Thông báo

01/11/2011

Danh sách học sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy đăng kư trả nợ học phần học kỳ 1, năm học 2011 - 2012

Xem danh sách

Các tin khác

Thông báo về việc đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 cho các khóa học bậc Cao đẳng hệ chính quy (25/09/2015)

Thông báo về việc nghỉ học và tham dự lễ khai giảng năm học 2015 - 2016 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy (25/09/2015)

Thông báo về việc nộp chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc pḥng an ninh đối với sinh viên các lớp khóa 9, 10 – Đào tạo liên thông lên bậc ĐH hệ chính quy (17/09/2015)

Thông báo về việc đăng kư học phần đợt 4 cho các lớp khóa 10 và đợt 7 cho các lớp khóa 9 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (17/09/2015)

Thông báo về việc việc ghi danh học lại, học cải thiện điểm, học bổ sung học phần đối với các lớp khóa 8, 9, 10 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (17/09/2015)

Thông báo về việc xử lư kết quả học tập học kỳ 1 và 2 năm học 2014 – 2015 đối với sinh viên khóa 14D bậc Đại học hệ chính quy thuộc chương tŕnh chất lượng cao tiếng Anh toàn phần (17/09/2015)

Thông báo về lịch thi kết thúc học phần GDQP - AN đối với sinh viên trúng tuyển nhập học năm 2015 (Khóa 15D) và các khóa trả nợ hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 (17/09/2015)

Thông báo về việc đăng kư thi trả nợ các môn thi tốt nghiệp lần 2 năm 2015 cho các khóa đào tạo liên thông bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (16/09/2015)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - [8] - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 >>