Buildings
DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN ĐƯỢC NGHỈ NGÀY 22/4/2019
 
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Cơ sở 
select
Buổi học
select
Ghi chú: Những lớp học phần chữ màu đỏ là những lớp mới cập nhật lịch nghỉ
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGNGÀY NGHỈCƠ SỞTUẦN NGHỈGHI CHÚNGÀY CẬP NHẬT
1 18221021343001 Kế toán quốc tế ThS. Nguyễn Hà Minh Thi 2 2 Sáng PN-B.002 22/04/2019 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 17 08/04/2019 08:34:57
2 18221021343002 Kế toán quốc tế ThS. Nguyễn Hà Minh Thi 2 2 Chiều PN-B.201 22/04/2019 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 17 08/04/2019 08:34:57
3 18221031001502 Quản trị thương hiệu ThS. Võ hồng Hạnh 2 2 Chiều PN-B.203 22/04/2019 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 17 học bù chiều ngày 17/4/2019 11/04/2019 10:18:08
4 18227150005102 Thực hành kế toán mô phỏng công ty dịch vụ kế toán ThS. Chu Thị Thương 2 2 Sáng Q9-B.010 22/04/2019 Cơ sở Quận 9 17 18/04/2019 11:17:11
5 1821101087801 Tin học chuyên ngành thẩm định giá ThS. Trương Đình Hải Thụy 3 2 Chiều Q7-B.606 22/04/2019 Trụ sở chính Q7 17 20/03/2019 14:30:41