Thông báo

13/03/2013

Thông báo về việc xử lư kết quả học tập học kỳ 1, năm học 2012 – 2013 khóa 12D bậc Đại học hệ chính quy

Xem thông báo

Danh sách sinh viên xếp hạng học lực yếu

Danh sách sinh viên đăng kư lớp học phần đă bị hủy

Danh sách sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập

Danh sách sinh viên đăng kư học cùng lúc 2 ngành

Danh sách sinh viên không đăng kư học phần

Danh sách sinh viên không đăng kư đủ số tín chỉ tối thiếu

Danh sách sinh viên đăng kư thiếu thực hành hoặc lư thuyết

Các tin khác

Dự kiến kết quả xét chuyển điểm học phần các lớp khóa 9 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (03/10/2014)

Kết quả kiển tra tiếng anh theo chuẩn Toeic của khóa 14D đào tạo bậc Đại học hệ chính quy và các khóa khác (Đợt thi 14 - 21/09/2014) (01/10/2014)

Thông báo về việc nghỉ học buổi sáng ngày 03/10 tại cơ sở số 15 Trần Văn Trà, phường Tân Phú, Quận 7 (30/09/2014)

Thông báo đăng kư trả nợ học phần đối với các học phần Thực hành nghề nghiệp cho các khóa Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2014 – 2015 (dành cho sinh viên thuộc các khóa đào tạo theo niên chế) (29/09/2014)

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn TOEIC dành cho sinh viên trúng tuyển nhập học nguyện vọng bổ sung năm 2014 và sinh viên thuộc các khóa đào tạo khác (29/09/2014)

Danh sách phân bổ pḥng thi GDQP - AN cho sinh viên khóa 14D, đào tạo bậc Đại học hệ chính quy (22/09/2014)

Danh sách dự thi Toeic khóa 14D đào tạo bậc đại học hệ chính quy (Nguyện vọng 1) và các khóa khác (ngày 21/09/2014) (Cập nhật đến ngày 18/09/2014) (18/09/2014)

Thông báo về việc xét điều kiện học tiếp, ngừng học, buộc thôi học sinh viên khóa 11D, 12C năm học 2013 - 2014 (11/09/2014)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - [21] - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 >>