Thông báo

01/07/2011

Danh sách sinh viên Đại học, Cao đẳng đăng kư trả nợ chuyên đề thực tập tốt nghiệp và thực hành nghề nghiệp, năm học 2010 - 2011 (Đăng kư từ ngày 08/06/2011 đến ngày 24/06/2011)

Xem danh sách

Các tin khác

Thông báo về việc chuyển địa điểm học ngày 05/12/2010 của sinh viên các lớp liên thông Cao đẳng học tại cơ sở trường trường THPT Trưng Vương (01/12/2010)

Thông báo về việc đăng kư thi lại tốt nghiệp, viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp cho các khóa hệ chính quy học kỳ 2, năm học 2010 – 2011 (25/11/2010)

Thông báo về việc giải quyết đăng kư trả nợ học phần Chuyên đề thực tập tốt nghiệp cho các lớp liên thông hệ chính quy năm học 2010 - 2011 (25/11/2010)

Thông báo về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ và kiểm tra đối chiếu văn bằng tốt nghiệp các lớp đào tạo liên thông Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (24/11/2010)

Thông báo về việc nghỉ học ngày 11/12/2010 của sinh viên các lớp liên thông Đại học học tại cơ sở 3 của trường (23/11/2010)

Danh sách sinh viên các lớp khóa 6 - Đào tạo liên thông Đại học khóa 6 trúng tuyển đợt 1 được miễn học và thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (23/11/2010)

Thông báo mới nhất về việc nghỉ học và cử đại diện lớp đi dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2010 (16/11/2010)

Thông báo về việc nghỉ học và cử đại diện lớp đi dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2010 (11/11/2010)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - [69] - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 >>