Buildings
THỜI KHÓA BIỂU HỌC BÙ
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
Cơ sở
select
Buổi học
select
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGCƠ SỞNGÀY BÙTUẦN BÙNGÀY CẬP NHẬT
1 1821111001403 Tin học đại cương ThS. Trương Xuân Hương 4 4 Chiều T1-PM05 Cơ sở Phòng máy 20/02/2019 8 25/01/2019 15:41:42
2 1821101077603 Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ThS. Phan Minh Nhật 3 7 Sáng PQ-A.408 Cơ sở 2C 23/02/2019 8 21/01/2019 08:58:13
3 18221031273501 Quản trị kinh doanh quốc tế ThS. Tiêu Vân Trang 2 2 Sáng PN-C.001 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 25/02/2019 9 25/01/2019 14:08:14
4 18221031273501 Quản trị kinh doanh quốc tế ThS. Tiêu Vân Trang 2 3 Chiều PN-C.001 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 26/02/2019 9 25/01/2019 14:08:50
5 1821702026512 Tin học đại cương ThS. Trương Xuân Hương, ThS. Phạm Thủy Tú 4 4 Chiều T1-PM05 Cơ sở Phòng máy 27/02/2019 9 25/01/2019 15:44:27
6 18211010783102 Kỹ năng Làm việc nhóm ThS. Nguyễn Võ Huệ Anh 1 5 Chiều PQ-A.401 Cơ sở 2C 28/02/2019 9 23/01/2019 14:08:55
7 1821111001403 Tin học đại cương ThS. Trương Xuân Hương 4 4 Sáng T1-PM05 Cơ sở Phòng máy 06/03/2019 10 25/01/2019 15:43:09
8 1821702026512 Tin học đại cương ThS. Trương Xuân Hương, ThS. Phạm Thủy Tú 4 4 Chiều T1-PM05 Cơ sở Phòng máy 06/03/2019 10 25/01/2019 15:45:13
9 18211010783104 Kỹ năng Làm việc nhóm ThS. Nguyễn Võ Huệ Anh 1 5 Tối PQ-A.203 Cơ sở 2C 07/03/2019 10 23/01/2019 14:11:20
10 18211010909104 Kỹ năng Giải quyết vấn đề ThS. Nguyễn Võ Huệ Anh 1 6 Tối PQ-A.202 Cơ sở 2C 08/03/2019 10 23/01/2019 14:11:56
11 18211010909104 Kỹ năng Giải quyết vấn đề ThS. Nguyễn Võ Huệ Anh 1 7 Tối PQ-A.202 Cơ sở 2C 09/03/2019 10 23/01/2019 14:12:40
12 18221160023104 Thực hành chứng từ kinh doanh ThS. Nguyễn Trần Tú Anh 2 7 Sáng Q9-B.307 Cơ sở Quận 9 23/03/2019 12 21/01/2019 10:45:55
13 18221160023105 Thực hành chứng từ kinh doanh ThS. Nguyễn Trần Tú Anh 2 7 Chiều Q9-B.402 Cơ sở Quận 9 23/03/2019 12 21/01/2019 10:47:46
14 1821301094001 Kế toán tài chính 3 ThS. GVC.Nguyễn Trọng Toàn 3 CN Sáng PQ-A.402 Cơ sở 2C 07/04/2019 14 23/01/2019 13:57:43
15 1821301105201 Kế toán tài chính quốc tế 1 ThS. Thái Trần Vân Hạnh, ThS. Trần Hằng Diệu 3 CN Chiều PQ-A.402 Cơ sở 2C 07/04/2019 14 22/01/2019 08:20:15
16 1821301105401 Kế toán tài chính quốc tế 3 ThS. Nguyễn Minh Hằng 3 CN Chiều PQ-A.502 Cơ sở 2C 07/04/2019 14 23/01/2019 08:48:12
17 1821101064047 Anh văn căn bản 1 ThS. Nguyễn Ngọc Tuyền, ThS. Trần Thế Khoa 3 2 Tối Q7-B.603 Trụ sở chính Q7 15/04/2019 16 15/01/2019 15:08:26
18 1821101110203 Tiếng Anh tăng cường 1 Cô Phan Ngọc Thanh Nhã 3 3 Sáng Q9-B.105 Cơ sở Quận 9 16/04/2019 16 17/01/2019 15:04:10
19 1821101069702 Kế toán tài chính 1 ThS. Võ Thị Trúc Đào 3 4 Sáng Q7-A.407 Trụ sở chính Q7 17/04/2019 16 23/01/2019 09:10:06
20 1821101099102 Khởi nghiệp và đổi mới TS. Ao Thu Hoài 3 4 Chiều Q7-A.502 Trụ sở chính Q7 17/04/2019 16 21/01/2019 10:10:28
21 1821101069704 Kế toán tài chính 1 ThS. Võ Thị Trúc Đào 3 4 Chiều Q7-A.106 Trụ sở chính Q7 17/04/2019 16 23/01/2019 09:11:02
22 1821101075602 Nghiên cứu Marketing 1 ThS. Nguyễn Nam Phong 3 5 Sáng Q7-A.502 Trụ sở chính Q7 18/04/2019 16 24/01/2019 16:08:49
23 1821101064301 Writing 3 ThS. Chu Quang Phê 3 5 Chiều Q7-A.108 Trụ sở chính Q7 18/04/2019 16 17/01/2019 16:02:33
24 1821101094307 Anh văn căn bản 3 ThS. Nguyễn Hạ Liên Chi 3 5 Chiều Q7-A.602 Trụ sở chính Q7 18/04/2019 16 23/01/2019 10:08:45
25 1821101075603 Nghiên cứu Marketing 1 ThS. Nguyễn Nam Phong 3 5 Chiều Q7-A.502 Trụ sở chính Q7 18/04/2019 16 24/01/2019 16:09:31
26 1821101017401 Tài chính, đầu tư và phát triển BĐS ThS. Hoàng Tuấn Dũng 3 6 Sáng Q7-A.604 Trụ sở chính Q7 19/04/2019 16 16/01/2019 14:29:58
27 18227150012901 Kỹ thuật quảng cáo Cô Nguyễn Thị Thúy 3 6 Sáng Q9-B.107 Cơ sở Quận 9 19/04/2019 16 17/01/2019 08:31:38
28 1821111000109 Anh văn căn bản 1 ThS. Trần Thúy Quỳnh My 3 6 Sáng PQ-A.301 Cơ sở 2C 19/04/2019 16 22/01/2019 08:51:56
29 1821111000110 Anh văn căn bản 1 ThS. Trần Thúy Quỳnh My 3 6 Chiều PQ-A.301 Cơ sở 2C 19/04/2019 16 15/01/2019 15:00:58
30 1821101075605 Nghiên cứu Marketing 1 ThS. Nguyễn Nam Phong 3 6 Chiều Q7-A.502 Trụ sở chính Q7 19/04/2019 16 24/01/2019 16:10:06
31 1821101110211 Tiếng Anh tăng cường 1 Cô Phan Ngọc Thanh Nhã 3 7 Sáng Q9-B.105 Cơ sở Quận 9 20/04/2019 16 17/01/2019 15:05:00
32 18221160011101 Tổ chức sự kiện ThS. Đinh Chấn Hưng 3 7 Sáng Q9-B.310 Cơ sở Quận 9 20/04/2019 16 25/01/2019 15:34:23
33 1821101081301 Quản trị kinh doanh lữ hành ThS. Trương Quốc Dũng 3 7 Chiều Q7-A.102 Trụ sở chính Q7 20/04/2019 16 15/01/2019 15:11:25
34 1821702004404 Nguyên lý kế toán ThS. Thái Trần Vân Hạnh 3 7 Chiều PQ-A.102 Cơ sở 2C 20/04/2019 16 22/01/2019 08:19:28
35 18221160011102 Tổ chức sự kiện ThS. Đinh Chấn Hưng 3 7 Chiều Q9-B.301 Cơ sở Quận 9 20/04/2019 16 25/01/2019 15:34:48
36 1821101087603 Tin học chuyên ngành kinh doanh bất động sản ThS. Trương Đình Hải Thụy 3 5 Sáng Q7-B.606 Trụ sở chính Q7 25/04/2019 17 22/01/2019 14:26:33
37 18227150002101 Thanh toán quốc tế ThS. Nông Thị Như Mai 3 6 Chiều PQ-B.208 Cơ sở 2C 03/05/2019 18 17/01/2019 10:57:51