Buildings
DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN ĐƯỢC NGHỈ NGÀY
 
Nội dung tìm  (Tên giảng viên, mã lớp học phần, tên học phần)
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Cơ sở 
select
Buổi học
select
Ghi chú: Những lớp học phần chữ màu đỏ là những lớp mới cập nhật lịch nghỉ
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGNGÀY NGHỈCƠ SỞTUẦN NGHỈGHI CHÚNGÀY CẬP NHẬT
1 2021111013105 Kinh tế vi mô 1 TS. Huỳnh Thế Nguyễn 3 6 Sáng Q7-A.301 26/02/2021 Cơ sở quận 7 9 19/02/2021 20:34:54
2 2021101069710 Kế toán tài chính 1 ThS. Nguyễn Thị Kiều Oanh 3 6 Chiều Q9-B.305 26/02/2021 Cơ sở Quận 9 9 24/02/2021 15:07:41
3 2021101071003 Kinh tế vi mô 2 TS. Đoàn Ngọc Phúc 3 6 Chiều Q9-C.205 26/02/2021 Cơ sở Quận 9 9 26/02/2021 08:40:47
4 2021101071002 Kinh tế vi mô 2 TS. Đoàn Ngọc Phúc 3 6 Sáng Q9-B.302 26/02/2021 Cơ sở Quận 9 9 26/02/2021 08:40:47