Buildings
THỜI KHÓA BIỂU HỌC BÙ
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
Cơ sở
select
Buổi học
select
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGCƠ SỞNGÀY BÙTUẦN BÙNGÀY CẬP NHẬT
1 1821101003218 Kinh tế vĩ mô 1 ThS. Đỗ Gioan Hảo 3 2 Sáng Q9-B.205 Cơ sở Quận 9 22/04/2019 17 19/03/2019 10:57:30
2 18221160018901 Phiên dịch (Interpretation) Cô Lê Thị Phương Thảo 3 2 Sáng Q9-B.309 Cơ sở Quận 9 22/04/2019 17 26/03/2019 07:46:51
3 1821101057101 Trị giá hải quan ThS. Nguyễn Thị Huyền 3 2 Sáng PQ-A.503 Cơ sở 2C 22/04/2019 17 05/04/2019 15:38:02
4 1821101076101 Nghiệp vụ lễ tân khách sạn ThS. Trần Đình Thắng 3 2 Sáng Q7-A.301 Trụ sở chính Q7 22/04/2019 17 08/04/2019 15:13:39
5 18221160022507 Tiếng Anh chuyên ngành XNK Thầy Đỗ Khoa 3 2 Sáng Q9-B.307 Cơ sở Quận 9 22/04/2019 17 09/04/2019 08:25:14
6 18221011494501 Tài chính doanh nghiệp 1 Cô Nguyễn Bằng Phi 3 2 Sáng Q9-B.112 Cơ sở Quận 9 22/04/2019 17 09/04/2019 09:23:25
7 1821702019402 Phân tích hoạt động kinh doanh XNK TS. Nguyễn Xuân Hiệp 3 2 Sáng PQ-B.204 Cơ sở 2C 22/04/2019 17 09/04/2019 11:07:28
8 18221031001504 Quản trị thương hiệu TS. Nguyễn Thị Hồng Nguyệt 2 2 Sáng PN-B.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 22/04/2019 17 16/04/2019 14:54:47
9 18221021294502 Kế toán các doanh nghiệp đặc thù ThS. Trương Thảo Nghi 3 2 Sáng PN-C.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 22/04/2019 17 18/04/2019 09:32:01
10 1821101063416 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin (Phần 2) ThS. Trần Thị Thảo 3 2 Sáng Q9-B.208 Cơ sở Quận 9 22/04/2019 17 18/04/2019 10:23:02
11 1821702030401 Khái niệm và nguyên tắc kế toán quốc tế ThS. Nguyễn Minh Hằng 3 2 Chiều PQ-B.207 Cơ sở 2C 22/04/2019 17 25/02/2019 15:38:23
12 1821101003217 Kinh tế vĩ mô 1 ThS. Đỗ Gioan Hảo 3 2 Chiều Q9-B.205 Cơ sở Quận 9 22/04/2019 17 19/03/2019 10:56:57
13 18221081125005 Tiếng Anh 2 Cô Lê Thị Phương Thảo 3 2 Chiều Q9-B.103 Cơ sở Quận 9 22/04/2019 17 26/03/2019 07:47:20
14 18221051027001 Giao dịch thương mại quốc tế ThS. Hồ Thúy Trinh 4 2 Chiều PQ-A.302 Cơ sở 2C 22/04/2019 17 27/03/2019 14:36:58
15 1821702040601 Kỹ năng Giao tiếp ThS. Lại Thế Luyện 2 2 Chiều T2-P.201 Cơ sở 343/4 22/04/2019 17 01/04/2019 10:50:51
16 18227150002607 Chính trị ThS. Đỗ Thị Thanh Huyền 5 2 Chiều PQ-B.404 Cơ sở 2C 22/04/2019 17 02/04/2019 08:55:34
17 18227150000507 Pháp luật đại cương ThS. Trần Văn Bình 3 2 Chiều PQ-A.208 Cơ sở 2C 22/04/2019 17 02/04/2019 09:57:15
18 18221051264503 Kiểm tra sau thông quan ThS. Dương Phùng Đức 3 2 Chiều PN-C.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 22/04/2019 17 03/04/2019 09:57:29
19 18227150001603 Quản trị học ThS. Lượng Văn Quốc 3 2 Chiều PQ-A.210 Cơ sở 2C 22/04/2019 17 08/04/2019 09:38:30
20 1821101076102 Nghiệp vụ lễ tân khách sạn ThS. Trần Đình Thắng 3 2 Chiều Q7-A.301 Trụ sở chính Q7 22/04/2019 17 08/04/2019 15:12:57
21 1821702015111 Anh văn 2 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai 3 2 Chiều PQ-A.101 Cơ sở 2C 22/04/2019 17 10/04/2019 10:09:58
22 1821101031901 Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa và vận tải ThS. Ngụy Thị Sao Chi 2 2 Chiều PQ-A.301 Cơ sở 2C 22/04/2019 17 12/04/2019 08:39:31
23 1821101003912 Kinh tế lượng ThS. Nguyễn Trung Đông 3 2 Chiều T1-PM08 Cơ sở Phòng máy 22/04/2019 17 12/04/2019 15:03:49
24 18221031001503 Quản trị thương hiệu TS. Nguyễn Thị Hồng Nguyệt 2 2 Chiều PN-B.201 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 22/04/2019 17 16/04/2019 14:55:22
25 18227150001201 Kế toán tài chính 1 ThS. Ngô Nhật Phương Diễm 3 2 Chiều PQ-B.505 Cơ sở 2C 22/04/2019 17 17/04/2019 09:36:04
26 18221051115501 Thủ tục hải quan ThS. Nguyễn Đức Thuận 3 2 Chiều PN-C.302 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 22/04/2019 17 17/04/2019 14:00:48
27 18227063027501 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ThS. Lê Thị Hoài Nghĩa 5 2 Chiều Q9-B.106 Cơ sở Quận 9 22/04/2019 17 17/04/2019 15:27:58
28 1821101063409 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin (Phần 2) ThS. Trần Thị Thảo 3 2 Chiều Q9-B.203 Cơ sở Quận 9 22/04/2019 17 18/04/2019 10:24:08
29 1821101063841 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Thanh Trường 4 2 Tối Q7-B.608 Trụ sở chính Q7 22/04/2019 17 12/04/2019 09:00:03
30 1821111001417 Tin học đại cương ThS. Trần Trọng Hiếu 4 2 Tối T1-PM03 Cơ sở Phòng máy 22/04/2019 17 12/04/2019 15:17:18
31 1821301105601 Kế toán hợp nhất kinh doanh TS. Trần Hồng Vân 3 2 Tối PQ-A.502 Cơ sở 2C 22/04/2019 17 18/04/2019 11:20:51
32 18213010139202 Quản trị dự án ThS. Đặng Thị Thùy Dương 3 2 Tối PQ-A.407 Cơ sở 2C 22/04/2019 17 20/04/2019 15:25:42
33 18227150000812 Tin học đại cương ThS. Trần Anh Sơn 4 3 Sáng T1-PM09 Cơ sở Phòng máy 23/04/2019 17 12/03/2019 13:09:58
34 18221160003002 Tiếng Anh 1 Cô Phan Nguyễn Nhật Ánh 4 3 Sáng Q9-B.308 Cơ sở Quận 9 23/04/2019 17 12/03/2019 16:26:08
35 1821101064032 Anh văn căn bản 1 ThS. Chu Quang Phê 3 3 Sáng Q7-A.308 Trụ sở chính Q7 23/04/2019 17 18/03/2019 14:22:10
36 1821101068801 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server ThS. Vũ Thị Thanh Hương 3 3 Sáng Q7-B.606 Trụ sở chính Q7 23/04/2019 17 20/03/2019 09:35:32
37 1821702015122 Anh văn 2 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai 3 3 Sáng PQ-A.103 Cơ sở 2C 23/04/2019 17 10/04/2019 10:11:12
38 18221011723001 Thẩm định dự án đầu tư công ThS. Lê Trường Hải 2 3 Sáng PN-B.203 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 23/04/2019 17 10/04/2019 15:28:09
39 1821101003909 Kinh tế lượng ThS. Nguyễn Trung Đông 3 3 Sáng Q7-B.608 Trụ sở chính Q7 23/04/2019 17 12/04/2019 15:04:47
40 1821702003609 Kinh tế vĩ mô 1 TS. Đoàn Ngọc Phúc 3 3 Sáng PQ-A.101 Cơ sở 2C 23/04/2019 17 16/04/2019 14:47:51
41 18227150010402 Văn hóa các nước Đông Nam Á TS. Lê Thị Phương Duyên 3 3 Sáng PQ-A.004 Cơ sở 2C 23/04/2019 17 17/04/2019 13:54:21
42 1821111001412 Tin học đại cương TS. Tôn Thất Hòa An 4 3 Sáng T1-PM08 Cơ sở Phòng máy 23/04/2019 17 18/04/2019 09:05:49
43 1821101064303 Writing 3 ThS. Chu Quang Phê 3 3 Chiều Q7-A.106 Trụ sở chính Q7 23/04/2019 17 18/03/2019 14:22:42
44 1821702019402 Phân tích hoạt động kinh doanh XNK TS. Nguyễn Xuân Hiệp 3 3 Chiều PQ-B.204 Cơ sở 2C 23/04/2019 17 09/04/2019 11:08:50
45 1821702015121 Anh văn 2 ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai 3 3 Chiều PQ-A.103 Cơ sở 2C 23/04/2019 17 10/04/2019 10:10:27
46 1821101003910 Kinh tế lượng ThS. Nguyễn Văn Phong 3 3 Chiều T1-PM02 Cơ sở Phòng máy 23/04/2019 17 10/04/2019 14:08:20
47 1821101002514 Toán cao cấp ThS. Nguyễn Trung Đông 4 3 Chiều Q7-A.501 Trụ sở chính Q7 23/04/2019 17 12/04/2019 15:07:22
48 18221031494501 Marketing căn bản Cô Hồ Thị Thảo Nguyên 3 3 Chiều Q9-B.302 Cơ sở Quận 9 23/04/2019 17 13/04/2019 08:24:02
49 18227150001604 Quản trị học TS. Phạm Thị Ngọc Mai 3 3 Chiều PQ-A.209 Cơ sở 2C 23/04/2019 17 16/04/2019 08:47:01
50 18221160017601 Phát triển ứng dụng web với ASP.net ThS. GVC.Võ Xuân Thể 3 3 Chiều Q9-PM207 Cơ sở Quận 9 23/04/2019 17 17/04/2019 15:30:39
51 1821101071901 Lập trình kế toán 2 ThS. GVC.Võ Xuân Thể 3 4 Sáng T1-PM08 Cơ sở Phòng máy 24/04/2019 17 28/02/2019 09:33:59
52 18221160003009 Tiếng Anh 1 Thầy Lê Anh Pha 4 4 Sáng Q9-B.103 Cơ sở Quận 9 24/04/2019 17 12/04/2019 08:24:46
53 1821101002505 Toán cao cấp ThS. Vũ Anh Linh Duy 4 4 Sáng Q9-B.209 Cơ sở Quận 9 24/04/2019 17 12/04/2019 08:40:21
54 18221021294502 Kế toán các doanh nghiệp đặc thù ThS. Trương Thảo Nghi 3 4 Sáng PN-C.202 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 24/04/2019 17 12/04/2019 10:03:48
55 18221051133501 Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu ThS. Nguyễn Trung Thành 2 4 Sáng PN-C.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 24/04/2019 17 13/04/2019 08:21:53
56 1821101063413 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin (Phần 2) ThS. Bùi Minh Nghĩa 3 4 Sáng Q7-A.306 Trụ sở chính Q7 24/04/2019 17 17/04/2019 15:06:29
57 1821702003619 Kinh tế vĩ mô 1 TS. Đoàn Ngọc Phúc 3 4 Sáng PQ-A.110 Cơ sở 2C 24/04/2019 17 17/04/2019 15:15:39
58 18227150001602 Quản trị học Thầy Hoàng Văn Trung 3 4 Sáng PQ-A.103 Cơ sở 2C 24/04/2019 17 19/04/2019 09:57:24
59 18227033014501 Quản trị học Thầy Hoàng Văn Trung 3 4 Sáng PQ-A.103 Cơ sở 2C 24/04/2019 17 19/04/2019 09:57:55
60 18227150002609 Chính trị ThS. GVC.Đặng Hữu Sửu 5 4 Sáng Q9-B.106 Cơ sở Quận 9 24/04/2019 17 19/04/2019 14:12:55
61 1821101099102 Khởi nghiệp và đổi mới TS. Ao Thu Hoài 3 4 Chiều Q7-A.502 Trụ sở chính Q7 24/04/2019 17 04/03/2019 11:11:41
62 1821101003908 Kinh tế lượng ThS. Nguyễn Văn Phong 3 4 Chiều T1-PM02 Cơ sở Phòng máy 24/04/2019 17 10/04/2019 14:08:43
63 1821101002506 Toán cao cấp ThS. Vũ Anh Linh Duy 4 4 Chiều Q9-B.208 Cơ sở Quận 9 24/04/2019 17 12/04/2019 08:40:58
64 18221051133501 Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu ThS. Nguyễn Trung Thành 2 4 Chiều PN-C.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 24/04/2019 17 13/04/2019 08:22:42
65 18221051163002 Kiểm tra sau thông quan Cô Trần Xuân Hằng 2 4 Chiều PN-B.004 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 24/04/2019 17 17/04/2019 09:18:24
66 1821112001001 Kinh tế vĩ mô 1 TS. Đoàn Ngọc Phúc 3 4 Chiều Q9-B.203 Cơ sở Quận 9 24/04/2019 17 17/04/2019 15:14:09
67 1821702003611 Kinh tế vĩ mô 1 TS. Đoàn Ngọc Phúc 3 4 Chiều PQ-A.104 Cơ sở 2C 24/04/2019 17 17/04/2019 15:14:59
68 18221051133504 Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu ThS. Nguyễn Thị Thùy Giang 2 4 Chiều PN-B.201 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 24/04/2019 17 18/04/2019 14:14:49
69 18227150000816 Tin học đại cương ThS. Lê Thị Kim Thoa 4 4 Chiều T1-PM08 Cơ sở Phòng máy 24/04/2019 17 18/04/2019 15:06:39
70 18221011265001 Quản trị rủi ro tài chính ThS. Hồ Thị Lam 3 4 Chiều PN-C.101 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 24/04/2019 17 19/04/2019 08:03:54
71 1821301063702 Pháp luật đại cương ThS. Trần Văn Bình 3 4 Tối PQ-A.401 Cơ sở 2C 24/04/2019 17 09/04/2019 10:06:11
72 1821101087603 Tin học chuyên ngành kinh doanh bất động sản ThS. Trương Đình Hải Thụy 3 5 Sáng Q7-B.606 Trụ sở chính Q7 25/04/2019 17 22/01/2019 14:26:33
73 18221031266001 Lập kế hoạch kinh doanh ThS. Trần Văn Hưng 3 5 Sáng Q9-B.203 Cơ sở Quận 9 25/04/2019 17 08/04/2019 15:52:22
74 1821101086203 Thực hành phần mềm quản lý khách sạn ThS. Phùng Vũ Bảo Ngọc 2 5 Sáng T1-PM02 Cơ sở Phòng máy 25/04/2019 17 10/04/2019 10:34:47
75 1821702002909 Toán cao cấp ThS. Nguyễn Văn Phong 4 5 Sáng PQ-A.103 Cơ sở 2C 25/04/2019 17 10/04/2019 14:10:16
76 1821101071001 Kinh tế vi mô 2 TS. Đoàn Ngọc Phúc 3 5 Sáng Q9-B.208 Cơ sở Quận 9 25/04/2019 17 17/04/2019 15:09:39
77 18221011764502 Phân tích báo cáo tài chính Cô Nguyễn Bằng Phi 3 5 Sáng PN-C.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 25/04/2019 17 18/04/2019 09:25:23
78 18221021294503 Kế toán các doanh nghiệp đặc thù ThS. Trương Thảo Nghi 3 5 Sáng PN-C.102 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 25/04/2019 17 18/04/2019 09:32:46
79 18227150001607 Quản trị học Thầy Hoàng Văn Trung 3 5 Sáng PQ-A.203 Cơ sở 2C 25/04/2019 17 19/04/2019 09:58:59
80 18227150000308 Kinh tế vi mô ThS. Huỳnh Hiền Hải 3 5 Sáng PQ-A.207 Cơ sở 2C 25/04/2019 17 19/04/2019 15:18:13
81 1821101063847 Tin học đại cương ThS. Trương Xuân Hương 4 5 Chiều Q7-B.606 Trụ sở chính Q7 25/04/2019 17 22/03/2019 10:21:46
82 18227150017208 Kỹ năng tư duy hiệu quả ThS. Lê Nữ Diễm Hương 1 5 Chiều T2-P.301 Cơ sở 343/4 25/04/2019 17 26/03/2019 14:05:38
83 18227150000503 Pháp luật đại cương ThS. Trần Văn Bình 3 5 Chiều PQ-A.204 Cơ sở 2C 25/04/2019 17 02/04/2019 09:57:37
84 18221011764502 Phân tích báo cáo tài chính Cô Nguyễn Bằng Phi 3 5 Chiều PN-B.201 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 25/04/2019 17 03/04/2019 08:34:25
85 1821101086204 Thực hành phần mềm quản lý khách sạn ThS. Phùng Vũ Bảo Ngọc 2 5 Chiều T1-PM02 Cơ sở Phòng máy 25/04/2019 17 10/04/2019 10:35:11
86 1821101003906 Kinh tế lượng ThS. Nguyễn Văn Phong 3 5 Chiều PQ-A.104 Cơ sở 2C 25/04/2019 17 10/04/2019 14:26:28
87 18221021294504 Kế toán các doanh nghiệp đặc thù ThS. Trương Thảo Nghi 3 5 Chiều PN-C.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 25/04/2019 17 18/04/2019 09:33:20
88 18227150001609 Quản trị học Thầy Hoàng Văn Trung 3 5 Chiều PQ-A.203 Cơ sở 2C 25/04/2019 17 19/04/2019 10:00:47
89 18221011265001 Quản trị rủi ro tài chính ThS. Hồ Thị Lam 3 5 Chiều PN-C.101 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 25/04/2019 17 19/04/2019 10:09:34
90 1821101063841 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Thanh Trường 4 5 Tối Q7-B.610 Trụ sở chính Q7 25/04/2019 17 12/04/2019 09:00:34
91 1821702026502 Tin học đại cương ThS. Trần Trọng Hiếu 4 5 Tối T1-PM01 Cơ sở Phòng máy 25/04/2019 17 18/04/2019 08:59:47
92 18221021343001 Kế toán quốc tế ThS. Nguyễn Hà Minh Thi 2 6 Sáng PN-B.003 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 26/04/2019 17 08/04/2019 08:38:38
93 18221160003009 Tiếng Anh 1 Thầy Lê Anh Pha 4 6 Sáng Q9-B.103 Cơ sở Quận 9 26/04/2019 17 12/04/2019 08:25:31
94 1821101002514 Toán cao cấp ThS. Nguyễn Trung Đông 4 6 Sáng Q7-A.308 Trụ sở chính Q7 26/04/2019 17 12/04/2019 15:05:58
95 18221051393001 Thực hành chứng từ XNK ThS. Nguyễn Thị Huyền 2 6 Sáng Q9-B.203 Cơ sở Quận 9 26/04/2019 17 13/04/2019 08:29:18
96 1821112001002 Kinh tế vĩ mô 1 TS. Đoàn Ngọc Phúc 3 6 Sáng Q9-B.208 Cơ sở Quận 9 26/04/2019 17 17/04/2019 15:13:04
97 18227150007702 Thực hành Luật thương mại quốc tế ThS. Trần Văn Bình 2 6 Sáng PQ-A.004 Cơ sở 2C 26/04/2019 17 20/04/2019 10:49:48
98 1821111001419 Tin học đại cương ThS. Trương Đình Hải Thụy 4 6 Chiều T1-PM05 Cơ sở Phòng máy 26/04/2019 17 20/02/2019 15:48:43
99 18221041524501 Phát triển hệ thống TTQL ThS. GVC.Võ Xuân Thể 3 6 Chiều Q9-PM206 Cơ sở Quận 9 26/04/2019 17 25/03/2019 14:00:28
100 18221021343002 Kế toán quốc tế ThS. Nguyễn Hà Minh Thi 2 6 Chiều PN-B.201 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 26/04/2019 17 08/04/2019 08:39:43
101 18221031266001 Lập kế hoạch kinh doanh ThS. Trần Văn Hưng 3 6 Chiều Q9-B.203 Cơ sở Quận 9 26/04/2019 17 08/04/2019 15:53:10
102 18221021294505 Kế toán các doanh nghiệp đặc thù ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng, ThS. Vương Thị Thanh Nhàn 3 6 Chiều PN-C.302 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 26/04/2019 17 10/04/2019 08:37:25
103 18221160003009 Tiếng Anh 1 Thầy Lê Anh Pha 4 6 Chiều Q9-B.103 Cơ sở Quận 9 26/04/2019 17 12/04/2019 08:26:42
104 18221160006612 Phần mềm kế toán doanh nghiệp VN ThS. Nguyễn Thu Hiền 3 7 Sáng Q9-PM107 Cơ sở Quận 9 27/04/2019 17 11/03/2019 15:39:42
105 18221051045003 Nghiệp vụ ngoại thương ThS. Hồ Thúy Trinh 3 7 Sáng Q9-B.309 Cơ sở Quận 9 27/04/2019 17 27/03/2019 14:37:43
106 18221041514501 Phát triển hệ thống TMĐT ThS. GVC.Võ Xuân Thể 3 7 Sáng Q9-PM206 Cơ sở Quận 9 27/04/2019 17 08/04/2019 09:45:33
107 18227150000812 Tin học đại cương ThS. Trần Anh Sơn 4 7 Sáng T1-PM10 Cơ sở Phòng máy 27/04/2019 17 18/04/2019 09:16:18
108 18221160006612 Phần mềm kế toán doanh nghiệp VN ThS. Nguyễn Thu Hiền 3 7 Chiều Q9-PM107 Cơ sở Quận 9 27/04/2019 17 11/03/2019 15:42:39
109 18221160001801 Nghiệp vụ ngoại thương ThS. Hồ Thúy Trinh 3 7 Chiều Q9-B.405 Cơ sở Quận 9 27/04/2019 17 27/03/2019 14:38:21
110 18221041524501 Phát triển hệ thống TTQL ThS. GVC.Võ Xuân Thể 3 7 Chiều Q9-PM202 Cơ sở Quận 9 27/04/2019 17 08/04/2019 09:43:59
111 1821101063861 Tin học đại cương ThS. Trần Trọng Hiếu, ThS. Trương Đình Hải Thụy 4 5 Sáng Q7-B.606 Trụ sở chính Q7 02/05/2019 18 21/02/2019 11:31:11
112 18221041514501 Phát triển hệ thống TMĐT ThS. GVC.Võ Xuân Thể 3 5 Sáng Q9-PM206 Cơ sở Quận 9 02/05/2019 18 08/04/2019 09:59:16
113 1821111000104 Anh văn căn bản 1 ThS. Lưu Tuyết Nhung 3 5 Sáng PQ-A.107 Cơ sở 2C 02/05/2019 18 10/04/2019 13:12:44
114 1821702026508 Tin học đại cương ThS. Lâm Hoàng Trúc Mai 4 5 Sáng T1-PM02 Cơ sở Phòng máy 02/05/2019 18 10/04/2019 14:55:16
115 1821101063823 Tin học đại cương ThS. Đinh Xuân Thọ 4 5 Sáng Q7-B.605 Trụ sở chính Q7 02/05/2019 18 10/04/2019 15:40:27
116 18227150000819 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Huy Khang 4 5 Sáng T1-PM03 Cơ sở Phòng máy 02/05/2019 18 12/04/2019 08:42:41
117 1821101003917 Kinh tế lượng ThS. Nguyễn Trung Đông 3 5 Sáng Q7-B.608 Trụ sở chính Q7 02/05/2019 18 12/04/2019 15:22:13
118 1821101063861 Tin học đại cương ThS. Trần Trọng Hiếu, ThS. Trương Đình Hải Thụy 4 5 Chiều Q7-B.606 Trụ sở chính Q7 02/05/2019 18 21/02/2019 11:21:41
119 1821111000104 Anh văn căn bản 1 ThS. Lưu Tuyết Nhung 3 5 Chiều PQ-A.107 Cơ sở 2C 02/05/2019 18 10/04/2019 13:11:29
120 18227150000811 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Huy Khang 4 5 Chiều T1-PM07 Cơ sở Phòng máy 02/05/2019 18 12/04/2019 08:42:09
121 1821101003918 Kinh tế lượng ThS. Nguyễn Trung Đông 3 5 Chiều Q7-B.608 Trụ sở chính Q7 02/05/2019 18 16/04/2019 09:24:54
122 1821301063702 Pháp luật đại cương ThS. Trần Văn Bình 3 5 Tối PQ-A.401 Cơ sở 2C 02/05/2019 18 09/04/2019 10:06:50
123 1821101063835 Tin học đại cương ThS. Phạm Thủy Tú 4 6 Sáng Q7-B.608 Trụ sở chính Q7 03/05/2019 18 04/04/2019 15:06:58
124 18221041524501 Phát triển hệ thống TTQL ThS. GVC.Võ Xuân Thể 3 6 Sáng Q9-PM206 Cơ sở Quận 9 03/05/2019 18 08/04/2019 09:58:59
125 1821101063834 Tin học đại cương ThS. Huỳnh Ngọc Thành Trung 4 6 Sáng Q7-B.610 Trụ sở chính Q7 03/05/2019 18 10/04/2019 08:55:12
126 1821101063846 Tin học đại cương ThS. Trương Đình Hải Thụy 4 6 Sáng Q7-B.606 Trụ sở chính Q7 03/05/2019 18 10/04/2019 10:32:17
127 1821101063803 Tin học đại cương ThS. Lâm Hoàng Trúc Mai 4 6 Sáng T1-PM02 Cơ sở Phòng máy 03/05/2019 18 10/04/2019 14:55:52
128 1821111001407 Tin học đại cương ThS. Đinh Xuân Thọ 4 6 Sáng T1-PM03 Cơ sở Phòng máy 03/05/2019 18 10/04/2019 15:42:21
129 18221081134509 Tiếng Anh 3 ThS. Lưu Tuyết Nhung 3 6 Sáng PQ-A.106 Cơ sở 2C 03/05/2019 18 10/04/2019 15:49:24
130 18227150002101 Thanh toán quốc tế ThS. Nông Thị Như Mai 3 6 Chiều PQ-B.208 Cơ sở 2C 03/05/2019 18 17/01/2019 10:57:51
131 18221041514501 Phát triển hệ thống TMĐT ThS. GVC.Võ Xuân Thể 3 6 Chiều Q9-PM205 Cơ sở Quận 9 03/05/2019 18 08/04/2019 09:58:13
132 1821702026505 Tin học đại cương ThS. Trương Đình Hải Thụy 4 6 Chiều T1-PM03 Cơ sở Phòng máy 03/05/2019 18 10/04/2019 10:30:20
133 18221081134509 Tiếng Anh 3 ThS. Lưu Tuyết Nhung 3 6 Chiều PQ-A.106 Cơ sở 2C 03/05/2019 18 10/04/2019 13:11:55
134 1821101063803 Tin học đại cương ThS. Lâm Hoàng Trúc Mai 4 6 Chiều T1-PM02 Cơ sở Phòng máy 03/05/2019 18 10/04/2019 14:56:20
135 1821702026503 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Thanh Trường, ThS. Trần Minh Tùng 4 6 Chiều T1-PM05 Cơ sở Phòng máy 03/05/2019 18 12/04/2019 09:06:37
136 1821101063824 Tin học đại cương ThS. Trương Xuân Hương 4 6 Chiều Q7-B.608 Trụ sở chính Q7 03/05/2019 18 12/04/2019 15:13:19
137 1821101063841 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Thanh Trường 4 7 Sáng Q7-B.608 Trụ sở chính Q7 04/05/2019 18 12/04/2019 09:05:43
138 1821111001411 Tin học đại cương ThS. Trần Trọng Hiếu 4 7 Sáng T1-PM07 Cơ sở Phòng máy 04/05/2019 18 12/04/2019 15:15:45
139 1821111001408 Tin học đại cương TS. Tôn Thất Hòa An 4 7 Sáng T1-PM08 Cơ sở Phòng máy 04/05/2019 18 18/04/2019 09:07:12
140 18227150001603 Quản trị học ThS. Lượng Văn Quốc 3 7 Chiều PQ-A.207 Cơ sở 2C 04/05/2019 18 08/04/2019 09:39:48
141 1821101063829 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Thanh Trường 4 7 Chiều Q7-B.610 Trụ sở chính Q7 04/05/2019 18 12/04/2019 09:04:44
142 18227150002701 Kỹ năng bán hàng ThS. Mai Thoại Diễm Phương 3 2 Sáng PQ-A.206 Cơ sở 2C 06/05/2019 19 17/04/2019 15:19:44
143 18227150002702 Kỹ năng bán hàng ThS. Mai Thoại Diễm Phương 3 3 Sáng PQ-A.208 Cơ sở 2C 07/05/2019 19 17/04/2019 15:20:05
144 1821301084402 Tài chính hành vi TS. Phan Thị Mỹ Hạnh 3 5 Chiều PQ-A.402 Cơ sở 2C 09/05/2019 19 08/04/2019 11:12:09
145 1821301105501 Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp ThS. Phạm Huỳnh Lan Vi 2 6 Tối PQ-A.505 Cơ sở 2C 10/05/2019 19 08/04/2019 08:31:20
146 18227150000812 Tin học đại cương ThS. Trần Anh Sơn 4 7 Sáng T1-PM10 Cơ sở Phòng máy 11/05/2019 19 18/04/2019 09:17:24
147 1821301055301 Kế toán tài chính 2 TS. Trần Hồng Vân, ThS. Phạm Huỳnh Lan Vi 3 CN Tối PQ-A.405 Cơ sở 2C 12/05/2019 19 08/04/2019 08:32:06
148 18227150010402 Văn hóa các nước Đông Nam Á TS. Lê Thị Phương Duyên 3 2 Chiều PQ-A.004 Cơ sở 2C 13/05/2019 20 17/04/2019 13:56:03
149 18227150000812 Tin học đại cương ThS. Trần Anh Sơn 4 3 Sáng T1-PM07 Cơ sở Phòng máy 14/05/2019 20 13/03/2019 14:20:56
150 18227150010401 Văn hóa các nước Đông Nam Á TS. Lê Thị Phương Duyên 3 3 Chiều PQ-A.204 Cơ sở 2C 14/05/2019 20 17/04/2019 13:56:31
151 18227150000825 Tin học đại cương ThS. Lê Thị Kim Thoa 4 4 Chiều T1-PM07 Cơ sở Phòng máy 15/05/2019 20 18/04/2019 16:25:36
152 18227150007702 Thực hành Luật thương mại quốc tế ThS. Trần Văn Bình 2 7 Sáng PQ-A.501 Cơ sở 2C 18/05/2019 20 09/04/2019 10:19:59
153 18227150000812 Tin học đại cương ThS. Trần Anh Sơn 4 7 Sáng T1-PM10 Cơ sở Phòng máy 18/05/2019 20 18/04/2019 09:18:11
154 18227150000812 Tin học đại cương ThS. Trần Anh Sơn 4 3 Sáng T1-PM07 Cơ sở Phòng máy 21/05/2019 21 13/03/2019 14:21:54
155 18227150000812 Tin học đại cương ThS. Trần Anh Sơn 4 5 Sáng T1-PM01 Cơ sở Phòng máy 23/05/2019 21 18/04/2019 09:19:58
156 18227150000810 Tin học đại cương ThS. Trần Anh Sơn 4 5 Chiều T1-PM01 Cơ sở Phòng máy 23/05/2019 21 18/04/2019 09:20:39
157 18227150000812 Tin học đại cương ThS. Trần Anh Sơn 4 7 Sáng T1-PM02 Cơ sở Phòng máy 25/05/2019 21 18/04/2019 09:19:12