Buildings
THỜI KHÓA BIỂU HỌC BÙ
Nội dung tìm  (Tên giảng viên, mã lớp học phần, tên học phần)
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Cơ sở
select
Buổi học
select
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGCƠ SỞNGÀY BÙTUẦN BÙGHI CHÚNGÀY CẬP NHẬT
1 19221051103501 Trị giá hải quan ThS. Dương Phùng Đức 2 2 Sáng PQ-A.109 Cơ sở 2C 17/02/2020 8 11/02/2020 11:24:31
2 19213010873201 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 TS. Trần Thị Thanh Nga 3 4 Tối PQ-A.404 Cơ sở 2C 19/02/2020 8 07/01/2020 11:01:18
3 1921702036804 Tiền tệ - Ngân hàng và Thị trường tài chính 1 TS. Trần Thị Thanh Nga 3 5 Sáng PQ-A.007 Cơ sở 2C 20/02/2020 8 07/01/2020 10:59:36
4 1921101077201 Nhập môn quản trị công ThS. Lê Trường Hải 2 5 Sáng PQ-A.109 Cơ sở 2C 20/02/2020 8 09/01/2020 15:33:07
5 1921301105201 Kế toán tài chính quốc tế 1 ThS. Trần Hằng Diệu 3 5 Tối PQ-A.406 Cơ sở 2C 20/02/2020 8 13/01/2020 13:00:42
6 1921702026529 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc 4 6 Sáng T1-PM03 Cơ sở Phòng máy 21/02/2020 8 10/01/2020 15:57:34
7 1921702026510 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc 4 6 Chiều T1-PM06 Cơ sở Phòng máy 21/02/2020 8 15/01/2020 09:20:53
8 19227150011203 Thực hành phần mềm quản lý khách sạn ThS. Lê Thị Ngọc Trâm 2 7 Sáng T1-PM04 Cơ sở Phòng máy 22/02/2020 8 04/02/2020 15:23:27
9 19211010910107 Kỹ năng Tìm việc ThS. Nguyễn Kim Vui 1 7 Chiều PQ-A.401 Cơ sở 2C 22/02/2020 8 15/01/2020 14:52:20
10 1921101087601 Tin học chuyên ngành kinh doanh bất động sản ThS. Trương Đình Hải Thụy 3 7 Chiều T1-PM03 Cơ sở Phòng máy 22/02/2020 8 17/01/2020 14:22:24
11 19227150011202 Thực hành phần mềm quản lý khách sạn ThS. Lê Thị Ngọc Trâm 2 7 Chiều T1-PM05 Cơ sở Phòng máy 22/02/2020 8 04/02/2020 15:23:03
12 19221160019901 Phân loại và xuất xứ hàng hóa ThS. Dương Phùng Đức 3 7 Chiều Q9-B.105 Cơ sở Quận 9 22/02/2020 8 11/02/2020 11:31:18
13 19221051083001 Phân loại hàng hóa ThS. Dương Phùng Đức 2 7 Chiều Q9-B.105 Cơ sở Quận 9 22/02/2020 8 11/02/2020 11:31:27
14 19213010873201 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 TS. Trần Thị Thanh Nga 3 7 Tối PQ-A.404 Cơ sở 2C 22/02/2020 8 07/01/2020 11:05:25
15 19221051103501 Trị giá hải quan ThS. Dương Phùng Đức 2 2 Sáng PQ-A.109 Cơ sở 2C 24/02/2020 9 11/02/2020 11:27:07
16 1921301105201 Kế toán tài chính quốc tế 1 ThS. Trần Hằng Diệu 3 5 Tối PQ-A.406 Cơ sở 2C 27/02/2020 9 13/01/2020 13:01:28
17 1921702026529 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc 4 6 Sáng T1-PM03 Cơ sở Phòng máy 28/02/2020 9 10/01/2020 16:00:11
18 1921702026510 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc 4 6 Chiều T1-PM06 Cơ sở Phòng máy 28/02/2020 9 15/01/2020 09:21:14
19 19221160019901 Phân loại và xuất xứ hàng hóa ThS. Dương Phùng Đức 3 7 Chiều Q9-B.102 Cơ sở Quận 9 29/02/2020 9 11/02/2020 11:29:26
20 19221051083001 Phân loại hàng hóa ThS. Dương Phùng Đức 2 7 Chiều Q9-B.102 Cơ sở Quận 9 29/02/2020 9 11/02/2020 11:29:38
21 1921101090207 Business Communication Skills 1 ThS. Nguyễn Thị Thúy An 2 6 Sáng Q7-A.109 Trụ sở chính Q7 13/03/2020 11 10/01/2020 14:48:43
22 1921101090205 Business Communication Skills 1 ThS. Nguyễn Thị Thúy An 2 7 Sáng Q7-A.108 Trụ sở chính Q7 14/03/2020 11 10/01/2020 14:49:05
23 1921101090206 Business Communication Skills 1 ThS. Nguyễn Thị Thúy An 2 7 Chiều Q7-A.602 Trụ sở chính Q7 14/03/2020 11 10/01/2020 14:49:49
24 1921101110247 Tiếng Anh tăng cường 1 Thầy Lê Minh Luân 3 6 Tối Q9-C.005 Cơ sở Quận 9 27/03/2020 13 09/01/2020 09:58:58
25 1921101064303 Writing 3 ThS. Chu Quang Phê 3 2 Sáng Q7-A.106 Trụ sở chính Q7 30/03/2020 14 03/01/2020 08:14:27
26 1921702047504 Anh văn Thương mại quốc tế 2 ThS. Võ Thị Anh Đào 3 2 Sáng PQ-A.210 Cơ sở 2C 30/03/2020 14 14/01/2020 11:07:07
27 1921101003805 Nguyên lý kế toán ThS. Trần Hằng Diệu 3 2 Sáng Q9-C.205 Cơ sở Quận 9 30/03/2020 14 15/01/2020 10:59:22
28 1921101064304 Writing 3 ThS. Chu Quang Phê 3 2 Chiều Q7-A.407 Trụ sở chính Q7 30/03/2020 14 03/01/2020 08:16:46
29 1921101068307 Hành vi người tiêu dùng ThS. Nguyễn Thị Mai Lan 3 2 Chiều Q7-A.408 Trụ sở chính Q7 30/03/2020 14 06/01/2020 15:19:52
30 1921101063007 Nguyên lý Marketing ThS. Phạm Quốc Tú 3 2 Chiều Q7-A.404 Trụ sở chính Q7 30/03/2020 14 08/01/2020 11:27:25
31 1921702047503 Anh văn Thương mại quốc tế 2 ThS. Võ Thị Anh Đào 3 2 Chiều PQ-A.211 Cơ sở 2C 30/03/2020 14 14/01/2020 11:08:29
32 1921101003801 Nguyên lý kế toán ThS. Trần Hằng Diệu 3 2 Chiều Q9-B.406 Cơ sở Quận 9 30/03/2020 14 15/01/2020 10:54:22
33 1921101064301 Writing 3 ThS. Chu Quang Phê 3 3 Sáng Q7-A.606 Trụ sở chính Q7 31/03/2020 14 03/01/2020 08:14:55
34 1921101094302 Anh văn căn bản 3 ThS. Nguyễn Thị Bích Trân 3 3 Sáng Q7-A.109 Trụ sở chính Q7 31/03/2020 14 03/01/2020 08:31:29
35 1921101075603 Nghiên cứu Marketing 1 ThS. Lâm Ngọc Điệp 3 3 Sáng Q7-A.306 Trụ sở chính Q7 31/03/2020 14 03/01/2020 08:53:43
36 1921101064302 Writing 3 ThS. Chu Quang Phê 3 3 Chiều Q7-A.603 Trụ sở chính Q7 31/03/2020 14 03/01/2020 08:17:08
37 1921101094305 Anh văn căn bản 3 ThS. Nguyễn Thị Bích Trân 3 3 Chiều Q7-A.607 Trụ sở chính Q7 31/03/2020 14 03/01/2020 08:50:00
38 1921101075604 Nghiên cứu Marketing 1 ThS. Lâm Ngọc Điệp 3 3 Chiều Q7-A.306 Trụ sở chính Q7 31/03/2020 14 03/01/2020 08:53:09
39 1921101076907 Nguyên lý thẩm định giá ThS. Đặng Hòa Kính 3 3 Chiều Q7-A.605 Trụ sở chính Q7 31/03/2020 14 03/01/2020 13:50:24
40 1921101090005 Listening – Speaking 4 ThS. Trần Thúy Quỳnh My 3 3 Chiều Q7-A.102 Trụ sở chính Q7 31/03/2020 14 07/01/2020 15:10:47
41 1921101094307 Anh văn căn bản 3 ThS. Nguyễn Thị Bích Trân 3 5 Sáng Q7-A.603 Trụ sở chính Q7 02/04/2020 14 03/01/2020 08:45:10
42 1921101100001 Giao dịch thương mại quốc tế ThS. Phạm Gia Lộc 3 5 Sáng Q9-B.305 Cơ sở Quận 9 02/04/2020 14 10/01/2020 15:16:36
43 1921101078606 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh TS. Ao Thu Hoài 3 5 Sáng Q7-A.307 Trụ sở chính Q7 02/04/2020 14 13/01/2020 09:54:44
44 1921101084001 Tài chính công ThS. Phan Đặng Bảo Anh 3 5 Sáng Q7-A.508 Trụ sở chính Q7 02/04/2020 14 16/01/2020 10:18:40
45 1921101094310 Anh văn căn bản 3 ThS. Nguyễn Thị Bích Trân 3 5 Chiều Q7-A.108 Trụ sở chính Q7 02/04/2020 14 03/01/2020 08:50:52
46 1921702033404 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh TS. Ao Thu Hoài 3 5 Chiều PQ-B.201 Cơ sở 2C 02/04/2020 14 13/01/2020 09:55:49
47 19221011155001 Quản lý tài chính nhà nước ThS. Phan Đặng Bảo Anh 3 5 Chiều Q7-A.109 Trụ sở chính Q7 02/04/2020 14 16/01/2020 10:19:18
48 1921101090001 Listening – Speaking 4 ThS. Trần Thúy Quỳnh My 3 6 Sáng Q7-A.102 Trụ sở chính Q7 03/04/2020 14 07/01/2020 15:15:20
49 1921101003245 Kinh tế vĩ mô 1 ThS. Đỗ Gioan Hảo 3 6 Sáng Q9-C.204 Cơ sở Quận 9 03/04/2020 14 07/01/2020 15:19:36
50 1921101090002 Listening – Speaking 4 ThS. Trần Thúy Quỳnh My 3 6 Chiều Q7-A.106 Trụ sở chính Q7 03/04/2020 14 07/01/2020 15:15:55
51 1921101100002 Giao dịch thương mại quốc tế ThS. Phạm Gia Lộc 3 6 Chiều Q9-C.202 Cơ sở Quận 9 03/04/2020 14 10/01/2020 15:17:16
52 1921101084801 Thẩm định giá bất động sản ThS. Đặng Hòa Kính 4 2 Chiều Q7-A.406 Trụ sở chính Q7 06/04/2020 15 03/01/2020 14:00:13
53 1921101064008 Anh văn căn bản 1 ThS. Trương Thị Mai Hạnh 3 3 Sáng Q9-C.104 Cơ sở Quận 9 07/04/2020 15 16/01/2020 15:07:23
54 1921101090003 Listening – Speaking 4 ThS. Trần Thúy Quỳnh My 3 4 Sáng Q7-A.109 Trụ sở chính Q7 08/04/2020 15 07/01/2020 15:18:36
55 1921101090004 Listening – Speaking 4 ThS. Trần Thúy Quỳnh My 3 4 Chiều Q7-A.109 Trụ sở chính Q7 08/04/2020 15 07/01/2020 15:17:57
56 1921101095504 Ngân hàng thương mại PGS.TS. Trần Huy Hoàng 3 4 Chiều Q7-A.501 Trụ sở chính Q7 08/04/2020 15 10/01/2020 14:52:30
57 1921101087308 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 ThS. Chu Thị Thanh Trang 3 6 Chiều Q9-B.306 Cơ sở Quận 9 10/04/2020 15 14/01/2020 08:42:25
58 1921101110224 Tiếng Anh tăng cường 1 Thầy Lê Minh Luân 3 7 Sáng Q9-B.104 Cơ sở Quận 9 11/04/2020 15 08/01/2020 13:48:25
59 19221160005002 Hoạt động xã hội ThS. Nguyễn Thanh Hải 1 7 Sáng PN-C.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 11/04/2020 15 04/02/2020 09:04:47
60 1921101110244 Tiếng Anh tăng cường 1 Thầy Lê Minh Luân 3 7 Chiều Q9-C.201 Cơ sở Quận 9 11/04/2020 15 08/01/2020 13:50:49
61 19221160005003 Hoạt động xã hội ThS. Nguyễn Thanh Hải 1 7 Chiều PN-C.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 11/04/2020 15 04/02/2020 09:07:16
62 1921301002501 Toán cao cấp ThS. Phạm Thị Thu Hiền 4 CN Chiều PQ-A.505 Cơ sở 2C 19/04/2020 16 13/01/2020 11:29:33