Buildings
DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN ĐƯỢC NGHỈ NGÀY
 
Nội dung tìm  (Tên giảng viên, mã lớp học phần, tên học phần)
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Cơ sở 
select
Buổi học
select
Ghi chú: Những lớp học phần chữ màu đỏ là những lớp mới cập nhật lịch nghỉ
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGNGÀY NGHỈCƠ SỞTUẦN NGHỈGHI CHÚNGÀY CẬP NHẬT
1 1921702036810 Tiền tệ - Ngân hàng và Thị trường tài chính 1 ThS. Vũ Thanh Tùng 3 7 Chiều PQ-A.105 30/05/2020 Cơ sở 2C 22 19/05/2020 10:29:33
2 1921702047819 Kinh tế chính trị Mác - Lênin TS. Nguyễn Công Hưng 2 7 Chiều PQ-A.201 30/05/2020 Cơ sở 2C 22 Lớp đã kết thúc 29/05/2020 10:59:07
3 1921702036405 Tài chính doanh nghiệp 1 ThS. Nguyễn Lâm Sơn 3 7 Chiều PQ-B.205 30/05/2020 Cơ sở 2C 22 lớp kết thúc 26/05/2020 08:38:45
4 1921702036805 Tiền tệ - Ngân hàng và Thị trường tài chính 1 ThS. Chu Thị Thanh Trang 3 7 Sáng PQ-A.006 30/05/2020 Cơ sở 2C 22 Bù sáng 3 (26/5/2020) 23/05/2020 13:19:36
5 1921702036402 Tài chính doanh nghiệp 1 ThS. Nguyễn Lâm Sơn 3 7 Sáng PQ-B.002 30/05/2020 Cơ sở 2C 22 lớp kết thúc 26/05/2020 08:38:45
6 1921702026511 Tin học đại cương TS. Tôn Thất Hòa An 4 7 Sáng T1-PM09 30/05/2020 Cơ sở Phòng máy 22 Lớp đã kết thúc 11/05/2020 07:07:26
7 1921101063013 Nguyên lý Marketing ThS. Phạm Quốc Tú 3 7 Chiều Q9-B.305 30/05/2020 Cơ sở Quận 9 22 Lớp đã kết thúc 27/05/2020 10:13:41
8 19221160000101 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin ThS. Võ Xuân Thể 3 7 Chiều Q9-F.002 30/05/2020 Cơ sở Quận 9 22 27/05/2020 16:23:12
9 1921101007504 Luật đất đai Thầy Nguyễn Chí Nguyên, ThS. Phan Thị Sao Vi 2 7 Sáng Q9-C.202 30/05/2020 Cơ sở Quận 9 22 Lớp đã kết thúc 08/05/2020 11:10:47
10 19221160016901 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin ThS. Võ Xuân Thể 3 7 Sáng Q9-F.002 30/05/2020 Cơ sở Quận 9 22 27/05/2020 16:23:12
11 1921101067601 Đạo đức và Trách nhiệm xã hội trong marketing TS. Trần Văn Thi 3 7 Chiều Q7-A.403 30/05/2020 Trụ sở chính Q7 22 Lớp đã kết thúc 12/05/2020 16:21:56
12 1921101008002 Thị trường chứng khoán ThS. Nguyễn Vũ Duy 3 7 Chiều Q7-A.408 30/05/2020 Trụ sở chính Q7 22 20/05/2020 10:26:45
13 1921101090206 Business Communication Skills 1 ThS. Nguyễn Thị Thúy An 2 7 Chiều Q7-A.602 30/05/2020 Trụ sở chính Q7 22 08/05/2020 08:29:52
14 1921101090205 Business Communication Skills 1 ThS. Nguyễn Thị Thúy An 2 7 Sáng Q7-A.108 30/05/2020 Trụ sở chính Q7 22 08/05/2020 08:29:52
15 1921101080101 Quản trị chuỗi cung ứng thực phẩm ThS. Dương Hoài Vũ 3 7 Sáng Q7-A.401 30/05/2020 Trụ sở chính Q7 22 Lớp đã kết thúc 25/05/2020 13:42:55
16 1921101067606 Đạo đức và Trách nhiệm xã hội trong marketing TS. Trần Văn Thi 3 7 Sáng Q7-A.502 30/05/2020 Trụ sở chính Q7 22 Lớp đã kết thúc 12/05/2020 16:21:56
17 1921101096002 Xếp hạng tín dụng ThS. Nguyễn Vũ Duy 3 7 Sáng Q7-A.503 30/05/2020 Trụ sở chính Q7 22 20/05/2020 10:26:45