Buildings
DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN ĐƯỢC NGHỈ NGÀY 19/9/2018
 
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Cơ sở 
select
Buổi học
select
Ghi chú: Những lớp học phần chữ màu đỏ là những lớp mới cập nhật lịch nghỉ
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGNGÀY NGHỈCƠ SỞTUẦN NGHỈGHI CHÚNGÀY CẬP NHẬT
1 1811702001609 Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS. Lê Văn Dũng 2 4 Sáng 202 19/09/2018 Cơ sở 2C 38 SV không đến lớp. SV đi tham quan bảo tàng theo hướng dẫn của GV 14/09/2018 10:11:23
2 1811101094401 Anh văn căn bản 4 ThS. Hồ Thị Mai Lan 3 4 Sáng 402B 19/09/2018 Cơ sở 2C 38 18/09/2018 20:36:33
3 1811101065901 Anh văn chuyên ngành Tổ chức sự kiện 3 ThS. Hồ Thị Mai Lan 3 4 Chiều 104 19/09/2018 Cơ sở 2C 38 18/09/2018 20:36:33
4 1811702006301 Tài chính quốc tế TS. Phan Thị Mỹ Hạnh 3 4 Chiều 207B 19/09/2018 Cơ sở 2C 38 07/09/2018 10:45:35
5 1811101022701 Kiểm tra sau thông quan ThS. Đỗ Ngọc Dung 2 4 Chiều 210 19/09/2018 Cơ sở 2C 38 05/09/2018 10:50:11
6 1811101088701 Truyền thông Marketing ThS. Nguyễn Thị Mai Lan 3 4 Chiều 403 19/09/2018 Cơ sở 2C 38 10/09/2018 14:40:55
7 18121081154505 Tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng Cô Vũ Thu Dung 3 4 Chiều B.005 19/09/2018 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 38 14/09/2018 10:43:36
8 18121160018502 Nói 2 (Speaking 2) Thầy Lê Minh Luân 2 4 Sáng P.309 19/09/2018 Cơ sở Quận 9 38 17/09/2018 15:38:14
9 18121021523015 Thực hành kế toán thuế và tiền lương ThS. Nguyễn Hà Minh Thi 2 4 Sáng PM202 19/09/2018 Cơ sở Quận 9 38 19/09/2018 08:24:35
10 18121021523009 Thực hành kế toán thuế và tiền lương ThS. Nguyễn Hà Minh Thi 2 4 Chiều PM107 19/09/2018 Cơ sở Quận 9 38 19/09/2018 08:24:35
11 1811101043801 Tuyến điểm du lịch Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Công Hoan 3 4 Sáng A602 19/09/2018 Trụ sở chính Q7 38 18/09/2018 16:26:13
12 1811101066107 Bán hàng căn bản ThS. Mai Thoại Diễm Phương 3 4 Sáng A609 19/09/2018 Trụ sở chính Q7 38 19/09/2018 06:35:11
13 1811101066104 Bán hàng căn bản ThS. Mai Thoại Diễm Phương 3 4 Chiều A504 19/09/2018 Trụ sở chính Q7 38 19/09/2018 08:23:23