Buildings
DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN ĐƯỢC NGHỈ NGÀY
 
Nội dung tìm  (Tên giảng viên, mã lớp học phần, tên học phần)
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Cơ sở 
select
Buổi học
select
Ghi chú: Những lớp học phần chữ màu đỏ là những lớp mới cập nhật lịch nghỉ
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGNGÀY NGHỈCƠ SỞTUẦN NGHỈGHI CHÚNGÀY CẬP NHẬT
1 2011702003513 Kinh tế vi mô 1 ThS. Nguyễn Thị Quý 3 2 Chiều PQ-A.101 30/11/2020 Cơ sở 2C 49 28/11/2020 15:18:40
2 2011702003518 Kinh tế vi mô 1 ThS. Nguyễn Thị Quý 3 2 Sáng PQ-A.105 30/11/2020 Cơ sở 2C 49 28/11/2020 15:18:40
3 2011702030304 Kinh doanh Quốc tế 1 ThS. Trần Thị Lan Nhung 3 2 Sáng PQ-B.405 30/11/2020 Cơ sở 2C 49 25/09/2020 09:33:07
4 2011702026527 Tin học đại cương ThS. Trần Trọng Hiếu 4 2 Chiều T1-PM02 30/11/2020 Cơ sở Phòng máy 49 14/10/2020 10:02:29
5 2011101070702 Kinh doanh Quốc tế 1 TS. Trần Văn Hưng 3 2 Chiều Q9-B.105 30/11/2020 Cơ sở Quận 9 49 25/11/2020 13:34:49
6 2011101076906 Nguyên lý thẩm định giá ThS. Mai Thị Thanh Trà 3 2 Chiều Q9-B.111 30/11/2020 Cơ sở Quận 9 49 26/11/2020 07:53:50
7 2011101063722 Pháp luật đại cương TS. Nguyễn Tú 3 2 Sáng Q9-B.402 30/11/2020 Cơ sở Quận 9 49 26/11/2020 15:42:24
8 2011101070701 Kinh doanh Quốc tế 1 TS. Trần Văn Hưng 3 2 Sáng Q9-C.201 30/11/2020 Cơ sở Quận 9 49 25/11/2020 13:34:49
9 2011111007004 Nghiệp vụ biểu diễn pha chế đồ uống Thầy Nguyễn Văn Hào, ThS. Phạm Huỳnh Đăng Khoa, ThS. Phan Nguyễn Quốc Thắng 5 2 Chiều Q7-B.508A 30/11/2020 Trụ sở chính Q7 49 27/11/2020 12:35:15
10 2011111009603 Địa lý và tài nguyên du lịch Việt Nam ThS. Hà Kim Hồng 3 2 Sáng Q7-A.102 30/11/2020 Trụ sở chính Q7 49 26/11/2020 13:11:13
11 2011101031504 Kế toán hành chính sự nghiệp ThS. Phạm Thị Ngọc Dung 3 2 Sáng Q7-A.307 30/11/2020 Trụ sở chính Q7 49 29/11/2020 10:55:46
12 2011111008801 Quản trị điểm đến du lịch TS. Trần Thị Thùy Trang 3 2 Sáng Q7-A.605 30/11/2020 Trụ sở chính Q7 49 04/11/2020 09:18:09
13 20127150002201 Nghiệp vụ ngoại thương ThS. Phạm Gia Lộc 3 2 Sáng Q7-A.609 30/11/2020 Trụ sở chính Q7 49 23/11/2020 16:25:27
14 2011101076401 Nghiệp vụ pha chế đồ uống ThS. Hồ Trà Giang 2 2 Sáng Q7-B.502 30/11/2020 Trụ sở chính Q7 49 27/11/2020 12:32:20