh Sơn 4 3 Sáng Q9-PM03 Cơ sở Quận 9 16/07/2019 29 17/06/2019 10:23:23
212 18321044015001 Kinh tế vi mô Cô Hứa Nguyễn Thùy An 3 3 Sáng Q9-B.405 Cơ sở Quận 9 16/07/2019 29 18/06/2019 16:32:24
213 18321044027509 Tin học đại cương ThS. Trần Anh Sơn 4 3 Chiều Q9-PM03 Cơ sở Quận 9 16/07/2019 29 17/06/2019 10:23:09
214 18321071084501 Pháp luật trong kinh doanh ThS. Trần Văn Bình 3 4 Sáng PN-B.202 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 17/07/2019 29 30/05/2019 14:44:07
215 1831101094401 Anh văn căn bản 4 ThS. Nguyễn Thị Nguyện 3 4 Sáng Q7-A.603 Trụ sở chính Q7 17/07/2019 29 07/06/2019 15:03:24
216 18321044027509 Tin học đại cương ThS. Trần Anh Sơn 4 4 Sáng Q9-PM01 Cơ sở Quận 9 17/07/2019 29 18/06/2019 09:48:25
217 18321074024501 Thực hành Nghiệp vụ hành chính văn phòng ThS. Trần Văn Bình 2 4 Chiều Q9-B.102 Cơ sở Quận 9 17/07/2019 29 06/06/2019 16:17:30
218 18321160022502 Tiếng Anh chuyên ngành XNK ThS. Trần Thị Lệ Thủy 3 4 Chiều Q9-B.404 Cơ sở Quận 9 17/07/2019 29 14/06/2019 07:37:53
219 18313010637101 Pháp luật đại cương ThS. Hồ Thị Thanh Trúc 3 4 Tối PQ-A.403 Cơ sở 2C 17/07/2019 29 04/06/2019 14:27:56
220 1831301003201 Kinh tế vĩ mô 1 ThS. Nguyễn Bá Thanh 3 4 Tối PQ-A.401 Cơ sở 2C 17/07/2019 29 18/06/2019 15:12:07
221 18321071084501 Pháp luật trong kinh doanh ThS. Trần Văn Bình 3 5 Sáng PN-B.202 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 18/07/2019 29 30/05/2019 14:44:28
222 18321044027505 Tin học đại cương ThS. Trần Anh Sơn 4 5 Sáng Q9-PM01 Cơ sở Quận 9 18/07/2019 29 18/06/2019 09:40:15
223 18313010637101 Pháp luật đại cương ThS. Hồ Thị Thanh Trúc 3 5 Tối PQ-A.403 Cơ sở 2C 18/07/2019 29 13/06/2019 10:03:12
224 1831101094204 Anh văn căn bản 2 ThS. Nguyễn Thị Nguyện 3 6 Sáng Q7-A.601 Trụ sở chính Q7 19/07/2019 29 07/06/2019 14:56:06
225 18321044027505 Tin học đại cương ThS. Trần Anh Sơn 4 6 Sáng Q9-E.101 Cơ sở Quận 9 19/07/2019 29 18/06/2019 09:49:32
226 1831101094203 Anh văn căn bản 2 ThS. Nguyễn Thị Nguyện 3 6 Chiều Q7-A.605 Trụ sở chính Q7 19/07/2019 29 07/06/2019 14:56:47
227 1831107018501 Kiểm toán báo cáo tài chính ThS. Nguyễn Huỳnh Nam 2 6 Chiều PQ-A.303 Cơ sở 2C 19/07/2019 29 17/06/2019 11:07:34
228 18313010637101 Pháp luật đại cương ThS. Hồ Thị Thanh Trúc 3 6 Tối PQ-A.403 Cơ sở 2C 19/07/2019 29 13/06/2019 11:19:35
229 1831301063001 Nguyên lý Marketing ThS. Lâm Ngọc Điệp 3 6 Tối PQ-A.505 Cơ sở 2C 19/07/2019 29 18/06/2019 16:16:58
230 18321044027505 Tin học đại cương ThS. Trần Anh Sơn 4 7 Sáng Q9-E.101 Cơ sở Quận 9 20/07/2019 29 18/06/2019 09:50:10