Buildings
DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN ĐƯỢC NGHỈ NGÀY 19/2/2019
 
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Cơ sở 
select
Buổi học
select
Ghi chú: Những lớp học phần chữ màu đỏ là những lớp mới cập nhật lịch nghỉ
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGNGÀY NGHỈCƠ SỞTUẦN NGHỈGHI CHÚNGÀY CẬP NHẬT
1 1821702015116 Anh văn 2 ThS. Phạm Thị Thùy Trang 3 3 Sáng PQ-A.104 19/02/2019 Cơ sở 2C 8 19/02/2019 07:30:19
2 1821101013802 Quản trị chuỗi cung ứng ThS. Tiêu Vân Trang 3 3 Sáng PQ-A.401 19/02/2019 Cơ sở 2C 8 18/02/2019 13:19:49
3 18221081125007 Tiếng Anh 2 Cô Phạm Thị Minh Thúy 3 3 Sáng PQ-A.405 19/02/2019 Cơ sở 2C 8 17/02/2019 13:36:25
4 1821101008404 Kiểm toán căn bản ThS. Ung Hiển Nhã Thi 3 3 Sáng PQ-A.407 19/02/2019 Cơ sở 2C 8 21/01/2019 08:45:48
5 1821702032801 Nguyên lý thẩm định giá TS. Nguyễn Thanh Nhã 3 3 Chiều PQ-B.204 19/02/2019 Cơ sở 2C 8 18/02/2019 11:22:24
6 18221160026109 Kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm ThS. Lê Nữ Diễm Hương 1 3 Sáng Q9-B.101 19/02/2019 Cơ sở Quận 9 8 18/02/2019 18:02:29
7 18221160026112 Kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm ThS. Lê Nữ Diễm Hương 1 3 Chiều Q9-B.406 19/02/2019 Cơ sở Quận 9 8 18/02/2019 18:02:29
8 1821101063836 Tin học đại cương ThS. Phạm Thủy Tú 4 3 Tối Q7-B.605 19/02/2019 Trụ sở chính Q7 8 19/02/2019 12:39:11
9 1821101063847 Tin học đại cương ThS. Trương Xuân Hương 4 3 Tối Q7-B.608 19/02/2019 Trụ sở chính Q7 8 22/01/2019 14:08:25
10 1821101086401 Thuế quốc tế ThS. Trần Thị Mơ 3 3 Sáng Q7-A.110 19/02/2019 Trụ sở chính Q7 8 15/02/2019 13:20:23
11 1821101007501 Luật đất đai Thầy Nguyễn Chí Nguyên, ThS. Phan Thị Sao Vi 2 3 Chiều Q7-A.403 19/02/2019 Trụ sở chính Q7 8 18/02/2019 09:46:17