Thông báo

07/09/2010

Thông báo đăng kư học và thi trả nợ học phần cho các khóa hệ trung cấp chuyên nghiệp chính quy học kỳ 1, năm học 2010 - 2011

Xem chi tiết

Tkb khóa 09

Các tin khác

Dự kiến kết quả xét chuyển điểm học phần các lớp khóa 9 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (03/10/2014)

Kết quả kiển tra tiếng anh theo chuẩn Toeic của khóa 14D đào tạo bậc Đại học hệ chính quy và các khóa khác (Đợt thi 14 - 21/09/2014) (01/10/2014)

Thông báo về việc nghỉ học buổi sáng ngày 03/10 tại cơ sở số 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú, Quận 7 (30/09/2014)

Thông báo đăng kư trả nợ học phần đối với các học phần Thực hành nghề nghiệp cho các khóa Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2014 – 2015 (dành cho sinh viên thuộc các khóa đào tạo theo niên chế) (29/09/2014)

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn TOEIC dành cho sinh viên trúng tuyển nhập học nguyện vọng bổ sung năm 2014 và sinh viên thuộc các khóa đào tạo khác (29/09/2014)

Danh sách phân bổ pḥng thi GDQP - AN cho sinh viên khóa 14D, đào tạo bậc Đại học hệ chính quy (22/09/2014)

Danh sách dự thi Toeic khóa 14D đào tạo bậc đại học hệ chính quy (Nguyện vọng 1) và các khóa khác (ngày 21/09/2014) (Cập nhật đến ngày 18/09/2014) (18/09/2014)

Thông báo về việc xét điều kiện học tiếp, ngừng học, buộc thôi học sinh viên khóa 11D, 12C năm học 2013 - 2014 (11/09/2014)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - [21] - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 >>