Thông báo

23/11/2015

Thông báo về việc nghỉ học và tham dự kỳ thi kĩ năng mềm học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 đối với sinh viên khóa 13D thuộc chương tŕnh chất lượng cao và chương tŕnh Đặc biệt tŕnh độ Đại học hệ chính quy

Xem thông báo

Các tin khác

Thông báo về việc đăng kư học và thi trả nợ học phần học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 cho các khóa học bậc Cao đẳng hệ chính quy (25/09/2015)

Thông báo về việc nghỉ học và tham dự lễ khai giảng năm học 2015 - 2016 đối với sinh viên các khóa hệ chính quy (25/09/2015)

Thông báo về việc nộp chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc pḥng an ninh đối với sinh viên các lớp khóa 9, 10 – Đào tạo liên thông lên bậc ĐH hệ chính quy (17/09/2015)

Thông báo về việc đăng kư học phần đợt 4 cho các lớp khóa 10 và đợt 7 cho các lớp khóa 9 – Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (17/09/2015)

Thông báo về việc việc ghi danh học lại, học cải thiện điểm, học bổ sung học phần đối với các lớp khóa 8, 9, 10 - Đào tạo liên thông lên bậc Đại học hệ chính quy (17/09/2015)

Thông báo về việc xử lư kết quả học tập học kỳ 1 và 2 năm học 2014 – 2015 đối với sinh viên khóa 14D bậc Đại học hệ chính quy thuộc chương tŕnh chất lượng cao tiếng Anh toàn phần (17/09/2015)

Thông báo về lịch thi kết thúc học phần GDQP - AN đối với sinh viên trúng tuyển nhập học năm 2015 (Khóa 15D) và các khóa trả nợ hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 (17/09/2015)

Thông báo về việc đăng kư thi trả nợ các môn thi tốt nghiệp lần 2 năm 2015 cho các khóa đào tạo liên thông bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy (16/09/2015)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - [8] - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 >>