Buildings
DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN ĐƯỢC NGHỈ NGÀY
 
Nội dung tìm  (Tên giảng viên, mã lớp học phần, tên học phần)
Ngày
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Cơ sở 
select
Buổi học
select
Ghi chú: Những lớp học phần chữ màu đỏ là những lớp mới cập nhật lịch nghỉ
STTMÃ LHPTÊN HỌC PHẦNGIẢNG VIÊNTCTHỨBUỔIPHÒNGNGÀY NGHỈCƠ SỞTUẦN NGHỈGHI CHÚNGÀY CẬP NHẬT
1 1911702003540 Kinh tế vi mô 1 ThS. Nguyễn Thị Quý 3 4 Chiều PQ-A.205 16/10/2019 Cơ sở 2C 42 14/10/2019 08:47:08
2 1911702039001 Văn hóa Việt Nam và thế giới ThS. Vũ Thu Hiền 3 4 Chiều PQ-B.202 16/10/2019 Cơ sở 2C 42 Sinh viên đi THNN theo kế hoạch của khoa 07/10/2019 10:38:39
3 1911702013707 Bồi dưỡng tiếng Anh đầu vào ThS. Trần Thị Lệ Thủy 3 4 Tối PQ-B.203 16/10/2019 Cơ sở 2C 42 10/10/2019 09:20:17
4 1911111001701 Tổng quan du lịch ThS. Phùng Vũ Bảo Ngọc 3 4 Sáng PQ-A.501 16/10/2019 Cơ sở 2C 42 Sinh viên đi THNN theo kế hoạch của khoa 07/10/2019 10:38:39
5 1911111001010 Nguyên lý kế toán ThS. Lê Quang Mẫn 0 4 Chiều PN-C.002 16/10/2019 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 42 24/09/2019 10:43:17
6 19121081125002 Tiếng Anh 2 ThS. Trần Thị Lệ Thủy 3 4 Chiều PN-C.301 16/10/2019 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 42 10/10/2019 09:20:17
7 1911111001011 Nguyên lý kế toán ThS. Phạm Thị Kim Thanh 0 4 Chiều PN-C.302 16/10/2019 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 42 24/09/2019 10:43:17
8 19127150008001 Nghiệp vụ hải quan ThS. Trần Nguyễn Khánh Hải 3 4 Sáng PN-B.002 16/10/2019 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 42 10/09/2019 14:24:16
9 1911111001012 Nguyên lý kế toán ThS. Lê Quang Mẫn 0 4 Sáng PN-C.302 16/10/2019 Cơ sở 778 Nguyễn Kiệm 42 24/09/2019 10:43:17
10 19121021294501 Kế toán các doanh nghiệp đặc thù ThS. Trần Hằng Diệu 3 4 Chiều Q9-B.110 16/10/2019 Cơ sở Quận 9 42 14/10/2019 14:51:25
11 1911112002005 Quản trị học ThS. Lượng Văn Quốc 0 4 Chiều Q9-B.406 16/10/2019 Cơ sở Quận 9 42 24/09/2019 10:43:17
12 1911112008804 Cơ sở lập trình ThS. Nguyễn Thanh Bình 0 4 Chiều Q9-PM02 16/10/2019 Cơ sở Quận 9 42 24/09/2019 10:43:17
13 1911112008601 Toán cao cấp ThS. Phạm Việt Huy 0 4 Sáng Q9-B.302 16/10/2019 Cơ sở Quận 9 42 24/09/2019 10:43:17
14 1911112008803 Cơ sở lập trình ThS. Nguyễn Thanh Bình 0 4 Sáng Q9-PM02 16/10/2019 Cơ sở Quận 9 42 24/09/2019 10:43:17
15 1911101076303 Nghiệp vụ nhà hàng 2 ThS. Nguyễn Văn Bình 3 4 Chiều Q7-A.406 16/10/2019 Trụ sở chính Q7 42 15/10/2019 14:59:54
16 1911101070601 Kinh doanh nhà hàng ThS. Nguyễn Văn Bình 3 4 Sáng Q7-B.504 16/10/2019 Trụ sở chính Q7 42 15/10/2019 14:59:53
17 1911111001502 GDTC (Bơi lội) ThS. Nguyễn Trương Phương Uyên 0 4 Ca 4 TB 16/10/2019 Trung tâm Văn hóa Thể thao Tân Bình 42 24/09/2019 10:43:17
18 1911111001501 GDTC (Bơi lội) ThS. Nguyễn Trương Phương Uyên 0 4 Ca 3 TB 16/10/2019 Trung tâm Văn hóa Thể thao Tân Bình 42 24/09/2019 10:43:17
19 1911111001509 GDTC (Bơi lội) ThS. Nguyễn Trương Phương Uyên 0 4 Ca 2 TB 16/10/2019 Trung tâm Văn hóa Thể thao Tân Bình 42 24/09/2019 10:43:17
20 1911111001504 GDTC (Bơi lội) ThS. Nguyễn Trương Phương Uyên 0 4 Ca 1 TB 16/10/2019 Trung tâm Văn hóa Thể thao Tân Bình 42 24/09/2019 10:43:17