Buildings
THỜI KHÓA BIỂU HỌC BÙ
Nội dung tìm  (Tên giảng viên, mã lớp học phần, tên học phần)
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Cơ sở
select
Buổi học
select
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGCƠ SỞNGÀY BÙTUẦN BÙGHI CHÚNGÀY CẬP NHẬT
1 2021101063804 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Quốc Thanh 4 5 Chiều Q9-F.201 Cơ sở Quận 9 04/03/2021 10 24/02/2021 09:05:50
2 2021702010901 Marketing ngân hàng ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 3 6 Sáng PQ-B.204 Cơ sở 2C 05/03/2021 10 29/01/2021 15:09:22
3 2021101066001 B2B Marketing ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 3 6 Chiều PN-B.002 Trụ sở chính 778 Nguyễn Kiệm 05/03/2021 10 29/01/2021 15:07:07
4 2021101063804 Tin học đại cương ThS. Nguyễn Quốc Thanh 4 5 Chiều Q9-F.201 Cơ sở Quận 9 11/03/2021 11 24/02/2021 09:06:38
5 2021702010901 Marketing ngân hàng ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 3 6 Sáng PQ-B.204 Cơ sở 2C 12/03/2021 11 29/01/2021 15:10:18
6 2021101066001 B2B Marketing ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 3 6 Chiều PN-B.002 Trụ sở chính 778 Nguyễn Kiệm 12/03/2021 11 29/01/2021 15:07:35
7 2021702010901 Marketing ngân hàng ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 3 6 Sáng PQ-B.204 Cơ sở 2C 19/03/2021 12 29/01/2021 15:11:52
8 2021101066001 B2B Marketing ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh 3 6 Chiều PN-B.002 Trụ sở chính 778 Nguyễn Kiệm 19/03/2021 12 29/01/2021 15:08:08
9 20213010068101 Tài chính quốc tế ThS. Nguyễn Xuân Bảo Châu 3 5 Tối PQ-A.501B Cơ sở 2C 25/03/2021 13 03/02/2021 16:15:13
10 2021101081602 Quản trị ngân hàng ThS. Nguyễn Mậu Bá Đăng 3 2 Sáng Q7-A.406 Cơ sở quận 7 12/04/2021 16 03/02/2021 16:16:40
11 2021101081601 Quản trị ngân hàng ThS. Nguyễn Mậu Bá Đăng 3 2 Chiều Q7-A.405 Cơ sở quận 7 12/04/2021 16 03/02/2021 16:17:41
12 2021301105201 Kế toán tài chính quốc tế 1 ThS. Trần Hằng Diệu 3 5 Tối PQ-A.501 Cơ sở 2C 15/04/2021 16 26/01/2021 14:16:14
13 2021301093801 Kế toán quản trị 1 ThS. Nguyễn Thu Hiền 3 6 Tối PQ-A.406 Cơ sở 2C 23/04/2021 17 21/01/2021 09:25:28
14 2021702049607 Nghiên cứu Marketing 2 ThS. Dư Thị Chung 3 2 Sáng PQ-A.501 Cơ sở 2C 26/04/2021 18 21/01/2021 08:22:08
15 2021101090001 Listening – Speaking 4 ThS. Trần Thúy Quỳnh My 3 2 Sáng Q7-A.607 Cơ sở quận 7 26/04/2021 18 22/01/2021 15:10:58
16 2021702049604 Nghiên cứu Marketing 2 ThS. Dư Thị Chung 3 2 Chiều PQ-A.501 Cơ sở 2C 26/04/2021 18 21/01/2021 08:20:45
17 2021101090003 Listening – Speaking 4 ThS. Trần Thúy Quỳnh My 3 2 Chiều Q7-A.508 Cơ sở quận 7 26/04/2021 18 22/01/2021 15:11:38
18 2021702031005 Marketing mối quan hệ TS. Nguyễn Xuân Trường 3 3 Chiều PQ-A.110 Cơ sở 2C 27/04/2021 18 03/02/2021 15:44:27
19 2021101064303 Writing 3 ThS. Chu Quang Phê 3 5 Sáng Q7-A.502 Cơ sở quận 7 29/04/2021 18 27/01/2021 13:04:26
20 2021101093808 Kế toán quản trị 1 ThS. Nguyễn Thu Hiền 3 5 Chiều Q9-C.205 Cơ sở Quận 9 29/04/2021 18 21/01/2021 09:26:44
21 2021101064301 Writing 3 ThS. Chu Quang Phê 3 5 Chiều Q7-A.507 Cơ sở quận 7 29/04/2021 18 27/01/2021 13:04:57
22 2021702031002 Marketing mối quan hệ TS. Nguyễn Xuân Trường 3 5 Chiều PQ-A.303B Cơ sở 2C 29/04/2021 18 27/01/2021 13:37:07
23 2021112003101 Kế toán tài chính 1 ThS. Nguyễn Thị Kiều Oanh 3 5 Chiều Q9-B.308 Cơ sở Quận 9 29/04/2021 18 28/01/2021 09:39:18
24 2021101093805 Kế toán quản trị 1 ThS. Nguyễn Thu Hiền 3 4 Chiều Q7-A.306 Cơ sở quận 7 05/05/2021 19 21/01/2021 09:27:38
25 20227150005501 Kế toán các doanh nghiệp đặc thù ThS. Nguyễn Thị Nga Dung 3 4 Chiều Q7-A.611 Cơ sở quận 7 05/05/2021 19 26/01/2021 11:04:45
26 2021702031003 Marketing mối quan hệ TS. Nguyễn Xuân Trường 3 6 Chiều PQ-A.502 Cơ sở 2C 07/05/2021 19 03/02/2021 15:45:15