Buildings
THỜI KHÓA BIỂU HỌC BÙ
Nội dung tìm  (Tên giảng viên, mã lớp học phần, tên học phần)
Tuần
select
Từ ngày 02/08/2021  đến ngày 08/08/2021
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Cơ sở
select
Buổi học
select
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGCƠ SỞNGÀY BÙTUẦN BÙGHI CHÚNGÀY CẬP NHẬT
1 2031301115001 Quản trị đa quốc gia ThS. Hồ Thị Thanh Hảo 3 7 Sáng Học trực tuyến Học trực tuyến 07/08/2021 32 24/07/2021 16:55:57