Buildings
THỜI KHÓA BIỂU HỌC BÙ
Nội dung tìm  (Tên giảng viên, mã lớp học phần, tên học phần)
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Cơ sở
select
Buổi học
select
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGCƠ SỞNGÀY BÙTUẦN BÙGHI CHÚNGÀY CẬP NHẬT
1 1921101087308 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 ThS. Chu Thị Thanh Trang 3 6 Chiều Q9-B.306 Cơ sở Quận 9 10/04/2020 15 14/01/2020 08:42:25
2 1921101110224 Tiếng Anh tăng cường 1 Thầy Lê Minh Luân 3 7 Sáng Q9-B.104 Cơ sở Quận 9 11/04/2020 15 08/01/2020 13:48:25
3 19221160005002 Hoạt động xã hội ThS. Nguyễn Thanh Hải 1 7 Sáng PN-C.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 11/04/2020 15 04/02/2020 09:04:47
4 1921101110244 Tiếng Anh tăng cường 1 Thầy Lê Minh Luân 3 7 Chiều Q9-C.201 Cơ sở Quận 9 11/04/2020 15 08/01/2020 13:50:49
5 19221160005003 Hoạt động xã hội ThS. Nguyễn Thanh Hải 1 7 Chiều PN-C.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 11/04/2020 15 04/02/2020 09:07:16
6 1921301002501 Toán cao cấp ThS. Phạm Thị Thu Hiền 4 CN Chiều PQ-A.505 Cơ sở 2C 19/04/2020 16 13/01/2020 11:29:33