Buildings
THỜI KHÓA BIỂU HỌC BÙ
Nội dung tìm  (Tên giảng viên, mã lớp học phần, tên học phần)
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Cơ sở
select
Buổi học
select
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGCƠ SỞNGÀY BÙTUẦN BÙGHI CHÚNGÀY CẬP NHẬT
1 19121160012601 Địa lý du lịch ThS. Nguyễn Phạm Hạnh Phúc 3 4 Sáng Q9-B.110 Cơ sở Quận 9 16/10/2019 42 16/09/2019 16:39:20
2 19121081184501 Tiếng Anh chuyên ngành KDXNK Cô Nguyễn Thị Triều Thảo 3 4 Sáng PN-B.202 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 16/10/2019 42 01/10/2019 15:41:22
3 1911702047707 Triết học Mác - Lênin ThS. Nguyễn Minh Hiền 3 4 Sáng PQ-B.502 Cơ sở 2C 16/10/2019 42 09/10/2019 09:08:02
4 19121081184501 Tiếng Anh chuyên ngành KDXNK Cô Nguyễn Thị Triều Thảo 3 4 Chiều PN-B.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 16/10/2019 42 01/10/2019 16:24:57
5 1911702038503 Kỹ năng Tư duy sáng tạo ThS. Lý Thị Bích Hồng 2 4 Chiều T2-P.201 Cơ sở 343/4 16/10/2019 42 07/10/2019 10:21:11
6 19127150012701 Truyền thông IMC ThS. Võ hồng Hạnh 3 4 Chiều PN-C.202 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 16/10/2019 42 11/10/2019 13:17:29
7 1911702003539 Kinh tế vi mô 1 ThS. Ngô Thị Hồng Giang 3 4 Chiều PQ-A.005 Cơ sở 2C 16/10/2019 42 15/10/2019 08:21:38
8 1911301084201 Tài chính doanh nghiệp 1 TS. Trần Thị Diện 3 4 Tối PQ-A.406 Cơ sở 2C 16/10/2019 42 07/10/2019 15:00:08
9 1911702026414 Pháp luật đại cương ThS. Trần Văn Bình 3 5 Sáng PQ-A.005 Cơ sở 2C 17/10/2019 42 20/09/2019 08:42:21
10 1911702040601 Kỹ năng Giao tiếp ThS. Nguyễn Võ Huệ Anh 2 5 Sáng T2-P.201 Cơ sở 343/4 17/10/2019 42 24/09/2019 09:34:08
11 19121160008801 Quản trị marketing ThS. Phạm Quốc Tú 3 5 Sáng Q9-C.104 Cơ sở Quận 9 17/10/2019 42 11/10/2019 14:33:26
12 1911101087402 Tiền tệ, ngân hàng và Thị trường tài chính 2 ThS. Chu Thị Thanh Trang 2 5 Sáng Q7-A.407 Trụ sở chính Q7 17/10/2019 42 15/10/2019 09:57:01
13 1911702032701 Kỹ năng Thuyết trình ThS. Nguyễn Võ Huệ Anh 2 5 Chiều T2-P.301 Cơ sở 343/4 17/10/2019 42 24/09/2019 09:34:56
14 1911101040501 Du lịch MICE TS. Trần Thị Thùy Trang 2 5 Chiều PQ-A.401 Cơ sở 2C 17/10/2019 42 25/09/2019 13:27:47
15 1911101031502 Kế toán hành chính sự nghiệp ThS. Phạm Thị Ngọc Dung 3 5 Chiều PQ-A.407 Cơ sở 2C 17/10/2019 42 01/10/2019 15:05:50
16 1911702015014 Anh văn 1 ThS. Phạm Thị Ngọc Lan 3 5 Chiều PQ-A.103 Cơ sở 2C 17/10/2019 42 08/10/2019 15:04:54
17 1911702002917 Toán cao cấp ThS. Nguyễn Quyết 4 5 Chiều PQ-A.201 Cơ sở 2C 17/10/2019 42 14/10/2019 14:50:38
18 1911702013716 Bồi dưỡng tiếng Anh đầu vào Thầy Ngô Xuân Diệu 3 5 Tối PQ-A.210 Cơ sở 2C 17/10/2019 42 15/10/2019 10:25:33
19 1911111001907 Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS. Lê Văn Dũng 2 6 Sáng PQ-A.505 Cơ sở 2C 18/10/2019 42 11/09/2019 09:38:03
20 1911702040602 Kỹ năng Giao tiếp ThS. Nguyễn Võ Huệ Anh 2 6 Sáng T2-P.201 Cơ sở 343/4 18/10/2019 42 16/09/2019 09:03:01
21 1911101075704 Nghiên cứu Marketing 2 ThS. Dư Thị Chung 2 6 Sáng Q7-A.405 Trụ sở chính Q7 18/10/2019 42 11/10/2019 11:02:33
22 1911702015407 Anh văn 5 ThS. Nguyễn Thị Kim Ba 3 6 Sáng PQ-A.406 Cơ sở 2C 18/10/2019 42 15/10/2019 07:54:26
23 1911111001906 Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS. Lê Văn Dũng 2 6 Chiều PQ-A.503 Cơ sở 2C 18/10/2019 42 11/09/2019 09:39:04
24 1911101070901 Kinh tế và phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu TS. Nguyễn Xuân Hiệp 2 6 Chiều PQ-A.401 Cơ sở 2C 18/10/2019 42 10/10/2019 14:46:24
25 1911101075704 Nghiên cứu Marketing 2 ThS. Dư Thị Chung 2 6 Chiều Q7-A.408 Trụ sở chính Q7 18/10/2019 42 11/10/2019 11:00:52
26 1911702003501 Kinh tế vi mô 1 ThS. Ngô Thị Hồng Giang 3 6 Chiều PQ-A.005 Cơ sở 2C 18/10/2019 42 15/10/2019 08:24:12
27 1911702037202 Toán tài chính ThS. Trần Phạm Trác 3 6 Chiều PQ-B.003 Cơ sở 2C 18/10/2019 42 15/10/2019 14:44:52
28 1911702036803 Tiền tệ - Ngân hàng và Thị trường tài chính 1 ThS. Trần Thị Thanh Nga 3 6 Chiều PQ-A.110 Cơ sở 2C 18/10/2019 42 15/10/2019 14:53:37
29 19121160004901 Hoạt động khoa học TS. Huỳnh Thế Nguyễn 1 7 Sáng Q9-C.102 Cơ sở Quận 9 19/10/2019 42 25/09/2019 13:33:50
30 1911702028502 Giao tiếp trong kinh doanh ThS. Phạm Thị Trâm Anh 3 7 Sáng PQ-A.005 Cơ sở 2C 19/10/2019 42 07/10/2019 08:21:09
31 19121160004902 Hoạt động khoa học TS. Huỳnh Thế Nguyễn 1 7 Chiều Q9-C.102 Cơ sở Quận 9 19/10/2019 42 25/09/2019 13:35:01
32 19121051174501 Thanh toán quốc tế ThS. Nguyễn Thị Thùy Giang 3 7 Chiều PQ-A.404 Cơ sở 2C 19/10/2019 42 15/10/2019 09:42:53
33 1911301021201 Đầu tư tài chính ThS. Trần Văn Trung 3 CN Chiều PQ-A.405 Cơ sở 2C 20/10/2019 42 10/10/2019 08:49:39
34 19127150006801 Thực hành thương mại điện tử ThS. Trần Anh Sơn 2 2 Sáng T1-PM01 Cơ sở Phòng máy 21/10/2019 43 07/10/2019 07:51:17
35 1911702015036 Anh văn 1 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 3 2 Sáng PQ-A.406 Cơ sở 2C 21/10/2019 43 07/10/2019 14:35:43
36 1911101002507 Toán cao cấp ThS. Trần Mạnh Tường 4 2 Sáng Q9-C.205 Cơ sở Quận 9 21/10/2019 43 15/10/2019 13:46:30
37 1911702003521 Kinh tế vi mô 1 ThS. Phan Ngọc Yến Xuân 3 2 Chiều PQ-A.210 Cơ sở 2C 21/10/2019 43 15/10/2019 08:29:15
38 1911702037201 Toán tài chính ThS. Trần Phạm Trác 3 2 Chiều PQ-B.204 Cơ sở 2C 21/10/2019 43 15/10/2019 14:45:43
39 1911702032401 Nghiệp vụ nhà hàng 1 ThS. Võ Trần Hải Linh 3 3 Sáng PQ-B.202 Cơ sở 2C 22/10/2019 43 02/10/2019 12:58:14
40 1911702015405 Anh văn 5 ThS. Nguyễn Thị Kim Ba 3 3 Sáng PQ-A.408 Cơ sở 2C 22/10/2019 43 10/10/2019 09:39:42
41 1911702015210 Anh văn 3 ThS. Phan Văn Quang 3 3 Sáng PQ-B.403 Cơ sở 2C 22/10/2019 43 15/10/2019 07:59:22
42 1911702032609 Nguyên lý marketing ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc 3 3 Chiều PQ-B.403 Cơ sở 2C 22/10/2019 43 08/10/2019 10:02:15
43 1911101083103 Quản trị xung đột trong khách sạn – nhà hàng ThS. Lê Nữ Diễm Hương 2 4 Sáng PQ-A.406 Cơ sở 2C 23/10/2019 43 03/10/2019 09:39:44
44 1911702037502 Thẩm định dự án đầu tư ThS. Phạm Thị Thu Hồng 3 4 Sáng PQ-B.203 Cơ sở 2C 23/10/2019 43 10/10/2019 09:40:50
45 19121160015501 Quản trị cung ứng ThS. Lê Thành Trung 3 4 Sáng Q9-B.110 Cơ sở Quận 9 23/10/2019 43 15/10/2019 09:45:32
46 1911101070601 Kinh doanh nhà hàng ThS. Nguyễn Văn Bình 3 4 Sáng Q7-B.504 Trụ sở chính Q7 23/10/2019 43 15/10/2019 15:05:44
47 19127150008001 Nghiệp vụ hải quan ThS. Trần Nguyễn Khánh Hải 3 4 Chiều PN-B.002 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 23/10/2019 43 10/09/2019 14:31:10
48 1911702015409 Anh văn 5 ThS. Lê Thị Thanh Trúc 3 4 Chiều PQ-A.005 Cơ sở 2C 23/10/2019 43 07/10/2019 11:26:18
49 1911702042001 Quản trị ngân hàng PGS.TS. Trần Huy Hoàng 3 4 Chiều PQ-B.206 Cơ sở 2C 23/10/2019 43 14/10/2019 08:48:35
50 1911702015407 Anh văn 5 ThS. Nguyễn Thị Kim Ba 3 4 Chiều PQ-A.406 Cơ sở 2C 23/10/2019 43 15/10/2019 07:55:41
51 1911702016701 Kế toán tài chính 3 ThS. GVC.Nguyễn Trọng Toàn 3 4 Chiều PQ-A.105 Cơ sở 2C 23/10/2019 43 15/10/2019 09:51:55
52 1911702015209 Anh văn 3 ThS. Huỳnh Nguyên Thư 3 4 Chiều PQ-B.501 Cơ sở 2C 23/10/2019 43 16/10/2019 08:49:39
53 1911702015403 Anh văn 5 ThS. Đặng Nguyễn Phương Thảo 3 5 Sáng PQ-B.504 Cơ sở 2C 24/10/2019 43 07/10/2019 08:29:42
54 1911702026414 Pháp luật đại cương ThS. Trần Văn Bình 3 5 Sáng PQ-B.506 Cơ sở 2C 24/10/2019 43 10/10/2019 08:44:07
55 1911101103401 Quản lý ngân sách nhà nước ThS. Phan Đặng Bảo Anh 3 5 Sáng Q7-A.306 Trụ sở chính Q7 24/10/2019 43 15/10/2019 09:32:04
56 1911702015205 Anh văn 3 ThS. Huỳnh Nguyên Thư 3 5 Sáng PQ-B.402 Cơ sở 2C 24/10/2019 43 16/10/2019 08:43:02
57 1911702015406 Anh văn 5 ThS. Đặng Nguyễn Phương Thảo 3 5 Chiều PQ-A.005 Cơ sở 2C 24/10/2019 43 07/10/2019 08:31:24
58 1911101003122 Kinh tế vi mô 1 ThS. Nguyễn Bá Thanh 3 6 Sáng Q9-B.305 Cơ sở Quận 9 25/10/2019 43 11/10/2019 14:38:36
59 1911702015206 Anh văn 3 ThS. Huỳnh Nguyên Thư 3 6 Sáng PQ-B.404 Cơ sở 2C 25/10/2019 43 16/10/2019 08:43:39
60 19127150004302 Hoạt động khoa học TS. Phan Thị Hằng Nga 1 7 Sáng PQ-B.405 Cơ sở 2C 26/10/2019 43 25/09/2019 13:39:20
61 1911301021201 Đầu tư tài chính ThS. Trần Văn Trung 3 7 Chiều PQ-A.502 Cơ sở 2C 26/10/2019 43 06/09/2019 14:53:46
62 19127150004301 Hoạt động khoa học TS. Phan Thị Hằng Nga 1 7 Chiều PQ-B.208 Cơ sở 2C 26/10/2019 43 20/09/2019 15:27:18
63 1911301095301 Hợp nhất, mua bán doanh nghiệp TS. GVC.Phạm Quốc Việt 3 7 Chiều PQ-A.505 Cơ sở 2C 26/10/2019 43 27/09/2019 10:27:56
64 1911702015022 Anh văn 1 ThS. Nguyễn Thị Nguyện 3 7 Chiều PQ-A.207 Cơ sở 2C 26/10/2019 43 08/10/2019 10:12:58
65 1911702036806 Tiền tệ - Ngân hàng và Thị trường tài chính 1 ThS. Chu Thị Thanh Trang 3 7 Chiều PQ-B.502 Cơ sở 2C 26/10/2019 43 15/10/2019 09:59:03
66 1911301086801 Thuế Xuất nhập khẩu – Nghiệp vụ hải quan ThS. Trần Nguyễn Khánh Hải 3 CN Sáng PQ-A.505 Cơ sở 2C 27/10/2019 43 10/09/2019 14:28:44
67 1911301085101 Thanh toán quốc tế ThS. Nguyễn Trần Tú Anh 3 CN Chiều PQ-A.406 Cơ sở 2C 27/10/2019 43 28/08/2019 13:56:05
68 1911301105301 Kế toán tài chính quốc tế 2 ThS. Võ Thị Trúc Đào 3 CN Chiều PQ-A.502 Cơ sở 2C 27/10/2019 43 04/09/2019 09:24:34
69 19127150006801 Thực hành thương mại điện tử ThS. Trần Anh Sơn 2 2 Sáng T1-PM01 Cơ sở Phòng máy 28/10/2019 44 07/10/2019 07:52:20
70 1911702015221 Anh văn 3 ThS. Đặng Nguyễn Phương Thảo 3 2 Sáng PQ-B.504 Cơ sở 2C 28/10/2019 44 07/10/2019 08:37:25
71 1911702015221 Anh văn 3 ThS. Đặng Nguyễn Phương Thảo 3 2 Sáng PQ-B.504 Cơ sở 2C 28/10/2019 44 07/10/2019 08:44:21
72 1911702015032 Anh văn 1 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 3 2 Sáng PQ-A.005 Cơ sở 2C 28/10/2019 44 07/10/2019 14:36:42
73 1911702015412 Anh văn 5 ThS. Đặng Nguyễn Phương Thảo 3 2 Chiều PQ-A.210 Cơ sở 2C 28/10/2019 44 07/10/2019 08:36:18
74 1911702015208 Anh văn 3 ThS. Huỳnh Nguyên Thư 3 3 Sáng PQ-B.403 Cơ sở 2C 29/10/2019 44 16/10/2019 08:50:41
75 19121160015501 Quản trị cung ứng ThS. Lê Thành Trung 3 4 Sáng Q9-B.110 Cơ sở Quận 9 30/10/2019 44 15/10/2019 09:46:25
76 1911702042001 Quản trị ngân hàng PGS.TS. Trần Huy Hoàng 3 4 Chiều PQ-A.005 Cơ sở 2C 30/10/2019 44 14/10/2019 10:19:56
77 1911702015408 Anh văn 5 ThS. Đặng Nguyễn Phương Thảo 3 5 Sáng PQ-B.205 Cơ sở 2C 31/10/2019 44 07/10/2019 08:55:08
78 1911702015036 Anh văn 1 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 3 6 Sáng PQ-B.501 Cơ sở 2C 01/11/2019 44 07/10/2019 14:49:48
79 1911702015032 Anh văn 1 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 3 6 Chiều PQ-A.210 Cơ sở 2C 01/11/2019 44 07/10/2019 14:51:22
80 1911101090502 Interpreting 3 ThS. Phan Văn Quang 3 6 Chiều PQ-A.407 Cơ sở 2C 01/11/2019 44 15/10/2019 08:09:11
81 1911301094301 Anh văn căn bản 3 ThS. Nguyễn Thị Nguyện 3 7 Chiều PQ-A.505 Cơ sở 2C 02/11/2019 44 08/10/2019 10:14:02
82 1911702015036 Anh văn 1 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 3 2 Sáng PQ-A.103 Cơ sở 2C 04/11/2019 45 07/10/2019 14:52:30
83 1911702032608 Nguyên lý marketing ThS. Ninh Đức Cúc Nhật 3 3 Sáng PQ-B.404 Cơ sở 2C 05/11/2019 45 27/08/2019 14:01:45
84 1911101043501 Quản trị rủi ro trong du lịch ThS. Trương Quốc Dũng 3 3 Sáng PQ-A.407 Cơ sở 2C 05/11/2019 45 29/08/2019 09:06:16
85 1911702004409 Nguyên lý kế toán ThS. Thái Trần Vân Hạnh 3 3 Sáng PQ-B.504 Cơ sở 2C 05/11/2019 45 13/09/2019 15:38:21
86 1911101017702 Quản trị phòng khách sạn ThS. Trịnh Phương Dung 3 3 Sáng PQ-A.502 Cơ sở 2C 05/11/2019 45 17/09/2019 16:28:12
87 1911101094416 Anh văn căn bản 4 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 3 3 Sáng PN-C.201 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 05/11/2019 45 01/10/2019 15:30:24
88 1911101062002 Nghiệp vụ nhà hàng 1 ThS. Nguyễn Văn Bình 3 3 Sáng Q7-A.303 Trụ sở chính Q7 05/11/2019 45 15/10/2019 15:15:27
89 1911702032607 Nguyên lý marketing ThS. Ninh Đức Cúc Nhật 3 3 Chiều PQ-B.402 Cơ sở 2C 05/11/2019 45 27/08/2019 14:04:20
90 1911101081301 Quản trị kinh doanh lữ hành ThS. Trương Quốc Dũng 3 3 Chiều Q7-A.111 Trụ sở chính Q7 05/11/2019 45 29/08/2019 09:07:34
91 1911702036202 Tài chính công ThS. Phan Đặng Bảo Anh 3 3 Chiều PN-B.004 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 05/11/2019 45 09/09/2019 09:51:11
92 1911702036701 Tâm lý ứng dụng trong kinh doanh ThS. Nguyễn Kim Vui 3 3 Chiều PQ-A.208 Cơ sở 2C 05/11/2019 45 12/09/2019 15:37:25
93 1911702004408 Nguyên lý kế toán ThS. Thái Trần Vân Hạnh 3 3 Chiều PQ-B.503 Cơ sở 2C 05/11/2019 45 13/09/2019 15:48:17
94 1911101017701 Quản trị phòng khách sạn ThS. Trịnh Phương Dung 3 3 Chiều PQ-A.502 Cơ sở 2C 05/11/2019 45 17/09/2019 16:29:04
95 1911101062001 Nghiệp vụ nhà hàng 1 ThS. Nguyễn Văn Bình 3 3 Chiều Q7-A.108 Trụ sở chính Q7 05/11/2019 45 15/10/2019 15:17:27
96 1911702032611 Nguyên lý marketing ThS. Ninh Đức Cúc Nhật 3 4 Sáng PQ-B.405 Cơ sở 2C 06/11/2019 45 27/08/2019 14:02:27
97 1911702009104 Thanh toán quốc tế ThS. Nguyễn Thị Cẩm Loan 3 4 Sáng PQ-A.211 Cơ sở 2C 06/11/2019 45 30/08/2019 13:36:22
98 1911101042601 Anh văn chuyên ngành 3 (QTNH) ThS. Mai Văn Thống 3 4 Sáng PQ-A.108 Cơ sở 2C 06/11/2019 45 04/09/2019 13:02:00
99 1911101088502 Introduction to Event Management ThS. Phạm Công Nhật 3 4 Sáng PQ-A.403 Cơ sở 2C 06/11/2019 45 20/09/2019 10:30:51
100 1911101110323 Tiếng Anh tăng cường 2 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 3 4 Sáng PQ-A.503 Cơ sở 2C 06/11/2019 45 07/10/2019 09:52:52
101 1911702032623 Nguyên lý marketing ThS. Nguyễn Ngọc Bích Trâm 3 4 Sáng PQ-A.109 Cơ sở 2C 06/11/2019 45 07/10/2019 11:35:23
102 1911702032612 Nguyên lý marketing ThS. Ninh Đức Cúc Nhật 3 4 Chiều PQ-B.205 Cơ sở 2C 06/11/2019 45 27/08/2019 14:05:00
103 1911702009104 Thanh toán quốc tế ThS. Nguyễn Thị Cẩm Loan 3 4 Chiều PQ-B.004 Cơ sở 2C 06/11/2019 45 10/09/2019 13:18:52
104 1911101110322 Tiếng Anh tăng cường 2 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 3 4 Chiều PQ-A.108 Cơ sở 2C 06/11/2019 45 07/10/2019 09:54:39
105 1911702032605 Nguyên lý marketing ThS. Nguyễn Ngọc Bích Trâm 3 4 Chiều PQ-B.003 Cơ sở 2C 06/11/2019 45 07/10/2019 11:34:31
106 1911702036202 Tài chính công ThS. Phan Đặng Bảo Anh 3 4 Chiều PQ-B.201 Cơ sở 2C 06/11/2019 45 15/10/2019 09:34:33
107 1911702036805 Tiền tệ - Ngân hàng và Thị trường tài chính 1 ThS. Chu Thị Thanh Trang 3 4 Chiều PQ-B.404 Cơ sở 2C 06/11/2019 45 15/10/2019 10:00:42
108 1911101094437 Anh văn căn bản 4 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 3 4 Tối PQ-A.205 Cơ sở 2C 06/11/2019 45 01/10/2019 15:37:58
109 1911101110307 Tiếng Anh tăng cường 2 Thầy Diệp Vũ Đăng Quang 3 5 Sáng Q7-A.602 Trụ sở chính Q7 07/11/2019 45 26/08/2019 14:53:12
110 1911101084205 Tài chính doanh nghiệp 1 ThS. Nguyễn Thị Hoa 3 5 Sáng PQ-A.405 Cơ sở 2C 07/11/2019 45 16/09/2019 14:22:38
111 1911101089401 Xây dựng thương hiệu qua phương tiện truyền thông kỹ thuật số ThS. Nguyễn Ngọc Bích Trâm 3 5 Sáng Q7-A.605 Trụ sở chính Q7 07/11/2019 45 07/10/2019 09:25:53
112 1911101094002 Kế toán tài chính 3 ThS. GVC.Nguyễn Trọng Toàn, ThS. Trần Thị Nguyệt Nga 3 5 Sáng Q7-A.110 Trụ sở chính Q7 07/11/2019 45 15/10/2019 09:55:19
113 1911702032614 Nguyên lý marketing ThS. Ninh Đức Cúc Nhật 3 5 Chiều PQ-B.502 Cơ sở 2C 07/11/2019 45 27/08/2019 14:05:47
114 1911101090103 Listening – Speaking 5 ThS. Trần Thúy Quỳnh My 3 5 Chiều Q7-A.104 Trụ sở chính Q7 07/11/2019 45 06/09/2019 08:49:38
115 1911101084203 Tài chính doanh nghiệp 1 ThS. Nguyễn Thị Hoa 3 5 Chiều PQ-A.108 Cơ sở 2C 07/11/2019 45 16/09/2019 14:20:43
116 1911101094001 Kế toán tài chính 3 ThS. GVC.Nguyễn Trọng Toàn 3 5 Chiều Q7-A.505 Trụ sở chính Q7 07/11/2019 45 15/10/2019 09:54:37
117 1911101087316 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 ThS. Chu Thị Thanh Trang 3 5 Chiều Q7-A.501 Trụ sở chính Q7 07/11/2019 45 15/10/2019 10:01:39
118 1911101001713 Đường lối cách mạng của ĐCSVN ThS. Trần Hạ Long 3 6 Sáng Q7-A.307 Trụ sở chính Q7 08/11/2019 45 16/08/2019 14:17:00
119 1911702032615 Nguyên lý marketing ThS. Ngô Minh Trang 3 6 Sáng PQ-B.502 Cơ sở 2C 08/11/2019 45 28/08/2019 16:42:26
120 1911111001003 Nguyên lý kế toán ThS. Nguyễn Thị Ngọc Oanh 3 6 Sáng Q7-A.503 Trụ sở chính Q7 08/11/2019 45 11/09/2019 13:02:22
121 1911101094410 Anh văn căn bản 4 ThS. Đặng Nguyễn Phương Thảo 3 6 Sáng Q7-A.102 Trụ sở chính Q7 08/11/2019 45 07/10/2019 08:56:15
122 1911101085108 Thanh toán quốc tế ThS. Phạm Gia Lộc 3 6 Sáng Q7-A.705 Trụ sở chính Q7 08/11/2019 45 07/10/2019 09:43:20
123 1911101110340 Tiếng Anh tăng cường 2 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 3 6 Sáng PQ-A.407 Cơ sở 2C 08/11/2019 45 07/10/2019 09:53:47
124 1911101087315 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 ThS. Chu Thị Thanh Trang 3 6 Sáng Q7-A.301 Trụ sở chính Q7 08/11/2019 45 15/10/2019 10:05:54
125 1911101001712 Đường lối cách mạng của ĐCSVN ThS. Trần Hạ Long 3 6 Chiều Q7-A.308 Trụ sở chính Q7 08/11/2019 45 16/08/2019 14:21:18
126 1911101110310 Tiếng Anh tăng cường 2 Thầy Diệp Vũ Đăng Quang 3 6 Chiều Q9-B.102 Cơ sở Quận 9 08/11/2019 45 26/08/2019 14:52:05
127 1911101083201 Quảng cáo ThS. Nguyễn Hoàng Chi 3 6 Chiều PQ-A.305 Cơ sở 2C 08/11/2019 45 01/10/2019 14:20:39
128 1911101094409 Anh văn căn bản 4 ThS. Đặng Nguyễn Phương Thảo 3 6 Chiều Q7-A.505 Trụ sở chính Q7 08/11/2019 45 07/10/2019 08:56:56
129 1911101085109 Thanh toán quốc tế ThS. Phạm Gia Lộc 3 6 Chiều Q7-A.503 Trụ sở chính Q7 08/11/2019 45 07/10/2019 09:44:10
130 1911101087318 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 ThS. Chu Thị Thanh Trang 3 6 Chiều Q7-A.104 Trụ sở chính Q7 08/11/2019 45 15/10/2019 10:02:07
131 1911101094437 Anh văn căn bản 4 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 3 6 Tối PQ-A.205 Cơ sở 2C 08/11/2019 45 01/10/2019 15:38:24
132 1911111002007 Đường lối cách mạng của ĐCSVN ThS. Lê Văn Dũng 3 7 Sáng PQ-A.505 Cơ sở 2C 09/11/2019 45 16/08/2019 14:01:56
133 1911702032610 Nguyên lý marketing ThS. Ninh Đức Cúc Nhật 3 7 Sáng PQ-B.403 Cơ sở 2C 09/11/2019 45 27/08/2019 14:02:57
134 1911702032613 Nguyên lý marketing ThS. Ngô Minh Trang 3 7 Sáng PQ-B.504 Cơ sở 2C 09/11/2019 45 28/08/2019 16:42:53
135 19127150006602 Vận tải - Bảo hiểm hàng hóa XNK ThS. Nguyễn Thị Cẩm Loan 3 7 Sáng PN-B.202 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 09/11/2019 45 10/09/2019 13:20:23
136 1911101069704 Kế toán tài chính 1 ThS. Võ Thị Trúc Đào 3 7 Sáng Q7-A.401 Trụ sở chính Q7 09/11/2019 45 10/10/2019 15:49:46
137 1911702036806 Tiền tệ - Ngân hàng và Thị trường tài chính 1 ThS. Chu Thị Thanh Trang 3 7 Sáng PQ-B.501 Cơ sở 2C 09/11/2019 45 15/10/2019 10:07:05
138 1911702032616 Nguyên lý marketing ThS. Ngô Minh Trang 3 7 Chiều PQ-B.504 Cơ sở 2C 09/11/2019 45 28/08/2019 16:43:57
139 1911702026803 Anh văn Thương mại quốc tế 1 ThS. Võ Thị anh Đào 3 7 Chiều PQ-B.502 Cơ sở 2C 09/11/2019 45 29/08/2019 09:11:10
140 1911101054301 Môi giới bất động sản PGS.TS. Nguyễn Minh Ngọc 3 7 Chiều Q7-A.501 Trụ sở chính Q7 09/11/2019 45 07/10/2019 10:23:19
141 19127150002204 Nghiệp vụ ngoại thương ThS. Phạm Gia Lộc 3 2 Sáng PN-C.001 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 11/11/2019 46 07/10/2019 09:48:52
142 1911101087304 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 ThS. Chu Thị Thanh Trang 3 2 Sáng Q7-A.404 Trụ sở chính Q7 11/11/2019 46 15/10/2019 10:34:40
143 19111010828101 Quản trị Vận hành ThS. Trần Quốc Tuấn 3 2 Chiều Q7-A.303 Trụ sở chính Q7 11/11/2019 46 26/08/2019 13:03:59
144 19127150002203 Nghiệp vụ ngoại thương ThS. Phạm Gia Lộc 3 2 Chiều PN-C.001 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 11/11/2019 46 07/10/2019 09:48:11
145 1911101087305 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 ThS. Chu Thị Thanh Trang 3 2 Chiều Q7-A.306 Trụ sở chính Q7 11/11/2019 46 15/10/2019 10:41:21
146 1911702032608 Nguyên lý marketing ThS. Ninh Đức Cúc Nhật 3 3 Sáng PQ-B.404 Cơ sở 2C 12/11/2019 46 27/08/2019 14:11:07
147 19121031000401 Quản trị chất lượng dịch vụ trong KDKS ThS. Phùng Vũ Bảo Ngọc 3 3 Sáng PN-C.301 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 12/11/2019 46 14/10/2019 10:22:54
148 1911702032607 Nguyên lý marketing ThS. Ninh Đức Cúc Nhật 3 3 Chiều PQ-B.402 Cơ sở 2C 12/11/2019 46 27/08/2019 14:08:34
149 1911702032611 Nguyên lý marketing ThS. Ninh Đức Cúc Nhật 3 4 Sáng PQ-B.405 Cơ sở 2C 13/11/2019 46 27/08/2019 14:11:45
150 1911702032612 Nguyên lý marketing ThS. Ninh Đức Cúc Nhật 3 4 Chiều PQ-B.205 Cơ sở 2C 13/11/2019 46 27/08/2019 14:09:08
151 1911101076303 Nghiệp vụ nhà hàng 2 ThS. Nguyễn Văn Bình 3 4 Chiều Q7-A.406 Trụ sở chính Q7 13/11/2019 46 15/10/2019 15:23:32
152 1911702032614 Nguyên lý marketing ThS. Ninh Đức Cúc Nhật 3 5 Chiều PQ-B.502 Cơ sở 2C 14/11/2019 46 27/08/2019 14:09:36
153 1911702047743 Triết học Mác - Lênin ThS. Đỗ Thị Thanh Huyền 3 6 Sáng PQ-A.005 Cơ sở 2C 15/11/2019 46 16/09/2019 08:49:58
154 1911702047740 Triết học Mác - Lênin ThS. Đỗ Thị Thanh Huyền 3 6 Chiều PQ-A.205 Cơ sở 2C 15/11/2019 46 16/09/2019 08:50:47
155 1911101029101 Luật thương mại quốc tế ThS. Trần Văn Bình 3 6 Chiều Q9-B.107 Cơ sở Quận 9 15/11/2019 46 15/10/2019 13:43:28
156 1911702032610 Nguyên lý marketing ThS. Ninh Đức Cúc Nhật 3 7 Sáng PQ-B.403 Cơ sở 2C 16/11/2019 46 27/08/2019 14:15:03
157 19127150006802 Thực hành thương mại điện tử ThS. Trần Anh Sơn 2 7 Sáng T1-PM02 Cơ sở Phòng máy 16/11/2019 46 07/10/2019 07:52:49
158 19121160001801 Nghiệp vụ ngoại thương ThS. Phạm Gia Lộc 3 7 Sáng Q9-B.203 Cơ sở Quận 9 16/11/2019 46 15/10/2019 09:37:10
159 1911101085903 Thực hành nghiệp vụ lễ tân khách sạn ThS. Nguyễn Văn Bình 2 7 Sáng Q7-A.307 Trụ sở chính Q7 16/11/2019 46 15/10/2019 15:24:55
160 1911101003814 Nguyên lý kế toán ThS. Phan Thị Bích Ngọc 3 7 Chiều Q9-B.103 Cơ sở Quận 9 16/11/2019 46 10/10/2019 14:49:40
161 1911101064801 An toàn thông tin ThS. GVC.Võ Xuân Thể 3 2 Sáng T1-PM05 Cơ sở Phòng máy 18/11/2019 47 16/08/2019 14:46:51
162 19127150012003 Nguyên lý marketing ThS. Nguyễn Nam Phong 3 2 Sáng Q7-A.609 Trụ sở chính Q7 18/11/2019 47 26/09/2019 08:42:27
163 1911101063017 Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Nam Phong 3 3 Sáng Q7-A.706 Trụ sở chính Q7 19/11/2019 47 26/09/2019 08:43:37
164 1911101063021 Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Nam Phong 3 3 Chiều Q7-A.308 Trụ sở chính Q7 19/11/2019 47 26/09/2019 08:44:17
165 1911111002110 Nguyên lý Marketing ThS. Nguyễn Nam Phong 3 5 Sáng PQ-A.507 Cơ sở 2C 21/11/2019 47 26/09/2019 08:45:18
166 1911702032621 Nguyên lý marketing ThS. Nguyễn Nam Phong 3 6 Sáng PQ-A.201 Cơ sở 2C 22/11/2019 47 26/09/2019 08:45:58
167 1911702032625 Nguyên lý marketing ThS. Nguyễn Nam Phong 3 6 Chiều PQ-A.202 Cơ sở 2C 22/11/2019 47 26/09/2019 08:46:44
168 19127150001503 Marketing căn bản 3 7 Sáng Q7-A.607 Trụ sở chính Q7 23/11/2019 47 28/08/2019 16:39:33