Buildings
THỜI KHÓA BIỂU HỌC BÙ
Nội dung tìm  (Tên giảng viên, mã lớp học phần, tên học phần)
Tuần
select
Từ ngày 10/05/2021  đến ngày 16/05/2021
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Cơ sở
select
Buổi học
select
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGCƠ SỞNGÀY BÙTUẦN BÙGHI CHÚNGÀY CẬP NHẬT
1 2021112000901 Lý thuyết xác suất và thống kê toán ThS. Phạm Thị Thu Hiền 3 4 Sáng Q9-C.002 Cơ sở Quận 9 12/05/2021 20 23/04/2021 08:28:39
2 2021702004407 Nguyên lý kế toán ThS. Vương Thị Thanh Nhàn 3 4 Sáng PQ-A.006 Cơ sở 2C 12/05/2021 20 28/04/2021 15:42:19
3 2021101105601 Kế toán hợp nhất kinh doanh TS. Trần Hồng Vân 3 4 Sáng PN-C.002 Trụ sở chính 778 Nguyễn Kiệm 12/05/2021 20 05/05/2021 14:46:07
4 2021702048102 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng ThS. Nguyễn Đức Bằng 3 4 Sáng HTT Học trực tuyến 12/05/2021 20 11/05/2021 16:16:59
5 2021702026515 Tin học đại cương ThS. Trần Anh Sơn 4 4 Chiều T1-PM03 Cơ sở Phòng máy 12/05/2021 20 20/04/2021 08:40:21
6 2021702003803 Quản trị học ThS. Mai Thoại Diễm Phương 3 4 Chiều PQ-B.503 Cơ sở 2C 12/05/2021 20 28/04/2021 10:23:08
7 2021702026513 Tin học đại cương ThS. Phạm Thủy Tú 4 4 Chiều T1-PM05 Cơ sở Phòng máy 12/05/2021 20 04/05/2021 13:14:47
8 2021101105601 Kế toán hợp nhất kinh doanh TS. Trần Hồng Vân 3 4 Chiều PN-C.002 Trụ sở chính 778 Nguyễn Kiệm 12/05/2021 20 05/05/2021 14:46:35
9 2021702048101 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng ThS. Nguyễn Đức Bằng 3 4 Chiều HTT Học trực tuyến 12/05/2021 20 11/05/2021 16:18:39
10 2021112005801 Lập trình Java ThS. Đinh Xuân Thọ 3 5 Sáng Q9-F.101 Cơ sở Quận 9 13/05/2021 20 20/04/2021 13:18:26
11 20221160023101 Thực hành chứng từ kinh doanh ThS. Nguyễn Thị Thùy Giang 2 5 Sáng HTT Học trực tuyến 13/05/2021 20 22/04/2021 11:18:43
12 2021702003809 Quản trị học ThS. Lê Văn Quý 3 5 Sáng PQ-A.102 Cơ sở 2C 13/05/2021 20 28/04/2021 16:28:19
13 2021101063009 Nguyên lý Marketing Cô Hồ Thị Thảo Nguyên 3 5 Sáng HTT Học trực tuyến 13/05/2021 20 04/05/2021 13:20:00
14 2021101114010 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng ThS. Lê Thị Ngọc Hạnh 3 5 Sáng Q9-B.401 Cơ sở Quận 9 13/05/2021 20 05/05/2021 09:15:42
15 2021101087308 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Linh82 3 5 Sáng Q9-C.006 Cơ sở Quận 9 13/05/2021 20 05/05/2021 10:31:20
16 2021101063809 Tin học đại cương ThS. Lê Thị Kim Thoa 4 5 Sáng Q9-F.202 Cơ sở Quận 9 13/05/2021 20 05/05/2021 14:26:55
17 2021101114018 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng TS. Trần Đình Phụng 3 5 Chiều Q9-B.203 Cơ sở Quận 9 13/05/2021 20 23/04/2021 10:00:20
18 2021702015117 Anh văn 2 ThS. Trần Thế Khoa 3 5 Chiều PQ-A.005 Cơ sở 2C 13/05/2021 20 04/05/2021 09:37:02
19 2021101063015 Nguyên lý Marketing Cô Hồ Thị Thảo Nguyên 3 5 Chiều Q9-C.006 Cơ sở Quận 9 13/05/2021 20 04/05/2021 13:25:05
20 2021101114005 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng ThS. Lê Thị Ngọc Hạnh 3 5 Chiều Q9-B.401 Cơ sở Quận 9 13/05/2021 20 05/05/2021 09:17:28
21 2021101087317 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Linh82 3 5 Chiều Q9-C.002 Cơ sở Quận 9 13/05/2021 20 05/05/2021 10:32:08
22 2021112001003 Kinh tế vĩ mô 1 TS. Lê Thị Tuyết Thanh 3 5 Tối HTT Học trực tuyến 13/05/2021 20 08/05/2021 11:34:47
23 2021702003830 Quản trị học ThS. Lê Văn Quý 3 6 Sáng PQ-A.202 Cơ sở 2C 14/05/2021 20 28/04/2021 16:27:55
24 2021702015130 Anh văn 2 ThS. Nguyễn Thị Diễm 3 6 Sáng PQ-A.101 Cơ sở 2C 14/05/2021 20 04/05/2021 12:58:22
25 20227150007001 Tâm lý khách hàng Cô Hồ Thị Thảo Nguyên 3 6 Sáng HTT Học trực tuyến 14/05/2021 20 04/05/2021 13:23:06
26 2021101063813 Tin học đại cương ThS. Lê Thị Kim Thoa 4 6 Sáng Q9-F.301 Cơ sở Quận 9 14/05/2021 20 05/05/2021 14:27:45
27 2021112001003 Kinh tế vĩ mô 1 TS. Lê Thị Tuyết Thanh 3 6 Tối HTT Học trực tuyến 14/05/2021 20 08/05/2021 11:38:10
28 2021111003703 Marketing trong khách sạn - nhà hàng ThS. Lê Thị Lan Anh 3 7 Sáng Q7-A.501 Cơ sở quận 7 15/05/2021 20 26/03/2021 16:37:30
29 2021702032607 Nguyên lý marketing ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc 3 7 Sáng PQ-A.103 Cơ sở 2C 15/05/2021 20 05/05/2021 14:41:45
30 2021112000103 Anh văn căn bản 1 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai 3 7 Sáng HTT Học trực tuyến 15/05/2021 20 07/05/2021 16:33:13
31 20211010634101 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin (Phần 2) ThS. Lê Thị Lương 3 7 Chiều Q7-A.111 Cơ sở quận 7 15/05/2021 20 13/04/2021 07:52:57
32 2021111003802 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch ThS. Nguyễn Thúy Vy 3 7 Chiều Q7-A.102 Cơ sở quận 7 15/05/2021 20 23/04/2021 14:20:37
33 2021702046601 Kế toán hợp nhất kinh doanh TS. Trần Hồng Vân 3 CN Sáng PQ-A.401 Cơ sở 2C 16/05/2021 20 28/04/2021 10:00:57
34 2021112000103 Anh văn căn bản 1 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai 3 CN Sáng HTT Học trực tuyến 16/05/2021 20 07/05/2021 16:35:59
35 2021101063807 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Quốc Thanh 4 2 Sáng Q9-F.202 Cơ sở Quận 9 17/05/2021 21 26/03/2021 16:16:20
36 2021112001005 Kinh tế vĩ mô 1 ThS. Lâm Sinh Thư 3 2 Sáng Q9-C.002 Cơ sở Quận 9 17/05/2021 21 23/04/2021 08:32:36
37 2021101063018 Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 3 2 Sáng HTT Học trực tuyến 17/05/2021 21 04/05/2021 13:25:59
38 2021111001801 Pháp luật đại cương ThS. Nguyễn Thị Thái Thuận 3 2 Sáng Q7-A.108 Cơ sở quận 7 17/05/2021 21 05/05/2021 09:20:54
39 2021112001204 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ThS. Nguyễn Quốc Thanh 3 2 Chiều Q9-F.201 Cơ sở Quận 9 17/05/2021 21 26/03/2021 16:15:12
40 2021111001402 Tin học đại cương ThS. Trương Đình Hải Thụy 4 2 Chiều Q7-B.605 Cơ sở quận 7 17/05/2021 21 14/04/2021 08:47:12
41 2021101003220 Kinh tế vĩ mô 1 ThS. Nguyễn Bá Thanh 3 2 Chiều Q9-C.001 Cơ sở Quận 9 17/05/2021 21 23/04/2021 10:19:11
42 2021101063015 Nguyên lý Marketing Cô Hồ Thị Thảo Nguyên 3 2 Chiều HTT Học trực tuyến 17/05/2021 21 04/05/2021 13:22:39
43 2021702026509 Tin học đại cương ThS. Trương Xuân Hương 4 3 Sáng T1-PM04 Cơ sở Phòng máy 18/05/2021 21 28/04/2021 16:11:55
44 2021702032611 Nguyên lý marketing ThS. Đặng Huỳnh Phương 3 3 Sáng PQ-A.103 Cơ sở 2C 18/05/2021 21 29/04/2021 16:06:57
45 2021101063019 Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 3 3 Sáng HTT Học trực tuyến 18/05/2021 21 04/05/2021 13:26:14
46 2021112001004 Kinh tế vĩ mô 1 ThS. Đỗ Gioan Hảo 3 3 Chiều Q9-B.102 Cơ sở Quận 9 18/05/2021 21 28/04/2021 11:48:07
47 2021111001702 Tổng quan du lịch ThS. Phùng Vũ Bảo Ngọc 3 4 Sáng Q7-A.301 Cơ sở quận 7 19/05/2021 21 04/03/2021 11:01:32
48 2021111001701 Tổng quan du lịch ThS. Phùng Vũ Bảo Ngọc 3 4 Chiều Q7-A.706 Cơ sở quận 7 19/05/2021 21 04/03/2021 11:03:08
49 2021101003220 Kinh tế vĩ mô 1 ThS. Nguyễn Bá Thanh 3 4 Chiều Q9-C.001 Cơ sở Quận 9 19/05/2021 21 23/04/2021 10:19:34
50 2021702026509 Tin học đại cương ThS. Trương Xuân Hương 4 5 Sáng T1-PM02 Cơ sở Phòng máy 20/05/2021 21 28/04/2021 16:12:23
51 2021101069710 Kế toán tài chính 1 ThS. Nguyễn Thị Kiều Oanh 3 6 Chiều Q9-B.305 Cơ sở Quận 9 21/05/2021 21 10/03/2021 11:19:54
52 2021702004403 Nguyên lý kế toán ThS. Nguyễn Thị Nga Dung 3 6 Chiều PQ-B.502 Cơ sở 2C 21/05/2021 21 19/03/2021 14:35:00
53 2021702015724 Thực hành anh văn 2 TS. Edward Hockings 0 6 Chiều PQ-A.109 Cơ sở 2C 21/05/2021 21 06/05/2021 10:46:10
54 2021101003201 Kinh tế vĩ mô 1 TS. Lê Thị Tuyết Thanh 3 7 Sáng Q9-C.002 Cơ sở Quận 9 22/05/2021 21 16/04/2021 13:09:00
55 2021702004415 Nguyên lý kế toán ThS. Lê Quang Mẫn 3 7 Sáng PQ-A.204 Cơ sở 2C 22/05/2021 21 16/04/2021 14:00:07