Thông báo

01/09/2016

Thông báo về lịch thi kết thúc học phần Giáo dục quốc pḥng – an ninh đối với sinh viên trúng tuyển nhập học đợt 1, năm 2016 (khóa 16D) và các khóa trả nợ hệ chính quy học kỳ cuối, năm 2016 (học kỳ 1, năm học 2016 – 2017)

Xem thông báo

Các tin khác

Thông báo về kết quả xét học tiếp, ngừng học, buộc thôi học của sinh viên các lớp bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm học 2010 - 2011 (21/09/2011)

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra Anh văn căn bản và Tin học căn bản dành cho sinh viên trúng tuyển bậc Đại học (11D) và Cao đẳng (11C) hệ chính quynhập học năm 2011 (13/09/2011)

Thông báo đăng kư học và thi trả nợ học phần cho khóa 09T bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 (13/09/2011)

Thông báo về việc chuyển cơ sở học ngày 24,25/09/2011 và ngày 01,02/10/2011 đối với sinh viên các lớp liên thông hệ chính quy học tại cơ sở 3 của trường (12/09/2011)

Thông báo về nghỉ học buổi sáng ngày 09/09/2011 nhân dịp Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng 3 (07/09/2011)

Thông báo giải quyết đăng kư học và thi trả nợ học phần các học phần Giáo dục thể chất các lớp bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2011 - 2012 (21/10/2011)

Thông báo về việc tổ chức học trả nợ học phần học Giáo dục quốc pḥng – An ninh học kỳ 1 năm học 2011 – 2012 cho sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng và học sinh bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (05/09/2011)

Thông báo về việc giải quyết cho sinh viên chuyển ngành, chuyên ngành đào tạo; đăng kư học theo tiến độ khác với tiến độ học chung của nhà trường và học cùng lúc hai chương trinh năm học 2011 – 2012 (29/08/2011)

 

Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - [61] - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 >>