Buildings
DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN ĐƯỢC NGHỈ NGÀY 21/8/2019
 
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Cơ sở 
select
Buổi học
select
Ghi chú: Những lớp học phần chữ màu đỏ là những lớp mới cập nhật lịch nghỉ
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGNGÀY NGHỈCƠ SỞTUẦN NGHỈGHI CHÚNGÀY CẬP NHẬT
1 1911702032605 Nguyên lý marketing ThS. Nguyễn Ngọc Bích Trâm 3 4 Chiều PQ-B.003 21/08/2019 Cơ sở 2C 34 19/08/2019 05:55:55
2 1911111006102 GDTC (Võ thuật - Vovinam) Thầy Nguyễn Tú 1 4 Ca 4 PQ-A.601 21/08/2019 Cơ sở 2C 34 16/08/2019 09:17:30
3 1911111006101 GDTC (Võ thuật - Vovinam) Thầy Nguyễn Tú 1 4 Ca 3 PQ-A.601 21/08/2019 Cơ sở 2C 34 16/08/2019 09:17:30
4 19127150012202 Nghiên cứu Marketing ThS. Đặng Huỳnh Phương 3 4 Sáng PN-B.203 21/08/2019 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 34 19/08/2019 15:03:20
5 19127150012201 Nghiên cứu Marketing ThS. Đặng Huỳnh Phương 3 4 Chiều PN-B.202 21/08/2019 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 34 19/08/2019 15:03:20
6 1911101008401 Kiểm toán căn bản ThS. Nguyễn Thị Ngọc Oanh 3 4 Sáng Q7-A.408 21/08/2019 Trụ sở chính Q7 34 20/08/2019 14:01:25
7 1911101081602 Quản trị ngân hàng ThS. Nguyễn Mậu Bá Đăng 3 4 Sáng Q7-A.706 21/08/2019 Trụ sở chính Q7 34 20/08/2019 15:21:28
8 1911101081601 Quản trị ngân hàng ThS. Nguyễn Mậu Bá Đăng 3 4 Chiều Q7-A.603 21/08/2019 Trụ sở chính Q7 34 20/08/2019 15:21:28